Documenten feed

Feed

Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de regeringsverklaring en over moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid) (ongecorrigeerd)

donderdag 4 juli 2024

…(36471, nr. 79); • de motie-Bontenbal c.s. over het intrekken van de Spreidingswet pas in gang zetten wanneer de asielketen in Nederland op orde is en de…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Debat over de regeringsverklaring (voortzetting) (ongecorrigeerd)

donderdag 4 juli 2024

…verder. De heer Eerdmans vroeg in dat kader of ik garandeer dat, als de Spreidingswet nog niet is ingetrokken, de minister via verdeelbesluiten geen asielopvang … Het antwoord daarop luidt dat de Spreidingswet een geldende wet is. Om tot wijziging of intrekking van de Spreidingswet te komen, moet dus net als voor…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Tweede Kamer, 92e vergadering

donderdag 4 juli 2024

…verder. De heer Eerdmans vroeg in dat kader of ik garandeer dat, als de Spreidingswet nog niet is ingetrokken, de minister via verdeelbesluiten geen asielopvang … Het antwoord daarop luidt dat de Spreidingswet een geldende wet is. Om tot wijziging of intrekking van de Spreidingswet te komen, moet dus net als voor…


Kabinetsformatie 2023; Motie; Motie van het lid Bontenbal c.s. over het intrekken van de spreidingswet pas in gang zetten wanneer de asielketen in Nederland op orde is en de druk op Ter Apel en Budel substantieel is afgenomen

donderdag 4 juli 2024

…welvarend land als Nederland; verzoekt de regering het intrekken van de Spreidingswet pas in gang te zetten wanneer de asielketen in Nederland op orde is en…


Debat over de regeringsverklaring 1e TK (ongecorrigeerd)

woensdag 3 juli 2024

…er alles aan doen om te voorkomen dat die onzalige intrekking van de Spreidingswet tot negatieve gevolgen leidt in Ter Apel en in Budel, waar men het nu … gaan veranderen, en ook snel. Een van die zaken is de asieldwangwet, de Spreidingswet. Er staat glashard in het hoofdlijnenakkoord dat die wordt ingetrokken…


Regeringsverklaring (ongecorrigeerd)

woensdag 3 juli 2024

…er alles aan doen om te voorkomen dat die onzalige intrekking van de Spreidingswet tot negatieve gevolgen leidt in Ter Apel en in Budel, waar men het nu … gaan veranderen, en ook snel. Een van die zaken is de asieldwangwet, de Spreidingswet. Er staat glashard in het hoofdlijnenakkoord dat die wordt ingetrokken…


Tweede Kamer, 91e vergadering

woensdag 3 juli 2024

…er alles aan doen om te voorkomen dat die onzalige intrekking van de Spreidingswet tot negatieve gevolgen leidt in Ter Apel en in Budel, waar men het nu … gaan veranderen, en ook snel. Een van die zaken is de asieldwangwet, de Spreidingswet. Er staat glashard in het hoofdlijnenakkoord dat die wordt ingetrokken…


Antwoorden op vragen van het lid Podt over het bericht 'Van der Burg: 1500 asielplekken minder sinds hoofdlijnenakkoord'

donderdag 27 juni 2024

…Vraag 1 Klopt het bericht dat de aankondiging dat de nieuwe coalitie de spreidingswet in wil trekken nu al leidt tot 1500 minder asielplekken? Antwoord op … een specifieke bonus-uitkering. Vraag 5 In hoeveel gemeenten was de Spreidingswet het afgelopen jaar een argument in de bereidheid om plekken te creëren…


Antwoord op vragen van het lid Piri over de uitvoering van de Spreidingwet

donderdag 27 juni 2024

…juni 2024 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de uitvoering van de Spreidingswet Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het … afspraken. Het Kabinet handelt met betrekking tot de invoering van de Spreidingswet conform deze afspraken. Vraag 2 Klopt het dat er nog geen duidelijkheid…


Uitvoeringsagenda flexibilisering asielketen 3 april 2024

donderdag 27 juni 2024

…(capaciteitsbehoefte) naar boven bijgesteld. De capaciteitsraming1 die volgt uit de Spreidingswet laat zien dat er de komende twee jaar behoefte is aan 96.000 opvangplekken … Uitvoeringsagenda ook juridisch instrumentarium nodig is. De implementatie van de Spreidingswet biedt dit juridisch instrumentarium. De wet is op 1 februari 2024 in…


Incidenten en misdrijven door bewoners van COA- en crisisnoodopvanglocaties 2017- 2023

woensdag 26 juni 2024

…geschikt om het effect van beleidswijzigingen (zoals bijvoorbeeld de spreidingswet) te onderzoeken. Naast dit soort theoriegestuurde vragen kunnen o ok…


Conceptverslag Ruimte voor Defensie

dinsdag 25 juni 2024

…inmiddels nergens meer terechtkunnen. Vanwege de situatie rondom de Spreidingswet is dat weer lastig. Ik zeg het u gewoon even zoals het is. Het is nu…


Hoorzitting met de beoogd minister van Asiel en Migratie

maandag 24 juni 2024

…gang. Goed voorstel, voorzitter. In het Hooglijnakkoord staat dat de spreidingswet zal worden ingetrokken. of dat op tijd gaat gebeuren, dat is nog een … zeker ook bij de mensen, bij de burgers. Het is natuurlijk zo dat om de spreidingswet in te trekken, een tijdelijke asielcrisiswet is nodig. Daar willen…


Slotwet en Jaarverslag 2023

donderdag 20 juni 2024

…niet hebben gehaald. Terwijl dit wel de wens is van Ter Apel en nu de spreidingswet mogelijk niet doorgaat — zo staat het in ieder geval in het hoofdlijnenakkoord … onvoldoende politie om daar wat aan te doen. En vervolgens wordt de spreidingswet ingetrokken, wat nog eens het averechtseffect heeft. Mijn vraag is dus…


Slotwet en Jaarverslag 2023 (ongecorrigeerd)

donderdag 20 juni 2024

…helaas niet hebben gehaald. Dit is echter wel de wens van Ter Apel. Nu de Spreidingswet mogelijk niet doorgaat — zo staat het in ieder geval in het hoofdlijnenakkoord … onvoldoende politie om daar wat aan te doen en vervolgens wordt de Spreidingswet ingetrokken, wat nog eens een averechts effect heeft. Mijn vraag aan…


Ruimte voor Defensie

woensdag 19 juni 2024

…inmiddels nergens meer terecht kunnen. Vanwege de situatie rondom de spreidingswet is dat weer lastig. Ik zeg u gewoon even zoals het is. Nu dus onduidelijk…


Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken (35749) (ongecorrigeerd)

dinsdag 18 juni 2024

…de crisisnoodopvang niet nodig. Daarnaast zou het helpen als je een spreidingswet hebt. Tot vorig jaar was de heer Brekelmans het ermee eens dat die zou … inderdaad, de percentages die de heer Brekelmans noemt, en ook nog eens de Spreidingswet zouden houden, dan zou er volgens mij geen opvangprobleem zijn. De heer…


Tweede Kamer, 85e vergadering

dinsdag 18 juni 2024

…de crisisnoodopvang niet nodig. Daarnaast zou het helpen als je een spreidingswet hebt. Tot vorig jaar was de heer Brekelmans het ermee eens dat die zou … inderdaad, de percentages die de heer Brekelmans noemt, en ook nog eens de Spreidingswet zouden houden, dan zou er volgens mij geen opvangprobleem zijn. De heer…


Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken; Verslag

dinsdag 18 juni 2024

…de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (de Spreidingswet) heeft aangegeven dat bij de eerste intake door de IND het door Europese … de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (de Spreidingswet), die er juist voor moest zorgen dat de druk op het COA op lokaal niveau…


Clingendael rapport hoe tijdelijk is tijdelijk Beschermingsopdracht Oekraïense ontheemden juni 2024

vrijdag 14 juni 2024

…komende tijd ook van belang. De Spreidingswet is per 1 februari 2024 in werking getreden. Anders dan de Spreidingswet voorziet de Tijdelijke wet niet in…


De Staat van Migratie 2024

vrijdag 14 juni 2024

…gestuurd. 15 ECLI:NL:RBDHA:2024:2653, 1 maart 2024. 25OpvangIn 2023 is de Spreidingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet heeft als doel om voldoende opvangplekken … De wet belegt bij gemeenten de taak asielopvang mogelijk te maken. De Spreidingswet is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer en op 31 januari 2024 in…


Acute opvangsituatie en stand van zaken huisvesting statushouders

vrijdag 14 juni 2024

…96.000 opvangplekken uit capaciteitsraming behorend bij de vigerende Spreidingswet zoals gepubliceerd op 30 januari jl.1 Met de inzet van gemeenten, provinciale…


Conceptverslag JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

vrijdag 14 juni 2024

…maken met de EU en het migratiepact, of is een afgeleide daarvan. De spreidingswet wordt ingetrokken. Dat is het voornemen van de volgende coalitie. Dat … de plannen, het plan om de Spreidingswet in te trekken, hoeven we niet eens te wachten op de bordesscène. De Spreidingswet waar juist deze staatssecretaris…


Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie

donderdag 13 juni 2024

… dat schiet niet op. Wij zijn ook hardgrondige voorstander van die spreidingswet, niet zozeer alleen vanuit solidariteit, maar ook omdat het hele stelsel … ik eigenlijk al lang aan wil stellen aan de VNG. Die VNG is voor die spreidingswet, wij noemen dat de dwangwet. En nou is mijn vraag, want ik begrijp het…


Voortgang Actieagenda Sterk Bestuur

woensdag 12 juni 2024

…van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) was het Centraal Orgaan opvang asielzoekers afhankelijk van de vrijwillige … een wettelijke taak voor gemeenten en de rol van de provincies. Met de Spreidingswet is meer centrale regie ingeregeld om te komen tot voldoende opvangplekken…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten