Documenten feed

Feed

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Publieke voorzieningen (Onderwijs en zorg)

donderdag 18 april 2024

…nadelige effecten kan leiden, namelijk duurder wordende kamers. Hoeft dat in Zeeland bijvoorbeeld helemaal niet zo te zijn. Dus dat vraagt wel iets van maatwerk…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Digitale infrastructuur en economie

donderdag 18 april 2024

…niet te verklaren. We zien wel goede initiatieven. Zo is de provincie Zeeland hebben alle gemeentes hun beleid geharmoniseerd. Super, top. Aan de andere…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'Geen plaats op transportnet voor nieuwe kerncentrales’

donderdag 18 april 2024

…De beantwoording is afgestemd met Tennet, gemeente Borsele en Provincie Zeeland.…


Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'Geen plaats op transportnet voor nieuwe kerncentrales’

donderdag 18 april 2024

…inclusief het effect van een mogelijk aanvullende aanlanding van Wind op Zee in Zeeland na 2030. Deze studie2 heeft TenneT gedaan op basis van één van de scenario’s … infrastructuur of extra elektriciteitsvraag nabij de kerncentrales) in Zeeland plek is voor 1,6 GW nieuwe kernenergie. Ik laat momenteel een vervolgonderzoek…


Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Economie

donderdag 18 april 2024

…conditie dat je ook een werkaanbod moet hebben, zoals in Australië en Nieuw-Zeeland. En daar zou je dan wel heel veel mee loslaten. Dus het is wel belangrijk…


Het imago van Groningen 2023

donderdag 18 april 2024

…niet -Groningers: n=1.442). * Het aantal respondenten in de provincies Zeeland en Flevoland is te klein om betrouwbar e uitspraken over te kunnen doen … het vaakst trots op de eigen provincie. In Friesland, Zuid - Holland en Zeeland ligt de waardering voor de woonplaats gemiddeld hoger dan voor de eigen…


Verkiezingen

donderdag 18 april 2024

…dat je in Groningen al wel vast met een beperking kon stemmen, maar in Zeeland nog niet. Dat vind ik gewoon een gek verhaal. Dus we doen het voor iedereen … mij zou vragen, ja, maar is dat niet heel onrechtvaardig dat je dan in Zeeland al wel met een beperking mag stemmen en in Groningen nog niet? En dat ik…


Jaarverslag 2023 Railinfratrust

donderdag 18 april 2024

…Brabantroute en zorgde hevige regenval eind 2023 voor verzakkingen op het spoor in Zeeland. Ondanks de inzet van ons en onze partners in de sector, leidde dit tot … gemaakt met de uitwerking en concrete uitvoering van deze maatregelen. In Zeeland is de spoorlijn vanuit Vlissingen aangepast zodat TenneT nieuwe hoogspanningsverbindingen…


Tweede Kamer, 67e vergadering

donderdag 18 april 2024

…plusvoorzieningen voor wateraanvoerprojecten. Ik denk aan de zoetwaterproblematiek in Zeeland. Op Schouwen-Duiveland wordt met akkerbouwers gekeken naar de aanleg van … het plaatsvinden. Maar zo werkt het niet. We zagen bij Dow Chemical in Zeeland dat er geen vergunning verleend werd om meer dan een miljard te investeren…


Stikstof, NPLG en natuur

woensdag 17 april 2024

…Voorzitter, de heer Vlagschever ook al over, ik wil het hebben over de provincie Zeeland, want natuurlijk moeten politicus ook altijd wat te klagen houden. Want … ontzettend veel goede voorbeelden, maar er zijn ook zorgen. En ik neem dan dus Zeeland als voorbeeld. Een akkerbouwprovincie die met haar verziltingsproblematiek…


Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 en 24 april 2024

woensdag 17 april 2024

…niet om de vakantievierende Europeanen. We zien in Limburg, we zien in Zeeland, we zien in Groningen, waar ik zelf ook gewerkt heb, dat er steeds meer…


Eindrapportage herafweging 2022 RHDHV NAM

woensdag 17 april 2024

…Twentevelden, update 2018. Afname via Afvalbeheerbedrijf (Andaver of ATM in Zeeland of CMF in Velsen) Zuivering op OBI, transport van schoon zout naar Zoutfabriek…


Voortgang op de maatwerkafspraken

woensdag 17 april 2024

…aanwezig Johannes de Bad, lid van de Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. Mevrouw Gerels, voorzitter van de Adviescommissie Maatwerkafspraken. … realiseren, dan zou je die stap ook moeten durven zetten. Als provincie Zeeland is ons gevraagd om daar dan ook een gedoogvergunning voor af te geven. …


Lijst van vragen en antwoorden over de mestcrisis (o.a. Kamerstukken 33037-523, 33037-528 en 30525-152)

woensdag 17 april 2024

…Koninkrijk en Nieuw-Zeeland. Het aantal gevonden voorbeelden van doelsturing is beperkt. In Vlaanderen, Duitsland en Nieuw-Zeeland zijn varianten gezien…


Discriminatie, racisme en mensenrechten

dinsdag 16 april 2024

…het over, dus zeer kort opeenvolgend. Alle ramen ingetikt gewoon. En in Zeeland, dus ook zeer recent, een moskee met allemaal dreigbrieven. en ik was daar…


Debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024 (ongecorrigeerd)

dinsdag 16 april 2024

…Patriots nu al capaciteit over hebben? Verder is het onverteerbaar dat bij Zeeland olietankers van de zogenoemde "dark fleet" af en aan blijven varen en we … hoorde ik de premier over de olietankers, die schaduwvloot die elke keer aan zeeland voor anker ligt en dan toch nog steeds geld ziet te verdienen en daarmee…


46610798BIJLAGE Marktordening CCS Mulder CEnBER Policy Paper 14

dinsdag 16 april 2024

…Deze zes zijn: BP, Dow Benelux, LyondellBasell, Shell, Yara Sluiskil en Zeeland Refinery. (bronnen: EZK, september 2023; https://www.rijksoverheid.nl/a…


Analyse tarief CO2 - Heffing industrie

dinsdag 16 april 2024

…onderscheiden (Eemshave/Delfzijl, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam/Moerdijk, Zeeland/West Brabant en Chemelot in Zuid -Lim- burg) . Daarnaast hanteren we een…


Stemmingen (ongecorrigeerd)

dinsdag 16 april 2024

…en het overige zorgveld, zoals recentelijk in Zoetermeer, Friesland en Zeeland, niet goed betrokken zijn bij veranderingen in de ziekenhuiszorg in hun…


Vragenuur (ongecorrigeerd)

dinsdag 16 april 2024

…de beoordelingsinstanties uit de VS, Canada, Australië, Japan en Nieuw-Zeeland. Die hebben allemaal bevestigd dat de stof niet kankerverwekkend is. Wij…


Tweede Kamer, 65e vergadering

dinsdag 16 april 2024

…de beoordelingsinstanties uit de VS, Canada, Australië, Japan en Nieuw-Zeeland. Die hebben allemaal bevestigd dat de stof niet kankerverwekkend is. Wij … en het overige zorgveld, zoals recentelijk in Zoetermeer, Friesland en Zeeland, niet goed betrokken zijn bij veranderingen in de ziekenhuiszorg in hun…


Gewijzigde motie van het lid Bushoff over waar nodig een pauzeknop voor veranderingen in de regionale ziekenhuiszorg indrukken (t.v.v. 29247-444)

dinsdag 16 april 2024

…inwoners en het overige zorgveld zoals recentelijk in Zoetermeer, Friesland en Zeeland niet goed betrokken zijn bij veranderingen in de ziekenhuiszorg in hun regio;…


Besluit van 9 april 2024 tot wijziging van het Besluit inburgering 2021, het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de afschaffing van de verblijfsgrond voor vermogende vreemdelingen en andere aanpassingen die voortvloeien uit ontwikkelingen in

dinsdag 16 april 2024

…lidstaten van de EU en de EER, Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Korea…


Acute zorg; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Bushoff over waar nodig een pauzeknop voor veranderingen in de regionale ziekenhuiszorg indrukken (t.v.v. 29247-444)

dinsdag 16 april 2024

…inwoners en het overige zorgveld zoals recentelijk in Zoetermeer, Friesland en Zeeland niet goed betrokken zijn bij veranderingen in de ziekenhuiszorg in hun regio;overwegende…


Slachtofferbeleid; Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de derde voortgangsbrief Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2022-2025

dinsdag 16 april 2024

…Regio Midden-Nederland. Daarnaast kan ik mededelen dat in Zuid3 (parket Zeeland-West-Brabant, Oost-Brabant en Limburg) op initiatief van OM, politie, CJIB…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten