Documenten feed

Feed

Verslag

dinsdag 9 juli 2024

…twee jongeren hebben die zeer intensieve hulp nodig hebben, dan is dat een aanslag op de begroting. Worden er nu ook niet vanuit geldperspectief keuzes gemaakt … uit één gemeente, namelijk de gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Utrecht. Is het voornemen om in de toekomstige meer of juist minder regio’s te beperken…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Verward/onbegrepen gedrag en veiligheid. Eindrapport Parlementaire verkenning

donderdag 4 juli 2024

…Den Haag, Dordrecht, Emmen, Hilversum, Kerkrade, Purmerend, Rotterdam, Utrecht, Zwolle, woningbouwcorporatie Vivare, woningbouwcorporatie De Leeuw van … Criminaliteitspreventie en Veiligheid Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht Postbus 14069, 3508 SC Utrecht T (030) 751 6700 E info@hetccv.nl I www.hetccv.nl Beantwoording…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Eindrapport parlementaire verkenning verward gedrag/veiligheid

donderdag 4 juli 2024

…Den Haag, Dordrecht, Emmen, Hilversum, Kerkrade, Purmerend, Rotterdam, Utrecht, Zwolle, woningbouwcorporatie Vivare, woningbouwcorporatie De Leeuw van … Criminaliteitspreventie en Veiligheid Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht Postbus 14069, 3508 SC Utrecht T (030) 751 6700 E info@hetccv.nl I www.hetccv.nl Beantwoording…


Debat over de regeringsverklaring 1e TK (ongecorrigeerd)

woensdag 3 juli 2024

…u, ik heb zelf ooit, weet ik hoeveel jaar geleden, in Kanaleneiland in Utrecht gewoond. In het begin woonden daar misschien twee of drie mensen van buitenlandse … Ik heb dat meegemaakt. Ik heb daar zelf gewoond, in Utrecht. Ik zat in de gemeenteraad van Utrecht, toen nog voor de VVD. Ik werkte ook in Den Haag. Ik…


Regeringsverklaring (ongecorrigeerd)

woensdag 3 juli 2024

…u, ik heb zelf ooit, weet ik hoeveel jaar geleden, in Kanaleneiland in Utrecht gewoond. In het begin woonden daar misschien twee of drie mensen van buitenlandse … Ik heb dat meegemaakt. Ik heb daar zelf gewoond, in Utrecht. Ik zat in de gemeenteraad van Utrecht, toen nog voor de VVD. Ik werkte ook in Den Haag. Ik…


Tweede Kamer, 91e vergadering

woensdag 3 juli 2024

…Diepeveen te Opheusden, M. Ehlers te Overijse (België), B. Eickhout te Utrecht, R. Garcia Hermida-van der Walle te Gorredijk, G.M. Gerbrandij te 's-Gravenhage … u, ik heb zelf ooit, weet ik hoeveel jaar geleden, in Kanaleneiland in Utrecht gewoond. In het begin woonden daar misschien twee of drie mensen van buitenlandse…


Achtergronddocument bij De gebroken belofte van de rechtsstaat. Tien verbetervoorstellen met oog voor de burger

vrijdag 28 juni 2024

…vrijwilliger 4.Lukas van den Berge, universitair docent aan de Universiteit Utrecht 5.Mieke Bosch en Marianne Weusten, armoedeambassadeur en consulent schuldhulpverlening … University 11.Ivo Giesen, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Utrecht 12.Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar Tilburg University en voormalig minister…


Naar een beter werkende schuldenketen. IBO Problematische schulden

donderdag 27 juni 2024

…de samenleving. In opdracht van dit IBO hebben Panteia , de Hogeschool Utrecht en het Nibud de maatschappelijke kosten zo goed mogelijk in beeld gebrach … en met 6 en zijn meegenomen in de beleidsaanpak. Panteia , de Hogeschool Utrecht en het Nibud hebben een inventarisatie gemaakt van de maatschappelijke kosten…


Tweede Kamer, 90e vergadering

donderdag 27 juni 2024

…beraadslaging, constaterende dat uit onderzoek van RIVM, GGD, Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit blijkt dat er honderden extra coronadoden zijn … Tweede Wereldoorlog nooit zo veel Nederlanders het leven verloren door een aanslag; overwegende dat de strijd voor gerechtigheid nog altijd doorgaat en Nederland…


NLA-rapport 'De weg naar een schone lei'

dinsdag 25 juni 2024

…hoedanigheid van schuldeiser (bijvoorbeeld naar aanleiding van een WOZ-aanslag of terugvordering van een uitkering) nog niet altijd aangesloten zijn. Verder … aansluiting minnelijke schuld-hulpverlening en wettelijke schuldsanering. Utrecht: Berenschot.BMC. (2023). De NVVK Belofte in de praktijk. Amersfoort: BMC…


Voortgangsrapportage 2024

dinsdag 25 juni 2024

…gemeenten ingezet. Twee andere gemeenten gaan er binnenkort mee starten. Utrecht is onder andere gestart met intensieve begeleiding en speciale leerwerktrajecten … ̃en zijn er 230 jongeren aangemeld voor een persoonsgerichte aanpak.Ł In Utrecht is een proe ̋uin multidisciplinair toezich ̇eam (MDT) gestart om de persoonsgerichte…


Conceptverslag Terrorisme/extremisme

maandag 24 juni 2024

…NCTV heeft ons wederom wakker geschud. De dreiging van een terroristische aanslag in Nederland is gestegen. We moeten waakzaam en alert blijven. Het CDA heeft … pride-evenementen in Europese hoofdsteden en de Duitse veiligheidsdienst verijdelde een aanslag op het komende EK-voetbal. Deze dreigingen zijn substantieel en verdienen…


Onderzoek planbatenheffing en grondbelasting Allers en Schep

vrijdag 21 juni 2024

…doorrekening van de invloed van een planbatenheffing op business cases in Utrecht. Gebruikswaarde ; 60Gebruikswaarde ; 60Winst voor grondeigenaar ; 140Winst … vier kante meter woonoppervlak relatief duur is en dus een hogere ozb -aanslag oplevert. In theorie remt d it een efficiënt ruimtegebruik in dichtbevolkte…


Terrorisme/extremisme

woensdag 19 juni 2024

…NCTV, heeft ons wederom wakker geschud. De dreiging voor terroristische aanslag in Nederland is gestegen. We moeten waakzaam en alert blijven. Het CDA … in Europese hoofdsteden en de Duitse Veiligheidsdienst vereidelde een aanslag op het komende EK voetbal. Deze dreigingen zijn substantieel, zo stelde…


Tweede Kamer, 86e vergadering

woensdag 19 juni 2024

…bevolking. Zie dat ook nog in het licht van 7 oktober en de gigantische aanslag met 1.200 doden. En tóch doet het Israëlische volk dit: humanitaire hulp … nog even in het licht van 7 oktober. Zij doen dat ondanks die gigantische aanslag waarbij 1.200 mensen omgekomen zijn. Dat was de genocide door Hamas. Zelfs…


Wet aanpassing Regeling dienstverlening aan huis

woensdag 19 juni 2024

…Arnhem -Leeuwarden 17 september 2013, JAR 2013/262, m.nt. Dop. 30 Ktr. Utrecht 15 augustus 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:4277, RAR 2018/164; voor de vaststelling … Leeuwarden; zie ook Ktr. Amsterdam 5 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS: 2016:4314; Ktr. Utrecht 15 augustus 2018, RAR 2018/164 32 Kamerstukken II, 2021/22, 35962, nr. 6…


Kunde, kosten en keuzes. Evaluatie 30%-regeling, extraterritoriale kostenregeling & partiële buitenlandse belastingplicht 2016-2022

vrijdag 14 juni 2024

…inkomstenbelasting (inclusief de aanvraag van een voorlopige aanslag en een beoordeling van de opgelegde aanslag); Cursuskosten om de Nederlandse taal te leren voor … Rotterdam (1.821) Utrecht (2.806) 4 Amstelveen (1.006) Amstelveen (1.223) Amstelveen (1.449) Amstelveen (1.500) Rotterdam (1.221) Utrecht (1.752) Den Haag…


Syntheseonderzoek klimaatbeleid

vrijdag 14 juni 2024

…emissievrije voertuigen. Hier is voor gekozen omdat het voertuigpark een grote aanslag heeft op emissies en naar verwachting in aanloop tot 2050 eerder zal groeien … 230269 - Syntheseonderzoek klimaatbeleid April 2024 A Onafhankelijk oordeel Utrecht, 4 april 2024 CE Delft, 2024 Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat…


Explosies

donderdag 13 juni 2024

…vooruitzicht stelt... en het doelwit van die explosie. die explosie, aan de aanslag aan de basis. En de impact die het voor derden heeft, is eigenlijk collateral … het mij en veel collega's wel in de weg zit. Dat is het doelwit van een aanslag kan een onschuldig slachtoffer zijn. Maar het kan ook een misdadige tegenpartij…


Conceptverslag Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing

vrijdag 7 juni 2024

…oktober 2023, over de veiligheidssituatie in Nederland naar aanleiding van de aanslag in Brussel (29754, nr. 711); • de brief van de minister van Justitie en … brandweer aan het werk bent. Wat mij betreft moet het niet uitmaken of je in Utrecht of in Groningen branden blust, mensen redt van de verdrinkingsdood of zelfs…


Verkenning arbeidsmarktdiscriminatie moslima's

dinsdag 4 juni 2024

…en de Grip ( 2018) laat zien dat, in de nasleep van een terroristische aanslag, mensen die zich identificeren als moslim minder positief over de Nederlandse … Eva Mienis, en Naomi Verweij. 2021. Ongelijke kansen op de stagemarkt . Utrecht: Verwey Jonker Instituut. Andriessen, Iris, Barbara Van der Ent, Manu Van…


Achtergrondnotitie A: Literatuurstudie

dinsdag 4 juni 2024

…(Elsayed en de Grip 2018) laat zien dat, in de nasleep van een terroristische aanslag, mensen die zich identificeren als m oslim minder positief over de Nederlandse … Eva Mie nis, en Naomi Verweij. 2021. Ongelijke kansen op de stagemarkt . Utrecht: Verwey Jonker Instituut. Andriessen, Iris, Barbara Van der Ent, Manu Van…


Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (Kamerstuk 36560-VI-1)

dinsdag 4 juni 2024

…realisatie op deze post van € 1,1 miljoen betreft een bijdrage aan Gemeente Utrecht ten behoeve van een proeftuin in het kader van het Toekomstscenario Kind- … aangehouden. De verdenking was aanslagplanning of het voorbereiden van een aanslag, hetzij in Nederland, hetzij in het buitenland. De verijdelde aanslagplots…


Bijlages Nota van Antwoord (4) Beantwoording en (5) Index

vrijdag 31 mei 2024

…voorkeursalternatief gaat nemen. 1040 Indieners vrezen dat regime voor laagvlieggebieden (Utrecht, Nijkerk, midden - Drenthe, Limburg) belemmeringen geeft voor andere functies … Zanderij Maarn als alternatieve locatie voor helikopterlandingsplaatsen in Utrecht is aangegeven. Ook vraagt de indiener wat de impact is op Natuurnetwerk…


Jaarrapportage 2023 Belastingdienst

dinsdag 28 mei 2024

…hebben we het in 2023 makkelijker gemaakt voor burgers om een voorlopige aanslag stop te ze ̋en als inkomensgegevens en a ̃rekposten zijn gewijzigd. Voorheen … doen van belastingaangi ̃e. Zo organiseerden we in de regioTMs Friesland, Utrecht en Zeeland bijeenkomsten en hebben we tijdens het online eindejaarswebinar…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten