Documenten feed

Feed

Landeninformatie - Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Jamaica, Kosovo, Mongolië en Servië

dinsdag 28 november 2023

…godsdienst meldt de EC dat dit in het algemeen wordt gerespecteerd. Echter, incidenten van haatzaaiing en geweld tegen religieuze groepen komen wel voor.13 De … 2021 18 incidenten waren waarbij Bosnische moslims het doel waren van aanvallen, 13 incidenten waarbij katholieke Bosniërs doel waren, 15 incidenten gericht…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Onderliggende stukken bij het voorgenomen besluit op verzoek NPO tot intrekking van de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland

maandag 27 november 2023

…geven , door - en ondervragen, nieuws blootleggen, kritisch voorbij de incidenten kijken , de grote verbanden leggen en de patronen zien . En nooit een … streetview - en - de - stand - van - de - zon/ 107 mevrouw die stelde dat asielzoekers uit h 108 zouden zijn dan me nsen met een andere kleur, gebruikt als…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 4 en 5 december 2023

vrijdag 24 november 2023

…en proactief rekening wordt gehouden met risico's zoals cybersecurity-incidenten of onbedoelde discriminatie die voortkomen uit algoritmen en datasets … drugs op de samenleving erkend. Wat betreft versterking van het migratie-, asiel- en grensbeheer werd er benadrukt dat door de gecoördineerde maatregelen…


JBZ-Raad; Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 4 en 5 december 2023

vrijdag 24 november 2023

…en proactief rekening wordt gehouden met risico's zoals cybersecurity-incidenten of onbedoelde discriminatie die voortkomen uit algoritmen en datasets … drugs op de samenleving erkend. Wat betreft versterking van het migratie-, asiel- en grensbeheer werd er benadrukt dat door de gecoördineerde maatregelen…


NS Halfjaarverantwoording 2023

maandag 20 november 2023

…ernstige agressie -incidenten tegen NS-personeel met 30% (totaal 965 ernstige incidenten) gestegen. Dat zijn gemiddeld drie incidenten per dag. Tot en met … met juni 2023 ligt het aantal ernstige incidenten al op 580 . 121 medewerkers liepen hierbij letsel op ten opzichte van 96 medewerkers in dezelfde periode…


Verzamelbrief asielopvang

vrijdag 10 november 2023

…EA DEN HAAG Datum 10 november 2023 Onderwerp Verzamelbrief asielopvang Inleiding De asielopvang in Nederland staat al geruime tijd onder grote druk. Door … heeft dat nog niet geleid tot een stabiele opvangsituatie. De druk op de asielopvang blijft aanhouden. In eerdere brieven heeft staatssecretaris van Justitie…


Voortgang aanpak overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers

vrijdag 10 november 2023

…overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers Directoraat-Generaal Migratie Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang en Terugkeer Turfmarkt 147 2511 … en straatintimidatie waar asielzoekers bij betrokken zijn, dragen bij aan onveiligheid en een onveilig gevoel over asielopvang. Inmiddels ligt er met een…


Actuele situatie asielketen Meerjaren Productie Prognose (MPP 2023-II)

vrijdag 10 november 2023

…Datum 10 november 2023 Onderwerp Actuele situatie asielketen - MPP 2023-1 Inleiding Het aantal asielaanvragen is nog altijd hoog en de doorstroom en uitstroom … de verwachting, wanneer de prognose voor asielinstroom lineair over de maanden wordt verdeeld, maar de asiel instroompiek in het najaar is alsnog hoger…


Aanbiedingsbrief

vrijdag 3 november 2023

…de leden Eerdmans en Wilders over respectievelijk het verplaatsen van asielopvang en -procedures naar derde landen, en het aanstellen van een rapporteur … van het onderzoek naar het handelen van de Griekse kustwacht bij enkele incidenten. Kopgroepontbijt terrorisme Tijdens dit besloten ministerieel ontbijt…


Beschermingsopdracht Oekraïense ontheemden in Nederland. Uitdagingen bij een langdurige oorlog

vrijdag 3 november 2023

…ruimen (figuur 8) richten zich niet volledig op de oblasts waar de meeste incidenten zich voordoen, noch op de oblasts waar migranten/ontheemden naar willen … willen terugkeren (figuur 12). Figuur 7 Een overzicht van mijn-gerelateerde incidenten 6161 ACLED, fi Ukraine Conflict Monitor ,fl augustus 2023. 20Beschermingsopdracht…


Nederlandse markt voor vertaaldiensten. Onderzoek naar de totstandkoming van redelijke vergoedingen voor vertalers

vrijdag 27 oktober 2023

…ontleent a an de kwaliteit van de vertaling (een burger, een verdachte, een asielzoeker). Een achteruitgang in kwaliteit wordt daardoor minder direct door de … persoon die gebruik maakt van de vertaling, veelal verdachten, getuigen en asielzoekers; - De betalende partij: dit is de o verheidsdienst die de vertaling afneemt…


Tweede Kamer, 18e vergadering

donderdag 26 oktober 2023

…Vreemdelingen- en asielbeleid Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie , ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid , te weten: … gang komen en er minder asielaanvragen zijn. En dat is precies wat we proberen op te lossen met dit geld, namelijk de asielopvang. Maar er is een dikke kans…


Derde deelrapport van Onderzoeksraad voor Veiligheid over de corona-aanpak

woensdag 25 oktober 2023

…gezondheid, mogelijke leerachterstanden bij jongeren en problemen in de asielketen. 1.4.3 Versoepelen van maatregelen bij afnemende besmettingen en ic-bezetting … wereldwijd data, signaleert beginnende epidemieën en publiceert over incidenten en actuele situaties. 732 Een uitvoerige beschrijving van het stelsel…


Tweede Kamer, 17e vergadering

woensdag 25 oktober 2023

…Joden en Joodse instellingen of gebouwen en het aantal antisemitische incidenten en uitingen ernstig zijn toegenomen; overwegende dat landen als Duitsland … neveneffecten? Zou bijvoorbeeld voor de tijdelijke opvang van daklozen en asielzoekers in hotels ook het algemene tarief gaan gelden? Dat leidt dan weer tot…


Debat over de Europese top van 26 en 27 oktober 2023 (ongecorrigeerd)

dinsdag 24 oktober 2023

…voor nodig is? Dan ga ik naar migratie. We zien de aanhoudende hoge asielinstroom. Het is daarom positief dat migratie weer op de agenda van de Europese … Nederland inmiddels enorm is toegenomen, gezien het aantal antisemitische incidenten. In verschillende landen in Europa worden maatregelen genomen. Ik vraag…


Vragenuur (ongecorrigeerd)

dinsdag 24 oktober 2023

…staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, over het bericht "Aantal asielaanvragen in Nederland loopt snel op". De voorzitter: Aan de orde is het mondelinge … staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, over het bericht "Aantal asielaanvragen in Nederland loopt snel op". Het woord is aan de heer Eerdmans van JA21…


Tweede Kamer, 16e vergadering

dinsdag 24 oktober 2023

…staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, over het bericht "Aantal asielaanvragen in Nederland loopt snel op" . De voorzitter : Aan de orde is het mondelinge … staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, over het bericht "Aantal asielaanvragen in Nederland loopt snel op". Het woord is aan de heer Eerdmans van JA21…


Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken over de uitvoering van de moties van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk

dinsdag 24 oktober 2023

…betrokkenen plaatsvindt. Betrokkene wordt door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) bij aankomst geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens … betrokkene door ketenpartners uit de migratieketen. Bij de start van het asielproces wordt betrokkene mondeling en schriftelijk geïnformeerd over het verwerken…


Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken over de uitvoering van de moties van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en van het lid Klaver over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)(Kamerstuk

vrijdag 20 oktober 2023

…betrokkenen plaatsvindt. Betrokkene wordt door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) bij aankomst geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens … betrokkene door ketenpartners uit de migratieketen. Bij de start van het asielproces wordt betrokkene mondeling en schriftelijk geïnformeerd over het verwerken…


Beleidskader aanpak mensensmokkel 2023-2026

donderdag 19 oktober 2023

…de brede aanpak van migratie, zoals ook uiteengezet in het migratie- en asielpact. Het onderhavige beleidskader geeft onder meer invulling aan de Europese … Koninkrijk door te reizen. Bij het afleggen van deze migratieroutes zijn ook incidenten met dodelijke afloop te betreuren. Desondanks blijven migranten naar de…


Inspectieonderzoek steekincident CTP Veldzicht wederhoortabel

donderdag 19 oktober 2023

…bescherming van de asielzoeker. Er staat dat het medisch onderzoek dat de IND de asielzoeker aanbied t, er is om te bepalen of de asielzoeker in staat is om … kader van de asielprocedure. Dat is juist. Dat dat conform procedure is gebeurd, is ook juist. Dat dat ter bescherming van de asielzoeker is, is niet hoe…


Inspectierapport steekincident CTP Veldzicht

donderdag 19 oktober 2023

….................... ............... 18 1. Aankomst in Nederland en asielaanvraag (21 - 23 september 2019) ....................... 18 2. AZC Budel (23 … kon gebeuren. In dit rapport wordt de vreemdeling aangeduid als A., een asielzoeker met psychiatrische problematiek met verward en overlastgevend gedrag.…


Tweede Kamer, 14e vergadering

woensdag 18 oktober 2023

…daaraan gaan doen. Wat zouden we deze staatssecretaris, maar ook die van Asiel en Migratie, eigenlijk mee kunnen om toch onze verantwoordelijkheid hierin … Kamervoorzitter die nu in vak K zit — is dat er elke week debatten zijn op basis van incidenten. Een debat hierover, een debat daarover, een debat over dit et cetera…


Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport 'Curaçao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen' van Amnesty International

woensdag 18 oktober 2023

…aangeven welke initiatieven er nu worden ondernomen door Curaçao om de asielketen te verbeteren en op welke onderdelen in het proces? Ten slotte zouden … opvang en de bescherming van vluchtelingen en de procedures rondom een asielaanvraag in beginsel een autonome verantwoordelijkheid van de landen binnen het…


Position paper FNV Spoor t.b.v. rondetafelgesprek agressie en geweld tegen beroepsgroepen met een publieke functie d.d. 25 oktober 2023

woensdag 18 oktober 2023

…dramatisch. De cijfers liegen er niet om: 30% stijging in geregistreerde incidenten van agressie en geweld tegen NS - medewerkers in 2022 ten opzichte van … deze schr ikbarende cijfers te maken. We kunnen niet meer spreken van incidenten van agressie en geweld tegen OV - personeel, maar van een trieste trend…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten