Documenten feed

Feed

Openbaar vervoer en taxi

woensdag 17 april 2024

…gips. Voorzitter, zoals eerder door de PVV aangegeven zijn dit soort incidenten spijtig genoeg aan de orde van de dag en het wordt echt tijd voorzitter … nog steeds niet genoeg. En omwille van de ernst van de toenemende incidentenregen is het ons betreft klaar met proberen en is het nu eens tijd voor keiharde…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Tweede Kamer, 66e vergadering

woensdag 17 april 2024

…beslistermijnen in asiel- en nareiszaken Voorzitter: Van der Lee Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en … Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken (36349). Termijn inbreng De voorzitter : Aan de orde is de…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024 (ongecorrigeerd)

dinsdag 16 april 2024

…douane-unie. Begrijp ik dat goed? We hebben in Nederland te maken met heel veel asielzoekers uit Turkije. De reden is natuurlijk de mensenrechtensituatie in Turkije … zelf in de top drie van landen van waaruit de meeste mensen in Nederland asiel aanvragen. Hoe spreken we Turkije daarop aan? Voorzitter. Turkije bombardeert…


Tweede Kamer, 65e vergadering

dinsdag 16 april 2024

…de aankondiging van de staatssecretaris Asiel dat hij 12.000 extra opvangplekken nodig heeft voor asielzoekers. Tot mijn verbazing heeft de PVV het commissiedebat … tapijt voor al die asielzoekers heeft uitgerold. Dat kan ze morgen doen als ze wil, namelijk in een debat dat ook over asielopvang gaat. Dat mag ze er…


Tweede Kamer, 64e vergadering

donderdag 11 april 2024

…Staat voor een restrictiever klimaatbeleid en het frustreren van het asielbeleid; constaterende dat er zelfs beneficianten zijn die zich lenen voor het … hogere straffen. Het is schrijnend om te moeten vaststellen dat in de asielindustrie miljarden euro's worden gepompt om de gelukzoekers uit Verweggistan…


Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen

woensdag 10 april 2024

…steeds vaker procedures gevoerd tegen gemeenten vanwege de opvang van asielzoekers of het huisvesten van statushouders. Maar ook Provinciale Staten en waterschappen … hebben natuurlijk ook de zaak tegen Zwitserland gezien. Dit zijn geen incidenten meer; dit gaat vaker gebeuren. Collega Mutluer zegt: het eindigt bij ons;…


Conceptverslag Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

woensdag 10 april 2024

…Werkgelegenheid d.d. 12 april 2023 inzake rapport van Regioplan "Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt" (32824, nr. 384); - de brief van … antwoorden op vragen commissie over het rapport van Regioplan "Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt" (Kamerstuk 32824-384) (32824,…


Conceptverslag Emancipatie

woensdag 10 april 2024

…we aan heel veel andere groepen die onvrij zijn of zich onvrij voelen: asielzoekers, sporters, migrantengroepen, vrouwen, en zo zou ik nog een hele tijd … gekomen, wij daar aandacht aan besteden in de inburgeringscursus en in asielzoekerscentra. Ik ben het dus volmondig eens met de SGP. Dit moet ook aan de preventieve…


Verslag van een schriftelijk overleg over het landenbeleid Afghanistan (Kamerstuk 19637-3198)

woensdag 10 april 2024

…januari 2024 met betrekking tot het landgebonden asielbeleid voor Afghanistan1. Het landgebonden asielbeleid is gebaseerd op de informatie uit de (algemene) … land wijzigt, kan dit ook consequenties hebben voor het landgebonden asielbeleid. Dit betekent ook dat eerder gevoerd beleid niet automatisch van kracht…


Tweede Kamer, 63e vergadering

woensdag 10 april 2024

…steeds vaker procedures gevoerd tegen gemeenten vanwege de opvang van asielzoekers of het huisvesten van statushouders. Maar ook Provinciale Staten en waterschappen … hebben natuurlijk ook de zaak tegen Zwitserland gezien. Dit zijn geen incidenten meer; dit gaat vaker gebeuren. Collega Mutluer zegt: het eindigt bij ons;…


Vreemdelingenbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het landenbeleid Afghanistan (Kamerstuk 19637-3198)

woensdag 10 april 2024

…januari 2024 met betrekking tot het landgebonden asielbeleid voor Afghanistan 1 . Het landgebonden asielbeleid is gebaseerd op de informatie uit de (algemene) … land wijzigt, kan dit ook consequenties hebben voor het landgebonden asielbeleid. Dit betekent ook dat eerder gevoerd beleid niet automatisch van kracht…


Wederhoortabel behorende bij nadere uitwerking inspectie-oordeel Ter Apel

dinsdag 9 april 2024

…alle asielaanvragen naar Ter Apel moeten. Dat is niet juist om twee redenen: 1. Hervestigingszaken stro- men in Haarlem/Budel i n Asielaanvragen aan de … -buitengrenzen worden afgehandeld in Schiphol Leidt tot aanpassing: de meeste asielaanvragers moeten naar Ter Apel. De nareizigers, de hervesti- gingszaken en het…


Brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid over Nadere onderbouwing inspectieoordeel Ter Apel

dinsdag 9 april 2024

…de aantallen asielzoekers die in Ter Apel verblijven , maar l aten niet de concrete gevolgen van de opvangproblematiek voor de asielzoekers en het personeel … gaan tot een nader te kiezen interventie . 1 Brief onveilige situatie asielopvang Ter Apel, 7 december 2023 2 De observatierapportages worden gedeeld met…


Regeling van werkzaamheden (ongecorrigeerd)

dinsdag 9 april 2024

…heer Eerdmans (JA21): Voorzitter, dank. Wij begrijpen dat 70% van de asielzoekers die in 2022 hadden moeten starten met hun integratie, met hun inburgeringstraject … met de minister van Sociale Zaken, maar ook met de staatssecretaris van Asiel, omdat we allemaal weten dat je niet kan inburgeren als de instroom zo hoog…


Tweede Kamer, 62e vergadering

dinsdag 9 april 2024

…motie-Eerdmans over afkopen in plaats van opvangen in geval van herverdeling van asielzoekers over lidstaten (21501-20, nr. 2062). (Zie vergadering van 19 maart 2024 … heer Eerdmans (JA21): Voorzitter, dank. Wij begrijpen dat 70% van de asielzoekers die in 2022 hadden moeten starten met hun integratie, met hun inburgeringstraject…


Lijst van vragen en antwoorden over Maatregelen capaciteit DJI (Kamerstuk 24587-937)

maandag 8 april 2024

…contactmomenten tussen gedetineerden en medewerkers worden hierdoor gevoeliger voor incidenten. Iets wat ik ten allen tijde wil voorkomen om de veiligheid van zowel … dienst binnen de Rijksoverheid, waaronder bijvoorbeeld ten behoeve van de asielketen? Antwoord: Zie het antwoord op vraag 56. 58 Hoe groot is het verzuim onder…


Tweede Kamer, 61e vergadering

donderdag 4 april 2024

…maar we hebben te maken met een grote instroom van asielzoekers. Een deel van het aantal asielzoekers wordt statushouder. Is nu de intentie dat we aan de … we van hen verwachten? Staatssecretaris Van Ooijen : Als het gaat om asielzoekers, waar u op lijkt te hinten, zeg ik in alle eerlijkheid het volgende.…


Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

woensdag 3 april 2024

…meer — ik heb dat vorige week ook gezegd — dat we nog kunnen spreken van incidenten. Er is echt een trend gaande. Dus ik wil graag met de gemeente daarover … niet-tijdelijk doel in Nederland verblijven. Dan heb je het met name over asielstatushouders en gezinsmigranten. De regie is bij de gemeentes belegd en dat richt…


Emancipatie

woensdag 3 april 2024

…aan heel veel andere groepen die onvrij zijn of zich onvrij voelen. Asielzoekers, sporters, migrantengroepen, vrouwen en zo zou ik nog een hele tijd door … besteden in de inburgeringscursus, dat we daar aandacht aan besteden in asielzoekerscentra. Dus volmondig eens met de SGP. Dit moet ook aan de preventieve…


Conceptverslag Inburgering en integratie

dinsdag 2 april 2024

…Werkgelegenheid d.d. 12 april 2023 inzake rapport van Regioplan "Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt" (32824, nr. 384); • de brief van … antwoorden op vragen commissie over het rapport van Regioplan "Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt" (Kamerstuk 32824-384) (32824,…


Tweede Kamer, 58e vergadering

donderdag 28 maart 2024

…mogelijkheid om een negeerverbod op te nemen bij meldingen van bepaalde ernstige incidenten, en gaat over tot de orde van de dag. De voorzitter : Deze motie is voorgesteld…


EU-voorstel: Mededeling – Pretoetredingshervormingen en –beleidsevaluaties COM(2024) 146 (Nederlandstalige versie)

woensdag 27 maart 2024

…opgelost die onze Unie jarenlang hebben verdeeld van het migratie - en asielpact tot de herziening van de economische governance. We moeten doorgaan op … betrekking tot c ontroles aan de buitengrenzen, het beheer van migratie en asiel, en de preventie en bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit…


Inburgering en integratie

woensdag 27 maart 2024

…Annemarieke Pot werkt aan een initiatiefwet om belemmeringen bij werken voor asielzoekers weg te nemen. Dat is hard nodig. Ondernemers hebben een scherend tekort … Oekraïnse ontheemden en statushouders. ...maar wordt niet aangeboden aan asielzoekers. Kan de minister aangeven waarom deze werkbegeleiding voor hen niet…


Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 7/3) (ongecorrigeerd)

dinsdag 26 maart 2024

…Vreemdelingen- en asielbeleid Vreemdelingen- en asielbeleid Aan de orde is het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD d.d. 07/03). De voorzitter: … voorzitter: Aan de orde is het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid. Het commissiedebat vond plaats op 7 maart jongstleden. Een hartelijk woord…


Tweede Kamer, 56e vergadering

dinsdag 26 maart 2024

…dialoog mede kan voeden. Dat maakt ook dat het niet mogelijk is om dit soort incidenten te voorkomen. De koepelorganisatie VSCD heeft om die reden dan ook, bijvoorbeeld … "demonstranten", over "abjecte woorden". Het zou niet mogelijk zijn om incidenten te voorkomen. Weten we wat er gebeurd is in de jaren dertig en veertig…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten