Documenten feed

Feed

De aanpak van arbeidsuitbuiting

woensdag 17 juli 2024

…van Justitie en Veiligheid, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Asiel en Migratie over de aanpak van arbeidsuitbuiting. 1 Heeft u kennisgenomen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Het bericht “Vrees voor grote chaos door grenscontroles: ellenlange files en klap voor Nederlandse economie”

woensdag 17 juli 2024

…Podt en Sneller (beiden D66) aan de ministers van Economische Zaken en van Asiel en Migratie over het bericht “Vrees voor grote chaos door grenscontroles:…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verschillende nieuwsberichten met betrekking tot Europese grensbewaking

woensdag 17 juli 2024

…(ingezonden 17 juli 2024) Vragen van het lid Podt (D66) aan de minister van Asiel en Migratie over verschillende nieuwsberichten met betrekking tot Europese…


Het bericht “Hoger onderwijs onbereikbaar: Oekraïense studenten struikelen over collegegeld”

woensdag 17 juli 2024

…(beiden D66) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Asiel en Migratie over het bericht “Hoger onderwijs onbereikbaar: Oekraïense studenten…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Verslag Raad Buitenlandse Zaken 24 juni 2024 (Kamerstuk 21501-02-2917)

dinsdag 16 juli 2024

…aan de criteria om een asielcrisis uit te roepen en in strijd met EU-verdragen zou handelen als het de behandeling van asielverzoeken zou stopzetten. Welke … heeft deze verduidelijking van de Europese Commissie voor de voorgenomen asielplannen van het kabinet? Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie…


De asielinstroom van week 28 bedroeg ongeveer 800

dinsdag 16 juli 2024

…De asielinstroom van week 28, bestaande uit 1e asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg ongeveer 800…


Het bericht “Rusland zet onafhankelijke krant The Moscow Times op zwarte lijst”

dinsdag 16 juli 2024

…Teunissen (PvdD) en Dassen (Volt) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Asiel en Migratie over het bericht “Rusland zet onafhankelijke krant The Moscow…


Lijsten in voorbereiding 1/7/2024

maandag 15 juli 2024

…Asiel en Migratie Terug- en overname Angola Terug- en overname Azerbeidzjan; uitvoeringsprotocol Benelux Benelux 013855 010542 Terug- en overname Belize…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Toezending algemene oriëntatie slachtofferrechtenrichtlijn (Kamerstuk 32317-883)

maandag 15 juli 2024

…Veiligheid, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Asiel en Migratie de vragen en gemaakte opmerkingen beantwoord. Vragen en antwoorden…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake Verslag JBZ-Raad 13 en 14 juni 2024 (Kamerstuk 32317-882)

maandag 15 juli 2024

…Veiligheid, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Asiel en Migratie de vragen en gemaakte opmerkingen beantwoord. Vragen en antwoorden … dat de Europese Commissie het gemeenschappelijk implementatieplan voor het Asiel- en Migratiepact gepubliceerd heeft. Wat betreft de implementatie heeft Nederland…


Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15-16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-07-2052)

maandag 15 juli 2024

…internationale handel, mededinging, internationale veiligheid en migratie en asiel. Op andere terreinen kunnen vraagtekens gezet worden bij de rol die Europa…


Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15-16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-07-2052)

maandag 15 juli 2024

…internationale handel, mededinging, internationale veiligheid en migratie en asiel. Op andere terreinen kunnen vraagtekens gezet worden bij de rol die Europa…


Convocatie inbreng schriftelijk overleg Informele JBZ Raad op 22 en 23 Juli 2024 in Hongarije (vreemdelingen- en asielbeleid) op 15 juli 2024

vrijdag 12 juli 2024

…Informele JBZ Raad op 22 en 23 Juli 2024 in Hongarije (vreemdelingen- en asielbeleid) Agendapunt: Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024 Zaak:…


Besluitenlijst ministerraad 12 juli 2024

vrijdag 12 juli 2024

…g politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie (2019/818/EU). Aangenomen. De minister van Asiel & Migratie zal het besluit om advies aanhangig…


Agenda ministerraad 12 juli 2024

vrijdag 12 juli 2024

…Ontwikkelingshulp ( M inister voor BHO) n. Aanstell ing politiek adviseur minister van Asiel en Migratie ( M inister van A&M) o . Aanstelling politiek adviseur minister…


JBZ-Raad; Brief van de minister en de staatssecretaris van J&V en de minister van A&M over de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 22 en 23 juli 2024

vrijdag 12 juli 2024

…VEILIGHEID, DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN DE MINISTER VAN ASIEL EN MIGRATIE Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den … Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T.H.D. Struycken De Minister van Asiel en Migratie, M.H.M. Faber - Van de Klashorst 4 Rijksbrede Risicoanalyse Nationale…


ABF Rapport Evaluatie Woningtekort

vrijdag 12 juli 2024

…bevolking dat uit een zorginstell ing, een opvanginstelling of een asielzoekerscentrum (azc) wil verhuizen en als particulier huishouden een zelfstandige … zorginstellingen, maar ook internaten, kloosters, gevangenissen, kazer- nes, en asielzoekerscentra waarin personen in principe voor langere tijd verblijven. In totaal…


Primos Rapport Prognose van bevolking huishoudens en woningbehoefte

vrijdag 12 juli 2024

…buitenlandse studenten aan en vragen vluchte- lingen uit diverse andere landen asiel aan in Nederland . Voor de komende jaren wordt een minder sterke bevolkingsgroei … institutionele bevolking, de personen wonend in verpleeg - of verzorgingshuizen, asielzoekers- centra of overige tehuizen, bestaat voor 50% uit 65 - plussers. De verwachting…


Kwartaalrapportage Q2 2024

vrijdag 12 juli 2024

…harmoniserend effect voor, die aan de vorm van elektronische communicatie raken. Asiel en migratie Instrumentalisering Migratie Onze Europese levenswijze beschermen … instrumentaliseringsverordening, waarover in december (als onderdeel van het Asiel- en Migratiepact) een politiek akkoord werd bereikt tussen de Raad en het…


Geannoteerde agenda informele JBZ 22 en 23 juli 2024

vrijdag 12 juli 2024

…implementatie van het Asiel- en Migratiepact. Op de langere termijn moet worden gekeken naar resterende knelpunten van het asielstelsel: bijvoorbeeld op het … het vlak van oneigenlijk gebruik van asielprocedures of opvangfaciliteiten. Ook is een doeltreffend terugkeerbeleid essentieel voor de werking van het Pact…


De detentie en uitzetting van de familie Babayants

vrijdag 12 juli 2024

…leden Piri (GroenLinks-PvdA) en Ceder (ChristenUnie) aan de minister van Asiel en Migratie over de detentie en uitzetting van de familie Babayants. 1. Bent…


Beslisnota bij Kamerbrief over de geannoteerde agenda informele JBZ Raad 22 en 23 juli 2024

vrijdag 12 juli 2024

…Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (rechtsbescherming) Minister van Asiel en Migratie Geannoteerde agenda informele JBZ - Raad 22 en 23 juli 2024 te…


Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024

vrijdag 12 juli 2024

…Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T.H.D. Struycken De Minister van Asiel en Migratie, M.H.M. Faber - Van de Klashorst…


Convocatie technische briefing Bilaterale migratiepartnerschappen d.d. 11 september 2024

woensdag 10 juli 2024

…Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp Volgcommissie: vaste commissie voor Asiel en Migratie Activiteit: Technische briefing Datum: woensdag 11 september…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15-16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-07- 2052

dinsdag 9 juli 2024

…internationale handel, mededinging, internationale veiligheid en migratie en asiel. Op andere terreinen kunnen vraagtekens gezet worden bij de rol die Europa…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten