Documenten feed

Feed

Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 30 mei 2024

maandag 27 mei 2024

…Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (na het zomerreces) Commissiedebat Staatsdeelnemingen Commissiedebat…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Meicirculaire Gemeentefonds 2024

maandag 27 mei 2024

…voorzieningen peuters heeft als doel dat alle peuters, zonder recht op kinderopvangtoeslag of voorschoolse educatie, naar een voorschoolse voorziening kunnen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 22

vrijdag 24 mei 2024

…fractie 36 241 2 2 . Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit … Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven) (re - en dupliek) 36 346 2 3 . Voorstel van wet van het…


Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 24 mei 2024

vrijdag 24 mei 2024

…aanleiding van blanco advies a. Nader rapport inzake ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag inzake extra verhoging maximum uurprijzen 2024 ( M inister van S ZW) … (Kamerstu k 36410 XV, nr. 7) worden de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag in 2024 extra verhoogd. Voor de dagopv ang wordt de 10,25, voor de…


Agenda ministerraad 24 mei 2024

vrijdag 24 mei 2024

…aanleiding van blanco advies a. Nader rapport inzake ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag inzake extra verhoging maximum uurprijzen 2024 ( M inister van S ZW)…


Inkomensbeleid en koopkracht

donderdag 23 mei 2024

…En dat gaat het om zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag. Waarbij we bij de zorgtoeslag nog rekening houden met de verplichte … met eigen betalingen in het kader van het eigen risico. En bij de kinderopvangtoeslag brengen we de kosten aan kinderopvang in mindering. Wat vaak fors…


Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2023

woensdag 22 mei 2024

…hoogopgeleide autoch-toon slaagt er over het algemeen goed in om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Maar als jouw ervaring met de overheid negatief is…


Debat over het eindverslag van de informateurs (36471-37) (ongecorrigeerd)

woensdag 22 mei 2024

…dus niet terecht bij de Belastingdienst of bij de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. En u zult begrijpen dat ik met zeer grote nauwkeurigheid zal volgen…


Tweede Kamer, 75e vergadering

woensdag 22 mei 2024

…dus niet terecht bij de Belastingdienst of bij de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. En u zult begrijpen dat ik met zeer grote nauwkeurigheid zal volgen…


Convocatie inbreng schriftelijk overleg Kinderbijslag en kindgebonden budget op 29 mei 2024

dinsdag 21 mei 2024

…Kinderombudsvrouw over knelpunten in de Kindgebonden budget en de Kinderopvangtoeslag Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid … Kinderombudsvrouw over knelpunten in de Kindgebonden budget en de Kinderopvangtoeslag - 35574-23 Agendapunt: Afronding hersteloperatie kindgebonden budget…


Analyse hoofdlijnenakkoord 2025-2028

dinsdag 21 mei 2024

…ombuiging van 0,3 mld euro. Ł Niet indexeren kinderopvangtoeslag in 2026 (HLA_151) De kinderopvangtoeslag wordt in 2026 niet geïndexeerd door de maximumuu … tegemoetkoming arbeidsongeschikten (HLA_189) -0,3 Niet indexeren kinderopvangtoeslag in 2026 (HLA_151) -0,2 Ombuiging WW (HLA_190) -0,2 Zorg 4,2 Verlagen…


Herziene convocatie commissiedebat Kinderbijslag en kindgebonden budget op 23 mei 2024 GEEN DOORGANG wordt omgezet in schriftelijk overleg

dinsdag 21 mei 2024

…Kinderombudsvrouw over knelpunten in de Kindgebonden budget en de Kinderopvangtoeslag Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid … Kinderombudsvrouw over knelpunten in de Kindgebonden budget en de Kinderopvangtoeslag - 35574-23 Agendapunt: Afronding hersteloperatie kindgebonden budget…


Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2023

dinsdag 21 mei 2024

…sprak hij met de commissie Financiën over de hersteloperatie van de kinderopvangtoeslag en met Economische Zaken en Klimaat over de gaswinning in Groningen…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie SZW op 21 mei 2024

dinsdag 21 mei 2024

…7 november 2022 Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit … Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven - 36241 Besluit: Ter informatie. Volgcommissie(s): FIN 6…


Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief (Kamerstuk 32140-180)

dinsdag 21 mei 2024

…inclusief zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze aanvullende maatregelen is afhankelijk van het…


Lijst van vragen inzake de Voorjaarsnota 2024 (Kamerstuk 36550-1)

dinsdag 21 mei 2024

…zorgtoeslag tussen burgers en bedrijven? 16 Kunt u de intensiveringen in de kinderopvangtoeslag tijdens de afgelopen kabinetsperiode op een rij zetten, waarbij voor … initiatieven uit de Kamer meenemen? 17 Kunt u de maximumuurprijs voor de kinderopvangtoeslag in de afgelopen kabinetsperiode op een rij zetten? 18 Wat is het budget…


Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-XV)

vrijdag 17 mei 2024

…gebruiken de app Toeslagen voor kinderopvangtoeslag? 9 Hoe tevreden zijn mensen die de app Toeslagen gebruiken voor kinderopvangtoeslag? 10 Hoeveel mensen maken…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 21

vrijdag 17 mei 2024

…(voortzetting) - 36 241 (Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit … Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven) (re-en dupliek) - 36 364 (Wet drempelverlaging omgang grootouders)…


Agenda procedurevergadering commissie SZW op 21 mei 2024

donderdag 16 mei 2024

…7 november 2022 Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit … Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven - 36241 Voorstel: Ter informatie. Volgcommissie(s): FIN 6…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 16 mei 2024

donderdag 16 mei 2024

…Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (te houden na het zomerreces). Stukken/brieven (als eerste) ondertekend…


Budgettaire bijlage coalitieakkoord 15 mei 2024

donderdag 16 mei 2024

…Beëindiging functiemix Randstad -75 -75 -75 -75 33 w.v. Niet indexeren kinderopvangtoeslag -10 -125 -214 -245 -254 Schuivende wereldverhoudingen: gerichte keuzes … van het behoud van leraren niet is aangetoond. 33. Niet indexeren kinderopvangtoeslag (1 jaar) (per 1-1-26). De maximum uurprijs van de vergoeding kinderopvang…


36513 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang

woensdag 15 mei 2024

…gastouderopvang ligt relatief dicht bij de maximumuurprijs waarover ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen. Daardoor is het bedrag dat ouders volledig zelf … kwaliteitseisen houden. De ouders komen dan immers in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Grootouders die aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen kunnen hun…


Rapport inzake feitenonderzoek 'Klacht 5 Melding N'

woensdag 15 mei 2024

…ingetrokken indeperiode 2014 tot enmet 2016 ten aanzien van onder meer kinderopvangtoeslag waartegen bezwaar was gemaakt .Ten aanzien van deze bezwaarschriften … ingetrokken indeperiode 2014 tot enmet 2016 ten aanzien van onder meer kinderopvangtoeslag waartegen bezwaar was gemaakt .Ten aanzien van deze bezwaarschriften…


Memorie van toelichting

woensdag 15 mei 2024

…gebied van huisel •k geweld en kindermishandeling, uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (UHP KOT), het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming…


Financieel jaarverslag van het Rijk 2023

woensdag 15 mei 2024

…ontheemden. Daarnaast liepen de uitgaven aan de kinder– b•slag en kinderopvangtoeslag in de eerste helft van 2023 mee op de begroting van SZW om aansluitend … Algemene Kinderb•slagwet4414 Lage-inkomensvoordeel 4115 WAO 5916 Kinderopvangtoeslag 158 17 Kindgebonden budget 133 18 Wajong 124 19 Verlofregelingen 190…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten