Documenten feed

Feed

IBO doelmatig hoger onderwijs talent op de juiste plek

woensdag 17 juli 2024

…2.2.2 Voor - en nadelen van aanpassingen in de bekostigingssystematiek 19 3. Kwaliteit hoger onderwijs 22 3.1 Onderwijskwaliteit 22 3.1.1 Kwaliteit van … doorstroom en toegankelijkheid 37 4.1.5 Welzijn studenten en persoonsvorming 38 3 IBO DOELMATIG HOGER ONDERWIJS Œ TALENT OP DE JUISTE PLEK 4.2 Relatie overheid…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

De problemen met communicatieapparatuur aan boord van bussen bij Qbuzz

dinsdag 16 juli 2024

…functioneren als de IVU-box (communicatieapparaat) buiten werking is? Vraag 3 Is het u bekend dat het betaalsysteem onderdeel uitmaakt van de IVU-box en het dus geen … gaan of chauffeurs zich hebben gemeld met klachten ten aanzien van de IVU-box en de gekoppelde noodsystemen en kunt u over dit antwoord rapporteren aan…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Evaluatie TVL en NOW Onderzoek naar gebruik doeltreffendheid procesgang en neveneffecten

maandag 15 juli 2024

…rapportage . 3 Gebruik TVL en NOW In totaal hebben bedrijven bijna 34 miljard euro aan TOGS/TVL en/of NOW ontvangen tijdens de coronacrisis (zie Box 1.1Tabel … gaat het dus om zeer waarschijnlijk e en niet om bewezen doeltreffendheid. 3 Doelmatigheid verwijst hier naar de mate waarin de prestaties en effecten van…


Kwalitatieve evaluatie NOW Doelmatigheid inrichting uitvoering samenwerking en misbruik

maandag 15 juli 2024

… 8 2.4 Beleidsbepaling 9 2.5 Beleidsuitvoering 11 2.6 Beleidsevaluatie 13 3 Doelmatigheid NOW 14 3.1 Doelmatigheid van prestaties 14 3.2 Doelmatigheid … 2024) , en 2) een kwalitatieve evaluatie van de NOW (verwacht in 2024) en 3) een kwalitatieve evaluatie van de TVL (verwacht in 2024) . Dit rapport bevat…


Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15-16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-07-2052)

maandag 15 juli 2024

…Europees Semester zijn vastgesteld, met name in de landspecifieke aanbevelingen.3 Het kabinet is voornemens om dit plan gelijktijdig met de Miljoenennota aan … van het herziene Stabiliteits- en Groeipact nodig is om het tekort onder de 3% bbp en de schuld onder de 60% bbp te houden op de middellange termijn. In…


Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15-16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-07-2052)

maandag 15 juli 2024

…mijlpalen en doelstellingen, waarna in het HVF-comité (comitologieprocedure 3 ) zal worden besloten over de uitbetaling. Het kabinet ligt op schema voor … verzoek tot wijziging van zijn HVP indienen bij de Europese Commissie. Conform 3 Comitologie: de procedure waarin de Commissie haar concept oordeel voorlegt…


JBZ-Raad; Brief van de minister en de staatssecretaris van J&V en de minister van A&M over de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 22 en 23 juli 2024

vrijdag 12 juli 2024

…(14 december 2023) 2 en de Landelijke agenda crisisbeersing (10 juni 2024). 3 De vijfde aanbeveling ziet op een verhoging van de UCPM-begroting. Het kabinet … strategic crisis management in the EU. Kamerstukken II, 2023-24, 32317, nr. 872. 3 Landelijke Agenda Crisisbeheersing (2024). 2 het Nationaal Crisiscentrum (NCC)…


Primos Rapport Prognose van bevolking huishoudens en woningbehoefte

vrijdag 12 juli 2024

…0 . 5 00 woningen geraamd, 4,9% van de vo or- raad, een stijging van 1 0 . 3 00 woningen ten opzichte van vorig jaar. Meer woningen nodig In het Programma … beleidsperiode. Op basis van de nieuwe Primos - prognose 2024 is berekend dat er 99 3 .200 woningen nodig zijn om het tekort in 2031 in te lopen tot 2%. Dat is slechts…


Geannoteerde agenda informele JBZ 22 en 23 juli 2024

vrijdag 12 juli 2024

…te gaan, terugkeer te bevorderen en bescherming te stimuleren. Out-of-the-box oplossingen moeten door de Europese Commissie (hierna: Commissie) worden onderzocht … EU-systemen voldoende tijd nodig is voor nationale implementatie-activiteiten. 3. Werklunch: De externe dimensie van migratie Het Hongaarse voorzitterschap…


RIEC LIEC jaarverslag 2023

woensdag 10 juli 2024

…belicht het de verdere versterking en doorontwikkeling van de integrale aanpak. 3 van 75 Missie en doelstellingen van het RIEC-LIEC-bestel De RIECTMs en het … uit twee RIECTMs, namelijk RIEC Zeeland West-Brabant en RIEC Oost-Brabant. 3 Het EURIEC is een onderdeel van het RIEC Limburg. Het EURIEC richt zich op…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15-16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-07- 2052

dinsdag 9 juli 2024

…merken eveneens op dat dezelfde landen vaak tekorten hebben die ruim boven de 3% liggen en willen de minister meegegeven dat ze zich daar zorgen om maken, … van de NSC-fractie vragen of het kabinet de langdurige overschrijding van de 3%-norm door Spanje ook beoordeelt als tijdelijk en uitzonderlijk. De leden van…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 4 juli 2024

donderdag 4 juli 2024

…commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, J.A. Vijlbrief (D66) - 3 juli 2024 Voorstel van het lid Vijlbrief (D66) voor een rondetafelgesprek over … van de procedurevergadering van 27 juni 2024 wordt vastgesteld. Brievenlijst 3. Agendapunt: Brievenlijst particulieren (zie de zaken en de besluiten op de…


Debat over de regeringsverklaring (voortzetting) (ongecorrigeerd)

donderdag 4 juli 2024

…voortzetting van het debat over de regeringsverklaring. (Zie vergadering van 3 juli 2024.) De voorzitter: Aan de orde is het vervolg van het debat inzake … uitgaventegenvallers in de uitgaven. Bij een dreigende overschrijding van de 3%-norm is afgesproken om eerst te kijken naar een vermindering van de uitgaven…


Kamerbrief informatieverzoek debat regeringsverklaring

donderdag 4 juli 2024

…zal er als gevolg van de gerechtelijke uitspraken door de Hoge Raad inzake box 3 aanvullend rechtsherstel moeten worden geboden. Ook is er een incidentele…


Beslisnota kamerbrief informatieverzoek debat regeringsverklaring

donderdag 4 juli 2024

…betreft Hersteloperatie Toeslagen en de gerechtelijke uitspraken inz ake box 3 en de Duitse beleggingsfondsen in vastgoed (Sondervermögen). Het totaal…


Tweede Kamer, 92e vergadering

donderdag 4 juli 2024

…van het debat over de regeringsverklaring . (Zie vergadering van 3 juli 2024.) De voorzitter : Aan de orde is het vervolg van het debat … uitgaventegenvallers in de uitgaven. Bij een dreigende overschrijding van de 3%-norm is afgesproken om eerst te kijken naar een vermindering van de uitgaven…


Procedurevergadering commissie voor Rijksuitgaven en commissie voor Financiën

donderdag 4 juli 2024

…agendapunten. Dan de Europese Rekenkamer rapporten. Geen stukken. Dan agendapunt 3. Algemene Rekenkamer. Rapporten met voortouw bij een andere commissie. Ik … Belastingplan 2025. Dus daar is inderdaad al wat over voorbereid. Het kan zijn dat box drie een eigen briefing vraagt. Dus ik dacht, goed om dat even mee te nemen…


Debat over de regeringsverklaring 1e TK (ongecorrigeerd)

woensdag 3 juli 2024

…neerleggen bij de armoede in ons land. Zie af van de maatregelen voor box 2, box 3, aandeleninkoop en winstbelasting. Het levert 1,5 miljard euro op, die … verschillen zijn groot. U geeft een douceurtje van 1,5 miljard aan box 2, aan box 3, aan inkoop van aandelen, wat het bedrijfsleven helemaal niet nodig…


Regeringsverklaring (ongecorrigeerd)

woensdag 3 juli 2024

…neerleggen bij de armoede in ons land. Zie af van de maatregelen voor box 2, box 3, aandeleninkoop en winstbelasting. Het levert 1,5 miljard euro op, die … verschillen zijn groot. U geeft een douceurtje van 1,5 miljard aan box 2, aan box 3, aan inkoop van aandelen, wat het bedrijfsleven helemaal niet nodig…


Tweede Kamer, 91e vergadering

woensdag 3 juli 2024

…substituut-ombudsman. De voorzitter : Ik open de vergadering van woensdag 3 juli 2024. Beëdiging van de substituut-ombudsman Aan de orde is de beëdiging … woorden: het tekort op de rijksbegroting blijft binnen de afgesproken grens van 3%. Mocht het tekort tijdens de rit over die grens heen lijken te gaan, dan zullen…


Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 4 juli 2024, 09.45 uur

maandag 1 juli 2024

…besluitenlijst van de procedurevergadering van 27 juni 2024 vaststellen. Brievenlijsten 3. Agendapunt: Brievenlijst particulieren (zie de zaken en de voorstellen op … de Algemene Rekenkamer - 36560-IX-11 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. 3 9. Agendapunt: Beantwoording vragen commissie V100 over coronabelastingschulden…


Onderzoek naar de verwachte gevolgen van de verlaging vrijstelling groen beleggen bij Belastingplan 2025

maandag 1 juli 2024

…en andere groene bezittingen) te stimuleren, namelijk een vrijstelling in box 3 en een heffingskorting over het vrijgestelde deel van de groene beleggingen…


Rapport verwachte gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

maandag 1 juli 2024

…verwachte gevolgen zijn van de verlaging van de vrijstelling voor g roen b eleggen 3 . Aangenomen amendement De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen waarmee … en andere groene bezittingen) te stimuleren, namelijk een vrijstelling in box 3 en een heffingskorting over het vrijgestelde deel van de groene beleggingen…


Achtergronddocument bij De gebroken belofte van de rechtsstaat. Tien verbetervoorstellen met oog voor de burger

vrijdag 28 juni 2024

…onafhankelijk adviseur 2.Marianne van den Anker, ombudsvrouw Rotterdam -Rijnmond 3.Renske Banken -Leenders, mantelzorger en vrijwilliger 4.Lukas van den Berge … rechtspraak (Rvdr) 55.Vereniging voor Vrouw en Recht ‚Clara WichmannTM 1 1 2 3 2 3 4 5 4 5 6 6 7 7 Afferden, 6 juni 2023 Geachte M w. drs. C(orissa) Abdoeljamil…


Langetermijnagenda week 27

vrijdag 28 juni 2024

…2 juli Geen vergadering i.v.m. beëdiging van het nieuwe kabinet Woensdag 3 juli 10.15 uur Donderdag 4 juli 10.15 uur 1. Stemmingen (alleen op donderdag … en jaarverslagen en slotwetten) 2. Beëdiging van de substituut-ombudsman 3. Debat over de regeringsverklaring met maximum spreektijden van: PVV 25 minuten…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten