Documenten feed

Feed

Effectbeoordeling Nationale Programma Circulaire Economie

vrijdag 31 mei 2024

…Effectbeoordeling Nationale Programma Circulaire Economie Mei 2024 Inhoud Samenvatting 6 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding 12 1.2 Doel 12 1.3 Aanpak in vogelvlucht 12 1 … pakket? 45 C.4 Effecten op klimaat 46 C.5 Effecten op leveringszekerheid 47 C.6 Effecten op biodiversiteit 47 C.7 Overige milieueffecten 48 D Duurzame inkoop…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 23-24 mei 2024 (Kamerstuk 21501-30-603)

dinsdag 21 mei 2024

…lidstaten tegen te gaan? Heel veel industriebeleid gaat over clusters 1 tot en met 6, terwijl weinig gaat over de cluster 7, de groene bedrijven van de toekomst … bieden het groeimarkten rapport5 en de Nationale Technologie Strategie (NTS)6 aanknopingspunten om bedrijven van de toekomst ruimte te bieden. Op basis van…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Raad voor Concurrentievermogen; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 23-24 mei 2024 (Kamerstuk 21501-30-603)

dinsdag 21 mei 2024

…lidstaten tegen te gaan? Heel veel industriebeleid gaat over clusters 1 tot en met 6, terwijl weinig gaat over de cluster 7, de groene bedrijven van de toekomst … bieden het groeimarkten rapport 5 en de Nationale Technologie Strategie (NTS) 6 aanknopingspunten om bedrijven van de toekomst ruimte te bieden. Op basis van…


Meetprogramma voor blootstelling aan chemische stoffen advies

woensdag 15 mei 2024

…| InleidingMeetprogramma voor blootstelling aan chemische stoffen | pagina 6 van 68 1.1 AanleidingDeze synthetische stoffen worden gebruikt in de landbouw … de belangen van burgers, bedrijven en de overheid vaak tegen elkaar in gaan.6 Overheden en bedrijven sturen op gestelde normen, maar burgers stellen veiligheid…


Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023

woensdag 15 mei 2024

…98 Apparaatsuitgaven kerndepartement 173 5.1Artikel 99 Nog Onverdeeld 177 6.Bedr•fsvoeringsparagraaf 178 C.Jaarrekening 185 7. Departementale verantwoordingsstaat … Focusonderwerp 2023, Resultaatbereik in relatie tot onderuitputting 301 B•lage 6: R •ksuitgaven Caribisch Nederland 305B•lage 7: NGF-b •lage 308B•lage 8: Rapportage…


Jaarverslag Ministerie van Defensie 2023

woensdag 15 mei 2024

…•ke Luchtmacht 464.5Artikel 5 ‡Koninkl •ke Marechaussee 494.6Beleidsartikel 6 ‡Investeringen 544.7Artikel 7 ‡Commando Materieel en IT544.8Artikel 8 ‡Defensie … 110 B•lage 4: Inhuur externen 117 B•lage 5: Focusonderwerp 2023 118 B•lage 6: R •ksuitgaven Caribisch Nederland 119 B•lage 8: Veiligheid 121B•lage 9: L…


Conceptverslag Veiligheid en integriteit

vrijdag 26 april 2024

…iemand die jarenlang voor Defensie heeft gewerkt. Hij kreeg klachten van chroom-6. Hij leed jarenlang dagelijks pijn. Hij had pijnlijke slijmvliezen, ademhalingsproblemen … ervoor te zorgen dat nabestaanden van chroom-6-slachtoffers óók aanspraak kunnen maken op de uitkeringsregeling chroom-6, als een slachtoffers is overleden…


Eindtekst

woensdag 24 april 2024

…hectaren natuurterrein per 1000 inwoners in het gebied van het waterschap. 6. Het kostendeel voor de categorie, bedoeld in artikel 117, eerste lid, onderdeel … vastgesteld. 5. In het zevende lid, onderdeel a, wordt “30%” vervangen door “25%”. 6. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 9. De voordracht voor een krachtens…


Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten; Gewijzigd voorstel van wet

dinsdag 23 april 2024

…aantal hectaren natuurterrein per 1000inwoners in het gebied van het waterschap.6. Het kostendeel voor de categorie, bedoeld in artikel 117, eerste lid,onderdeel … vastgesteld.5. In het zevende lid, onderdeel a, wordt «30%» vervangen door «25%». 6. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:Eerste Kamer, vergaderjaar 2023Œ2024…


Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten; Gewijzigd voorstel van wet

dinsdag 23 april 2024

…hectaren natuurterrein per 1000 inwoners in het gebied van het waterschap. 6. Het kostendeel voor de categorie, bedoeld in artikel 117, eerste lid, onderdeel … 5. In het zevende lid, onderdeel a, wordt fi30%fl vervangen door fi25%fl. 6. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 9. De voordracht voor een krachtens…


Eindrapportage herafweging 2022 RHDHV NAM

woensdag 17 april 2024

…1.6 Leeswijzer 4 2 Doel en opzet van de Herafweging 6 2.1 Inleiding 6 2.2 Vergunningsv oorwaarde 6 2.3 Doel van de Herafweging 7 2.4 Werkwijze 8 3 Bevindingen … toepasbaarheid en milieufactoren 30 5.4 Bevindingen waterzuiveringstechnieken 31 6 Nieuwe inzichten waterinjectie Drenthe 32 6.1 Inleiding 32 6.2 Selectie leeg…


Memorie van toelichting

maandag 15 april 2024

…0 4) Energie en water 8 60.000 0 0 0 0 5) Transport 8 33.000 33.000 0 0 0 6) Interdepartementale budgetoverhevelingen 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13 41.979 17 … Europa. Defensie herschikt budget om de hogere kosten voor transport te dekken. 6. Interdepartementale budgetoverhevelingen Per saldo stijgt de begroting van…


Stand van zaken ontwikkelingen veiligheid en integriteit bij Defensie

woensdag 10 april 2024

…SGM. Stand van zaken uitvoering Coulanceregeling en Uitkeringsregeling chroom-6 Tijdens het plenaire debat over de begroting van Defensie van 2024 heb … van de Uitkeringsregeling chroom-6 (TZ202402-088). (Oud-)medewerkers die ziek zijn geworden door blootstelling aan chroom-6 tijdens hun werk voor Defensie…


Brief over eindnotitie Paritaire Commissie chroom-6 Defensie

woensdag 10 april 2024

…aan betekenisvol werk 1 / 8 Eindnotitie: Opheffing Paritaire Commissie chroom - 6 Defensie 1. Voorwoord In 2014 was sprake van een toenemend aantal meldingen … - ) medewerkers van het Ministerie van Defensie die gewerkt hadden met chroom - 6 - houdende verf en Chemical Agent Resistant Coating (CARC) op legervoertuigen…


Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 5 april 2024

vrijdag 5 april 2024

…over economische veiligheid in het digitale domein en de telecommunicatie 6 Kabinetsappreciatie Witboek digitale infrastructuur c. Buitenlands beleid en … van het op 17 december 1994 te Lissabon tot stand gekomen Verdrag inzake - 6 - MR 5 april 2024 het Energiehandvest (ECT) . Het ECT biedt een multilateraal…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 januari 2024, over Personeel en Materieel

vrijdag 1 maart 2024

…verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 36410-K, nr. 6); - de brief van de minister van Defensie d.d. 19 september 2023 inzake Stand … hardgemaakt voor een goede behandeling en compensatie voor de slachtoffers van chroom-6. Ik kan er met mijn hoofd dan ook niet bij dat er nog steeds slachtoffers…


Inventarisatie PCB-houdende materialen in gebouwen/bouwwerken

woensdag 28 februari 2024

…Inventarisatie PCB-houdende materialen in gebouwen/bouwwerken 6 februari 2024 2/37 Kenmerk R001-1292506EJS-V02-agv-NL Verantwoording Titel Inventarisatie … R001 -1292506EJS -V0 2-agv -NL Aantal paginaTMs 37 (exclusief bijlagen) Datum 6 februari 2024 Handtekening Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit…


Verkenning van gevaarlijke stoffen in de energietransitie

woensdag 28 februari 2024

…technologies, recycling, circular economy RIVM -briefrapport 2023 -0310 Pagina 6 van 89 RIVM -briefrapport 2023 -0310 Pagina 7 van 89 Inhoudsopgave Samenvatting … 2023 -0310 Pagina 8 van 89 5.2 Waterstofdragers Š 55 5.3 Elektrolysers Š 57 6 Discussie Š 59 7 Conclusies en aanbevelingen Š 63 7.1 Meest relevante aspecten…


Cumulatie ZZS en vergunningverlening

woensdag 28 februari 2024

…cumulation, mixtures, environmental pres sure RIVM -briefrapport 2023 -0411 Pagina 6 van 111 RIVM -briefrapport 2023 -0411 Pagina 7 van 111 Inhoudsopgave Samenvatting … aandachtspunten in de HI-methode Š 72 5.4.6 Conclusies en aanbevelingen Š 73 6 Conclusies en aanbevelingen Š 77 7 Referenties Š 83 Dankwoord Š 85 Afkortingenlijst…


Verslagen Parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening

maandag 26 februari 2024

…parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening vond plaats van 6 september tot en met 8 september 2023. Via deze pagina kunt u alle verhoren … verwerken van informatie en risicogericht handhaven. Eerst verhoorweek Woensdag 6 september 2023 10.15 uur Dulce Gonçalves Tavares, kijk terug via Debat Gemist…


Wijziging Omgevingsregeling met betrekking tot milieuprestatie gebouwen

maandag 19 februari 2024

…Rekeninstrument voor de leefomgeving 2023 Rivm ( www.rivm.nl ) Hoofdstukken 4, 6 en 7 van deze regeling AERIUS Monitor AERIUS Monitor 2023 Rivm ( www.rivm.nl … 764 Civil Aviation Authority Policy and Guidelines on Wind Turbines Versie 6, 01-02-2016 Civil Aviation Authority ( www.caa.co.uk ) Hoofdstuk 7 Bal Carola…


Jaarplan SodM 2024

donderdag 15 februari 2024

…laatste hoofdstuk zijn de belangrijkste kentallen voor dit jaarplan weergegeven. 6 | Jaarplan 2024 | SodM Hoofdstuk 1 Œ Missie en visie, proces en ontwikkelingen … asbestdeeltjes, chroom -6, straling, psychosociale arbeidsbelasting of belasting bij duikarbeid. Vooronderzoek naar blootstelling aan asbestdeeltjes en chroom -6 laat…


Stemmingen (ongecorrigeerd)

dinsdag 13 februari 2024

…satellieten (36410-X, nr. 57); • de motie-Dobbe/Dassen over de regeling voor chroom-6-slachtoffers ook van toepassing laten zijn voor nabestaanden (36410-X, … motie-Dobbe/Dassen over spoedig schadevergoedingen uitbetalen aan door chroom-6 getroffen (oud-)medewerkers (36410-X, nr. 59); • de motie-Dobbe/Ergin over…


Tweede Kamer, 41e vergadering

dinsdag 13 februari 2024

…satellieten (36410-X, nr. 57); de motie-Dobbe/Dassen over de regeling voor chroom-6-slachtoffers ook van toepassing laten zijn voor nabestaanden (36410-X, … motie-Dobbe/Dassen over spoedig schadevergoedingen uitbetalen aan door chroom-6 getroffen (oud-)medewerkers (36410-X, nr. 59); de motie-Dobbe/Ergin over…


Definitieve stemmingslijst dinsdag 13 februari 2024

dinsdag 13 februari 2024

…confronteren met de gevolgen van dr ugsgebruik voor de samenleving Stemming 6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over … Nederland bij verschillende dre igingsniveaus veilig te houden 36 410 - X, nr. 4 6 - de motie - Erkens over het vaker openbaar maken van cyberaanvallen en bijbehorende…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten