Documenten feed

Feed

Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Frankrijk

maandag 27 mei 2024

…Target 2 - 8 is the second and last target of investment C2.I3 and follows the co mpletion of target 2 - 7 related to the number of projects for which a grant … company and the Gendarmerie of Martinique . x. Copy of an invoice from the co nstruction company Assistance BTP to the Gendarmerie of Martinique signed…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Rapport Implementatie AMLD4 door Nederland

woensdag 22 mei 2024

…DNFBPs, contradictory information was provided by the BTWwft with regard to the co mpliance of the real estate agents with this requirement, while one of the … based and scenario based systems to identify suspicious transactions, and a co mbination of real time and post event monitoring), with procedures for internal…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Antwoord op vragen van het lid Krul over het bericht ‘Huisartsenpraktijk in Anna Paulowna al drie weken dicht: 45 meldingen bij inspectie’

dinsdag 21 mei 2024

…situatie geïnformeerd. Deze informatie is ook beschikbaar via de website van Co-Med. De NZa volgt de situatie nauwlettend en houdt mij op de hoogte. Vraag 4 … tot de aanwijzing voor Co-Med om de bezetting van hun praktijken op orde te brengen? Antwoord vraag 7 Volgens de IGJ heeft Co-Med de bereikbaarheid en de…


Conceptrapport duidingsonderzoek incidenten en misdrijven COA bewoners 2017-2022

dinsdag 21 mei 2024

…COA -medewerkers: intern onderzoek wijst uit dat in 2022 driekwart van de med In het geval van misdrijven of andere vormen van overlast buiten de opvanglocatie … occurred and what their nature was. We applied event history analysis (EHA) and Co x regression models for the analyses. These advanced statistical techniques…


Jaarverantwoording Politie 2023

woensdag 15 mei 2024

…vertrouwenspersonen aangesteld en er is een pilot gedaan met een ontwikkelschouw voor med ewerkers. Realisatie van een netwerk van tien meldkamers aangesloten op één … operationele formatie en bezetting is daarmee in 2023 groter geworden, er zijn meer med ewerkers in dienst dan waar formatie voor is (overbezetting). Al een aantal…


Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023

woensdag 15 mei 2024

…Instandhouding of het faciliteren van een stelsel of een systeem. De minister is co‰rdinerend. De —nanci–le b•drage van het ministerie kan aanzienl •k z•n maar … Nederland van de vitale infrastructuur op de Noordzee fors toenemen. Onder co‰rdinerende verant...woordel•kheid van de minister van IenW is in het voorjaar…


Jaarverslag Ministerie van Defensie 2023

woensdag 15 mei 2024

…Nederland heeft in 2023 een non-paper binnen de EU en NAVO gepre... senteerd om de co‰rdinatie van EU- en NAVO-activiteiten omtrent de opschaling van de defensie-industri–le … context van de NAVO, EU en de Ukraine Defence Contact Group. Die samenwerking en co‰rdinatie was onontbeerl •k om te zorgen dat de steun effectief was en de levering…


Daily News 14 / 05 / 2024

dinsdag 14 mei 2024

…Serebrennikov (France, Italie, Espagne) et The Girl with the Needle (Pigen med nålen) de Magnus von Horn (Danemark, Pologne, Suède) sont tous en lice pour … primarily to the capture and subsequent storage of liquefied carbon dioxide (CO 2 ) originating from emitters in the Teeside and Humber regions of the UK…


Evaluatie Subsidieregeling DHI (2016-2021)

dinsdag 7 mei 2024

…periode. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is tevens verplicht door de Co mptabiliteitswet om beleid periodiek te evalueren 16 . Dit maakt de eerste … (Jurry Hekking Metaal B.V.), een fabriek voor zuivelproductieapparatuur te co - financieren waar een jaarlijks een omzet van 1.5 miljoen euro gerealiseerd…


Voorlopige betaalverzoek RRF Letland

vrijdag 26 april 2024

…financed wi th one or more loans issued by third entities, Altum provides co - financing in the form of a parallel loan with a capital discount according … consists of a parallel loan from Altum with a capital discount if the project is co - financed with one or more other financiers . Moreover, in accordance with…


Rapport Vertrouwen in uitwisseling en hergebruik gezondheidsgegevens vanuit het perspectief van burgers en zorgprofessionals

maandag 22 april 2024

…brede groep burgers respectievelijk zorgprofessionals met betrekking tot een co mplexe kwestie in de gezondheidszorg in kaart te brengen. De resultaten van … on and De - Identification in the Biomedical Literature: Scoping Review. J Med Internet Res, 21 (5), e13484. doi:10.2196/13484 Esmaeilzadeh, P., & Sambasivan…


Dertigledendebat over de gevolgen van private equity in de zorg (ongecorrigeerd)

donderdag 18 april 2024

…een rendement van 15% tot 20% op zeer korte termijn. Ik noem bijvoorbeeld Co-Med en Centric Health. Ik kan het doen voor de ggz, waarbij private equity bedrijven … definitie, maar die klopt al niet helemaal met wat de experts erover zeggen. Co-Med is door Ernst & Young niet betiteld als private equity. Ik probeer het dus…


Tweede Kamer, 67e vergadering

donderdag 18 april 2024

…er bijgestuurd in het voorjaarspakket? Als we bepaalde bouwstenen, zoals de CO 2 -heffing die de minister heeft voorgesteld, eruit trekken, wat betekent … (VVD): Dan heb ik nog een vraag. Wij hebben in Nederland al een nationale CO 2 -heffing. Die gaat niet van tafel, ondanks wat er net beweerd werd. Het…


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024; Motie; Motie van de leden Dijk en Bushoff over in overleg gaan met zorgverzekeraars over een plan om huisartsenpraktijken van private-equitybedrijven tijdelijk onder beheer te nemen

donderdag 18 april 2024

…recent is gebleken dat huisartsen in handen van private-equitybedrijven als Co-Med financieel kwetsbaar zijn; overwegende dat een vaste huisarts in de buurt…


Eindrapportage herafweging 2022 RHDHV NAM

woensdag 17 april 2024

…vorming dan verwacht De olie is zwavelhoudend en bij verhitting komt H 2 S en CO 2 vrij. De mate waarin dit gebeurt is groter dan verwacht. Er komt meer H … olie , wat eveneens leidt tot meer H 2 S - vorming. De toename van H 2 S en CO 2 opgelost in het oliewatermengsel verhoogt de zuurgr aad. De vorming van…


46610798BIJLAGE Marktordening CCS Mulder CEnBER Policy Paper 14

dinsdag 16 april 2024

…niet dusdanig groot dat er geen concurrerende infrastructuur kan ontstaan, med e omdat de vraag naar CCS omvangrijk zal zijn als gevolg van het internationale … Nederland naar locaties in Noord -Europa. Het internationale transport van CO 2 kan de komende decennia dus sterk gaan toenemen, mits de benodigde infrastructuur…


EU announces €3.5 billion worth of commitments to protect the ocean and promote sustainability at Our Ocean Conference in Greece

dinsdag 16 april 2024

…implementing the ecosystem approach to achieve Good Environmental Status (EcAp MED PLUS), from 2024 until 2027. Research: Through the EU Mission Restore our … made at all Our Ocean Conferences. In addition to its commitments, the EU has co-hosted a high-level side event calling on the swift ratification of the BBNJ…


WODC rapport Behoeften slachtoffers grootschalige incidenten

maandag 15 april 2024

…grootschalige incidenten op slachtoffers met elkaar vergelijken en daarbij co ntroleren voor de grote variatie in aard (locatie, grootte) en kenmerken van … binnen het Burgerlijk Wetboek en het bestuursrecht . Zodra slachtoffers in co ntact komen met autoriteiten gaat de slachtofferpresumptie van kracht; namelijk…


Beoordelingen maatregelen MJP 2025 Klimaatfonds

maandag 15 april 2024

…zijn meegenomen in de KEV Indien mogelijk, wat is de jaarlijkse structurele CO 2 - reductie en energiebesparing per m ln. euro subsidie? Zijn de inschattingen … stofreductie of bijdrage aan biodiversiteit? Deze maatregelen zorgen zelf niet vo or CO 2 - reductie aangezien het voorbereidende werkzaamheden betreft voor de bouw…


Monitor Kindermarketing voedingsproducten 2023

donderdag 11 april 2024

…formeel niet gericht op kinderen onder de 13. Evenals van andere sociale med ia weten we echter dat ook kinderen in de leeftijdsgroep 7 tot 13 jaar oud … aardbei Boe r derijdieren Autodrop Snoep Verschillende voertuigen Appy Kids Co Mini biscotti choco chip Inktvis, panda, giraf en papegaai Mini biscotti oat…


Het bericht ‘Huisartsenpraktijk in Anna Paulowna al drie weken dicht: 45 meldingen bij inspectie’

woensdag 10 april 2024

…voor Co-Med om de bezetting van hun praktijken op orde te brengen? 2) Wat is de stand van zaken van het lopende onderzoek van de inspectie naar Co-Med? … over de praktijk in Anna Pauwlona hierin meegenomen? Wat vindt u ervan dat Co-Med doorgaat met overnames van praktijken op verschillende plekken in Nederland…


Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Malta

woensdag 10 april 2024

… The standards shall concern: 1) Best practices for (de)construction, ai med at reducing the Construction and Demolition (C&D) waste generated and ensuring … signed contract agreement for Gozo College Nadur Primary School on pages The co ntractor must put appropriate measures in place to reduce and recover (reuse…


FSAP FSSA Rapport

maandag 8 april 2024

…tax authorities . The authorities should further ensure that they share a co mmon and sufficiently broad understanding of the concept of a conduit company … enhance operational preparedness. AUTHORITIESTM VIEWS 82. The authorities welco med most of the FSAP recommendations , while highlighting potential difficulties…


Calendrier du lundi 8 avril 2024 au dimanche 14 avril 2024

vrijdag 5 april 2024

…Digital Council of France; delivers a video message at the first edition of Bio Med & Tech Talks 2024, Granada. Mr Wopke Hoekstra receives KLM President and CEO … European Strategic Investments and Reforms: state of play and way forward' co-hosted by the European Commission and the Belgian Presidency; delivers a speech…


Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang De kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in beeld Gecombineerde metingen 2017-2023

donderdag 4 april 2024

…vergelijking op groepsniveau, waarbij de gemiddelde scores per pedagogisch med ewerker zijn geaggregeerd naar groepsniveau, laat vergelijkbare patronen zien … goed te kunnen monitoren, is er voor dit rapport gekozen om de metingen na co rona , dus vanaf 2021 op te splitsen in twee cohorten. Cohort 2021 -2022 loopt…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten