Documenten feed

Feed

Knelpunten in de opschaling van de defensie-industrie

woensdag 12 juni 2024

…Eigenlijk omdat we willen zorgen dat, je hebt het gezien in de tijd van Covid, op het moment dat het spannend wordt, is het eigenlijk ieder voor zich…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Wooninitiatieven en pgb

woensdag 12 juni 2024

…wooninitiatief kan dat wringen. Ik merkte dat bijvoorbeeld bij maatregelen rond Covid-19. Zorgkantoren hebben weliswaar zicht op de zorg aan individuele budgethouders…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Slotwet Mobiliteitsfonds 2023 (Kamerstuk 3560-A)

woensdag 12 juni 2024

…ontstaan in de uitvoering door verschillende externe factoren (bijvoorbeeld COVID-19 of de overname van Bombardier). Hierdoor zijn cumulatief nog niet alle…


Risicorapportage Financiële Markten 2024

woensdag 12 juni 2024

…Macroeconomic Uncertainty Measure for the Euro Area and Its Implications to COVID -19 . IMF . Geraadpleegd op 3 juni 2024 , van https://www.imf.org/en/Pub … & Williams, J. C. (2023) . Measuring the Na tural Rate of Interest after COVID -19. FRB of New York Staff Report 1063 . https://dx.doi.org/10.2139/ssrn…


Een analyse van Nederlandse bedrijfsschulden

woensdag 12 juni 2024

…Predicting firm exits with machine learning: implications for selection into COVID -19 support and productivity growth . Centraal Planbureau. https://www.cpb … id=2023Z16331&did=2023D3977 4 Lammers, S., Soederhuizen , B., & Vogt, B. ( 2021 ). COVID -19 en de gevolgen voor het Nederlandse mkb en banken . Centraal Planbureau…


Beleidsdoorlichting openbaar bestuur en democratie. Doorlichting van het BZK-beleid van artikel 1 van Begrotingshoofdstuk VII. Eindrapport

woensdag 12 juni 2024

…instellingen konden compen seren voor de inkomstenderving als gevolg van de COVID-19-epidemie. De bijdrage aan Almere is ter co mpensatie van de uitzonderlijke … Almere; en de Compensatie extra kost en nabestaanden rouwvervoer wegens COVID-19. 7. Ook zijn er discrepanties tussen (de nadruk op) bepaalde beleidsonderwerpen…


Herziene agenda PV VWS - d.d. 12 juni 2024, 10.15 - 11.30 uur; nagekomen agendapunten

woensdag 12 juni 2024

…2024). 19.Debat over een compensatieregeling voor zorgmedewerkers met long covid (aangevraagd door het lid Bushoff tijdens de RvW d.d. 28 mei 2024). 20.Debat…


Factsheet NVWA

dinsdag 11 juni 2024

…terugvinden. Of u ziet daaronder ook een sneltest, dat lijkt een beetje op de COVID-test. Samen met WFSR werken we aan een pilot met sneltesten waarbij onze…


Staatsbosbeheer. Veerkracht. Jaarverslag 2023

dinsdag 11 juni 2024

…bedankt voor zijn inspirerende bijdrage en adviezen ondanks de beperking van Covid - 19 maatregelen in de eerste periode. De 10 heer baron Schimmelpenninck … Alexander Schlümbach (1772 - 1835). Het complex omvat 9 rijksmonumenten. de Covid - jaren. Door samenwerking met de Stichting Natuur - en Milieu Centrum De…


Cahier 2024-10 'Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2029

dinsdag 11 juni 2024

…oftewel inclusief gerealiseerde cijfers tot en met 202 2 , echter, omdat de COVID - 19 - pande mie een uitzonderlijke situatie was en dit een enorme impact…


Rapport 'Gedragseffecten van de accijnsverhoging op tabak in 2023'

dinsdag 11 juni 2024

…betrokken. Dit is een stijging ten opzichte van de voorgaande metingen. In het COVID-19 jaar 2021 was dit 15,3% en in 2019 15,8%. • Het aandeel buitenlands veraccijnsde…


Eindrapport 'Empty Pack Survey meting (EPS) 2023'

dinsdag 11 juni 2024

…veraccijns de sigaretten is gestegen van 15,3% naar 25 ,0 %. Sinds 2022 zijn alle COVID - 19 reis maatregelen opgeheven en is de Nederlandse accijns op sigaretten…


Vragen en antwoorden over het EU-scorebord voor justitie 2024

dinsdag 11 juni 2024

…hebben genomen om hun stelsels veerkrachtiger te maken en te herstellen na de COVID-19-pandemie. De indicatoren voor de digitalisering van justitie bleven dezelfde…


Questions and Answers about the 2024 EU Justice Scoreboard

dinsdag 11 juni 2024

…States to make their systems more resilient and to recover them after the COVID-19 pandemic. Indicators remained the same for the digitalisation of justice…


Richting geven aan internationale veiligheid. Naar concretere doelstellingen en beter passende beleidskeuzes in het veiligheids- en stabiliteitsbeleid

maandag 10 juni 2024

…wat het gezamenlijk handelen in de weg staat.127 Daarnaast veroorzaakte de COVID-19-pandemie vertragingen en beperkte deze de mogelijkheden voor activiteiten…


Eindrapport Noodsteun CAS-landen (8 april 2024)

maandag 10 juni 2024

Covid - noodsteun aan de CAS - landen Eindevaluatie Manja Abraham & Oberon Nauta DSP - groep RAPPORT Covid - noodsteun aan de CAS - landen 2 Contactgegevens … recommendations reflect the perspective of the authors. DSP - groep RAPPORT Covid - noodsteun aan de CAS - landen 3 Inhoud Dankwoord 5 Afkortingenlijst 6 1…


Onderzoeksopzet periodieke rapportage artikel 4 Koninkrijksrelaties

maandag 10 juni 2024

…Evaluatie TOP; - Evaluatie kinderrechten / rapporten UNICEF; - Onderzoek naar covid steunprogramma Caribisch Nederland; - Onderzoek naar Venezuela - claims Curaçao…


Eindrapport Venezuela-claim Curacao (28 maart 2024)

maandag 10 juni 2024

…onvoldoende prioriteit gaf aan het project, maar vanwege de wereldwijde covid -pandemie. De gekozen projectorganisatie met een interlandelijke werkgroep…


Gezamenlijke evaluatie bestuursakkoord Bonaire 2018-2022

maandag 10 juni 2024

…de toerismesector op Bonaire, echter, een flinke tegenslag gekend door de COVID - 19 pandemie en de daarmee samenhangende preventieve maatregelen. Als gevolg…


Eindrapport Covid-steunprogramma Caribisch Nederland (3 april 2024)

maandag 10 juni 2024

Covid -steunprogramma Caribisch Nederland Eind evaluatie Oberon Nauta & Manja Abraham DSP -groep RAPPORT Covid -steunprogramma Caribisch Nederland 2 Contactgegevens … recommendations reflect the perspective of the authors. DSP -groep RAPPORT Covid -steunprogramma Caribisch Nederland 3 Inhoud 1 Inleiding 7 2 Methodische…


Eindrapport Venezuela-claim Aruba (3 april 2024)

maandag 10 juni 2024

…Ten tijde van de coronapandemie zijn de koelkasten ook gebruikt voor de covid - vaccines , zo wordt tijdens het onderzoek door BRA verteld. 45 Brief van … onvoldoende prioriteit gaf aan het project , maar vanwege de wereldwijde covid - pandemie en tekorten in grondstoffen voor de bouw . De gekozen projectorganisatie…


Beslisnota bij Kamerbrief Stand van zaken dossiers Koninkrijksrelaties, inclusief coördinerende rol BZK, WolBES/FinBES-conferentie, bestuursakkoord Bonaire en hoofdlijnenakkoord Aruba en instemming hoofdlijnenakkoord Ennia

maandag 10 juni 2024

…volgende stap is het finaliseren van de langdurige herfinanciering van de covid - leningen. De landen zijn onlangs schriftelijk hierover geïnformeerd. Verder … Eindrapport Venezuela - claim Curaçao Ter verzending Bijlage 10 Eindrapport Covid - steunprogramma Caribisch Nederland Ter verzending…


Leven met Q-koorts - 15 jaar na de epidemie, hoe is het nu?

maandag 10 juni 2024

…Coronavirus (dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt). Inmiddels is bekend dat een aantal COVID-19-patiënten daar langdurige klachten (post-COVID of LongCOVID klachten) … Q-koortspatiënten is overkomen en nodig hebben gebruikt worden in de omgang met de post-COVID patiënten. En dat onderzocht wordt in hoeverre Q-koortspatiënten baat kunnen…


Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief van de minister van SZW over de geannoteerde agenda van de Formele Raad WSBVC van 20 juni 2024

maandag 10 juni 2024

…ontwikkelingen en de veranderingen in de wereld van werk gaat het om de COVID-19- pandemie en de daarop volgende periode van hoge inflatie, en stijgende…


Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 20 juni 2024

maandag 10 juni 2024

…ontwikkelingen en de veranderingen in de wereld van werk gaat het om de COVID-19-pandemie en de daarop volgende periode van hoge inflatie, en stijgende…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten