Documenten feed

Feed

Nationaal Programma Radioactief Afval (NPRA). Advies reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

donderdag 15 februari 2024

…aangewezen depots gestort worden. De tweede categorie moet op dit moment naar de COVRA. Zie ook de Nota van Toelichting bij het ‚Besluit van 26 november 2007, houdende … isotopen. Denk daarbij aan uitbreiding van tijdelijke beheerlocaties, zoals de COVRA 26 ; terugname van mogelijk andere volumes en aard van radioactief materiaal…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Voortgang ontwikkelingen nucleaire kennis- en innovatiestructuur

woensdag 20 december 2023

…maakindustrie, SMR-ontwikkelaars, een netbeheerder en het afvalverwerkingsbedrijf COVRA. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de kennisontwikkeling met betrekking…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Diverse onderwerpen op het gebied van nucleaireveiligheid en stralingsbescherming

dinsdag 19 december 2023

…historisch radioactief afval in Petten van NRG naar afvalbeheersorganisatie COVRA in Zeeland. Daarbij werkt NRG volgens het plan van aanpak Radioactive Waste … laagactief afval is bijna afgerond. Ook de afvoer van andere afvalstromen naar COVRA loopt. In 2024 zal gestart worden met het scheiden en sorteren van vaten…


Beslisnota bij Kamerbrief Diverse onderwerpen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

dinsdag 19 december 2023

…historisch afval Petten 5. Evaluatie stelsel Kernenergiewet 6. Tarieven COVRA In onderstaande toelichting wordt nader ingegaan op deze o nderwerpen. Krachtenveld … Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) . Daarnaast zijn passages afgestemd met COVRA . Toelichting 1. Internationale missies 2023 Dit jaar zijn er drie internationale…


NPE Verdiepingsdocument B - Ontwikkelpaden ketens van het energiesysteem

vrijdag 1 december 2023

…dit afval tijdelijk opgeslagen bij de internationaal hoog -aangeschreven COVRA. In het staand beleid vindt besluitvorming over eindberging van radioactief…


Participatieverslag bij Nationaal Plan Energiesysteem

vrijdag 1 december 2023

…radioactief afval bovengronds opgeslagen bij het internationaal goed aangeschreven COVRA. De definitie ve beslissing over eindberging wordt in 2100 genomen en is…


Opwerking van radioactief materiaal; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over nucleaire veiligheid (Kamerstuk 25422-293)

woensdag 8 november 2023

…(Kamerstuk 25422, nr. 289) dat de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) haar verkenning in de loop van 2023 afrondt. Kan de staatssecretaris aangeven … van vervalopslag voor radioactief (ziekenhuis)afval bij COVRA, is momenteel nog gaande. COVRA verwacht deze verkenning voor het einde van dit jaar af te…


Verslag van een schriftelijk overleg over nucleaire veiligheid (Kamerstuk 25422-293)

dinsdag 7 november 2023

…(Kamerstuk 25422, nr. 289) dat de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) haar verkenning in de loop van 2023 afrondt. Kan de staatssecretaris aangeven … van vervalopslag voor radioactief (ziekenhuis)afval bij COVRA, is momenteel nog gaande. COVRA verwacht deze verkenning voor het einde van dit jaar af te…


Beslisnota inzake Antwoorden op vragen commissie over nucleaire veiligheid (Kamerstuk 25422-293)

dinsdag 7 november 2023

…gescheiden; het resulterende verglaasde hoogr adioactieve afval is afgevoerd naar COVRA. Deze leden constateren dat EPZ •10 mln. subsidie krijgt van EZK voor technisch…


IRRS NLD FINAL REPORT

maandag 30 oktober 2023

…generated. The waste tran sfer to COVRA includes the transfer of responsibilities, including financial liabilities . COVRA is a state - owned organization … associated with waste management at COVRA ar e covered by the fees paid by waste generators upon transfer of the waste to COVRA. The fees paid by waste generators…


NRD-advies m.e.r. Kernenergiewetswijziging KCB

maandag 16 oktober 2023

…een beschrijving of verwijzing naar de opslag van radioactief afval bij de COVRA 39 (voldoende plaats beschikbaar?). Motiveer vervolgens w at een levens duurverlenging … karakteristieken en hoeveelheden radioactief afval bij ontmanteling. 39 Home - COVRA N.V. 40 De Commissie denkt hierbij bijvoorbeeld aan gasvormige radioactieve…


Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. PALLAS: schriftelijke in kennis stelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ (Kamerstuk 33626-21)

maandag 16 oktober 2023

…tijdspad gaat het? Is er bij Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) voldoende capaciteit beschikbaar? 9 Wat is de reden dat in de conceptstatuten … hierover op een later moment wordt genomen. 9 Omroep Zeeland, 29 maart 2023, ‚COVRA brengt ophaalplekken radioactief afval in kaart: 75 in Zeeland, ruim 2.000…


Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. PALLAS: schriftelijke in kennis stelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ (Kamerstuk 33626-21)

vrijdag 13 oktober 2023

…tijdspad gaat het? Is er bij Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) voldoende capaciteit beschikbaar?9 Wat is de reden dat in de conceptstatuten … CDA-fractie vragen of er bij Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) voldoende capaciteit beschikbaar is. In Nederland is het wettelijk geregeld…


Inbreng verslag schriftelijk overleg over o.a. PALLAS: schriftelijke in kennis stelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ (Kamerstuk 33626-21)

vrijdag 6 oktober 2023

…tijdspad gaat het? Is er bij Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) voldoende capaciteit beschikbaar?9 Wat is de reden dat in de conceptstatuten…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. PALLAS: schriftelijke in kennis stelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ (Kamerstuk 33626-21)

vrijdag 6 oktober 2023

…tijdspad gaat het? Is er bij Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) voldoende capaciteit beschikbaar?9 Wat is de reden dat in de conceptstatuten…


An analysis of the prospective role of state-owned enterprises in CO2 storage activities in the Netherlands

dinsdag 3 oktober 2023

…one example. In the Netherlands, COVRA, a 100% state - owned company, is responsible for storage of nuclear waste. COVRA charges a fee to parties who need … Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) oversees nuclear safety, also of the COVRA operations. In the UK, the recently formed Nuclear Waste Services (NWS),…


An analysis of the prospective role of state-owned enterprises in CO2 storage activities in the Netherlands

dinsdag 3 oktober 2023

…one example. In the Netherlands, COVRA, a 100% state - owned company, is responsible for storage of nuclear waste. COVRA charges a fee to parties who need … Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) oversees nuclear safety, also of the COVRA operations. In the UK, the recently formed Nuclear Waste Services (NWS),…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Ontwerp-wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur Kernenergiewet 2024 (Kamerstuk 25422-293)

woensdag 27 september 2023

…(Kamerstuk 25422, nr. 289) dat de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) haar verkenning in de loop van 2023 afrondt. Kan de staatssecretaris aangeven … transparant, objectief en niet-discriminerend in relatie tot de tarieven die COVRA bij afvalproducenten in rekening brengt voor radioactief afval3. In het gepubliceerde…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over nucleaire veiligheid (Kamerstuk 25422-293)

woensdag 27 september 2023

…(Kamerstuk 25 422, nr. 289) dat de Centrale Organi- satie Voor radioactief Afval (COVRA) haar verkenning in de loop van 2023 afrondt. Kan de Staatssecretaris aangeven … transparant, objectief en niet-discriminerend in relatie tot de tarieven die COVRA bij afvalprodu- centen in rekening brengt voor radioactief afval3. In het…


Overzicht maatregelen Klimaatfonds uitgewerkt in fiches en addenda

dinsdag 19 september 2023

…ontstaat, maa r ook een veilige ontmanteling aan het einde van de levensduur. COVRA heeft de kennis op het gebied van radioactief afval beheer en afvalreductie…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…Het totaal aantal deelnemingen is gecorrigeerd voor (i) de deelnemingen COVRA, Invest-NL en UCN, die maar ››n bestuurder hebben en (ii) voor de deelnemingen … gesteld. Het totaal aantal deelnemingen is gecorrigeerd voor de deelnemingen COVRA, FMO, Gasunie en Invest International, vanwege de aard van deze ondernemingen…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…Het totaal aantal deelnemingen is gecorrigeerd voor (i) de deelnemingen COVRA, Invest-NL en UCN, die maar ››n bestuurder hebben en (ii) voor de deelnemingen … gesteld. Het totaal aantal deelnemingen is gecorrigeerd voor de deelnemingen COVRA, FMO, Gasunie en Invest International, vanwege de aard van deze ondernemingen…


Overzicht maatregelen Klimaatfonds uitgewerkt in fiches en addenda

dinsdag 19 september 2023

…ontstaat, maa r ook een veilige ontmanteling aan het einde van de levensduur. COVRA heeft de kennis op het gebied van radioactief afval beheer en afvalreductie…


Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen)

woensdag 13 september 2023

…Dat klopt. Alleen de herfinanciering van de één komma één miljard dus de covra leningen daarvoor geldt dit wat u wat u stelt niet voor de ennia lening één…


Beslisnota inzake Diverse onderwerpen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

maandag 3 juli 2023

…Uitkomsten conferentie Convention on Nuclear Safety (CNS) 3. Toezicht Tarieven COVRA door ANVS 4. Financiële zekerheidsstelling Kerncentrale Borssele 5. Rapport … Rapportage Ongewone gebeurtenissen. Daarnaast zijn passages afgestemd met COVRA en de ministeries van VWS, Financiën en Buitenlandse Zaken. Toelichting…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten