Documenten feed

Feed

Meicirculaire Gemeentefonds 2024

maandag 27 mei 2024

…een grondslag gecreëerd op basis waarvan informatie -uitwisseling tussen DUO en gemeenten over deze doelgroep mogelijk is. Hiermee is een knelpunt voor … van het aantal ELIPS zoals volgt uit deze definitie, gemeten op basis van DUO -cijfers per 1 januari 2024. In 2024 is • 840.000 8 Maatschappelijke begeleiding…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Debat over het eindverslag van de informateurs (36471-37) (ongecorrigeerd)

woensdag 22 mei 2024

…daadwerkelijk minder gebeuren bij de overheid? We weten dat bijvoorbeeld de hersteloperatie toeslagen voor een heel groot gedeelte afhankelijk is van externe inhuur … bijvoorbeeld de klimaattransitie? Gaan we minder mensen inzetten voor de hersteloperatie in Groningen, waar ook een enorme groep mensen op is gezet om de mensen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Tweede Kamer, 75e vergadering

woensdag 22 mei 2024

…daadwerkelijk minder gebeuren bij de overheid? We weten dat bijvoorbeeld de hersteloperatie toeslagen voor een heel groot gedeelte afhankelijk is van externe inhuur … bijvoorbeeld de klimaattransitie? Gaan we minder mensen inzetten voor de hersteloperatie in Groningen, waar ook een enorme groep mensen op is gezet om de mensen…


Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

woensdag 15 mei 2024

…eigen Ministerie van Financiën. Dat zijn problemen zoals de moeizame hersteloperatie toeslagen voor gedupeerde ouders. Of het vervangen van de verouderde … onzekerheid 22 3.3.2 Onzekerheden in de rechtmatigheid bij uitvoering hersteloperatie toeslagen 233.3.3 Totstandkoming verplichtingenstand 2023 In het Algemene…


Staat van de rijksverantwoording 2023

woensdag 15 mei 2024

…van Financiën met Taskforce Verbetering Financieel beheer | 312.3 Hersteloperatie toeslagen moeizaam | 322.4 Personeelstekorten Œ een bottleneck voor … zijn (Algemene Rekenkamer, 2024c). In ons onderzoek hebben wij met data van DUO analyses kunnen uitvoeren. Hiermee hebben we inzichtelijk gemaakt dat achtergrond…


Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

woensdag 15 mei 2024

…de jaarverant– woording van de agentschappen Dienst Uitvoering Onderw •s (DUO), het Nationaal Archief (NA), de saldibalans en de publicatie Wet normering … verschillende plannen en activiteiten worden uitgevoerd. In het kader van de hersteloperatie toeslagen worden publieke schulden van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire…


Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

woensdag 15 mei 2024

…Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), de Dienst Uitvoering Onderw •s (DUO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de bancaire sector te onderzoeken … terugkoppeling op het gesprek van de minister met de VNG en DUO om ervoor te zorgen dat starters met een DUO-lening aan een hypotheek kunnen komen (TZ202308-027)…


Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023

woensdag 15 mei 2024

…maatregelen op het rapport Ongekend Onrecht. Hersteloperatie toeslagen JenV is een van de partners in de hersteloperatie die zich tot het uiterste inspant om de … dit komt met name door extra incidentele uitvoeringskosten voor de hersteloperatie van de toeslagenaffaire. 77Tweede Kamer, vergaderjaar 2023•2024, 36…


Debat met de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening: ‘Blind voor mens en recht’ (35867-6) (debat met de commissie) (antwoord 1e termijn + rest)

donderdag 25 april 2024

…jeugd kun je niet teruggeven. Wij hebben geen onderzoek gedaan naar de hersteloperatie. Ik benadruk dat. Maar het is ons natuurlijk niet ontgaan dat het compenseren … Daarin wordt het doorlichtingsinstrument dat is ontwikkeld, getoetst bij DUO, de Douane en de gemeente Arnhem. Erkent de commissie dat er sprake is van…


Tweede Kamer, 70e vergadering

donderdag 25 april 2024

…jeugd kun je niet teruggeven. Wij hebben geen onderzoek gedaan naar de hersteloperatie. Ik benadruk dat. Maar het is ons natuurlijk niet ontgaan dat het compenseren … Daarin wordt het doorlichtingsinstrument dat is ontwikkeld, getoetst bij DUO, de Douane en de gemeente Arnhem. Erkent de commissie dat er sprake is van…


Debat met de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening: ‘Blind voor mens en recht’ (35867-6) (debat met de commissie) (1e TK) (ongecorrigeerd)

dinsdag 23 april 2024

…de Raad van State zegt: doe het niet. Of denk aan fraudebestrijding door DUO, waarbij nog steeds sprake was van indirecte discriminatie en directe discriminatie … Vooralsnog hebben we een staatssecretaris die dit niet wil uitvoeren. Alle DUO-schulden van de kinderen van de toeslagenouders moeten kwijtgescholden worden…


Tweede Kamer, 68e vergadering

dinsdag 23 april 2024

…de Raad van State zegt: doe het niet. Of denk aan fraudebestrijding door DUO, waarbij nog steeds sprake was van indirecte discriminatie en directe discriminatie … Vooralsnog hebben we een staatssecretaris die dit niet wil uitvoeren. Alle DUO-schulden van de kinderen van de toeslagenouders moeten kwijtgescholden worden…


Conceptverslag Kinderopvang

woensdag 17 april 2024

…uitvoeringsorganisatie voor moeten opzetten. Het kan bijvoorbeeld ook bij het DUO. Die wordt daarbij ook weleens genoemd. Maar dan hebben wij echt nog wel een … geven aan de Dienst Toeslagen, die naast het hele grote traject van de hersteloperatie ook ervoor heeft gezorgd dat we de afgelopen jaren echt verbeteringen…


Stemmingen (ongecorrigeerd)

dinsdag 16 april 2024

…Stemmingen moties Hersteloperatie kinderopvangtoeslag Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag … kinderopvangtoeslag, te weten: - de motie-Dijk over alle DUO-schulden kwijtschelden van gedupeerde kinderen die deze schulden zijn aangegaan vanwege het toeslagenschandaal…


Tweede Kamer, 65e vergadering

dinsdag 16 april 2024

…Stemmingen moties Hersteloperatie kinderopvangtoeslag Aan de orde zijn de stemmingen over moties , ingediend bij het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag … kinderopvangtoeslag , te weten: de motie-Dijk over alle DUO-schulden kwijtschelden van gedupeerde kinderen die deze schulden zijn aangegaan vanwege het toeslagenschandaal…


Definitieve stemmingslijst dinsdag 16 april 2024

dinsdag 16 april 2024

…ingediend bij het t weeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag 31 066, nr. 1356 - de motie - Dijk over alle DUO - schulden kwijtschelden van gedupeerde … Stultiens/Inge van Dijk over een maatwerkoplossing voor jongeren met een DUO - schuld als gevolg van de toeslagenaffaire 31 066, nr. 1360 - de motie -…


Memorie van toelichting

maandag 15 april 2024

…fiscale wet- en regelgeving 10 0 ‒ 25.661 ‒ 22.075 ‒ 20.479 ‒ 19.252 13) Hersteloperatie Toeslagen 13 364.133 759.152 98.960 0 0 14) Bijdrage Uitvoeringsorganisatie … fiscale wet- en regelgeving naar de begroting van de Belastingdienst. 13. Hersteloperatie Toeslagen Naar aanleiding van de bijstelling van de cijfers van Toeslagen…


Memorie van toelichting

maandag 15 april 2024

…Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; de begrotingsstaat inzake het agentschap DUO van dit ministerie. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen … miljoen ingezet voor openstaande verplichtingen voor het kwijtschelden van DUO schulden bij gedupeerden en ex-partners als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire…


Voorjaarsnota 2024

maandag 15 april 2024

…hierb • om het herstel van de schade en versterking in Groningen, de hersteloperatie toeslagen, de opvang van Oekra‡ense ontheemden en steun aan Oekra‡ne … 27.Toeslagen Herstel Programma DG Herstel en DG Toeslagen/Uitvoering Hersteloperatie Toeslagen (UHT) hebben een her •king van de meerjarige raming voor toeslagenherstel…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 16

vrijdag 12 april 2024

…ingediend bij het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag 31 066, nr. 1356 -de motie-Dijk over alle DUO-schulden kwijtschelden van gedupeerde … motie-Stultiens/Inge van Dijk over een maatwerkoplossing voor jongeren met een DUO-schuld als gevolg van de toeslagenaffaire 31 066, nr. 1360 -de motie-Inge…


Kinderopvang

donderdag 11 april 2024

…ie moeten opzetten. Alderniet bijvoorbeeld, ook al is genoemd onder het duo. Dan hebben wij echt nog wel een aantal ideeën over hoe je dan moet omgaan … dienstoeslagen, want die heeft naast een heel groot traject van een hersteloperatie ook gezorgd dat we de afgelopen jaren echt verbeteringen hebben gezien…


Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 19/3) (ongecorrigeerd)

dinsdag 9 april 2024

…tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD d.d. 19/03). De voorzitter: We gaan door met het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag … dat op 26 oktober de motie-Temmink over het niet categorisch uitsluiten van DUO-schulden is aangenomen, maar de staatssecretaris deze weigert uit te voeren…


Tweede Kamer, 62e vergadering

dinsdag 9 april 2024

…ogenblikken geschorst. Hersteloperatie kinderopvangtoeslag Hersteloperatie kinderopvangtoeslag Aan de orde is het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag … Termijn inbreng De voorzitter : We gaan door met het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Het commissiedebat vond plaats op 19 maart. Ik…


Conceptverslag Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

dinsdag 26 maart 2024

… Tweede Kamer, Hersteloperatie kinderopvangtoeslag VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Concept De vaste commissie voor Financiën heeft op 19 maart 2024 overleg … Toeslagen en Douane d.d. 16 februari 2024 inzake voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen periode september-december 2023 (31066, nr. 1341); • de brief…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 13

vrijdag 22 maart 2024

…Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de fraudebestrijding door DUO De Voorzitter: mw. Beckerman wenst haar motie op stuk nr. 232 te wijzigen … over onderzoeken hoe studenten die gedupeerd zijn door de fraudeaanpak van DUO financieel gecompenseerd kunnen worden 24 724, nr. 223 -de motie-Ergin/Beckerman…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten