Documenten feed

Feed

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. verslag formele Energieraad van 30 mei 2024 (Kamerstuk 21501-33-1075)

donderdag 11 juli 2024

…gesteld zijn in het schriftelijk overleg met betrekking tot de informele Energieraad van 15 en 16 juli. In het schriftelijk overleg is een aantal vragen gesteld … gesteld dat niet direct gelinkt is aan de onderwerpen die op deze informele Energieraad geagendeerd zijn. Op deze vragen zal ik dit najaar uitgebreider terugkomen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Beslisnota bij het verslag van een schriftelijk overleg over o.a. verslag formele Energieraad van 30 mei 2024 (Kamerstuk 21501-33-1075)

donderdag 11 juli 2024

…Aan de Minister van Klimaat en Groene Groei SO Informele Energieraad 15 en 16 juli Pagina 1 van 2 Directie Europese en Internationale Zaken Auteur TER … Bijlage(n) Parafenroute Aanleiding Op 15 en 16 juli vindt de informele Energieraad plaats in Hongarije. De Kamers zijn op 27 juni jl. via de Geannoteerde…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. verslag formele Energieraad van 30 mei 2024 (Kamerstuk 21501-33-1075)

donderdag 11 juli 2024

…geannoteerde agenda Informele Energieraad 15 en 16 juli 2024(Kamerstuk 21 501-33, nr. 1076), over het verslag formele Energieraad van 30 mei 2024 (Kamerstuk … van 11 juli 2024 zijn de vragen die betrekking hebben op de informele Energieraad van 15 en 16 juli 2024 beantwoord. De overige vragen zullen op een later…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. verslag formele Energieraad van 30 mei 2024 (Kamerstuk 21501-33-1076)

maandag 8 juli 2024

…21501-33 Energieraad Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld (...) De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal … Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 15 en 16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-33, nr. 1076), Verslag formele Energieraad van 30 mei 2024 (Kamerstuk 21501-33…


Tweede herziene Convocatie inbreng schriftelijk overleg Energieraad (informeel) op 15/16 juli 2024.

donderdag 4 juli 2024

…2024 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Energieraad (informeel) Agendapunt: Nog te ontvangen geannoteerde agenda van de Energieraad (Informeel) Griffier: D.S. Nava…


Lijst van ingekomen stukken

woensdag 3 juli 2024

…juli 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 15 en 16 juli 2024 - 21501-33-1076 minister voor Klimaat en Energie, R…


Besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 2 juli 2024

dinsdag 2 juli 2024

…voor het schriftelijke overleg over de Energieraad op 8 juli 2024. 27. Agendapunt: Verslag formele Energieraad van 30 mei 2024 Zaak: Brief regering - minister … 2024 Verslag formele Energieraad van 30 mei 2024 - 21501-33-1075 Besluit: Agenderen voor inbreng schriftelijk overleg Energieraad (informeel) op 8 juli…


Reactie op verzoek commissie over sancties

vrijdag 28 juni 2024

…spoedig mogelijk geheel wil uitfaseren. Daarom heeft de Raad tijdens de Energieraad van 3 maart 2024 een oproep gedaan aan de Europese Commissie om een gezamenlijk…


Agenda procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 2 juli 2024.

vrijdag 28 juni 2024

…voor het schriftelijke overleg over de Energieraad op 8 juli 2024. 27. Agendapunt: Verslag formele Energieraad van 30 mei 2024 Zaak: Brief regering - minister … 2024 Verslag formele Energieraad van 30 mei 2024 - 21501-33-1075 Voorstel: Agenderen voor inbreng schriftelijk overleg Energieraad (informeel) op 8 juli…


Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 15 en 16 juli 2024

donderdag 27 juni 2024

…Informele Energieraad van 15 en 16 juli in Boedapest, Hongarije. R.A.A. Jetten Minister voor Klimaat en Energie Geannoteerde Agenda informele Energieraad 15 en … en 16 juli Op 15 en 16 juli a.s. vindt in Boedapest de informele Energieraad plaats onder het Hongaarse Voorzitterschap (hierna: het Voorzitterschap).…


Beslisnota bij Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 15 en 16 juli 2024

donderdag 27 juni 2024

…Aan de Minister voor Klimaat en Energie Geannoteerde agenda Informele Energieraad 15 en 16 juli 2024 Pagina 1 van 2 Directie Europese en Internationale … Aanleiding Op 15 en 16 juli vindt in Budapest, Hongarije, de informele Energieraad plaats. Bijgevoegd vindt u de geannoteerde agenda (GA) . Het SO staat…


Notitie van de leden van de voorbereidingsgroep Klimaat en energie inzake de planning van commissiedebatten na het zomerreces

donderdag 27 juni 2024

…23-sep-24 Week 40 30-sep-24 Carbon Capture & Storage (CCS) Week 41 7-okt-24 Energieraad (formeel) Week 42 14-okt-24 Fossiele subsidies Verduurzaming industrie … COP29 Week 48 25-nov-24 Kernenergie Week 49 2-dec-24 Week 50 9-dec-24 Energieraad (formeel) Week 51 16-dec-24 Week 52 17-dec-24 RECES De volgende commissiedebatten…


Reactie op de motie van het lid Erkens over aangeven dat voor Nederland bij een potentieel EU-klimaatdoel voor 2040 een stevig uitvoeringspakket randvoorwaardelijk is (Kamerstuk 31793-257)

woensdag 26 juni 2024

…tussen lidstaten om deze knelpunten op te lossen. In het verslag van de Energieraad van 30 mei jl. bent u hierover nader geïnformeerd.8 Nederland heeft zich…


Beslisnota bij Kamerbrief Reactie op de motie van het lid Erkens over aangeven dat voor Nederland bij een potentieel EU-klimaatdoel voor 2040 een stevig uitvoeringspakket randvoorwaardelijk is (Kamerstuk 31793-257)

woensdag 26 juni 2024

…Milieuraad (25 maart), de Raad voor Concurrentievermogen (24 mei) , de Energieraad (30 mei) en de Milieuraad (17 juni) . De brief bevat geen nieuw beleid…


Update van het Integraal Nationaal Plan Energie en Klimaat 20212030

vrijdag 21 juni 2024

…afstemmen. Dit heeft geleid tot een politieke verklaring die tijdens de Energieraad in februari 2019 is ondertekend. Met deze verklaring spreken de landen…


Verslag formele Energieraad van 30 mei 2024

maandag 17 juni 2024

… Geachte Voorzitter, Bijgevoegd vindt u het verslag van de formele Energieraad van 30 mei 2024 met als bijlage het Nederlands non-paper ter beïnvloeding … voor Klimaat en Energie Verslag formele Energieraad 30 mei 2024 Op 30 mei vond in Brussel de formele Energieraad plaats. Allereerst is, zonder discussie…


Beslisnota bij Kamerbrief Verslag formele Energieraad van 30 mei 2024

maandag 17 juni 2024

…Aan de Minister voor Klimaat en Energie Verslag Energieraad 30 mei 2024 Pagina 1 van 1 Directie Europese en Internationale Zaken Auteur TER BESLISSING … Bijlage(n) Parafenroute Aanleiding Op 30 mei vond in Brussel de formele Energieraad plaats. Bijgevoegd vindt u het versla g. Geadviseerd besluit U wordt geadviseerd…


Tweeminutendebat Milieuraad d.d. 17 juni 2024 (21501-08-947) (ongecorrigeerd)

woensdag 12 juni 2024

…het een delicaat compromis is, zoals wel vaker in de Milieuraad of de Energieraad het geval is. Ik verwacht in de onderhandelingen geen grote verschuivingen … Ik heb eerder met de commissie EZK ter voorbereiding op een eerdere Energieraad en de Milieuraad wat uitgebreider van gedachten gewisseld over dat klimaatdoel…


36378 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 april 2024, over Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

woensdag 12 juni 2024

…een Wetenschappelijke Klimaatraad, maar geen energieraad meer. In het verleden had Nederland een Energieraad, die onafhankelijk advies gaf over de plannen … voorgesteld om in deze Energiewet de grondslag op te nemen voor een dergelijke energieraad. Graag hoor ik hoe de minister daarnaar kijkt. Voorzitter. Dan kernenergie…


Tweede Kamer, 83e vergadering

woensdag 12 juni 2024

…het een delicaat compromis is, zoals wel vaker in de Milieuraad of de Energieraad het geval is. Ik verwacht in de onderhandelingen geen grote verschuivingen … Ik heb eerder met de commissie EZK ter voorbereiding op een eerdere Energieraad en de Milieuraad wat uitgebreider van gedachten gewisseld over dat klimaatdoel…


Voortgang implementatie RED III

vrijdag 7 juni 2024

…uw Kamer over de voortgang van de implementatie van REDIII. Tijdens de Energieraad (informeel) d.d. 15 & 16 april 2024 heb ik aan het lid Erkens toegezegd1 … afhankelijk van het specifieke initiatief. Ik heb in het Commissiedebat Energieraad d.d. 10 april 2024 aan het lid Erkens toegezegd zo concreet mogelijk in…


Verdrag inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk; Genève, 15 juni 2006; Brief regering; Verdrag inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk; Genève, 15 juni 2006

vrijdag 7 juni 2024

…Energiehandvest (COM (2023) 447 final) 11 Verslag van een Commissiedebat Energieraad vastgesteld op 3 november 2022 (Kamerstukken II 2022/2023, 21501-33, nr…


Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 4 juni 2024

…maar wij zitten vaak bij elkaar te vergaderen voor de energieraad of de informele energieraad en er zijn een aantal stukken die ik wel interessant vind … demissionair minister zal daar wel nog afspraken moeten maken. Dus bij de energieraad zijn die vrij kort die debatten. Dus voor ons is het niet per se een…


Besluitenlijst procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 4 juni 2024.

dinsdag 4 juni 2024

…nieuwe EU-voorstellen worden betrokken bij het schriftelijke overleg Energieraad d.d. 8 juli 2024. Overige stukken 29. Agendapunt: Initiatiefnota van het … Mijnbouw/Groningen d.d. 30 mei 2024. 36. Agendapunt: Geannoteerde Agenda formele Energieraad van 30 mei 2024 Zaak: Brief regering - minister voor Klimaat en Energie…


Verdrag inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk; Genève, 15 juni 2006; Brief regering; Verdrag inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk; Genève, 15 juni 2006

maandag 3 juni 2024

…Energiehandvest (COM (2023) 447 final) 11 Verslag van een Commissiedebat Energieraad vastgesteld op 3 november 2022 (Kamerstukken II 2022/2023, 21501-33, nr…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten