Documenten feed

Feed

Verslag van de Vergadering van verdragspartijen van het Statuut van Rome

vrijdag 12 april 2024

…Brazilië, Chili, Cyprus, Ecuador, Italië, Japan, Kenia, Letland, Nieuw-Zeeland, Oeganda, Senegal, Slovenië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Zwitserland. Algemene…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Inbreng verslag schriftelijkoverleg over Stand van zaken nieuwe verdeling provinciefonds (Kamerstuk 36410-C-5)

vrijdag 12 april 2024

…middelen te verwerven • Het creëren van een nieuwe weeffout voor de provincie Zeeland • De onwenselijkheid van een prikkel tot verlaging van de eigen vermogens…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Het artikel 'Hoe een groen megaproject muurvast zit door ruzie Dow en overheid'

vrijdag 12 april 2024

…constatering dat een enorm verduurzamingsproject, met groot belang voor de regio Zeeland, vastloopt op een bureaucratische werkelijkheid? Beseft u hiermee dat deze…


Voortgangsrapportage Mosselconvenant 2022

donderdag 11 april 2024

…draagt daarmee bij aan het zetten van volgende stappen binnen het convenant. Zeeland naar de Waddenzee op nieuw verleend t/m 2026. In 2022 hebben er geen zuid … 2008 (NB: de aanvoer is geschaald hiernaar dat het gaat om mosselen uit Zeeland en de Waddenzee bij elkaar opgeteld. 1 Wageningen University & Research…


Validatie van GTS advies van 31 januari 2024 DNV

donderdag 11 april 2024

…beschikbaar zal zijn na oktober 2027, wellicht in de Eemshaven of anders in Zeeland . Een eerste aandachtpunt is dat de GIE ALSI website aangeeft dat de actuele … Duitsland , gecontroleerd vanuit station Ommen, maar ook het G -gas systeem in Zeeland achter compressor station Alphen. Daarnaast zou ook de momenteel ondergebruikte…


Monitor Kindermarketing voedingsproducten 2023

donderdag 11 april 2024

…Limburg g. Noord - Brabant h. Noord - Holland i. Overijssel j. Utrecht k. Zeeland l. Zuid - Holland 171 14. Hoeveel leden telt uw vereniging (ongeveer) a…


36528 Verslag inzake Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

donderdag 11 april 2024

…Recent hebben ook parlementariërs of het parlement zelf in Finland, Nieuw-Zeeland, Roemenië en Duitsland te maken gehad met al dan niet geslaagde hackpogingen…


Debat over het tekort aan plekken in de gevangenissen (ongecorrigeerd)

donderdag 11 april 2024

…dat is immers de bevoegdheid van de minister -- maar de gedetineerde in Zeeland heeft misschien pech, want daar mag je niet versoberen. Dat argument zou … voldoet het. Leidt het tot ongemakkelijke situaties? Ja. Maar versoberen in Zeeland en niet versoberen in Limburg leidt tot net zulke ongemakkelijke situaties…


Conceptverslag Acute Zorg

donderdag 11 april 2024

…bestuur bij veranderingen in de organisatie van de acute zorg. Of het nu in Zeeland, Heerlen of Friesland is, telkens zien we weer dat er besluiten worden genomen … geborgd is, afgaande op Heerlen, Friesland, Zoetermeer en, niet te vergeten, Zeeland et cetera? Is de minister dat met mij eens? Is daarvoor die voorgestelde…


Tweeminutendebat Acute Zorg (CD 3/4) (ongecorrigeerd)

donderdag 11 april 2024

…inwoners en het overige zorgveld zoals recentelijk in Heerlen, Friesland en Zeeland niet goed betrokken zijn bij veranderingen in de ziekenhuiszorg in hun regio;…


Tweede Kamer, 64e vergadering

donderdag 11 april 2024

…inwoners en het overige zorgveld zoals recentelijk in Heerlen, Friesland en Zeeland niet goed betrokken zijn bij veranderingen in de ziekenhuiszorg in hun regio; … dat is immers de bevoegdheid van de minister — maar de gedetineerde in Zeeland heeft misschien pech, want daar mag je niet versoberen. Dat argument zou…


Acute zorg; Motie; Motie van het lid Bushoff over waar nodig een pauzeknop voor veranderingen in de regionale ziekenhuiszorg indrukken

donderdag 11 april 2024

…inwoners en het overige zorgveld zoals recentelijk in Heerlen, Friesland en Zeeland niet goed betrokken zijn bij veranderingen in de ziekenhuiszorg in hun regio;…


Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) (36387) (re- en dupliek) (ongecorrigeerd)

woensdag 10 april 2024

…voorzitter: Meneer Flach dacht: ik doe even de groeten aan de achterban in Zeeland; ze staan op en ze gaan weg. Probeer daar maar eens overheen te komen. Pijnlijk…


Borselse en Zeeuwse voorwaarden

woensdag 10 april 2024

…april 2024 aan mij zijn aangeboden door de gemeente Borsele en de provincie Zeeland. Eind 2022 heb ik Borssele aangewezen als de voorkeurslocatie voor de nieuwbouw … investeren in de kwaliteit van de leefomgeving. De gemeente Borsele en provincie Zeeland hebben daartoe de afgelopen maanden ook hun eigen participatietrajecten…


Borselse Voorwaarden 2023

woensdag 10 april 2024

…vaststelling, bundelt de gemeente haar voorwaarden met die van de provincie Zeeland. De provincie en gemeente Borsele voeren de onderhandelingen met de rijksoverheid … gemeente van contrastenDe gemeente Borsele ligt in het midden van de provincie Zeeland, in het zuidwesten van Nederland. Borsele is een gemeente van contrasten…


Provinciale voorwaarden kernenergie

woensdag 10 april 2024

…zeeland.nl / G provinciezeeland / U provzeeland ColofonUitgave Provincie zeeland Foto www.beeldbank.zeeland.nl Bezoekadres Provinciehuis, Abd ̃ 6 4331 BK…


Beslisnota bij Kamerbrief Borselse en Zeeuwse voorwaarden

woensdag 10 april 2024

…Groep, de burgemeester van Borsele en een gedeputeerde van de provincie Zeeland in Nieuwspoort. Met deze Kamerbrief informeert u de TK over beide voorwaardenpakketten … regio en voor Nederland zijn. Toelichting De gemeente Borsele en provincie Zeeland hebben het ini tatief genomen om apart van elkaa r een voorwaardenpakket…


Tweede Kamer, 63e vergadering

woensdag 10 april 2024

…voorzitter : Meneer Flach dacht: ik doe even de groeten aan de achterban in Zeeland; ze staan op en ze gaan weg. Probeer daar maar eens overheen te komen. Pijnlijk…


Rapport 'Geactualiseerd landelijk overzicht van vogelsoorten met concentraties van (inter)nationaal belang'

woensdag 10 april 2024

…NH Œ Noord -Holland, Li - Limburg, Ov - Overijssel, Fr - Friesland, Zl - Zeeland, Gr - Groningen, Ut - Utrecht, Fl - Flevoland) . Bij meerdere provincies…


Een goede start voor Oekraïners Eerste tussenrapport

dinsdag 9 april 2024

…19,3% Overijssel 94 8,3% 18 8,5% 19,1% Utrecht 111 9,8% 22 10,4% 19,8% Zeeland 38 3,4% 4 1,9% 10,5% Zuid - Holland 225 19,9% 38 17,9% 16,9% Totaal 1.130 … 8,8% 25,0% Overijssel 25 7,3% 9 7,2% 36,0% Utrecht 26 7,6% 9 7,2% 34,6% Zeeland 13 3,8% 8 6,4% 61,5% Zuid - Holland 50 14,6% 16 12,8% 32,0% Totaal 342 100%…


Democracy Volunteers Netherlands Parliamentary Final Report 140224

maandag 8 april 2024

…North Brabant , North Holland , Overijssel , South Holland , Utrecht and Zeeland . 11 The municipalities observed were: Amsterdam Arnhem Assen Almere Bernheze…


Eindrapport Statische Analyse Toegankelijkheid Stemlokalen Tweede Kamerverkiezingen

maandag 8 april 2024

…stemlokalen was toegankelijk in deze twee provincies . Hetzelfde geldt voor Zeeland en Flevoland, waar respectievelij k 29% en 40% van de bezochte stemlokalen…


Nederlandse deelname aan vredesmissies; Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en voor BHenO over een aanvullende artikel 100-bijdrage aan de maritieme veiligheid in de Rode Zee

vrijdag 5 april 2024

…van deze coalitie zijn onder andere Australië, Canada, Denemarken, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Singapore, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea…


Aanvullende artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid Rode Zee

vrijdag 5 april 2024

…van deze coalitie zijn onder andere Australië, Canada, Denemarken, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Singapore, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea…


Position paper IPO t.b.v. rondetafelgesprek Voortgang op de maatwerkafspraken d.d. 18 april 2024

vrijdag 5 april 2024

…Position paper IPO Namens de provincies neemt Jo - Annes de Bat (gedeputeerde Zeeland en portefeuillehouder IPO) deel aan het ronde tafelgesprek . Maatwerkafspraken…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten