Documenten feed

Feed

Herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

vrijdag 12 april 2024

…geschikt is voor de berechting van complexe ambtsmisdrijven als corruptie en fraude, die een uitgebreid onderzoek ter terechtzitting, inclusief het horen van…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Conceptverslag Internationale fiscaliteit

vrijdag 12 april 2024

…in dat een kwart van het btw-nalevingsgat in de EU is te wijten aan btw-fraude. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Het hangt van aannames en … dividendstripping. Dividendstripping is namelijk een grootschalige ontwijking of zelfs fraude op basis waarvan Europese landen jaarlijks vele miljarden euro's aan belastinggeld…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Stand van zaken Dienst Toeslagen

vrijdag 12 april 2024

…gemaakt van een risicogericht selectiemodel. Daarnaast zit bij de aanpak van fraude ook veel angst om opnieuw fouten te maken. Door veel medewerkers wordt een…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de uitkomst van het advies van de landsadvocaat over geautomatiseerde selectietechnieken (Kamerstuk 32761-294)

vrijdag 12 april 2024

…aanvullende voorziening rondom mijnbelastingdienst.nl en een dataset van de Fraude Signalering Voorziening (FSV), niet meer opgenomen? De leden van de NSC-fractie…


De berichten ‘Fraud-busters swoop on Greek contracts involving €2.5B of EU recovery funds’ en ‘Lamborghini and Rolexes seized in massive EU police raid over €600M Covid fraud’

vrijdag 12 april 2024

…police raid over €600M Covid fraud’ Bent u bekend met de berichten over fraude met gelden uit het EU-herstelfonds (RRF) ‘Fraud-busters swoop on Greek contracts … berichtgeving over fraude met gelden uit het EU-herstelfonds aan de kaak stellen in Europa? Bent u het eens dat indien er bewezen sprake is van fraude met gelden…


Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK betreffende vragen over de rapportage algoritmerisico's Nederland van de Autoriteit Persoonsgegevens

vrijdag 12 april 2024

…risicofactoren uit die data worden afgeleid. Hiermee wordt niet daadwerkelijk fraude of ander te signaleren gedrag vastgesteld, maar wordt enkel het risico op…


Besluit van 8 april 2024, houdende uitvoering van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

vrijdag 12 april 2024

…rechtspersonen die niet betrokken zijn bij een aanleiding tot een vermoeden van fraude in de zorg;Œ declaratiegegevens: geaggregeerde gegevens over overeengekomen … HOOFDSTUK 2. GEGEVENSVERWERKING BIJ GERECHTVAAR- DIGDE OVERTUIGING VAN FRAUDE IN DE ZORG Artikel 2.1 1. Er is sprake van gerechtvaardigde overtuiging…


Conceptverslag Wijkverpleging

vrijdag 12 april 2024

…misschien voor u. Dank u wel, voorzitter. Eerst begin ik met het gegraai, de fraude en de georganiseerde misdaad in de thuiszorg. Wie had gedacht dat we het … voorzitter. Ik heb toch wel een behoorlijk deel van mijn tijd besteed aan fraude en georganiseerde misdaad, maar ik heb daar de minister niet over gehoord…


Tweeminutendebat Belastingdienst (CD 15/2) (ongecorrigeerd)

donderdag 11 april 2024

…arbeidsintensief is en gevallen bij burgers en het mkb vaker opgespoord worden dan fraude waar veel geld in omgaat, zoals dividendstripping; overwegende dat het belangrijk … bezoek bij het team dat zich daarmee bezighoudt. Dat geldt ook voor de btw-fraude, dus oordeel Kamer. De voorzitter: De motie op stuk nr. 1370 krijgt oordeel…


Opleidingsniveau als risico-indicator voor fraude

donderdag 11 april 2024

…Zaken en Koninkrijksrelaties over opleidingsniveau als risico-indicator voor fraude Bent u bekend met het feit dat er door DUO jarenlang een risicoprofiel is … binnen de overheid waarbij opleidingsniveau een risico-indicator is voor fraude? Kunt u bij elk voorbeeld aangeven of dit risicoprofiel wetenschappelijk…


Kinderopvang

donderdag 11 april 2024

…teruggevoerd, dat is ongelooflijk veel geld uit de parlementaire enquête over fraude en dienstverlening bleef geloof ik dat 10% van de mensen die welrechten…


Tweede Kamer, 64e vergadering

donderdag 11 april 2024

…arbeidsintensief is en gevallen bij burgers en het mkb vaker opgespoord worden dan fraude waar veel geld in omgaat, zoals dividendstripping; overwegende dat het belangrijk … bezoek bij het team dat zich daarmee bezighoudt. Dat geldt ook voor de btw-fraude, dus oordeel Kamer. De voorzitter : De motie op stuk nr. 1370 krijgt oordeel…


Belastingdienst; Motie; Motie van het lid Van Eijk c.s. over in de handhavingsstrategie prioriteit geven aan het opsporen en aanpakken van fraudes waar veel geld in omgaat

donderdag 11 april 2024

…arbeidsintensief is en gevallen bij burgers en het mkb vaker opgespoord worden dan fraude waar veel geld in omgaat, zoals dividendstripping; overwegende dat het belangrijk…


Conceptverslag Eurogroep/Ecofinraad

woensdag 10 april 2024

…relatie tot btw-fraude, en een oproep aan landen om goed te blijven samenwerken met het EPPO, de Europese openbaar aanklager. Wij vinden btw-fraude natuurlijk … dan? Nou, die beoordeel je als veel te vroeg. Ik herken de discussies over fraude. Maar ik herken ook de zoektocht naar een proces dat op dit moment gigantische…


Wijkverpleging

woensdag 10 april 2024

…Ja. Uw vrijste interruptie? Ja, misschien niet. Eerst het gegraaide, fraude en georganiseerde misdaad in de thuiszorg. Wie had gedacht dat we het daarover … de cliënt. Ik heb toch al een behoorlijk deel van mijn tijd besteed aan fraude en georganiseerde misdaad. Ik heb de minister er niet over gehoord. Als…


Interinstitutionele conferentie en verklaring van Terhulpen

dinsdag 9 april 2024

…werkomstandigheden. De verklaring biedt ruimte voor nieuwe initiatieven om fraude en uitbuiting tegen te gaan, inclusief via de evaluatie van het mandaat…


Raamwerk Online Leeftijdsverificatie

dinsdag 9 april 2024

…Koninkrijksrelaties Raamwerk Online Leeftijdsverificatie 18/47 anderen of online fraude. Kinderen die zelf content maken kunnen ook te maken krijgen met ‚contact…


Openstaande moties en toezeggingen

dinsdag 9 april 2024

…vingerafdrukken op ID - kaarten een verminderend effect heeft op gevallen van ID - fraude. De eerste evaluatie is in 2027. Nog onbekend TZ202306 - 233 In het voorjaar…


Casestudie verloop traject uitgeplaatste en niet-uitgeplaatste gedetineerden na een zeden- of ernstig geweldsdelict naar aanleiding van de maatregelen Michael P.

maandag 8 april 2024

…disciplinaire straffen gehad voor onder andere het gebruiken van softdrugs, fraude tijdens de afname van een urinecontrole en het weigeren van een urinecontrole…


Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

maandag 8 april 2024

…van aangesloten helpt bij het voorkomen van zaken als energieliefstal of fraude. Ik vind hoe het nu geregeld is via de energieleveranciers eigenlijk nogal … afspraken te maken, sneller storingen en onveilige situaties te melden en fraude te voorkomen. Ik hoor graag hoe de minister dat beoordeelt. Welke mogelijkheden…


Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht 2018 - 2022

maandag 8 april 2024

…vast mechanisme in te bouwen. 24 BFT (2021). Persbericht BFT. Onderzoek fraude door mr. F.J. Oranje bij advocaten - en notarissenkantoor Pels Rijcken afgerond … adaster, MMA en over de WKI . 53 BFT (2021). Persbericht BFT. Onderzoek fraude door mr. F.J. Oranje bij advocaten - en notarissenkantoor Pels Rijcken afgerond…


Voortgang traject transparantie en voorkomen van ongewenste beïnvloeding van medisch professionals door bedrijven

maandag 8 april 2024

…was die van het Isala-ziekenhuis in Zwolle, waarbij mogelijk sprake is van fraude en corruptie. Vijf cardiologen en twee medewerkers van het Duitse bedrijf…


De fraudezaak betreffende het Europees coronaherstelfonds

maandag 8 april 2024

…toelichten wat de huidige maatregelen zijn tegen fraude en waarom deze maatregelen niet voldoende zijn geweest om fraude te voorkomen? 4. Kunt u toelichten wat het … maatregelen er binnen dit kader van verscherpt toezicht worden getroffen om fraude te bestrijden? 5. Kunt u aangeven wat, naar aanleiding van deze recente…


Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) - gebruikers (ongecorrigeerd)

maandag 8 april 2024

…van aangeslotenen helpt bij het voorkomen van zaken als energiediefstal of fraude. Hoe het nu via de energieleveranciers geregeld is, vind ik eigenlijk nogal … afspraken te maken, sneller storingen en onveilige situaties te melden en fraude te voorkomen. Ik hoor graag hoe de minister dat beoordeelt. Welke mogelijkheden…


Uitvoeringsregeling Waarschuwingsregister zorgfraude

maandag 8 april 2024

…het onderzoek naar het bestaan van een gerechtvaardigde overtuiging van fraude in de zorg jegens deze betrokken. 2. Algemeen 2.1 Ten aanzien van zowel … persoonsgegevens in het kader van fraude in de zorg slechts verwerken - voor zover dat noodzakelijk is voor de bestrijding van fraude in de zorg, de deelnemers…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten