Documenten feed

Feed

Gedragsonderzoek Verminderen zitgedrag

maandag 5 februari 2024

…115Stierlin , A. S., De Lepeleere , S., Cardon , G., Dargent -Molina , P., Hoffmann, B., Murphy, M. H., ... & DEDIPAC consortium. (2015). A systematic review…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Risicoinventarisatie Lichte Elektrische Voertuigen zonder stuur TNO

dinsdag 19 december 2023

…2021 [13] Bierbach, M., Adolph, T., Frey, A., Kollmus, B., Bartels, O., Hoffmann, H., Halbach, A. BASt [14] cles Electrically Power Assisted Cycles [15]…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verkenning Discriminatie en Racisme in de zorg

vrijdag 15 december 2023

…Movisie Ł Verkenning Discriminatie en Racisme in de zorg 80 Jirovsky E, Hoffmann K, Maier M, Kutalek R. fiWhy should I have come here Œfl - a qualitative … Discriminatie en Racisme in de zorg 92 Wojczewski S, Pentz S, Blacklock C, Hoffmann K, Peersman W, Nkomazana O, Kutalek R. (2015). African female physicians…


Begeleidend schrijven bij (rapport en samenvatting) feitenonderzoek Tweede Kamer

dinsdag 31 oktober 2023

…en de samenvatting aan van het feitenonderzoek Tweede Kamer van Bureau Hoffmann. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het feitenonderzoek dat is gestart … waartoe het Presidium en de griffier opdracht hadden gegeven aan Bureau Hoffmann. Het feitenonderzoek richtte zich, samengevat, op de vraag of de situaties…


Onderzoeksprotocol Feitenonderzoek Tweede Kamer (Bureau Hoffmann)

dinsdag 31 oktober 2023

Hoffmann T 088 - 298 66 0 0 IBAN NL87ABNA0861616820 Luidsprekerstraat 10 E info@hoffmann.nl KvK 33170622 1322 AX Almere W www.hoffmann.nl BTW NL006275199B01 … Het onderzoeksprotocol voor dit feiten onderzoek is afgeleid van het bij Hoffmann bestaande en in gebruik zijnde protocol voor onderzoeken naar ongewenst…


Brief van het Presidium ter aanbieding van het feitenonderzoek naar aanleiding van anonieme meldingen

dinsdag 31 oktober 2023

…feitenonderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Hoffmann. De opdracht daartoe is op 19 oktober 2022 aan Hoffmann verleend. Om de onafhankelijkheid van het onderzoek … Presidium en de (waarnemend) Griffier zijn de gedelegeerd opdrachtgevers en Hoffmann erkentelijk voor hun werk. Zoals toegezegd in de brief van 14 november…


Brief van het Presidium over toezeggingen gedaan bij de behandeling van de Raming van de Tweede Kamer voor 2024

woensdag 25 oktober 2023

…Kamervoorzitter en het Presidium zullen na afloop van het onderzoek van Hoffmann zo maximaal mogelijk transparant zijn over onderliggende adviezen en stukken…


Relevantie van wetenschappelijke sectoren voor missies

woensdag 25 oktober 2023

…, Van Kerckvoorde, A., De Becker, P., Roskams, P., De Bruyn, L., ... & Hoffmann, M. (2015). Effecten van klimaatverandering op bos en natuur. Rapporten…


Beoordeling van ecologische effecten van garnalenvisserij op bodem en biota. Mate van wetenschappelijke onderbouwing

donderdag 28 september 2023

…Reise, B. Worm, J. van Beusekom, M. Busch, A. Ehlers, D. Heinrich, R. C. Hoffmann, P. Hol m and C. Jensen (2005). "Human transformations of the Wadden Sea…


Beoordeling van ecologische effecten van garnalenvisserij op bodem en biota. Mate van wetenschappelijke onderbouwing

donderdag 28 september 2023

…Reise, B. Worm, J. van Beusekom, M. Busch, A. Ehlers, D. Heinrich, R. C. Hoffmann, P. Hol m and C. Jensen (2005). "Human transformations of the Wadden Sea…


Tweede Kamer, 2e vergadering

woensdag 20 september 2023

…stuurden ze er in 1949 twee topdiplomaten op uit: Averell Harriman en Paul Hoffmann. In Italië werden de heren stevig gefêteerd met pasta en veel wijn, zoals … voorzien van precies één mariakaakje. Bij het vertrek sprak Harriman tegen Hoffmann: "Aan een land waar de minister-president zo woont en leeft, is ons geld…


Reactie GO op e-mail van de Commissie voor de Werkwijze d.d. 18 augustus 2023 over extern onafhankelijk feitenonderzoek

maandag 28 augustus 2023

…opdrachtgevers die naar buiten toe mede optre den namens onderzoeksbureau Hoffmann BV (hierna: Hoffmann) zijn we terughoudend om te communiceren via de media, omdat … hebben we inzage aangeboden. We hebben haar tevens aangeboden om z owel met Hoffmann als met ons in gesprek te gaan, ten behoeve van nadere uitleg en toelichting…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 juni 2023, over Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

woensdag 19 juli 2023

…Kamervoorzitter en het Presidium zullen na afloop van het onderzoek van Hoffmann zo maximaal mogelijk transparant zijn over onderliggende adviezen en stukken … Kamervoorzitter en het Presidium zullen na afloop van het onderzoek van Hoffmann zo maximaal mogelijk transparant zijn over onderliggende adviezen en stukken…


Advies Zilveren kastane

donderdag 6 juli 2023

…Rijksmuseum Amsterdam from April 2022. 13 Rijksmuseum, Amsterdam, Sofie Hoffmann, Behandelingsra pport NG-NM-7112, [no date]. 14 Rijksmuseum, Amsterdam…


Advies Zilveren kastane

donderdag 6 juli 2023

…Rijksmuseum Amsterdam from April 2022. 13 Rijksmuseum, Amsterdam, Sofie Hoffmann, Behandelingsra pport NG-NM-7112, [no date]. 14 Rijksmuseum, Amsterdam…


Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het rapport van Bureau Hoffmann, inzake het onderzoek van recherchebureau Interludium

dinsdag 27 juni 2023

……


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het rapport van Bureau Hoffmann, inzake het onderzoek van recherchebureau Interludium

dinsdag 27 juni 2023

…vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het rapport van Bureau Hoffmann, inzake het onderzoek van recherchebureau Interludium (2023Z08328). Hoogachtend … Bureau Hoffmann, inzake het onderzoek van recherchebureau Interludium (2023Z08328, ingezonden 12 mei 2023). Vraag 1. Kunt u aangeven of Bureau Hoffmann op…


Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het rapport van Bureau Hoffmann, inzake het onderzoek van recherchebureau Interludium

dinsdag 27 juni 2023

……


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het rapport van Bureau Hoffmann, inzake het onderzoek van recherchebureau Interludium

dinsdag 27 juni 2023

…Interludium en zo ja, op welke manier Bureau Hoffmann dat heeft gedaan? Kunt u de discrepanties die Bureau Hoffmann eventueel heeft geconstateerd en de analyses … analyses daarvan ook (vertrouwelijk) delen? Antwoord 1Ja, Hoffmann Recherche heeft administratief onderzoek gedaan bij SON. Voor de methode van het administratief…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 juni 2023, over Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

maandag 19 juni 2023

…Kamervoorzitter en het Presidium zullen na afloop van het onderzoek van Hoffmann zo maximaal mogelijk transparant zijn over onderliggende adviezen en stukken … Kamervoorzitter en het Presidium zullen na afloop van het onderzoek van Hoffmann zo maximaal mogelijk transparant zijn over onderliggende adviezen en stukken…


Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (ongecorrigeerd)

maandag 19 juni 2023

…Kamervoorzitter en het Presidium zullen na afloop van het onderzoek van Hoffmann zo maximaal mogelijk transparant zijn over onderliggende adviezen en stukken … Kamervoorzitter en het Presidium zullen na afloop van het onderzoek van Hoffmann zo maximaal mogelijk transparant zijn over onderliggende adviezen en stukken…


Brief van het Presidium over inzien van het advies van Capra Advocaten en openbaarmaking van de onderzoeksprotocollen

vrijdag 16 juni 2023

…een zorgvuldige hoor- en wederhoorprocedure bij het feitenonderzoek dat Hoffmann uitvoert. In de brieven van 14 november 2022 en 21 december 2022 (Kamerstuk … (Kamerstuk 36 221, nrs. 5 en 7) is toegelicht dat het onderzoeksbureau Hoffmann, in samenspraak met de gedelegeerd opdrachtgevers, zal voorzien in een onderzoeksprotocol…


Brief van het Presidium over inzien van het advies van Capra Advocaten en openbaarmaking van de onderzoeksprotocollen

vrijdag 16 juni 2023

…een zorgvuldige hoor- en wederhoorprocedure bij het feitenonderzoek dat Hoffmann uitvoert. In de brieven van 14 november 2022 en 21 december 2022 (Kamerstuk … (Kamerstuk 36 221, nrs. 5 en 7) is toegelicht dat het onderzoeksbureau Hoffmann, in samen- spraak met de gedelegeerd opdrachtgevers, zal voorzien in een onder-…


Brief van het Presidium n.a.v. het verzoek van het lid Leijten over een advies van Capra Advocaten en het verzoek van het lid Omtzigt over het protocol voor hoor- en wederhoor van het feitenonderzoek naar aanleiding van twee anonieme brieven

woensdag 14 juni 2023

…(Kamerstuk 36 221, nrs. 5 en 7) is toegelicht dat het onderzoeksbureau Hoffmann, in samenspraak met de extern gedelegeerd opdrachtgevers, zal voorzien … extern gedelegeerd opdrachtgevers en berusten bij het onderzoeksbureau Hoffmann. De Griffier en het Presidium kunnen de protocollen dan ook niet verstrekken…


Brief van het Presidium n.a.v. het verzoek van het lid Leijten over een advies van Capra Advocaten en het verzoek van het lid Omtzigt over het protocol voor hoor- en wederhoor van het feitenonderzoek naar aanleiding van twee anonieme brieven

woensdag 14 juni 2023

…(Kamerstuk 36 221, nrs. 5 en 7) is toegelicht dat het onderzoeksbureau Hoffmann, in samenspraak met de extern gedelegeerd opdrachtgevers, zal voorzien … extern gedele- geerd opdrachtgevers en berusten bij het onderzoeksbureau Hoffmann. De Griffier en het Presidium kunnen de protocollen dan ook niet verstrekken…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten