Documenten feed

Feed

Inkomensbeleid en koopkracht

donderdag 23 mei 2024

…En dat gaat het om zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag. Waarbij we bij de zorgtoeslag nog rekening houden met de verplichte … met eigen betalingen in het kader van het eigen risico. En bij de kinderopvangtoeslag brengen we de kosten aan kinderopvang in mindering. Wat vaak fors…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2023

woensdag 22 mei 2024

…hoogopgeleide autoch-toon slaagt er over het algemeen goed in om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Maar als jouw ervaring met de overheid negatief is…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Debat over het eindverslag van de informateurs (36471-37) (ongecorrigeerd)

woensdag 22 mei 2024

…dus niet terecht bij de Belastingdienst of bij de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. En u zult begrijpen dat ik met zeer grote nauwkeurigheid zal volgen … recht gedaan wordt aan de gezinnen die getroffen zijn door het kinderopvangtoeslagschandaal. Dat zal ik blijven doen de komende jaren en daar kunt u mij…


Tweede Kamer, 75e vergadering

woensdag 22 mei 2024

…dus niet terecht bij de Belastingdienst of bij de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. En u zult begrijpen dat ik met zeer grote nauwkeurigheid zal volgen … recht gedaan wordt aan de gezinnen die getroffen zijn door het kinderopvangtoeslagschandaal. Dat zal ik blijven doen de komende jaren en daar kunt u mij…


Convocatie inbreng schriftelijk overleg Kinderbijslag en kindgebonden budget op 29 mei 2024

dinsdag 21 mei 2024

…Kinderombudsvrouw over knelpunten in de Kindgebonden budget en de Kinderopvangtoeslag Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid … Kinderombudsvrouw over knelpunten in de Kindgebonden budget en de Kinderopvangtoeslag - 35574-23 Agendapunt: Afronding hersteloperatie kindgebonden budget…


Analyse hoofdlijnenakkoord 2025-2028

dinsdag 21 mei 2024

…ombuiging van 0,3 mld euro. Ł Niet indexeren kinderopvangtoeslag in 2026 (HLA_151) De kinderopvangtoeslag wordt in 2026 niet geïndexeerd door de maximumuu … tegemoetkoming arbeidsongeschikten (HLA_189) -0,3 Niet indexeren kinderopvangtoeslag in 2026 (HLA_151) -0,2 Ombuiging WW (HLA_190) -0,2 Zorg 4,2 Verlagen…


Herziene convocatie commissiedebat Kinderbijslag en kindgebonden budget op 23 mei 2024 GEEN DOORGANG wordt omgezet in schriftelijk overleg

dinsdag 21 mei 2024

…Kinderombudsvrouw over knelpunten in de Kindgebonden budget en de Kinderopvangtoeslag Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid … Kinderombudsvrouw over knelpunten in de Kindgebonden budget en de Kinderopvangtoeslag - 35574-23 Agendapunt: Afronding hersteloperatie kindgebonden budget…


Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2023

dinsdag 21 mei 2024

…rapporten over gaswinning in Groningen (21 Kamerstukken), het kinderopvangtoeslagschandaal (twintig), het onderzoek over huisuitzettingen «Als de overheid … sprak hij met de commissie Financiën over de hersteloperatie van de kinderopvangtoeslag en met Economische Zaken en Klimaat over de gaswinning in Groningen…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie SZW op 21 mei 2024

dinsdag 21 mei 2024

…7 november 2022 Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit … Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven - 36241 Besluit: Ter informatie. Volgcommissie(s): FIN 6…


Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief (Kamerstuk 32140-180)

dinsdag 21 mei 2024

…inclusief zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze aanvullende maatregelen is afhankelijk van het…


Lijst van vragen inzake de Voorjaarsnota 2024 (Kamerstuk 36550-1)

dinsdag 21 mei 2024

…zorgtoeslag tussen burgers en bedrijven? 16 Kunt u de intensiveringen in de kinderopvangtoeslag tijdens de afgelopen kabinetsperiode op een rij zetten, waarbij voor … initiatieven uit de Kamer meenemen? 17 Kunt u de maximumuurprijs voor de kinderopvangtoeslag in de afgelopen kabinetsperiode op een rij zetten? 18 Wat is het budget…


Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-XV)

vrijdag 17 mei 2024

…gebruiken de app Toeslagen voor kinderopvangtoeslag? 9 Hoe tevreden zijn mensen die de app Toeslagen gebruiken voor kinderopvangtoeslag? 10 Hoeveel mensen maken…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 21

vrijdag 17 mei 2024

…(voortzetting) - 36 241 (Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit … Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven) (re-en dupliek) - 36 364 (Wet drempelverlaging omgang grootouders)…


Agenda procedurevergadering commissie SZW op 21 mei 2024

donderdag 16 mei 2024

…7 november 2022 Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit … Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven - 36241 Voorstel: Ter informatie. Volgcommissie(s): FIN 6…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 16 mei 2024

donderdag 16 mei 2024

…Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (te houden na het zomerreces). Stukken/brieven (als eerste) ondertekend…


Budgettaire bijlage coalitieakkoord 15 mei 2024

donderdag 16 mei 2024

…Beëindiging functiemix Randstad -75 -75 -75 -75 33 w.v. Niet indexeren kinderopvangtoeslag -10 -125 -214 -245 -254 Schuivende wereldverhoudingen: gerichte keuzes … van het behoud van leraren niet is aangetoond. 33. Niet indexeren kinderopvangtoeslag (1 jaar) (per 1-1-26). De maximum uurprijs van de vergoeding kinderopvang…


36513 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang

woensdag 15 mei 2024

…gastouderopvang ligt relatief dicht bij de maximumuurprijs waarover ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen. Daardoor is het bedrag dat ouders volledig zelf … kwaliteitseisen houden. De ouders komen dan immers in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Grootouders die aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen kunnen hun…


Rapport inzake feitenonderzoek 'Klacht 5 Melding N'

woensdag 15 mei 2024

…ingetrokken indeperiode 2014 tot enmet 2016 ten aanzien van onder meer kinderopvangtoeslag waartegen bezwaar was gemaakt .Ten aanzien van deze bezwaarschriften … ingetrokken indeperiode 2014 tot enmet 2016 ten aanzien van onder meer kinderopvangtoeslag waartegen bezwaar was gemaakt .Ten aanzien van deze bezwaarschriften…


Memorie van toelichting

woensdag 15 mei 2024

…gebied van huisel •k geweld en kindermishandeling, uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (UHP KOT), het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming…


Financieel jaarverslag van het Rijk 2023

woensdag 15 mei 2024

…ontheemden. Daarnaast liepen de uitgaven aan de kinder– b•slag en kinderopvangtoeslag in de eerste helft van 2023 mee op de begroting van SZW om aansluitend … Algemene Kinderb•slagwet4414 Lage-inkomensvoordeel 4115 WAO 5916 Kinderopvangtoeslag 158 17 Kindgebonden budget 133 18 Wajong 124 19 Verlofregelingen 190…


Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

woensdag 15 mei 2024

…kw•tscheldingen van DUO-schulden in verband met de kinderopvangtoeslagenaffaire. In het kader van de kinderopvangtoeslagenaffaire worden ook de DUO-schulden b • ex-partners … •tschelden van aanvullende beurs prestatiebeurs als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Deze uitgaven waren voor 2023 niet begroot.Het bedrag aan aanvullende…


Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023

woensdag 15 mei 2024

…actiepunten uit het rapport −Lessen uit de kinderopvangtoeslagzaken‹ van het Re‰ectie- programma Kinderopvangtoeslagen uit 2021. De in de begroting opgenomen … rapport «Ongekend onrecht» van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag vindt een grote, R•ksbrede verbeteroperatie voor de informatiehuishouding…


Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

woensdag 15 mei 2024

…dienstverlening in het kader van de Parlemen... taire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).B•drage aan ZBO‡s/RWT‡s ICTUGedurende het jaar z•n middelen … vanuit de POK-IHH middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag - Informatiehuishouding). Voor KOOP en Logius wordt het verschil tussen…


Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023

woensdag 15 mei 2024

…maatregelen in het kader van POK (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) en WaU (Werk aan Uitvoering). Binnen JenV z •n de maatregelen omgevormd … [04-09-2023] - TK Beleidsreactie WODC- rapport rechtsb •standsverlening in kinderopvangtoeslagzaken. ( 31753, nr. 271 )D•k, D.J.H. van (SGP) 34 091, MMotie ingediend…


Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2023

woensdag 15 mei 2024

…Wet open overheid en voor de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen (POK).†Daarnaast betreft ⁄ †9,2 mln. het endogene gedeelte van de … de acties die volgen uit de Parlemen‡ taire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (vanaf 2021) en Woo- gelden (vanaf 2022) en deels uit eigen middelen…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten