Documenten feed

Feed

Onderzoek eerste cohorten Wet inburgering 2013

donderdag 13 juli 2023

…Nederland en ik kreeg in 2013 mijn verblijfsvergun -ning vanwege het kinderpardon. Ik ben een inburgeringscursus gaan vol -gen. Ik kreeg de reiskosten…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Onderzoek eerste cohorten Wet inburgering 2013

donderdag 13 juli 2023

…Nederland en ik kreeg in 2013 mijn verblijfsvergun -ning vanwege het kinderpardon. Ik ben een inburgeringscursus gaan vol -gen. Ik kreeg de reiskosten…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Bijlage 12 BWO Advies AM Realisme rond richtgetallen

maandag 10 juli 2023

…weer terug, in een uitruil binnen de coalitie rondom het regelen van het kinderpardon. Het aantal van 500 is in het huidige coalitieakkoord van eind 2021 verhoogd…


Bijlage 31 BWO Realisme rond richtgetallen Adviesrapport Adviesraad Migratie

maandag 10 juli 2023

…weer terug, in een uitruil binnen de coalitie rondom het regelen van het kinderpardon. Het aantal van 500 is in het huidige coalitieakkoord van eind 2021 verhoogd…


Doelgroepenonderzoek Nieuwkomers in het primair en voortgezet onderwijs

maandag 19 juni 2023

…onderbouw en een kleine bovenbouw, door veel uitstroom en vanwege het kinderpardon. School B is een s chool voor leerlingen afkomstig van het nabijgelegen…


Rechten van in Nederland verblijvende kinderen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben

woensdag 12 april 2023

…praktische bezwaren tegen en moeten we moeten we niet gaan kijken naar een kinderpardon twee punt nul of drie. Ik tel drie vragen meneer kuzu. Dus ik ik wilde … als met het schrappen van de regeling langdurig verblijvende kinderen kinderpardon dat ermee eigenlijk de ventiel functie die in dat vreemdelingenbeleid…


Marktmonitor inburgering Eerste rapportage december 2022

donderdag 6 april 2023

…de taal nog beter ; c. On overig ilieleden van kinderen die onder het kinderpardon vallen en geestelijk bedienaren. Zoals gezegd koopt een deel van de inburgeraars…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 februari 2023, over Vreemdelingen- en asielbeleid

donderdag 23 maart 2023

…De heer Ceder (ChristenUnie): Van Zwol heeft aangegeven dat hij geen kinderpardon meer wil. Dat wil ik ook niet. Het is hartstikke dom, want binnen een … een paar jaar heb je weer nieuwe zaken, zoals nu ook. Het kinderpardon was een compromis omdat verschillende partijen geen beleid structureel wilden borgen…


Conceptverslag Vreemdelingen- en asielbeleid

dinsdag 28 februari 2023

…De heer Ceder (ChristenUnie): Van Zwol heeft aangegeven dat hij geen kinderpardon meer wil. Dat wil ik ook niet. Het is hartstikke dom, want binnen een … een paar jaar heb je weer nieuwe zaken, zoals nu ook. Het kinderpardon was een compromis omdat verschillende partijen geen beleid structureel wilden borgen…


Verslagen Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

vrijdag 24 februari 2023

…zeg. De overheid heeft wantrouwen naar de Groningers. Net als bij dat kinderpardon: het wantrouwen naar de mensen. Dat is in Groningen niet anders. Het…


Vreemdelingen- en asielbeleid

donderdag 23 februari 2023

…met elkaar rijmen? Zeggen. Voorzitter van vol even aangeven dat je geen kinderpardon wil. Wat wil ik al ook niet. Dat is hartstikke dom. Heer pardon sluit … binnen een paar jaar heb je weer nieuwe zaken zoals we dat nu hebben dat kinderpardon was een compromis omdat verschillende partijen geen structureel beleid…


Rapport ‘Voor het voetlicht. Kansen voor het vergroten van de stem van burgers met petities en burgerinitiatieven’

donderdag 22 december 2022

…Nederlanden van cabaretier Arjen Lubach 31, en ‚#Eigeland Œ voor een kinderpardon dat wél werktTM van presentator Tim Hofman .32 Het eer ste bevatte het … tegen de monarchie. Het tweede initiatief bevatte een verzoek om het kinderpardon te verruimen en een verblijfsvergunning te geven aan kinderen met een…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36200-VI)

woensdag 2 november 2022

…Hoeveel gezinnen hebben alsnog een verblijfsvergunning gekregen onder het kinderpardon naar aanleiding van de motie Jasper van Dijk over niet langer hanteren … Hoeveel kinderen zijn uiteindelijk afgewezen voor de Afsluitingsregeling (kinderpardon) na uitvoering van de motie Jasper van Dijk over niet langer hanteren…


Arbeidsmarktbeleid

donderdag 20 oktober 2022

…gemeentes, met de kinderopvang die met de cultuur over de cultuursector kinderpardon doet. Ikzelf gemeentes ook zo nu en dan en daarbij kijken we echt van…


Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36200-VI)

donderdag 6 oktober 2022

…Hoeveel gezinnen hebben alsnog een verblijfsvergunning gekregen onder het kinderpardon naar aanleiding van de motie Jasper van Dijk over niet langer hanteren … Hoeveel kinderen zijn uiteindelijk afgewezen voor de Afsluitingsregeling (kinderpardon) na uitvoering van de motie Jasper van Dijk over niet langer hanteren…


Tweede Kamer, 3e vergadering

donderdag 22 september 2022

…actualiteit gaat. We hebben dat in de vorige periode gehad rondom het kinderpardon. Nu gaat het om meer instroom. Je ziet dat dat raakt aan heel diepe overtuigingen…


Overzicht per ministerie van rechterlijke uitspraken waarbij een termijn is gezet en overschreden

donderdag 15 september 2022

…gepubliceerd Datum indiening Wob-verzoek 9 april 2019 Inhoud Wob-verzoek Kinderpardon Betrokken partij Media Omvang huidige dwangsom/hoeveel betaald Omvang…


Openbaar verhoor de heer Nijhoff

maandag 27 juni 2022

…zijn. De overheid die heeft wantrouwen naar de groningers, net als de kinderpardon het wantrouwen naar de mens in dat is in groningen niet anders is zo…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 mei 2022, over arbeidsmigratie

vrijdag 10 juni 2022

…ze zijn hier dan weer geworteld; pardon dit en dat, generaal pardon, kinderpardon, maakt niet uit. Het gebeurt gewoon niet. Het is gewoon een fata morgana…


Staat van de rechtsstaat

dinsdag 31 mei 2022

…uiteindelijk bedrog en chantage. En uiteindelijk komt er dan weer een kinderpardon wat de boel moet beredderen, wat puur ook weer een beloning is voor chantage…


Tweede Kamer, 84e vergadering

woensdag 25 mei 2022

…schaal zien gebeuren toen vergelijkbare regelingen bestonden rondom het kinderpardon. Daarom zijn de waarborgen in de wet die dit gedrag ontmoedigen, zo belangrijk … en het minimum verlagen van tien naar vijf jaar. De les na het vorige kinderpardon was dat we geen regels willen die aanmoedigen dat procedures worden gestapeld…


Arbeidsmigratie

donderdag 19 mei 2022

…zijn geworteld voor d zesenzestig. Pardon. Dit een dat generaal. Pardon kinderpardon maakt niet uit. Het gebeurt gewoon niet. Dus dat is gewoon een fata morgana…


Conceptverslag Arbeidsmigratie

donderdag 19 mei 2022

…ze zijn hier dan weer geworteld; pardon dit en dat, generaal pardon, kinderpardon, maakt niet uit. Het gebeurt gewoon niet. Het is gewoon een fata morgana…


Tweede Kamer, 76e vergadering

donderdag 21 april 2022

…met allemaal gewortelde kinderen, en dan komt er weer een algemeen of kinderpardon. We kennen deze situatie nu heel erg vaak uit het verleden. Die tijdelijkheid…


Tweede Kamer, 68e vergadering

dinsdag 5 april 2022

…Brekelmans (VVD): Een van de dingen die we in het verleden ook rondom het kinderpardon hebben gezien, is dat dit soort regelingen ertoe leiden dat gezinnen … dit stuk te maken hebben. Dit ís geen kinderpardon. Dit gaat niet over een kinderpardon. Binnen het kinderpardon spelen ontzettend veel meer dingen. Er…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten