Documenten feed

Feed

Beslisnota bij Kamerbrief Voortgang maatwerkafspraken september 2023

woensdag 27 september 2023

…Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat Kamerbrief voortgang maatwerkafspraken verduurzaming industrie Pagina 1 van 2 Directoraat -generaal Bedrijfsleven…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Staat van de volkshuisvesting

woensdag 27 september 2023

…minister die de woonsituatie in het land zou moeten verbeteren. Anti klimaatbeleid en anti stikstofbeleid zou moeten zijn. Dat zijn eigenlijk de de natuurlijke … veel meer dan dat. Het gaat namelijk bijvoorbeeld ook over het fiscale klimaat. Het gaat ook over de zekerheid die beleggers hebben op het moment dat ze…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Actieplan cluster 6 ''Gericht op oplossingen''

woensdag 27 september 2023

…regionale industrie (Cluster6) is belangrijk voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, voor de ( regionale ) economie en voor het voortbestaan van de bedrijven…


Voortgang maatwerkafspraken september 2023

woensdag 27 september 2023

…maatwerkaanpak verduurzaming industrie is een belangrijk instrument om de klimaatdoelstellingen voor de industrie van 2030 te behalen én om extra CO2 te reduceren … stikstofreductie. De klimaatopgave voor de industrie en de ambitie voor de maatwerkaanpak is dit jaar twee keer verhoogd, zowel bij het klimaatpakket in het voorjaar…


Maatwerkaanpak verduurzaming industrie: 8 getekende intentieverklaringen goed voor circa 10 megaton CO2-reductie

woensdag 27 september 2023

…Nederlandse industrie boekt aanzienlijke vooruitgang in het behalen van haar klimaatdoelen voor 2030. Inmiddels zijn er 8 intentieverklaringen getekend met AnQore … blijft het niet bij”, aldus minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. “Met de industrie zijn we op koers naar een groenere en schonere toekomst…


Convocatie gesprek Ontvangst delegatie Committee for the Environment, Climate and Energy management of the State Parliament of Baden-Württemberg op 4 oktober 2023

woensdag 27 september 2023

…september 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Activiteit: Gesprek Datum: woensdag 4 oktober 2023 Tijd: 12.00 Œ 13.00 uur … commissie voor Milieu, Klimaat en Energiebeheer van deelstaatparlement van Baden-Württemberg, om gesprek over o.a. klimaatverandering, hernieuwbare energiebronnen…


Convocatie inbreng schriftelijk overleg Energieraad (formeel) d.d. 17 oktober 2023 op 6 oktober 2023

woensdag 27 september 2023

…september 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): vaste commissie voor Europese Zaken vaste commissie voor … informele energieraad van 11-12 juli 2023 Zaak: Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten Œ 30 augustus 2023 Verslag informele energieraad…


Inburgering en integratie

woensdag 27 september 2023

…praktijken komen niet uit de lucht vallen. Ze zijn het gevolg van een jarenlang klimaat waarin wordt moslims worden gecriminaliseerd en gedemoniseerd. De ambtenaren … in te stellen. Dus beseft mevrouw becker zich dat met de retoriek in het klimaat dat zij zaait zij de schending van de rechten van moslims heeft geoogst…


Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) over toezegging gedaan tijdens het debat over de bescherming van online gegevens inzake de inzet van het kabinet op het onderwerp van cookies en online tracking. - 29 november 2023 om 14 uur

woensdag 27 september 2023

…Digitale Zaken Volgcommissie(s): vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Activiteit: Inbreng schriftelijk overleg Datum: woensdag 29 november 2023…


Toelichting Internationale Fiscale Benchmark EBN

woensdag 27 september 2023

…activiteiten te ontplooien. Een belangrijk aspect bij deze keuze is het fiscale klimaat tussen de verschillende markten waar zij actief zi jn. Het doel van de benchmark…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Ontwerp-wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur Kernenergiewet 2024 (Kamerstuk 25422-293)

woensdag 27 september 2023

…domein krijgt bijvoorbeeld EPZ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de komende jaren 10 miljoen euro subsidie voor onderzoeken specifiek…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Digitale Zaken d.d. 27 september 2023

woensdag 27 september 2023

…niet-vitale bedrijven Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 18 september 2023 Voortgang moties mkb-keurmerk en…


Stand van zaken gaswinning Noordzee

woensdag 27 september 2023

…“Aardgaswinning in Nederland: Impact op betaalbaarheid, leveringszekerheid en klimaat” door het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) dat onafhankelijk … aan uw Kamer. J.A. Vijlbrief Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat


Convocatie wetgevingsoverleg Groningen op 16 oktober 2023

woensdag 27 september 2023

…commissie voor Economische Zaken en Klimaat Bewindsperso(o)n(en): staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A. Vijlbrief Activiteit: Wetgevingsoverleg … Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens Œ 19 september 2023 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU-Cohesiebeleid van 29 september 2023 in Murcia (Kamerstuk 21501-08-909)

woensdag 27 september 2023

…voor te leggen over de brieven van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 18 september 2023 inzake Geannoteerde agenda informele Raad Algemene … van de SGP-fractie II Reactie van de minister van Economische Zaken en Klimaat I Vragen en opmerkingen uit de fracties Inbreng van de leden van de VVD-fractie…


Klimaat & energie (algemeen)

woensdag 27 september 2023

…Die voor economische zaken en klimaat op de agenda staat, het commissiedebat, klimaat en energie algemeen. Er liggen maar liefst zevenentwintig brieven … zijde van het kabinet hebben we het genoegen met minister jet klimaat van minister voor klimaat en energie. Eerste termijn kamer is vijf minuten en in principe…


Convocatie inbreng feitelijke vragen wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (VII) en Economische Zaken en Klimaat (XIII) en Justitie en Veiligheid (VI) voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 11 december 2023 om 14.00 uur

woensdag 27 september 2023

…commissie voor Binnenlandse Zaken vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Activiteit: Inbreng feitelijke … Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (VII) en Economische Zaken en Klimaat (XIII) en Justitie en Veiligheid (VI) voor zover het onderwerpen betreft…


Reactie op de petitie 'Sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum'

woensdag 27 september 2023

…hieronder verder toelichten. De veilige schoolcultuur en sterk pedagogisch klimaat Leerkrachten zijn dagelijks bezig om uitvoering te geven aan deze wettelijke … Het leren binnen een veilige schoolcultuur, met een sterk pedagogisch klimaat zou als opbrengst moeten hebben dat leerlingen zich ontplooien, zichzelf…


Besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 26 september 2023

woensdag 27 september 2023

…september 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 15, 17 BuHaOS i.v.m. agendapunt … Verzoek van het lid (Romke) de Jong om de minister van Economische Zaken en Klimaat te vragen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling haar toezegging gestand…


Het faciliteren van fossiele investeringen door banken

woensdag 27 september 2023

… 2. Wat is uw reactie op de bevinding dat ING en ABN Amro sinds het klimaatakkoord van Parijs mee hebben geholpen aan de uitgifte van meer dan EUR 100 … groenwassen is dat financiële instellingen mooie sier maken met hun bijdrage aan klimaat door op hun investeringsportefeuille te wijzen, maar hun fossiele under…


Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat 27 september 2023

woensdag 27 september 2023

…oktober 2023. Water en milieu 17. Agendapunt: Toelichting circulaire klimaatmaatregelen Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat … Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen - 15 september 2023 Toelichting circulaire klimaatmaatregelen - 32813-1292 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit: Agenderen…


RIVM-rapport Vervolgmeting “Wonen langs het Spoor”

woensdag 27 september 2023

…beleid dat er op gericht is de bereikbaarheid te verbeteren en de klimaatdoelstellingen van 2050 te behalen zal deze drukte naar verwachting alleen maar … kader van de verbetering van bereikbaarheid en het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2050 zal het spoor in de nabije toekomst naar verwachting nog…


Brief van Rover over Besluitvorming bediening Eurostar Amsterdam Centraal

woensdag 27 september 2023

…Nederland. Reizigers kunnen met de trein duurzaam reizen, cruciaal gezien de klimaatopgave. De staatssecretaris heeft niet voor niets altijd uitgesproken flinke…


Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 26 september 2023

woensdag 27 september 2023

…Europese Zaken Wetsvoorstellen Geen Overig Geen G. Economische Zaken en Klimaat Wetsvoorstellen 1. 35423 Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de … 35423-8 Brief regering d.d. 12-07-2023 – minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens Voornemen tot het indienen van een nota van wijziging…


Voortgang uitvoering PEGA-maatregelen

woensdag 27 september 2023

…functioneren. J.A. Vijlbrief Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Bijlage 1: Voortgang vijftig kabinetsmaatregelen uit Nij Begun [Maatregel…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten