Documenten feed

Feed

Ambtelijke analyses hoofdlijnenakkoord Deel 1

vrijdag 7 juni 2024

…vliegbelasting op basis van afstand kan gevolgen hebben voor het hubnetwerk van KLM en daarmee mogelijk consequenties hebben voor het bestemmingennetwerk op Schiphol … geldt dat EZK intensief betrokken is bij de besluitvorming rondom Schiphol en KLM vanwege het belang van het uitgebreide bestemmingennetwerk en zakenve rkeer…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 10/4) (ongecorrigeerd)

woensdag 5 juni 2024

…maar de uitspraak in de RBV-zaak is wel op basis van het EVRM en die van KLM op basis van EU-regels voor luchtvaartmaatschappijen, waarvan je je kunt afvragen … minister de mensenrechten nu even zwaar weegt als het commerciële belang van KLM en andere luchtvaartmaatschappijen. In de brief staan ook weer heel veel beloftes…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Tweede Kamer, 81e vergadering

woensdag 5 juni 2024

…maar de uitspraak in de RBV-zaak is wel op basis van het EVRM en die van KLM op basis van EU-regels voor luchtvaartmaatschappijen, waarvan je je kunt afvragen … minister de mensenrechten nu even zwaar weegt als het commerciële belang van KLM en andere luchtvaartmaatschappijen. In de brief staan ook weer heel veel beloftes…


Achtergrondnotitie C: Analyse focusgroepen met belangenorganisaties en moslima’s

dinsdag 4 juni 2024

…tijdens de ramadan en die werkte als floorstewardess op Schiphol, bij de KLM. Het bleek dat ze daar ineens niet tijdens de pauzes mochten bidden. Dus dat…


Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'Energieleveranciers misleiden klanten met CO2 gecompenseerd gas'

dinsdag 4 juni 2024

…scherpere kaders zal bevatten voor duurzaamheidsclaims. 13 Zowel Shell als KLM hebben rechtszaken verloren over vergelijkbare milieuclaims op basis van …


Antwoord opvragen van het lid Kröger over bericht dat energieleveranciers klanten misleiden met ‘CO2-gecompenseerd gas’

dinsdag 4 juni 2024

…scherpere kaders zal bevatten voor duurzaamheidsclaims. 13 Zowel Shell als KLM hebben rechtszaken verloren over vergelijkbare milieuclaims op basis van …


Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht Energieleveranciers misleiden klanten met CO2-gecompenseerd gas

dinsdag 4 juni 2024

…scherpere kaders zal bevatten voor duurzaamheidsclaims. 13 Zowel Shell als KLM hebben rechtszaken verloren over vergelijkbare milieuclaims op basis van …


Rapportage Grote ICT-activiteiten 2023

maandag 3 juni 2024

…en externe stakeholders. Het betreft hier baten voor de gebruikers, zoals KLM. 0Mijlpalen in 2023Gerealiseerde datumMijlpaal omschrijving26-01-2023Operationele…


Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM); Verslag van een mondeling overleg met de minister van Financiën over de coronasteun aan KLM

maandag 3 juni 2024

…incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM) 29 232 Air France Œ KLM U 1 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 3 juni 2024 … Air France-KLM) (36108); - de brief van de minister van Financiën d.d. 12 maart 2024 inzake Framework Agreement en juridische analyses KLM-steunpakket…


Conceptverslag Luchtvaart (incl. Verduurzaming luchtvaart)

vrijdag 31 mei 2024

…hun been bij te trekken. Hoe kijkt de minister daarnaar? Dient bijvoorbeeld KLM op dit moment nog wel het maatschappelijk belang, vraag ik de minister. En … En ziet hij ook steeds meer verschil tussen de positie van Schiphol en KLM? Hoe verklaart de minister dat? Voorzitter. Dan de hub. Alle recente onderzoeken…


Bijlages Nota van Antwoord (4) Beantwoording en (5) Index

vrijdag 31 mei 2024

…Airport Eelde. Deze luchthaven levert de afgelop en jaren, met de komst van de KLM Flight Academy, extreem veel geluidsoverlast voor de omwonenden. Daarbij moet…


Problematiek rondom stikstof en PFAS; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W naar aanleiding van mondeling overleg 18 april 2023

vrijdag 31 mei 2024

…advocaat-generaal bij de Hoge Raad concludeert in het cassatieberoep dat KLM c.s./IATA e.a. hebben aangespannen, dat de balanced approach-procedure moet…


36563 Initiatiefnota van het lid Koekkoek over Alle Seinen op Groen

donderdag 30 mei 2024

…door treinreizen. Dit onderstreept Marjan Rintel, president-directeur van KLM.62 3.5 Groningen – Oldenburg - Bremen Zo zijn de plannen voor een directe…


Besluit van 21 mei 2024, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 110 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (Tijdelijk besluit limitering aansprakelijkheid voor terrorismeschade luchtvaart)

woensdag 29 mei 2024

…ontvangen van Royal Schiphol Group, de Nederlandse Vereniging van Luchthavens, KLM-groep en enkele particulieren. Uit de reacties van voornoemde organisaties…


Besluit van 21 mei 2024, houdende regels betreffende toegankelijkheidsvoorschriften voor het personenvervoer per vliegtuig en over water ter implementatie van richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en

woensdag 29 mei 2024

…deze Nota van Toelichting. § 10.2.1 Reactie internetconsultatie KLM Royal Dutch Airlines KLM geeft aan meer duidelijkheid te willen op enkele onderwerpen … van de Richtlijn geïnterpreteerd moet wordenin het licht van het feit dat KLM voor (ticketing)diensten veelvuldig samenwerkt met derde partijen. Wie is…


Verantwoordingsdebat over het jaar 2023 (ongecorrigeerd)

woensdag 29 mei 2024

…een andere manier kan, op een heel nette manier. Ik denk dat de steun aan KLM, los van het oordeel dat je hebt over die steun, heeft laten zien dat je met … eigenlijk ook gewoon op een heel nette manier kan. Ik denk dat de steun aan KLM daar een heel goed voorbeeld van was. Minister Van Weyenberg: Ik ben erg blij…


Tweede Kamer, 78e vergadering

woensdag 29 mei 2024

…een andere manier kan, op een heel nette manier. Ik denk dat de steun aan KLM, los van het oordeel dat je hebt over die steun, heeft laten zien dat je met … eigenlijk ook gewoon op een heel nette manier kan. Ik denk dat de steun aan KLM daar een heel goed voorbeeld van was. Minister Van Weyenberg : Ik ben erg…


Debat over de toekomst van Tata Steel (ongecorrigeerd)

dinsdag 28 mei 2024

…die de PVV hiermee heeft niet helemaal degene is die ik hiermee heb. Bij KLM hebben we bijvoorbeeld iemand van overheidswege aangesteld als toezichthouder … we al hebben, bijvoorbeeld met de evaluatie van de steunverlening aan de KLM. Om het toezicht goed te regelen, is het allereerst dus van belang om gewoon…


Tweede Kamer, 77e vergadering

dinsdag 28 mei 2024

…die de PVV hiermee heeft niet helemaal degene is die ik hiermee heb. Bij KLM hebben we bijvoorbeeld iemand van overheidswege aangesteld als toezichthouder … we al hebben, bijvoorbeeld met de evaluatie van de steunverlening aan de KLM. Om het toezicht goed te regelen, is het allereerst dus van belang om gewoon…


Tweede Kamer, 77e vergadering

dinsdag 28 mei 2024

…die de PVV hiermee heeft niet helemaal degene is die ik hiermee heb. Bij KLM hebben we bijvoorbeeld iemand van overheidswege aangesteld als toezichthouder … we al hebben, bijvoorbeeld met de evaluatie van de steunverlening aan de KLM. Om het toezicht goed te regelen, is het allereerst dus van belang om gewoon…


Voetbal gerelateerd Geweld

vrijdag 24 mei 2024

…worden, zodat de persoon het stadion niet kan betreden. Ter vergelijking: KLM en Transavia delen, omdat zij onderdeel zijn van hetzelfde concern, gegevens … gegevens over passagiers die zich ontoelaatbaar hebben gedragen. Hoewel KLM ook graag over zou gaan tot een internationale Òzwarte lijstÓ gee " de Autoriteit…


Stand van zaken balanced approach-procedure Schiphol en RBV-zaak

vrijdag 24 mei 2024

…de Kamer geïnformeerd over het cassatieberoep in het kort geding tussen KLM c.s./IATA e.a. en de Staat evenals het vonnis in de rechtszaak tussen de Stichting … advocaat-generaal bij de Hoge Raad concludeert in het cassatieberoep dat KLM c.s./IATA e.a. hebben aangespannen, dat de balanced approach-procedure moet…


Document Aanvullende Raadpleging Balanced Approach Schiphol

vrijdag 24 mei 2024

…nacht. De maatregel is tijdens de consultatiefase vorig jaar ingebracht door KLM en kan per november 2024 geïmplementeerd worden. Hierbij wordt de vloot van…


Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Palmen, White, Ceder, Bamenga, Van der Plas, Vedder, Van Nispen, Ergin, Van Houwelingen, Stoffer, Koekkoek, Eerdmans,Van der Velde en Martens-America over het rapport 'Geen afgesloten hoofdstuk' van ACOI over het openbaar maken van de archieven van de Bijlmervliegramp

dinsdag 21 mei 2024

…laten kijken naar ook andere onderzoeken naar luchtvaartrampen waaronder: KLM/PanAm Tenerife (1977), SLM Zanderij (1989), Martinair Faro (1992), Hercules…


NS Jaarverantwoording 2023

vrijdag 17 mei 2024

…door treinreizen. In een pilot biedt KLM -reizigers op het traject Brussel -Amsterdam aan te reizen met de trein. KLM kan zo het aantal vluchten tussen Brussel…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten