Documenten feed

Feed

Berenschot rapportage 'Inzichten samenwerking mbo-infrastructuur in krimpregio's'

woensdag 17 juli 2024

…oplossing voor de krimpende studentenaantallen, stageproblematiek en het lerarentekorten ondanks dat deze oplossing arbeidsintensief is voor docenten (reizen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

IBO doelmatig hoger onderwijs talent op de juiste plek

woensdag 17 juli 2024

…studeren weg te nemen én om bijvoorbeeld de lerarenopleiding aantrekkelijker te maken. Studenten aan lerarenopleidingen betaalden daarom ook in het tweede studiejaar … (bijvoorbeeld geneeskunde en tandheelkunde) en lerarenopleidingen (relatief veel switchers kiezen voor een lerarenopleiding). Er is vanuit de politiek gereageerd…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Dialogic Oberon SEO Studiekeuze in beweging

woensdag 17 juli 2024

…collegegeld 2018/2019 2024/2025 HO Allen: halvering collegegeld 1e jaar HO Lerarenopleiding: ook 2e jaar 6. Verlaging van of af- schaffing schoolkosten en lesgelden … beschik- baarheid van typen onderwijs geeft sturing, maar ook de impact van leraren is niet te onderschatten. Onderzoek naar de keuze van vmbo - leerlingen…


Resultaten doorstroomtoetsen en schooladviezen 2024

dinsdag 16 juli 2024

…voortkomen bij scholen, bijvoorbeeld wat betreft hun huisvesting of lerarenformatie. De precieze verdeling van leerlingen over scholen waar vmbo-onderwijs…


Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15-16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-07-2052)

maandag 15 juli 2024

…maatregelen gericht op leraren, bijvoorbeeld met de Regeling aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage23, waarmee leraren in aanmerking komen…


Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15-16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-07-2052)

maandag 15 juli 2024

…maatregelen gericht op leraren, bijvoorbeeld met de Regeling aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage 22 , waarmee leraren in aanmerking komen…


OCW-onderzoek: leerlingen socialer en geconcentreerder door mobieltjesafspraak

vrijdag 12 juli 2024

…scholieren onderling socialer zijn en lessen geconcentreerder volgen. Dat zeggen leraren en schoolleiders van bijna 600 middelbare scholen in een representatieve…


Verslag van een notaoverleg, gehouden op 27 mei 2024, over de initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme – de volgende stap (Kamerstuk 36272)

vrijdag 12 juli 2024

…over. Laat staan hoe dat overkwam op Joodse of Israëlische studenten en leraren. Ik snap dat zij doodsbang zijn op dit moment. De initiatiefnota bevat goede … indieners naar leraren die deelnemen aan demonstraties waarbij wordt opgeroepen tot geweld tegen het Joodse volk? Hoe kunnen deze leraren antisemitisme…


Adviescommissie NGF Jaarverslag 2023 (Rapport juni 2024)

vrijdag 12 juli 2024

…Aanpak Professionalisering van Leraren (NAPL) investeert het Groeifonds in 2023 het leven lang ontwikkelen van leraren. Door het ontwikkelen van doorlopende … onderwijshuisvesting Meer Uren Werkt! Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren (NAPL) Techkwadraat Groeiplan Watertechnologie Re-Ge-NL Digital United Training…


Monitoring landelijke afspraak mobiele telefoons en andere devices in de klas

vrijdag 12 juli 2024

…landelijke afspraak over te nemen en hierop beleid te m aken, met input van leraren , leerlingen en hun ouders. 2 1.1.2 Implementatieproces De landelijke afspraak … ICT of veranderkunde , en overheidscommunicatie naar ouders, leerlingen, leraren en handreikingen . Zo heeft de VO - raad op diens site een beknopt stappenplan…


Nulmeting mobiele telefoons funderend onderwijs

vrijdag 12 juli 2024

…verbod. Ik ben blij dat de afspraak goed uitpakt. Dit komt vooral door alle leraren, schoolleiders en betrokken partijen die hier hard mee aan de slag zijn…


Beleidskader Definiëring inclusief onderwijs

donderdag 11 juli 2024

…maken met een aantal stevige uitdagingen. Denk hierbij aan het tekort aan leraren, schoolleiders 12 en zorgpersoneel. Daarnaast zien we dat de vraag naar … dat er voldoende en goed toegerust onderwijs - en zorgpersoneel is en dat leraren en schoolleiders de juiste ondersteuning krijgen. Het is ook van belang…


Het bericht “Tientallen schoolbestuurders privé actief bij onderwijsadviesbureaus”

woensdag 10 juli 2024

…Deelt u de opvatting dat onderwijsadviseurs én schoolbestuurders net als leraren moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen? Zo nee, waarom niet? Vraag 6 Hoe…


Beslisnota bij Kamerbrief Voorhang wijzigingsregeling subsidie tweede lerarenopleiding

dinsdag 9 juli 2024

…Inleiding De Subsidieregeling Tweede Lerarenopleiding (STL) heeft een looptijd tot 1 oktober 2025. Studenten kunnen twee jaar in aanmerking komen voor … geen mogelijkheid voor studenten die in studiejaar 2024-2025 aan hun lerarenopleiding beginnen, in hun tweede studiejaar (2025-2026) een bijdrage te ontvangen…


Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van xxx 2024 nr. HO&S/1554764, houdende wijziging van de Subsidieregeling tweede lerarenopleiding in verband met de verlenging van de regels voor het verstrekken van subsidie aan studenten die een tweede lerarenopleiding willen volgen en die instellingscollegegeld moeten betalen

dinsdag 9 juli 2024

…tweede lerarenopleiding in verband met de verlenging van de regels voor het verstrekken van subsidie aan studenten die een tweede lerarenopleiding willen … subsidies OCW, SZW en VWS; Besluit: Artikel I De Subsidieregeling tweede lerarenopleiding wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd…


Voorhang wijzigingsregeling subsidie tweede lerarenopleiding

dinsdag 9 juli 2024

…Subsidieregeling tweede lerarenopleiding. De subsidieregeling voorziet in de mogelijkheid voor leraren die een tweede lerarenopleiding willen volgen om per … te vragen. Door de vervaldatum van de regeling van 1 oktober 2025 hebben leraren die in het studiejaar 2024-2025 beginnen niet meer de mogelijkheid om subsidie…


Beslisnota bij Kamerbrief Voorhang wijzigingsregeling subsidie tweede lerarenopleiding

dinsdag 9 juli 2024

…̆ˇ ̇ ̋ˆ ̋ˆ ! ̋ ̊ ̇ ' ()(*ˇˇ' ˇ% ̆ ̆)(01()(* %)(*1()(2 ˇ ̨ ̆ˇ)(01()(*' % ̋ ̆ ̆ˆ ! ˇ'' )(01()(*5 )(01()(* ̆- 'ˇ'ˇ ()(*1()(2 )(01()(* ̆ ˇ'ˇ)(*1 ()(2)(0ˇˇ ( +'ˇ+ 'ˇ2*))' ˇ'5 &'%&' ()(*'ˇ ˇˇ ̨ ̋ ̋' ̇'&'ˇ ̋,% ̇ ˇ ̆ ̨% ̆ ' ˇ' ̆'! ̆ˇ% ̆&' ˇ; ̆ " ̆ )(* ' ̆! ̋ ̋ ̇& !2)(0 00!(@*)* ̋ ̇& !2)(0 ( + ̋…


Conceptverslag vmbo

vrijdag 5 juli 2024

…is. Er bestaat daarvoor echter geen enkele garantie. Met het huidige lerarentekort maken we ons zorgen dat veel scholen geneigd zullen zijn de lestijd anders … uitdagingen en minder gemotiveerde leerlingen. Er kan ook sprake zijn van leraren die eerst moeten worden afgeschaald en dan weer worden opgeschaald. Ziet…


Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 4 juli 2024

donderdag 4 juli 2024

…en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting. 23. Agendapunt: Voortgang Lerarenstrategie juni 2024 Zaak: Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet … Voortgezet Onderwijs, M.L.J. Paul - 26 juni 2024 Voortgang Lerarenstrategie juni 2024 - 27923-492 Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen…


Convocatie technische briefing Advies Onderwijsraad over Beroepsgroep leraren d.d. 1 oktober 2024

donderdag 4 juli 2024

…Onderwijsraad over Beroepsgroep leraren Agendapunt: Voorstel Onderwijsraad voor technische briefing m.b.t. advies over leraren Zaak: Brief derden - Onderwijsraad … 2024 Voorstel Onderwijsraad voor technische briefing m.b.t. advies over leraren - 2024Z11298 Griffier: M. Verhoev Activiteitnummer: 2024A05201…


Convocatie inbreng feitelijke vragen Voortgang Lerarenstrategie juni 2024 d.d. 4 september 2024

donderdag 4 juli 2024

…2024 Tijd: 10.00 uur Onderwerp: Voortgang Lerarenstrategie juni 2024 Agendapunt: Voortgang Lerarenstrategie juni 2024 Zaak: Brief regering - minister voor … Primair en Voortgezet Onderwijs, M.L.J. Paul Œ 26 juni 2024 Voortgang Lerarenstrategie juni 2024 - 27923-492 Griffier: M. Verhoev Noot: 1. De feitelijke vragen…


Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

donderdag 4 juli 2024

…woensdag 4 september 2024 om 10 uur zijn. En om een ongepland commissiedebat leraren te agenderen en deze in te plannen in januari 2025. Akkoord zie ik. Prima … van het lid Van Zanten over onderzoeken en op welke wijze binnen lerarenopleidingen meer aandacht kan komen voor het begeleiden van leerlingen met extra…


Debat over de regeringsverklaring 1e TK (ongecorrigeerd)

woensdag 3 juli 2024

…voor het onderwijs, want dit kabinet zet de aanval in op onze kinderen, op leraren en op de economie met de grootste onderwijsbezuiniging van deze eeuw. D66 … ruimte is voor groei en innovaties. Om ons onderwijs beter te maken door leraren de ruimte te geven om in de klas iedere dag het beste voor hun leerlingen…


Regeringsverklaring (ongecorrigeerd)

woensdag 3 juli 2024

…voor het onderwijs, want dit kabinet zet de aanval in op onze kinderen, op leraren en op de economie met de grootste onderwijsbezuiniging van deze eeuw. D66 … ruimte is voor groei en innovaties. Om ons onderwijs beter te maken door leraren de ruimte te geven om in de klas iedere dag het beste voor hun leerlingen…


Tweede Kamer, 91e vergadering

woensdag 3 juli 2024

…voor het onderwijs, want dit kabinet zet de aanval in op onze kinderen, op leraren en op de economie met de grootste onderwijsbezuiniging van deze eeuw. D66 … ruimte is voor groei en innovaties. Om ons onderwijs beter te maken door leraren de ruimte te geven om in de klas iedere dag het beste voor hun leerlingen…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten