Documenten feed

Feed

Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Pallas-project

donderdag 9 november 2023

…Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 33 626 Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 november 2023 … oprichting van de privaatrechtelijke rechtspersoon NewCo in het kader van het PALLAS-project 2 en van de bij brief van 2 oktober 2023 aangeboden conceptstatuten…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

IRRS NLD FINAL REPORT

maandag 30 oktober 2023

…research reactors and implementing it during the licensing process of the PALLAS Research Reactor. developing the information system Calamiteiten Net (CalNET) … and longer term (~2 - 5 years) planning is done. For some projects (like PALLAS Research Reactor) the who le duration of the project is taken into account…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Procedurevergadering commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

woensdag 25 oktober 2023

…ethiek orgaandonatie vijftien verslag van een schriftelijk overleg over pallas voor kennisgeving aannemen. Mevrouw van der laan, Voorzitter, wij willen…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS d.d. 25 oktober 2023

woensdag 25 oktober 2023

…ethiek/orgaandonatie. 15. Agendapunt: Verslag van een schriftelijk overleg over PALLAS: schriftelijke in kennisstelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke … E.J. Kuipers - 13 oktober 2023 Antwoorden op vragen commissie over o.a. PALLAS: schriftelijke in kennis stelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke…


Agenda procedurevergadering commissie VWS d.d. 25 oktober 2023, 10.15 - 11.30 uur

vrijdag 20 oktober 2023

…ethiek/orgaandonatie. 15. Agendapunt: Verslag van een schriftelijk overleg over PALLAS: schriftelijke in kennisstelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke … E.J. Kuipers - 13 oktober 2023 Antwoorden op vragen commissie over o.a. PALLAS: schriftelijke in kennis stelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke…


Voortgangsrapportage financieel beheer VWS

vrijdag 20 oktober 2023

…-begroting. De grootste posten hierin zijn: staatssteun voor de leningen aan Pallas (• 149 mln ), staatssteun voor vaccinaties door huisartsen (• 110 mln )…


Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

vrijdag 20 oktober 2023

…Verplichtingen Stichting Pallas Om geen vertragingen op te lopen in het project zijn voor de voorbereidende projectkosten van Pallas in 2023 leningen verstrekt…


Interimaudit rapport VWS 2023

vrijdag 20 oktober 2023

…van het DAEB vrijstellingsbesluit om steun geoorloofd te maken. Voor de Pallas leningen constateren wij dat deze zijn gemeld aan de Europese Commissie…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 17 oktober 2023

…2023 Rondgezonden en gepubliceerd. Antwoorden op vragen commissie over o.a. PALLAS: schriftelijke in kennis stelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke…


Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. PALLAS: schriftelijke in kennis stelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ (Kamerstuk 33626-21)

maandag 16 oktober 2023

…33 626 Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor Nr. 23 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 16 oktober 2023 De vaste commissie voor … Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 19 september 2023 over PALLAS: schriftelijke in kennis stelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke…


Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. PALLAS: schriftelijke in kennis stelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ (Kamerstuk 33626-21)

vrijdag 13 oktober 2023

…Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 13 oktober 2023 Betreft Reactie SO inzake PALLAS oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon 33626-21 Totaal Geachte voorzitter … september jl. inzake het voornemen tot oprichting van de deelneming NewCo (PALLAS-project) (Kamerstuk 22 626, nr. 22). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid…


Besluitenlijst PV VWS 11 oktober 2023

woensdag 11 oktober 2023

… Agendapunt: Conceptstatuten privaatrechtelijke rechtspersoon ‚NewCoTM (PALLAS- project)(Kamerstuk 33626-21) Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid … oktober 2023 Conceptstatuten privaatrechtelijke rechtspersoon ‚NewCoTM (PALLAS-project) (Kamerstuk 33626-21) - 33626-22 Besluit: Niet controversieel verklaren…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XIII)

maandag 9 oktober 2023

…voortgebouwd op de eerdere trajecten, zoals de vergunningverlenging van PALLAS (de medische isotopen-reactor die recent een bouwvergunning heeft ontvangen…


Inbreng verslag schriftelijk overleg over o.a. PALLAS: schriftelijke in kennis stelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ (Kamerstuk 33626-21)

vrijdag 6 oktober 2023

…33 626 Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ............. 2023 In de vaste commissie … minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 19 juni 2023, ‘PALLAS: schriftelijke in kennis stelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke…


Downloaden:Agenda procedurevergadering commissie VWS d.d. 11 oktober 2023, 10.15 - 11.30 uur

vrijdag 6 oktober 2023

… Agendapunt: Conceptstatuten privaatrechtelijke rechtspersoon ‚NewCoTM (PALLAS- project)(Kamerstuk 33626-21) Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid … ‚NewCoTM (PALLAS-project) (Kamerstuk 33626-21) - 33626-22 Voorstel: Ter bespreking. Voorstel: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg over PALLAS: schriftelijke…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. PALLAS: schriftelijke in kennis stelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ (Kamerstuk 33626-21)

vrijdag 6 oktober 2023

…minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 19 juni 2023, ‘PALLAS: schriftelijke in kennis stelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke … 626, nr. 21) en de Conceptstatuten privaatrechtelijke rechtspersoon NewCo (PALLAS-project) (Kamerstuk 33 626, nr. 22). De voorzitter van de commissie, Smals…


Omgevingsdiensten in beeld 2023

donderdag 5 oktober 2023

…Voor de oprichtingsvergunning van de nieuwe onderzoeksreactor in Petten (Pallas) is de oprichtingsvergunning weliswaar in maart 2023 verleend, maar de omvangrijke…


Omgevingsdiensten in beeld 2023

donderdag 5 oktober 2023

…Voor de oprichtingsvergunning van de nieuwe onderzoeksreactor in Petten (Pallas) is de oprichtingsvergunning weliswaar in maart 2023 verleend, maar de omvangrijke…


Lijst van ingekomen stukken

woensdag 4 oktober 2023

…gepubliceerd. Conceptstatuten privaatrechtelijke rechtspersoon ‚NewCoTM (PALLAS-project) (Kamerstuk 33626-21) - 33626-22 minister van Volksgezondheid, Welzijn…


Lijst van ingekomen stukken

woensdag 4 oktober 2023

…gepubliceerd. Conceptstatuten privaatrechtelijke rechtspersoon ‚NewCoTM (PALLAS-project) (Kamerstuk 33626-21) - 33626-22 minister van Volksgezondheid, Welzijn…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

maandag 2 oktober 2023

…van technische correcties, zoals het doorboeken van prijsbijstelling voor Pallas naar het juiste subartikel. Vraag 81: Waarom wordt de post ‘overige’ nader … technische correcties, waaronder het doorboeken van de prijsbijstelling voor Pallas naar het juiste subartikel. Vraag 82: Waarvoor dient de post ‘overige’ nader…


Conceptstatuten privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ (PALLAS-project) (Kamerstuk 33626-21)

maandag 2 oktober 2023

… Geachte voorzitter, Tijdens de Commissievergadering Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 september jl., waar de brief over de schriftelijke in kennis stelling (conform artikel 4.7 CW 2016) van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ is besproken, heeft de Eerste…


Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor; Brief van de minister van VWS met Aanbiedingsbrief conceptstatuten privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ (PALLAS-project)

maandag 2 oktober 2023

…Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 33 626 Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor F BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

maandag 2 oktober 2023

…van technische correcties, zoals het doorboeken van prijsbijstelling voor Pallas naar het juiste subartikel. Vraag 81: Waarom wordt de post «overige» nader … technische correcties, waaronder het doorboeken van de prijsbijstelling voor Pallas naar het juiste subartikel. Vraag 82: Waarvoor dient de post «overige» nader…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten