Documenten feed

Feed

Rapport 'regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen'

maandag 19 juni 2023

…vereniging of stichting . Dit heeft geleid tot begrijpelijke K amervragen , een petitie en het voorliggende onderzoek. De stapeling van verplichtingen In totaal … antwoorden 11 april 2022 naar de Kamer zijn gestuurd 3 . Daarnaast is de petitie onnodige ruim 12.600 keer getekend. De ervaren regeldruk loopt uiteen van…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Rapport 'regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen'

maandag 19 juni 2023

…vereniging of stichting . Dit heeft geleid tot begrijpelijke K amervragen , een petitie en het voorliggende onderzoek. De stapeling van verplichtingen In totaal … antwoorden 11 april 2022 naar de Kamer zijn gestuurd 3 . Daarnaast is de petitie onnodige ruim 12.600 keer getekend. De ervaren regeldruk loopt uiteen van…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Curriculum funderend onderwijs en Masterplan basisvaardigheden

maandag 22 mei 2023

…vermenging komt van waar het geld aan te besteden is, want er is niet alleen betaalrekening als een school kiest voor banen voor digitale vaardigheden voor burgerschap … aanbieding van een petitie van de jonge van de gezonde generatie en diverse jongerenorganisaties zoals x. Jong. Piet lax. Een in die petitie door de jongerenorganisatie…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 november 2019, over integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting van SZW)

maandag 18 november 2019

…financiële sector over het recht dat iedere volwassene heeft op een eigen betaalrekening en een pinpas. Ik vraag de Minister in het nieuwe inburgeringstelsel … Binnenkort hebben we ook een gesprek met enkele ondertekenaars van deze petitie op mijn departement. Helaas is het wel zo dat het kabinet geen mogelijkheden…


Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2020) (ongecorrigeerd stenogram)

maandag 18 november 2019

…financiële sector over het recht dat iedere volwassene heeft op een eigen betaalrekening en een pinpas. Ik vraag de minister in het nieuwe inburgeringstelsel … Binnenkort hebben we ook een gesprek met enkele ondertekenaars van deze petitie op mijn departement. Helaas is het wel zo dat het kabinet geen mogelijkheden…


Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2020) (ongecorrigeerd stenogram)

maandag 18 november 2019

…financiële sector over het recht dat iedere volwassene heeft op een eigen betaalrekening en een pinpas. Ik vraag de minister in het nieuwe inburgeringstelsel … Binnenkort hebben we ook een gesprek met enkele ondertekenaars van deze petitie op mijn departement. Helaas is het wel zo dat het kabinet geen mogelijkheden…


Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving

donderdag 13 juli 2017

…FATCA in Frankrijk ook overleg c.q. contact met Frankrijk? Er is ook een petitie aangeboden aan het Europees Parlement. Welke acties gaan daar nog uit voort … VVD-fractie vinden het belangrijk dat mensen toegang blijven houden tot een betaalrekening en passende dienstverlening. De VVD heeft hierover op 17 december 2014…


Verslag van een schriftelijk overleg inzake toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 20 december 2016

donderdag 13 juli 2017

…FATCA in Frankrijk ook overleg c.q. contact met Frankrijk? Er is ook een petitie aangeboden aan het Europees parlement. Welke acties gaan daar nog uit voort … VVD-fractie vinden het belangrijk dat mensen toegang blijven houden tot een betaalrekening en passende dienstverlening. De VVD heeft hierover op 17 december 2014…


Verslag van een schriftelijk overleg inzake toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 20 december 2016

woensdag 12 juli 2017

…de VVD vragen daarnaast naar de discussie over FATCA in Frankrijk en de petitie in het Europees Parlement. De leden van de fractie van D66 vragen door welke … ingestelde enquêtecommissie tegen belastingontduiking.4 De ingediende petitie staat op 10 of 11 juli geagendeerd voor bespreking in de petitiecommissie…


Inbreng verslag schriftelijk overleg inzake toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 20 december 2016

donderdag 1 juni 2017

…FATCA in Frankrijk ook overleg c.q. contact met Frankrijk? Er is ook een petitie aangeboden aan het Europees Parlement. Welke acties gaan daar nog uit voort … VVD-fractie vinden het belangrijk dat mensen toegang blijven houden tot een betaalrekening en passende dienstverlening. De VVD heeft hierover op 17 december 2014…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 20 december 2016

donderdag 1 juni 2017

…FATCA in Frankrijk ook overleg c.q. contact met Frankrijk? Er is ook een petitie aangeboden aan het Europees parlement. Welke acties gaan daar nog uit voort … VVD-fractie vinden het belangrijk dat mensen toegang blijven houden tot een betaalrekening en passende dienstverlening. De VVD heeft hierover op 17 december 2014…


Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving

woensdag 11 januari 2017

…was dat dit niet het geval is. Inmiddels hebben we begrepen dat er een petitie aan het Europees Parlement is aangeboden en dat er een behoorlijke discussie … bankrekening. Ik heb het dan niet over een beleggingsrekening maar gewoon een betaalrekening. Ik vraag de Staatssecretaris hoe het huidige beleid van banken, die…


Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 december 2016, over Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

dinsdag 20 december 2016

…was dat dit niet het geval is. Inmiddels hebben we begrepen dat er een petitie aan het Europees Parlement is aangeboden en dat er een behoorlijke discussie … bankrekening. Ik heb het dan niet over een beleggingsrekening maar gewoon een betaalrekening. Ik vraag de Staatssecretaris hoe het huidige beleid van banken, die…


Tweede Kamer, 112e vergadering, donderdag 15 september 2016

donderdag 15 september 2016

…betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) … mijn maandbudget." Zojuist, een halfuurtje geleden, kregen wij opnieuw een petitie met exact dezelfde boodschap. Veel pensioenen zijn jaren lang niet gecompenseerd…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 7 juni 2016

…betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) … Steur - 30 mei 2016Doorzenden aan de betrokken commissie(s).Reactie op de petitie van de Unie KBO met betrekking tot vaccins voor ouderen - 2016Z10639minister…


Tweede Kamer, 59e vergadering, woensdag 2 maart 2016

woensdag 2 maart 2016

…koppelverkoop en de gebundelde verkoop. Het verplicht gebruikmaken van een betaalrekening kan een reden zijn om niet over te stappen. Dat is een punt dat hier … gebeurt het namelijk al vaker dat een bank zegt: je salaris moet op deze betaalrekening worden gestort vanwege de automatische incasso. Ik weet dat niet zeker…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten