Documenten feed

Feed

Memorie van toelichting

woensdag 15 mei 2024

…7—miljoen dan begroot door vertraging in diverse opdrachten (wegwerpplastics, plastic pact, UPV en verpakƒ kingen, transitieagenda consumptiegoederen, uitvoering … door vertragingen in de opdrachten in het kader van de wegwerpplastics, plastic pact, UPV en verpakkingen, transitieagenda consumptiegoederen, uitvoering…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2023

woensdag 15 mei 2024

…van een Asiel en Migratie Pact, waarover in december 2023 een politiek triloogakkoord werd bereikt.13 Het Asiel en Migratie Pact draagt door verder ontwikkelde … 2023 is er een politiek triloogakkoord bereikt over het Asiel en Migratie Pact. 30 Dit draagt b• aan een beter functionerend Europees asielsysteem, hetgeen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2023

woensdag 15 mei 2024

…mln), CropXR (LNV; – 21,5 mln), Biotech Booster (OCW; – 196, 4 mln), Oncode-PACT (EZK; – 164, 0 mln), Groenvermo• genNL (EZK; – 250,0 mln), Luchtvaart in … Circular Plastics NL is gestart in januari 2023 en heeft als doel om de plastic waardeketens volledig circulair te maken door met subsidies de transitie…


Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023

woensdag 15 mei 2024

…en ruimte en schaarste. Circulaire Economie (inclusief verpakkingen en plastic)We verbruiken meer grondstoffen dan de aarde kan geven of aanvullen. Daarom … zwerfafvalmonitors van R•kswaterstaat een duidel•ke afname van het aantal plastic ”esjes en blikjes in het zwerfafval zien. In 2023 z•n ook verdere stappen…


Voortgang Internationale Klimaatstrategie

woensdag 8 mei 2024

…opzetten. Het in 2019 gelanceerde Plastic Pact (PP NL) heeft diverse resultaten geboekt in het kader van het herontwerp van plastic verpakkingen, de opzet van … bijeenkomsten namens Nederland, zoals de Summit for a New Global Financing Pact in Parijs en de Africa Climate Summit in Nairobi. Nederland heeft daar het…


Eindadvies basisbedragen SDE++ 2024

vrijdag 1 maart 2024

…geven het mee aan EZK. Overig De voorgestelde wijziging heeˆ een sterke im- pact op de kasstroom van projecten. Voor grote projectontwikkelaars die meerdere … vergassing van afval (meer dan alleen huishoudelijke afval). - Pyrolyse van plastic. Vergisting - Verlengde levensduur voor de vergis ting die bio -LNG gaat…


Plastic Pacts

maandag 12 februari 2024

…van het stoppen van het Plastic Pact NL en het Europees Plastic Pact. Daarnaast bied ik u de monitorrapportage van het Plastic Pact NL over 2022 aan en het … van de hoeveelheid plastic die verbrand wordt. Zowel de monitorrapportage als de reactie van de voortgangscommissie van het Plastic Pact NL daarop en het…


202471523 Brief reactie voortgangscommissie op concept eindrapport aan stuurgroep Plastic Pact NL

maandag 12 februari 2024

…het Plastic Pact NL Van : D e voortgangscommissie Plastic Pact NL 11 december 2023 Betreft: reactie voortgangscommissie op concept eindrapport Pact NL - … - Meer met minder plastic - Monitoring 202 2 Geachte leden van de stuurgroep Plastic Pact NL, Hierbij ontvangt u de reactie van de voortgangscommissie…


Brief van de voortgangscommissie Plastic Pact NL over reactie voortgangscommissie op concept eindrapport“Plastic Pact NL - Meer met minder plastic - Monitoring 2022”

maandag 12 februari 2024

…het Plastic Pact NL Van : D e voortgangscommissie Plastic Pact NL 11 december 2023 Betreft: reactie voortgangscommissie op concept eindrapport Pact NL - … - Meer met minder plastic - Monitoring 2022 Geachte leden van de stuurgroep Plastic Pact NL, Hierbij ontvangt u de reactie van de voortgangscommissie (VGC)…


Beslisnota's bij Plastic Pacts

maandag 12 februari 2024

…5 Pagina 1 van 4 Plastic Pacts Aanleiding De T weede Kamer wordt ieder voorjaar geïnformeerd over de voortgang van het Plastic Pact NL (hierna PP NL) … het stoppen van het PP NL en het Europees Plastic Pact en om een onderzoek naa r de aanwezigheid van plastic in brandbaar afval voor afvalverbrandingsinstallaties…


Tweede Kamer, 38e vergadering

dinsdag 6 februari 2024

…bij mij thuis. Men heeft toen mijn hele erf volgestort met kuilgras en plastic. De politie heeft de daders opgepakt. Ik heb helemaal niets gezegd over … uitbannen van stagediscriminatie. Dit bericht bevreemdde ons omdat er een mbo-pact is gesloten om daar juist werk van te maken. Daarom zouden wij graag een…


De Nationale Technologiestrategie. Bouwstenen voor strategisch technologiebeleid

vrijdag 19 januari 2024

…overstap mogelijk van fossiele naar duurzame feedstocks, zijnde (mixed) plastic afvalstromen, eerste en tweede generatie duurzame biogrondsto ̆en en CO2 … maar ook wanneer heterogene grondstofstromen worden gebruikt zoals (mixed)plastic afval.Biomanufacturing and bioprocessing richt zich op de productie en verwerking…


44263374Bijlage Quickscan informatieset Convenant Dierwaardige Veehouderijdocument

donderdag 18 januari 2024

…draadrooster of EFSA (2019) 55 Oncomfortabele vloer (vuile vloer; geen strooisel) plastic roosters qua welzijn het geschiktst zijn). Voer - en wateropname (konijnen … Research report . https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/160272 63 Im pact van ingrepen op de zes leidende principes voor een dierwaardige veehouderij…


Inventarisatie Monitoring Biogrondstoffen

vrijdag 22 december 2023

…od ucten die zowel naar bio - en fossilbased kunnen zijn (bijvoorbeeld plastic s ) is de hoeveel heid biomassa m.b.v. biomassa - aandelen geschat. De data … de chemie kwamen twe e potentiele databronnen naar voren: de VNCI en het Plastic P act. VNCI De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie…


Begroting 2024 NPO

vrijdag 15 december 2023

…andere mediapartijen zich hierbij aangesloten. Betrokken partijen zetten het pact in 2024 door en werken dat verder uit. Omroepen en NPO benutten de uitkomsten … Groener doen nieuwsbrief om de natuur te ontdekken, tegels te wippen of plastic te rapen. Morgen kan liever KRO-NCRV staat voor een samenleving waarin de…


EU-Canada Summit 2023 - Joint Statement

vrijdag 24 november 2023

…Aligned Carbon Markets, launched at the Paris Summit for a New Global Financing Pact. Canada welcomes the EU as the most recent Partner to join the Global Carbon … closely in bilateral and multilateral fora. 25. We are committed to ending plastic pollution by 2040 and will work together, including through the Intergovernmental…


Klimaatnota 2023

donderdag 26 oktober 2023

…van plasticsnormering waardoor 25-30% plasticrecyclaat of biogebaseerd plastic zal worden gebruikt in 2030.Sommige beleidswijzigingen zijn niet meegenomen … Verder bundelt Nederland met negen andere landen via het Circular and Fair ICT Pact de inkoopkracht om de internationale ICT-markt te beïnvloeden. Verder hebben…


Conceptverslag Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

dinsdag 17 oktober 2023

…hand te liggen dat er een doortastende en geïntegreerde aanpak komt. In het Pact voor de Rechtsstaat 2.0 wordt gepleit voor het in kaart brengen van de tekortkomingen … haar eventuele opvolger in staat stelt een vliegend vervolg te geven aan het Pact voor de Rechtsstaat 2.0. Is de minister bereid om te voorzien in een overzicht…


Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261) (ongecorrigeerd)

maandag 16 oktober 2023

…hand te liggen dat er een doortastende en geïntegreerde aanpak komt. In het Pact voor de Rechtsstaat 2.0 wordt gepleit voor het in kaart brengen van de tekortkomingen … haar eventuele opvolger in staat stelt een vliegend vervolg te geven aan het Pact voor de Rechtsstaat 2.0. Is de minister bereid om te voorzien in een overzicht…


Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

woensdag 11 oktober 2023

…de hand liggen dat er een doortastende en geïntegreerde aanpak komt in het pact van de rechtsstaat. Twee punt nul. Daar wordt gepleit voor het in kaart brengen … nu ook onder andere ook gemeente rotterdam die ziet steeds meer van die plastic lachgas flesjes bij het afval, waardoor ik weer die hele afvalverwerkingsinstallaties…


PBL-rapport 'Balans van de Leefomgeving 2023, toekomstbestendig kiezen, rechtvaardig verdelen'

woensdag 4 oktober 2023

…recycling oplevert. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de grond-, weg- en waterbouw, plastic verpakkingen, laptops en mobiele telefoons. Zo wordt in de Grond-, Weg- … verschillende instrumenten ingezet, zoals vrijwillige afspraken in het Plastic Pact NL (2019) en het Beton Akkoord (2018) en innovatiesubsidies. Deze pasten…


PBL-rapport 'Balans van de Leefomgeving 2023, toekomstbestendig kiezen, rechtvaardig verdelen'

woensdag 4 oktober 2023

…recycling oplevert. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de grond-, weg- en waterbouw, plastic verpakkingen, laptops en mobiele telefoons. Zo wordt in de Grond-, Weg- … verschillende instrumenten ingezet, zoals vrijwillige afspraken in het Plastic Pact NL (2019) en het Beton Akkoord (2018) en innovatiesubsidies. Deze pasten…


Overzicht van maatregelen uit NPCE in de tijd gezet

dinsdag 3 oktober 2023

…31-12-25 4.5 Circulair inkopen We zetten de inzet voor het Circular and Fair ICT Pact voort. 01-01-21 01-01-30 4.6 Gedrag We faciliteren de Monitor Duurzaam Leven … 2 Ambitieus klimaatdoel We bezien de mogelijkheden om de productie van plastic uit fossiele grondstoffen te belasten, in combina 01-01-22 31-12-27 3.1…


Overzicht van maatregelen uit NPCE in de tijd gezet

dinsdag 3 oktober 2023

…01-01-21 4.5 Circulair inkopen We zetten de inzet voor het Circular and Fair ICT Pact voort. 01-01-21 4.6 Gedrag We faciliteren de Monitor Duurzaam Leven via Milieu … productie van plastic uit fossiele grondstoffen te belasten, in combinatie met een stimulerende maatregel om te komen tot een circulaire plastic- en textielhub…


Frontier Economics - CPF for electricity generation and industry - Supervisory committee

dinsdag 19 september 2023

…WorldScan is : Petroleum and coal products ; Metals ; Chemical rubber & plastic products ; Paper products, publishing ; Non - metallic minerals (for construction) … expected profits of renewables are hardly affected by the CPFs . T hus , an i m pact o n low carbon technology investment s would be small . However , wind and…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten