Documenten feed

Feed

Rapportage Indringend Ketentesten (IKT) Fase 8

dinsdag 16 juli 2024

…interbestuurlijk te gaan testen. Deze testen zullen plaatsvinden in IKT 9. 1. Casus - Schiphol (initiatief vanuit provincie NH) 2. Casus Œ Windmolenpark in radarverstoringsgebied … interbestuurlijk te gaan testen. Deze testen zullen plaatsvinden in IKT 9. 1. Casus - Schiphol (initiatief vanuit provincie NH) 2. Casus Œ Windmolenpark in radarverstoringsgebied…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

PvA Betrouwbaar Beter Verbeterprogramma NS en ProRail 2024-2025

dinsdag 16 juli 2024

…balans ontbrak was de dienst-regeling rond de geplande werkzaamheden bij Schiphol en Rotterdam in het najaar van 2023. Om de vervoers - capaciteit door de … de trein gebruik blijven maken. Met de grote reizi - gersstromen rondom Schiphol en Rotterdam kan een te kleine vervoerscapaciteit namelijk leiden tot risicoTMs…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Beslisnota bij Kamerbrief Plan van aanpak verbeterprogramma ProRail en NS (deel 2)

dinsdag 16 juli 2024

…van haar voornemen voor het rijden van een nachttrein tussen Zwolle en Schiphol op vrijdag - en zaterdagnachten, die ook stopt op Almere Centrum. Het ministerie…


Lijsten in voorbereiding 1/7/2024

maandag 15 juli 2024

…burgerluchtvaart voor douanevoorinspectie-operaties op Amsterdam Airport Schiphol Verenigde Staten van Amerika 013626 Verdrag inzake douanevoorinspectie…


Adviescommissie NGF Jaarverslag 2023 (Rapport juni 2024)

vrijdag 12 juli 2024

…Maritieme en Luchtvracht domein (voornamelijk rond de zeehaven Rotterdam en Schiphol Airport). Een ander voorbeeld is de participatie van 75 mkb's in AiNed … Maritieme en Luchtvracht domein (voornamelijk rond de zeehaven Rotterdam en Schiphol Airport) zijn technisch gereed met verwachte eerste go-lives in de lente…


Gerectificeerd Jaaroverzicht 2023 FIU Nederland

vrijdag 12 juli 2024

…uitgebreid worden naar andere mainports zoals de Aalsmeerse bloemenveiling en Schiphol. ̨. ̨ Ontwikkelingen binnen wetgevingHoewel op het moment van schrijven…


Uitspraak Hoge Raad in cassatieberoep kort geding IATA e.a. versus de Staat

vrijdag 12 juli 2024

…c.s. en IATA e.a. op 6 maart 2023 hebben aangespannen tegen de Staat en Schiphol en de naderende uitspraak in het cassatieberoep.12 In de kern draait het … beëindigen en de experimenteerregeling strikt preferentieel baangebruik Schiphol mag vaststellen, zonder daarvoor de Europese balanced approach-procedure…


De nieuwe snelheidsverlaging op de HSL

donderdag 11 juli 2024

…Vraag 10 Kunt u aangeven hoeveel minuten vertraging treinen op het traject Schiphol- Rotterdam Centraal oplopen nu zij Œ opnieuw Œ te maken krijgen met snelheidsverlagingen … routes overwogen Œ bijvoorbeeld door een deel van treinen via het traject Schiphol-Leiden C-Rotterdam C te laten rijden? Zo nee, waarom niet? Vraag 14 Klopt…


Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op de motie van het lid De Hoop c.s. over een einde maken aan de stikstofjacht op boeren voor de luchtvaart en de stikstofruimte inzetten voor legalisatie van PAS-melders (Kamerstuk 31936-1160)

woensdag 10 juli 2024

…ingediend bij het debat over versoepeling van de bestaande stikstofregels voor Schiphol. - Daarbij geeft u aan dat u de uitwerking van de motie van lid De Hoop…


Reactie op de motie van het lid De Hoop c.s. over een einde maken aan de stikstofjacht op boeren voor de luchtvaart en de stikstofruimte inzetten voor legalisatie van PAS-melders (Kamerstuk 31936-1160)

woensdag 10 juli 2024

…conform motie-Vedder c.s. (Kamerstuk 29 665, nr. 509) in gesprek gaan met de Schiphol Group om te verkennen of zij bereid is de verworven ruimte voor Rotterdam…


Verward/onbegrepen gedrag en veiligheid. Eindrapport Parlementaire verkenning

donderdag 4 juli 2024

…een structurele manier ; Inzetten op een aanpak in grote OV-hubs , zoals Schiphol en grote treinstations ; Uit voering structureel borgen van de levensloopaanpak…


Eindrapport parlementaire verkenning verward gedrag/veiligheid

donderdag 4 juli 2024

…een structurele manier ; Inzetten op een aanpak in grote OV-hubs , zoals Schiphol en grote treinstations ; Uit voering structureel borgen van de levensloopaanpak…


Herziene convocatie commissiedebat Gezond en veilig werken op 26 september 2024; agendapunten toegevoegd

woensdag 3 juli 2024

…Arbeidsconferentie - 29427-126 Agendapunt: Tweede tussenrapportage handhaving op Schiphol Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C … G. van Gennip Œ 5 september 2023 Tweede tussenrapportage handhaving op Schiphol - 29665-482 Agendapunt: Verbod op flitsbezorging kinderen tot 16 jaar Zaak:…


Debat over de regeringsverklaring 1e TK (ongecorrigeerd)

woensdag 3 juli 2024

…modeldenken naar beleid gebaseerd op metingen in het echte leven, zodat Schiphol, Chemours en de boer allemaal eerlijk bijdragen aan de stikstofreductie…


Regeringsverklaring (ongecorrigeerd)

woensdag 3 juli 2024

…modeldenken naar beleid gebaseerd op metingen in het echte leven, zodat Schiphol, Chemours en de boer allemaal eerlijk bijdragen aan de stikstofreductie…


Tweede Kamer, 91e vergadering

woensdag 3 juli 2024

…modeldenken naar beleid gebaseerd op metingen in het echte leven, zodat Schiphol, Chemours en de boer allemaal eerlijk bijdragen aan de stikstofreductie … modeldenken naar beleid gebaseerd op metingen in het echte leven, zodat Schiphol, Chemours en de boer allemaal eerlijk bijdragen aan de stikstofreductie…


Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

woensdag 3 juli 2024

…afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan gaat het over Schiphol, Lelystad, Rotterdam en de militaire luchthaven Eindhoven. Het voorstel … Agenda punt 18, achtste voortgangsbrief programma Omgeving Luchthaven-Schiphol. Agenderen voor het nog te plannen debat luchtvaart, akkoord. Toezegging…


Lijst van ingekomen stukken

woensdag 3 juli 2024

…van de Raad van State tegen besluiten met betrekking tot de luchthavens Schiphol, Lelystad en Rotterdam en de militaire luchthaven Eindhoven en van de Wet … Algemene wet bestuursrecht op besluiten met betrekking tot de luchthaven Schiphol, de luchthavens van nationale betekenis en militaire luchthavens en in…


Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 3 juli 2024

woensdag 3 juli 2024

…van de Raad van State tegen besluiten met betrekking tot de luchthavens Schiphol, Lelystad en Rotterdam en de militaire luchthaven Eindhoven Zaak: Wetgeving … van de Raad van State tegen besluiten met betrekking tot de luchthavens Schiphol, Lelystad en Rotterdam en de militaire luchthaven Eindhoven en van de Wet…


Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op brief OZV en meerdere organisaties m.b.t. reactie op Kamerbrief over stand van zaken balanced approach-procedure Schiphol en RBV-zaak

woensdag 3 juli 2024

…reactie op Kamerbrief over stand van zaken balanced approach-procedure Schiphol en RBV-zaak Ons kenmerk: 2024Z11137/2024D28167 Geachte heer Madlener, De … Kamerbrief over de stand van zaken van de balanced approach-procedure inzake Schiphol en de RBV-zaak (zie bijgaande kopie). In de procedurevergadering van 3…


Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op brief Kerngroep Stop4deroute m.b.t. aanvullende raadpleging over balanced approach Schiphol

woensdag 3 juli 2024

…Waterstaat m.b.t. aanvullende raadpleging over balanced approach-procedure Schiphol Ons kenmerk: 2024Z11068/2024D28169 Geachte heer Madlener, De vaste commissie … tot de aanvullende raadpleging over de balanced approach-procedure inzake Schiphol (zie bijgaande kopie). In de procedurevergadering van 3 juli 2024 heeft…


Het bericht dat Oekraïense vluchtelingen dagen in de cel worden gehouden bij aankomst per vliegtuig

dinsdag 2 juli 2024

…vliegtuig. Bent u bekend met het bericht 'Oekraïense vluchtelingen worden op Schiphol vastgezet in de cel, experts zijn verbaasd'? [1] Wat is de juridische grondslag … werkwijze is gekozen? Hoeveel mensen hebben sinds de werkwijze vastgezeten op Schiphol en hoelang gemiddeld hebben zij in detentie gezeten? Welke andere EU-landen…


Vierde voortgangsrapportage Platform International Railway Passenger Transport

maandag 1 juli 2024

… Heathrow Airport transported some 79 million passengers in 2023, with Schiphol and Frankfurth following with 62 and 59 million respectivel y). Although…


Final report DTC1 pilot Netherlands

maandag 1 juli 2024

…Interior and Kingdom Relation KLM Royal Dutch Airline Amsterdam Airport Schiphol DTC1 pilot in The Netherlands | May 30th, 2024 Page 5 of 44 Index Colophon … Experience from RNM on pilot pr eparation 23 3.9 Operational preparations by Schiphol 24 3.9.1 Deployment of physical infrastructure 24 3.9.2 Operational preparations…


Verslag schriftelijk overleg over Start uitvoering Digital Travel Credential (DTC) pilot (Kamerstuk 25764-145)

maandag 1 juli 2024

…ingezet. Antwoord: Tijdens de DTC - pilot konden deelnemers bij aankomst op Schiphol de grens middels een tap & go - poort passeren in plaats van via de manuele … afwijkt van (bijvoorbeeld) de reeds in gebruik zijnde eGates - systematiek op Schiphol. Graag ontvangen deze leden een korte uiteenzetting over de verschillen…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten