Documenten feed

Feed

IBO doelmatig hoger onderwijs talent op de juiste plek

woensdag 17 juli 2024

…-2017.pdf (unc.edu) ScienceGuide (2023). Het BSA heeft ook een nuttige kant . Link: Het BSA heeft ook een nuttige kant - ScienceGuide SEO (2022). Studie…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Achtste Nationale SDG Rapportage. Nederland op weg naar brede welvaart

woensdag 15 mei 2024

…Minimum (ˆ ̋ˆˇ). Kabinet ziet af van meerjarige verhoging basisbeurs, ScienceGuide (ˆ ̋ˆˇ). ̇ ̇ CNV en ISO starten petitie voor verplichte stagevergoeding…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Antwoord op vragen van het lid Stultiens over het platform ScienceGuide

woensdag 14 februari 2024

…u de antwoorden op de vragen van het lid Stultiens over het platform ScienceGuide. De vragen werden ingezonden op 29 januari 2024 met kenmerk 2024Z01289 … over het platform ScienceGuide met kenmerk 2024Z01289, ingezonden op 29 januari 2024. Vraag 1 Kent u het bericht dat platform ScienceGuide door geldgebrek…


Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Stultiens over het platform ScienceGuide

woensdag 14 februari 2024

…ˇˆ ̇ !ˇ #!" ̃ˇˆ ̇ ̨!ˇˇˇ (ˇˇˇˇˇˇˇ +ˇˆ ̇ ̋!!,ˇ" ̃ (ˇˇˇ- ̃ˇ % # ̇ˇˇˇˇ(ˇˇ ˇˇ-(% ̆ &ˇ( ˇˇ (ˇ% * 0ˇ! ˇ! (ˇ ̇ˇˇ( ˇ,ˇˇ ˇ(/ ̃ˇ ̃ˇˇ! ˇˇ% &ˇˇ(ˇˇ! ˇ !ˇ2 3 ̃ ̇$ ̇ ̇( (ˇˇ ̇ ̃ ! ˇ2 0/ ̃ˇˇˇ ˇˇ% ̨ * 4 ̋ ̨ ̊ ̆ *4647 77688+98 (ˇˇ ̆% ̨ ̆ * ̨ 4 4…


Het stoppen van platform ScienceGuide

maandag 29 januari 2024

…Cultuur en Wetenschap over het stoppen van platform ScienceGuide. 1 Kent u het bericht dat platform ScienceGuide door geldgebrek per 17 februari 2024 moet stoppen … klopt dit bericht en wat vindt u daarvan? 1) 2 Deelt u de mening dat ScienceGuide een bijzonder waardevolle bijdrage levert aan het verspreiden en toegankelijk…


Eindrapport Onderzoek Zelfcensuur HO en Wetenschap

donderdag 21 december 2023

…vormen van haatcampagnes, intimidatie en bedreigingen. 9 Onderzoek van ScienceGuide liet zien dat meer dan de helft van de bevraagde n onderzoekers het publieke…


De potentie van online leren voor de inburgering

woensdag 20 december 2023

…of doelgericht: Drie wijze didactische lessen voor afstandsonderwijs . ScienceGuide. Geraadpleegd op 18 september 2023, van https://www.scienceguide.nl/2020/03/toolgericht…


Antwoord op vragen van de leden Kwint en Westerveld over het bericht 'Cursor op zwart'

maandag 4 december 2023

…academische vrijheid kan worden gezien? Wat vindt u van de constatering van ScienceGuide dat ook zij merken dat er de laatste jaren in toenemende mate druk is … onderzoek kunnen doen. Ik heb kennis genomen van de constatering van ScienceGuide en betreur het als er in toenemende mate druk wordt ervaren op onafhankelijke…


Conceptverslag Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

dinsdag 17 oktober 2023

…niet gebruikt door de Raad van State zelf, maar komt uit een artikel van ScienceGuide. Ik vind ook dat deze term geen recht doet aan de inhoud van het advies…


Het bericht 'Cursor op zwart'

donderdag 5 oktober 2023

…academische vrijheid kan worden gezien? Wat vindt u van de constatering van ScienceGuide dat ook zij merken dat er de laatste jaren in toenemende mate druk is … nl), d.d. 3 oktober 2023 ScienceGuide spreekt steun uit voor Cursor, het universiteitsblad van de TU Eindhoven - ScienceGuide, d.d. 4 oktober 2023…


Het bericht 'Cursor op zwart'

donderdag 5 oktober 2023

…academische vrijheid kan worden gezien? Wat vindt u van de constatering van ScienceGuide dat ook zij merken dat er de laatste jaren in toenemende mate druk is … spreekt steun uit voor Cursor, het universiteitsblad van de TU Eindhoven Œ ScienceGuide, d.d. 4 oktober 2023. kv-tk-2023Z16731TMs-Gravenhage 2023 Tweede Kamer…


Implementatiemonitor NP Onderwijs MBO HO 3e tussenmeting

maandag 12 juni 2023

…onlangs hield bij zijn afscheid van de Universiteit Maastricht (bron: ScienceGuide). Daarin stelde hij dat evidence-based onderwijs een gevaarlijke simpli…


Implementatiemonitor NP Onderwijs MBO HO 3e tussenmeting

maandag 12 juni 2023

…onlangs hield bij zijn afscheid van de Universiteit Maastricht (bron: ScienceGuide). Daarin stelde hij dat evidence-based onderwijs een gevaarlijke simpli…


Evaluatie Toekomstfonds 2015-2021 (Onderzoeksdeel)

woensdag 17 mei 2023

…Onderzoeksfaciliteiten 61 ScienceGuide (2016). Gratis lenen voor onderzoek 62 RVO (2015) . Toekomstkrediet voor Onderzoeksfaciliteiten . 63 ScienceGuide (2016). Gratis…


Evaluatie Toekomstfonds 2015-2021 (Onderzoeksdeel)

woensdag 17 mei 2023

…Onderzoeksfaciliteiten 61 ScienceGuide (2016). Gratis lenen voor onderzoek 62 RVO (2015) . Toekomstkrediet voor Onderzoeksfaciliteiten . 63 ScienceGuide (2016). Gratis…


Nota naar aanleiding van het verslag

woensdag 10 mei 2023

…UMC geprivatiseerd?», Waarom wordt het Amsterdam UMC geprivatiseerd? Œ ScienceGuide. 2VU: Vrije Universiteit. 3VUmc: Vrije Universiteit Medisch Centrum. … UMC geprivatiseerd?», Waarom wordt het Amsterdam UMC geprivatiseerd? Œ ScienceGuide. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022Œ2023, 36 276, nr. 613 Daarnaast vragen…


Rapport Plan van aanpak van Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving

woensdag 12 april 2023

…Open werksessie kwartiermakers Utrecht Frans van Heest hoofdredacteur ScienceGuide Open werksessie kwartiermakers Utrecht Paul Robert van derHeijdenoprichter…


Antwoord op vragen van het lid Ephraim over tekstgenerator ChatGPT

dinsdag 28 maart 2023

…Times 2Science Guide, 9 januari 2023; ChatGPT is een extra klasgenoot Œ ScienceGuide ah-tk-20222023-2037ISSN 0921 - 7398 TMs-Gravenhage 2023 Tweede Kamer…


Antwoord op vragen van het lid Ephraim over tekstgenerator ChatGPT

dinsdag 28 maart 2023

…Times 2Science Guide, 9 januari 2023; ChatGPT is een extra klasgenoot Œ ScienceGuide ah-tk-20222023-2037ISSN 0921 - 7398 TMs-Gravenhage 2023 Tweede Kamer…


Kwaliteit van zorg; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsnota cultuursensitieve zorg (Kamerstuk 31765-702)

maandag 27 maart 2023

…opgenomen met welke belangenvertegenwoordigers van patiënten, cliënten, 3 ScienceGuide, 31 januari 2023, ‚‚Geneeskundestudent wordt niet goed voorbereid op … van medicijnen in het vrouwenlichaam. Zijn de bewindspersonen bereid 11 ScienceGuide, 31 januari 2023, ‚‚Geneeskundestudent wordt niet goed voorbereid op…


Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de motie-Omtzigt c.s. die oproept tot het ontwikkelen van heldere normen voor de artikelen 1.3, lid 5 en 7.2 WHW en te bevorderen dat de Inspectie van het Onderwijs deze normen handhaaft, zodat Nederlands weer de standaard voertaal is aan hoger onderwijsinstellingen

vrijdag 17 maart 2023

…Kwikkers houden we ons al jaren niet meer aan Artikel 7.2 van de WHW» in ScienceGuide gelezen? 10 Antwoord 16Ik heb kennis genomen van deze publicatie. Vraag…


Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de motie-Omtzigt c.s. die oproept tot het ontwikkelen van heldere normen voor de artikelen 1.3, lid 5 en 7.2 WHW en te bevorderen dat de Inspectie van het Onderwijs deze normen handhaaft, zodat Nederlands weer de standaard voertaal is aan hoger onderwijsinstellingen

vrijdag 17 maart 2023

…Kwikkers houden we ons al jaren niet meer aan Artikel 7.2 van de WHW» in ScienceGuide gelezen? 10 Antwoord 16Ik heb kennis genomen van deze publicatie. Vraag…


De motie-Omtzigt c.s. die oproept tot het ontwikkelen van heldere normen voor artikelen 1.3 lid 5 en 7.2 WHW en te bevorderen dat de Inspectie van het Onderwijs deze normen handhaaft

vrijdag 3 maart 2023

…Kwikkers houden we ons al jaren niet meer aan Artikel 7.2 van de WHW» in ScienceGuide gelezen? 7 Vraag 17 Heeft u in genoemd artikel kennisgenomen van de volgende…


De motie-Omtzigt c.s. die oproept tot het ontwikkelen van heldere normen voor artikelen 1.3 lid 5 en 7.2 WHW en te bevorderen dat de Inspectie van het Onderwijs deze normen handhaaft

vrijdag 3 maart 2023

…Kwikkers houden we ons al jaren niet meer aan Artikel 7.2 van de WHW» in ScienceGuide gelezen? 7 Vraag 17 Heeft u in genoemd artikel kennisgenomen van de volgende…


Verslag

maandag 6 februari 2023

…UMC geprivatiseerd?», Waarom wordt het Amsterdam UMC geprivatiseerd? Œ ScienceGuide. 2VU: Vrije Universiteit. 3VUmc: Vrije Universiteit Medisch Centrum. … UMC geprivatiseerd?», Waarom wordt het Amsterdam UMC geprivatiseerd? Œ ScienceGuide. 17ScienceGuide, 18 januari 2023, «Waarom wordt het Amsterdam UMC geprivatiseerd…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten