Documenten feed

Feed

Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK betreffende vragen over de rapportage algoritmerisico's Nederland van de Autoriteit Persoonsgegevens

vrijdag 12 april 2024

…toezichthouders, zoals de Algemene Rekenkamer en het Systeem Risico Identificatie (SyRI), aan de bel getrokken dat wat nu gebeurt leidt tot discriminatie. De leden…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Bi+ mensen en werk. Volledig rapport

woensdag 20 maart 2024

…wel mee. E”n voorbeeld ging over, nou ja, letterlijk, een vluchteling van Syri‚. Die docent die net zo goed in zoÕn situatie had kunnen zitten. En vervolgens…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Intern onderzoek controle uitwonendenbeurs

vrijdag 1 maart 2024

…overheidsinstanties bij het tegengaan van onrechtmatig gebruik is verder de SyRI-uitspraak van de Rechtbank Den Haag relevant. 22 relevante normen bevat.…


Verslagen Parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening

maandag 26 februari 2024

…kijken, is er een wijziging Wet SUWI waarin er een systeem wordt opgetuigd, SyRI, het Systeem Risico Indicatie, waarin nog veel meer gegevens over uitkeringsgerechtigden … dat? De heer Tomesen: Ik refereer aan een memorie van toelichting bij de SyRI-wetgeving uit 2013, 2014, waarin de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid…


Rapport “Blind voor mens en recht”

maandag 26 februari 2024

…noodzakelijke verwerking, die een direct onderscheid maakt. Bij de toepassing van SyRI, en haar voorloper SARI, ontbrak ‘fair balance’: een redelijke verhouding … getoetst. Voor wat betreft de projecten van de wijkgerichte aanpak waarbij SyRI en voorloper SARI zijn ingezet, oordeelde de rechter dat er een reëel risico…


Rapport Kunstmatige intelligentie en lhbti+ emancipatie

dinsdag 30 januari 2024

…landelijke overheid moest zelfs stoppen met het gebruik van het computersysteem SyRI (Systeem 7 Risico Indicatie) omdat onduidelijk was hoe het algoritme exact … de Rechten van de Mens. (2020). Rechter oordeelt dat fraudedetectiesysteem SyRI in strijd is met mensenrechten. Opgehaald van https://mensenrechten.nl/en/node/2650…


Kennisbericht WODC

vrijdag 22 december 2023

…van de jongeren die naar Nederland kwam, behoorde tot drie herkomstlanden: Syri ë , Eritrea en Afghanistan (samen 84% van het totale aant al (zie f iguur…


Inburgeren door de ogen van nieuwkomers. Onderzoek naar het perspectief van inburgeraars voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

woensdag 20 december 2023

…voorkomende nationaliteiten. Asielmigranten Gezins - en overige migranten Totaal Syri ë 16.700 500 17.200 Turkije 3.400 1.500 4.900 Yemen 2.800 0 2.800 Afghanistan…


Voortgang werkagenda SUWI eind 2023

woensdag 20 december 2023

…wetsvoorstel de bepaling over Systeem Risico Indicatie (SyRI) geschrapt, omdat dit een dode letter is. SyRI wordt niet meer toegepast en de bepaling is sinds…


Planning Werkagenda SUWI

woensdag 20 december 2023

…sturen op & verantwoorden over publieke waarden, P&C aanpassingen en schrappen SyRI B Wetsvoorstel II zorgvuldige gegevensuitwisseling plus mogelijk restant…


Landelijke Jeugdmonitor 2023

maandag 18 december 2023

…1 januari 2023 x 1 000Geboren Nederland Geboren buitenland Buiten-Europa Syri‡ Turkije Nederlands Caribisch gebied Marokko SurinameEuropa Oekra—ne Polen … geboren In buitenland geboren 01020304050607080 Veel bijstandskinderen uit Syri„ en Marokko Van de bijstandskinderen met een buitenlandse herkomst waren…


Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland december 2023

dinsdag 12 december 2023

…2&&%>#%#',#.!&G!11.($5%#.7! !!Dood leider zet kern -ISIS verder onder druk in Syri‚ en Irak "#!.'#5E#!E&&%,2&#%,#%!21.!9:9:!0'#$!&C!O!15-5($5(!MNMO!2'1!+#$…


Rapport Onderweg naar een toekomst­ bestendige LSI

maandag 20 november 2023

…...................................................... 112.3.1 Uitspraak SyRI ........................................................................ … worden knelpunten ervaren. Daar verwacht men dat het Systeem Risico Indicatie (SyRI) de oplossing gaat vormen. De samenwerking tussen de stuurgroep en voorbereidingsgroep…


Documenten gebruikt door onderzoeksbureau

vrijdag 20 oktober 2023

…hebben, zoals bijvoorbeeld het Inlichtingenbureau voor gegevensverwerking, het SyRI instrument en de bijbehorende wetgeving. Werk in 2015 de r egie, de locatie … enniscentrum Handhaving en het Inlichtingenbureau kan worden benut. En of de SyRI (Systeem Risico Inventarisatie) wetgeving kan worden toegepast. 3.5.2 Governance…


Tabel moties en toezeggingen 36 410 XVII

maandag 9 oktober 2023

…21501-20-1948 23-2-2023Tweeminutendebat Humanitaire hulp na aardbeving Turk •e en Syri— d.d. 23•februari 2023Motie 36 180 nr. 33 - Kuzu c.s. over onderzoeken hoe … •k in Syri— Aan voldaan per brief d.d. 17 •april 2023, Kamerstuk 36180-53 23-2-2023Tweeminutendebat Humanitaire hulp na aardbeving Turk •e en Syri— d.d…


Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening – openbaar verhoor de heer Rutte

woensdag 4 oktober 2023

…wettelijk verankerd wat ten behoeve van het systeem risico indicatie dat syri systeem heel verhaal op techniek. Dat is dat deel en dat gaat dus over stand … het wetsvoorstel fraudeaanpak door bestond bestand koppelingen, het besluit syri en het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden al bij…


Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening – openbaar verhoor de heer Asscher

maandag 25 september 2023

…ik net noemde. Op de punten uit de nota van toelichting rondom het besluit syri en vindt de volgende afweging plaats. Cpb vraagt terecht aandacht tegen overigens … naar aanleiding van dit raad van state advies nog overwogen om het besluit syri op dit punt aan te passen of te wijzigen of in te trekken. Ik weet niet meer…


Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening – openbaar verhoor de heer Dikmans

vrijdag 22 september 2023

…tweeduizend veertien het besluit syri. Wat heeft u de minister, minister. Als je op dat moment geadviseerd over besluit syri ik echt niet meer dat ik veronderstel…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…nationaliteit van de actief dienende militair, die †recent is vertrokken naar Syri— en zich waarsch •nl•k heeft aangesloten b • ISIS (betreft vraagstuk van…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…21501-20-1948 23-2-2023Tweeminutendebat Humanitaire hulp na aardbeving Turk •e en Syri– d.d. 23⁄februari 2023Motie 36 180 nr. 33 - Kuzu c.s. over onderzoeken hoe … •k in Syri– Aan voldaan per brief d.d. 17 ⁄april 2023, Kamerstuk 36180-53 23-2-2023Tweeminutendebat Humanitaire hulp na aardbeving Turk •e en Syri– d.d…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…vergel•kbaar gedrag. Ook in andere situaties, zoals ten aanzien van Iran, Belarus, Syri– en mensenrechtenschendingen wereldw•d is het sanctie-instrument een belangr•k … inzetten voor de str •d tegen ISIS, waarb • naast het ISIS kerngebied in Irak en Syri–, ook nadrukkel •k aandacht is voor ISIS in Afrika en Afghanistan. Economische…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…ingediend over geen onomkeerbare stappen ten aanzien van het terughalen van Syri†gangers De motie heeft geen einddatum en is een voortdurende oproep om geen … vooraf te betrekken als er voornemens z •n ten aanzien van het terughalen van Syri†gangers, dan wel hun vrouwen of kinderen. Sjoerdsma, S.W. (D66), Graaf, S…


Homogene Groep Internationale samenwerking 2024 (HGIS-nota 2024)

dinsdag 19 september 2023

…vergel•kbaar gedrag. Ook in andere situaties, zoals ten aanzien van Iran, Belarus, Syri— en mensenrechtenschendingen wereldw •d is het sanctie-instrument een belangr•k … bewogen periode, onder andere in verband met de aardbeving in Turk •e en Syri—, en de recente 19 Tweede Kamer, vergaderjaar 2023•2024, 36 411, nr. 1 evacuatie…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…vergel•kbaar gedrag. Ook in andere situaties, zoals ten aanzien van Iran, Belarus, Syri– en mensenrechtenschendingen wereldw•d is het sanctie-instrument een belangr•k … inzetten voor de str •d tegen ISIS, waarb • naast het ISIS kerngebied in Irak en Syri–, ook nadrukkel •k aandacht is voor ISIS in Afrika en Afghanistan. Economische…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…21501-20-1948 23-2-2023Tweeminutendebat Humanitaire hulp na aardbeving Turk •e en Syri– d.d. 23⁄februari 2023Motie 36 180 nr. 33 - Kuzu c.s. over onderzoeken hoe … •k in Syri– Aan voldaan per brief d.d. 17 ⁄april 2023, Kamerstuk 36180-53 23-2-2023Tweeminutendebat Humanitaire hulp na aardbeving Turk •e en Syri– d.d…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten