Documenten feed

Feed

Agenda procedurevergadering cie Buza d.d. 15 februari 2024

maandag 19 februari 2024

…vragen inbreng schriftelijk overleg inzake voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) 23-01-2024 4. 2024Z00501 Aan minister Buza - reactie vragen op…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Agenda procedurevergadering cie Buza d.d. 18 januari 2024

maandag 19 februari 2024

…31-01-2024 14:00-14:00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB ) do 01-02-2024 10:00-13:30 Ambassadeursconferentie 2024 do 01-02-2024…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Reactie op verzoek commissie over de Planningsbrief 2024

donderdag 15 februari 2024

…(voortgangsrapportage handelsakkoorden) Q3/Q4 Voortgangsrapportage internationaal cultuurbeleid Q3 Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel Q3/Q4 Kamerbrief…


Besluitenlijst procedurevergadering d.d. 15 februari 2024

donderdag 15 februari 2024

…vragen inbreng schriftelijk overleg inzake voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) 23-01-2024 4. 2024Z00501 Aan minister Buza - reactie vragen op…


Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest (ongecorrigeerd)

woensdag 14 februari 2024

…het mensenrechtenbeleid, consulaire dienstverlening, internationaal cultuurbeleid, maar niet specifiek over migratie; verzoekt het ministerie van Buitenlandse…


Tweede Kamer, 42e vergadering

woensdag 14 februari 2024

…het mensenrechtenbeleid, consulaire dienstverlening, internationaal cultuurbeleid, maar niet specifiek over migratie; verzoekt het ministerie van Buitenlandse…


Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Brekelmans c.s. over jaarlijks een migratierapportage opstellen

woensdag 14 februari 2024

…het mensenrechtenbeleid, consulaire dienstverlening, internationaal cultuurbeleid, maar niet specifiek over migratie; verzoekt het ministerie van Buitenlandse…


Reactie op de Motie van het lid Van Zanten c.s. over geen subsidiebeleid voor inclusie en diversiteit met een dwingend karakter en een evenredigere verdeling van cultuursubsidies over Nederland (Kamerstuk 36410-VIII-82)

maandag 5 februari 2024

…spreiden van cultuur is één van de kernpunten van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, naast kwaliteit. Dit uitgangspunt lees ik ook terug in uw motie. Toch … 2029. Voor de bis-periode 2025-2028 is de Regeling op het specifiek cultuurbeleid inmiddels in werking getreden en hebben instellingen tot en met 31 januari…


Besluitenlijst procedurevergadering Buza d.d. 1 februari 2024

donderdag 1 februari 2024

… Volgcommissie(s): DiZa 14. Agendapunt: Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2025-2028 Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.G … G.J. Bruins Slot - 24 januari 2024 Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2025-2028 - 2024Z00994 Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng voor het…


Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Zaken

donderdag 1 februari 2024

…Dan krijgen we agendapunt 14. Een brief beleidskader internationaal cultuurbeleid. Is al geagendeerd voor schriftelijk overleg waarvoor u een inbreng…


Inbreng verslag schriftelijk overleg over voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) (Kamerstuk 31482-120)

woensdag 31 januari 2024

…de brieven Voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) (31482, nr. 120) en Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2025-2028 (Zaaknummer 2024Z00994) De … voortgangsrapportage internationaal cultuurbeleid (ICB) 2022 en van het Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2025-2028. De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-V)

woensdag 31 januari 2024

…forumdirectie voor Europese Integratie (DIE), de eenheid voor Internationaal Cultuurbeleid (ICE) en de Hoofddirectie Consulaire- en Visumzaken (HDCV). De beleidsuitgaven…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 30 januari 2024

…januari 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2025-2028 - 2024Z00994 minister van Buitenlandse Zaken, H.G.J. Bruins…


Agenda procedurevergadering cie Buza. d.d. 1 februari 2024

maandag 29 januari 2024

… Volgcommissie(s): DiZa 14. Agendapunt: Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2025-2028 Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.G … G.J. Bruins Slot - 24 januari 2024 Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2025-2028 - 2024Z00994 Voorstel: Reeds geagendeerd voor de inbreng voor het…


Internationaal cultuurbeleid 2025-2028

woensdag 24 januari 2024

…Internationaal cultuurbeleid 2025-2028 Inleiding Het internationaal cultuurbeleid verbindt al meer dan vijftig jaar het Nederlandse cultuur- en buitenlandbeleid … kader presenteren wij het internationaal cultuurbeleid (ICB) voor de periode 2025-2028.9 Internationaal Cultuurbeleid in beweging Een ambitieus ICB speelt…


Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2025-2028

woensdag 24 januari 2024

…deze brief bieden wij u het beleidskader aan voor het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) 2025-2028. De minister van Buitenlandse Zaken, De minister voor…


Beslisnota inzake Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2025-2028

woensdag 24 januari 2024

…" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "…


Aan minister Buza - inbreng schriftelijk overleg inzake voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB)

dinsdag 23 januari 2024

…en datum: Den Haag, 31 januari 2024 Betreft: Voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) Ons kenmerk: 31482-120/2024D01961 Geachte mevrouw Bruins Slot, … behoeve van een schriftelijk overleg over fiVoortgang internationaal cultuurbeleid (ICB)fl Hoogachtend, de griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse…


Besluitenlijst procedurevergadering cie Buza d.d. 18 januari 2024

donderdag 18 januari 2024

…31-01-2024 14:00-14:00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB ) do 01-02-2024 10:00-13:30 Ambassadeursconferentie 2024 do 01-02-2024…


Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36 410-VIII) antwoord 1e termijn + rest (ongecorrigeerd)

donderdag 18 januari 2024

…nabijheid van cultuur zijn dan ook een belangrijk uitgangspunt van het cultuurbeleid. De BIS houdt rekening met spreiding voor bijna alle categorieën van…


Tweede Kamer, 31e vergadering

donderdag 18 januari 2024

…nabijheid van cultuur zijn dan ook een belangrijk uitgangspunt van het cultuurbeleid. De BIS houdt rekening met spreiding voor bijna alle categorieën van…


Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 16 januari 2024

woensdag 17 januari 2024

…maken. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet, maar het Rijk is in het cultuurbeleid maar één van de financiers. Het vergt een gezamenlijke inspanning van … voor alle inwoners van Nederland is een belangrijk uitgangspunt van het cultuurbeleid. Via instrumenten als de Impuls Jongerencultuur en de Spuk Verbreding…


Convocatie inbreng schriftelijk overleg Voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) d.d. 31 januari 2024

donderdag 21 december 2023

…uur Onderwerp: Voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) Agendapunt: Voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) Zaak: Brief regering - minister van … Zaken, H.G.J. Bruins Slot Œ 1 november 2023 Voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) - 31482-120 Griffier: A.W. Westerhoff Noot: 1. De leden wordt verzocht…


Besluitenlijst procedurevergadering cie Buza d.d. 21 december 2023

donderdag 21 december 2023

…Volgcommissie(s): BuHaOS, OCW, VWS 23. Agendapunt: Voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.G.J. … Bruins Slot - 1 november 2023 Voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) - 31482-120 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit: Inbrengdatum voor…


Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Zaken

donderdag 21 december 2023

…uur, aldus besloten agendapunten eenentwintig voortgang internationaal cultuurbeleid, controversieel te verklaren, niet het geval. Dan wordt de inbreng datum…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten