Documenten feed

Feed

Evaluatie Taxiwetgeving Wet Personenvervoer 2000 RebelGoudappel

maandag 11 maart 2024

…Fraude aanpalend aan het eigenlijke taxiwerk, zoals belasting - of uitkeringsfraude . Hoewel het probleem door gesprekspartners als significant wordt gezien…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Verslagen Parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening

maandag 26 februari 2024

…de grootste problemen, waar hebben wij het meeste last van? Dat kon uitkeringsfraude zijn, dat kon ook faillissementsfraude zijn. Maar daar lag al een onderbouwing … ik vervolgens een vraag over. Het aantal geconstateerde gevallen van uitkeringsfraude door het verzaken van de inlichtingenplicht bedroeg in 2009 in totaal…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Rapport “Blind voor mens en recht”

maandag 26 februari 2024

…waaronder persoonsgegevens, met elkaar gaan uitwisselen om onder andere uitkeringsfraude op te sporen. 1 januari 2014 Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit … solidariteit. Het CDA wil daarom dat het Rijk en de gemeenten de aanpak van uitkeringsfraude intensiveren en hiertoe innovatieve maatregelen inzetten.”222 En de…


Evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

maandag 22 januari 2024

…spectie SZW opsporingsonderzoek en uit naar onder andere geor ganiseerde uitkeringsfraude en subsi- diefraude. 54 Uit een onderzoek van de Inspectie SZW naar…


Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2024

maandag 11 december 2023

…georganiseerde vormen van ̃uitkeringsfraude, zoals werkgevers die op grote schaal behulpzaam zijn bij het ̃plegen van uitkeringsfraude of tussenpersonen die…


Rapport Onderweg naar een toekomst­ bestendige LSI

maandag 20 november 2023

…voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden … ‚voorkomen en terugdringen van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstandenTM…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XV)

maandag 9 oktober 2023

…vermogen 850 900 720 840 630 Bron: CBS Vraag 130 Hoeveel bijstands-/uitkeringsfraude is er in de afgelopen vijf jaar geconstateerd op basis van verzwegen…


Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening – openbaar verhoor de heer Rutte

woensdag 4 oktober 2023

…solidariteit. Het cda wil daarom dat het rijk en de gemeente de aanpak van uitkeringsfraude intensiveren en hiertoe innovatieve maatregelen inzetten en de pvv … er was het negenentachtig duizend gevallen waren geconstateerd van uitkeringsfraude en dat ze er vanuit gingen honderd tweeëndertig miljoen mee te maken…


Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XV)

dinsdag 3 oktober 2023

…inlichtingenplicht en vermogenseis binnen de bijstand? 21 130 hoeveel bijstands-/uitkeringsfraude is er in de afgelopen vijf jaar geconstateerd op basis van verzwegen…


Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XV)

dinsdag 3 oktober 2023

…inlichtingenplicht en vermogenseis binnen de bijstand? 21 130 hoeveel bijstands-/uitkeringsfraude is er in de afgelopen vijf jaar geconstateerd op basis van verzwegen…


Landenanalyse Sociaal Minimum SEO Economisch Onderzoek

donderdag 28 september 2023

…voor een heroverweging. Ook is het mogelijk vervolgd te worden voor uitkeringsfraude. In het geval iemand schuldig bevonden wordt, kunnen verscheidene uitkeringen…


Landenanalyse Sociaal Minimum SEO Economisch Onderzoek

donderdag 28 september 2023

…voor een heroverweging. Ook is het mogelijk vervolgd te worden voor uitkeringsfraude. In het geval iemand schuldig bevonden wordt, kunnen verscheidene uitkeringen…


36435 XV Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

maandag 25 september 2023

…inlichtingenplicht en vermogenseis binnen de bijstand? 21 114 hoeveel bijstands-/uitkeringsfraude is er in de afgelopen vijf jaar geconstateerd op basis van verzwegen…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 14 september 2023

vrijdag 15 september 2023

…bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen; dit debat is per 5 september 2023 vervallen op grond…


Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 14 september 10.15 - 11.45 uur

donderdag 14 september 2023

…bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen; dit debat is per 5 september 2023 vervallen op grond…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 14 september 2023

donderdag 14 september 2023

…bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen; dit debat is per 5 september 2023 vervallen op grond…


Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening – openbaar verhoor de heer De Krom

woensdag 13 september 2023

…vervolgens een vraag over het aantal geconstateerde gevallen van fraude, uitkeringsfraude door het verzaken van de inlichtingen plicht door in tweeduizend negen … de uitstroom naar werk en het kabinet verwacht dat sancties wegens uitkeringsfraude ook een positief effect zal hebben en waarom vergelijkt u nou dat de…


Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 14 september 10.15 - 11.45 uur

maandag 11 september 2023

…bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen; dit debat is per 5 september 2023 vervallen op grond…


Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening – openbaar verhoor mevrouw Sabir

vrijdag 8 september 2023

…de grootste problemen. Waar hebben wij het meeste last van. Dat kan uitkeringsfraude en dat kon ook faillissementsfraude zijn. Maar daar lag hadden een…


Tweede Kamer, 106e vergadering

donderdag 7 september 2023

…bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen; het dertigledendebat over het bericht dat de voormalig…


Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren) - 6 september 2023

woensdag 6 september 2023

…bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën … bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen. 35. Agendapunt: Lobbyactiviteiten van Uber Zaak: Brief…


Extra procedurevergadering commissie voor Rijksuitgaven en commissie voor Financiën (groslijst controversieel verklaren)

woensdag 6 september 2023

…bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen. Ik zie daar geen voorstellen op. Dus als niet controversieel…


Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren) - 6 september 2023

woensdag 6 september 2023

…bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën … bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen. 35. Agendapunt: Lobbyactiviteiten van Uber Zaak: Brief…


Agenda extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren) - 6 september 2023, 16.00 uur

woensdag 6 september 2023

…bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën … bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen. 35. Agendapunt: Lobbyactiviteiten van Uber Zaak: Brief…


Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren) op 5 september 2023

woensdag 6 september 2023

…bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten