Documenten feed

Feed

Convocatie commissiedebat 17 april 2024, 14.00-17.00 uur, Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 en 24 april 2024

donderdag 11 april 2024

…medicijntekorten in de EU - 22112-3846 Agendapunt: Fiche: Raadsaanbeveling door vaccinatie voorkombare kanker Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken … Zaken, H.G.J. Bruins Slot Œ 8 maart 2024 Fiche: Raadsaanbeveling door vaccinatie voorkombare kanker - 22112-3911 Agendapunt: Voorlopig politiek akkoord…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Procedurevergadering commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

donderdag 11 april 2024

…Woord? Ja. Punt 23. Actualisatie gezondheidsraad. Advies over covid-19 vaccinatie. Voorstel agenderen voor de zijn tijd te houden. Commissie debat ontwikkeling … het daarbij te voegen? Ja. Op stuk nr 26. Invulling aanbod COVID-19-vaccinatie na aanleiding van geactualiseerde gezondheidsraadadvies. Voorstel agenderen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Besluitenlijst procedurevergadering VWS d.d. 11 april 2024

donderdag 11 april 2024

…postcovid. 23. Agendapunt: Actualisatie Gezondheidsraad advies over COVID-19-vaccinatie Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, P.A. Dijkstra - 27 … 27 maart 2024 Actualisatie Gezondheidsraad advies over COVID-19-vaccinatie - 25295-2170 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit: Agenderen voor…


Debat over de effecten en gevolgen van het pandemieverdrag (ongecorrigeerd)

woensdag 10 april 2024

…amendementen te lezen dat staten voor medisch onderzoek een bewijs van vaccinatie moeten kunnen eisen en vragenlijsten over de gezondheid van reizigers … geen enkele manier dat de WHO wanneer dan ook zou mogen bepalen dat wij vaccinatie als eis mogen stellen om Nederland binnen te komen. (vervolg - loopt door…


Antwoord op vragen van het lid Krul over de dalende vaccinatiegraad onder jonge kinderen

woensdag 10 april 2024

…vertrouwen in vaccinaties’3 blijkt uit onderzoek dat, mede vanwege de COVID-19-vaccinatie, meer ouders vragen en twijfels hebben over vaccineren. Daarnaast blijkt … brief over ‘Acties vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma’5. Ik vind vaccinatie van het grootste belang en zet mij ervoor in dat de juiste informatie…


Tweede Kamer, 63e vergadering

woensdag 10 april 2024

…amendementen te lezen dat staten voor medisch onderzoek een bewijs van vaccinatie moeten kunnen eisen en vragenlijsten over de gezondheid van reizigers … geen enkele manier dat de WHO wanneer dan ook zou mogen bepalen dat wij vaccinatie als eis mogen stellen om Nederland binnen te komen. Mevrouw Keijzer wil…


Preventief gezondheidsbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie' (Kamerstuk 32793-712)

woensdag 10 april 2024

…denkbaar dat dit verschillend is voor een gezondheidsmaatregel als een vaccinatie en een preventieve maatregel in bijvoorbeeld het sociaal domein. Als een … van deze voorgestelde referentiewaarde van 50.000 euro betekent dat een vaccinatie eerder als kosteneffectief kan worden beschouwd dan wanneer 20.000 euro…


Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie' (Kamerstuk 32793-712)

dinsdag 9 april 2024

…denkbaar dat dit verschillend is voor een gezondheidsmaatregel als een vaccinatie en een preventieve maatregel in bijvoorbeeld het sociaal domein. Als een … van deze voorgestelde referentiewaarde van 50.000 euro betekent dat een vaccinatie eerder als kosteneffectief kan worden beschouwd dan wanneer 20.000 euro…


Stemmingen (ongecorrigeerd)

dinsdag 9 april 2024

…publiceren (32793, nr. 738); - de motie-Daniëlle Jansen c.s. over de HPV-vaccinatie zo veel mogelijk meenemen bij de acties vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma…


Tweede Kamer, 62e vergadering

dinsdag 9 april 2024

…publiceren (32793, nr. 738); de motie-Daniëlle Jansen c.s. over de HPV-vaccinatie zo veel mogelijk meenemen bij de acties vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma…


Definitieve stemmingslijst dinsdag 9 april 2024

dinsdag 9 april 2024

…motie - Daniëlle Jansen c.s. over de HPV - vaccinatie zo veel mogelijk meen emen bij de acties vaccinatie graad Rijksvaccinatieprogramma 32 793, nr. 7…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 9 april 2024

…04 april 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Invulling aanbod COVID-19-vaccinatie naar aanleiding van geactualiseerd Gezondheidsraad 2 advies - 25295-2172…


Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan het Queen Beatrix Medical Center/Sint Eustatius Health Care Foundation op 20 tot en met 23 november 2018

maandag 8 april 2024

…ziekenhuis ‚persoonlijke hygiëne medewerker TM (2014) - KNMG Standpunt inzake vaccinatie van artsen tegen hepatitis B (2004) - LHV Richtlijn fiBereikbaarheid en … van haar medewerkers en/of biedt hen niet ten minste een hepatitis B -vaccinatie en jaarlijkse griepvaccin atie aan. Uit het aangeleverde overzicht blijkt…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 15

vrijdag 5 april 2024

…publiceren32 793, nr. 739 Œ de motie-Daniëlle Jansen c.s. over de HPV-vaccinatie zo veel mogelijk meenemen bij de acties vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma32…


Agenda procedurevergadering VWS, d.d. 11 april 2024, 11.00 - 12.30 uur

vrijdag 5 april 2024

…postcovid. 23. Agendapunt: Actualisatie Gezondheidsraad advies over COVID-19-vaccinatie Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, P.A. Dijkstra - 27 … 27 maart 2024 Actualisatie Gezondheidsraad advies over COVID-19-vaccinatie - 25295-2170 Voorstel: Ter bespreking. Voorstel: Agenderen voor het te zijner…


Infectieziektenbestrijding; Brief van de ministers voor MZ, van J&V en van VWS met de kabinetsreactie op het derde deelrapport over de aanpak coronacrisis van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

vrijdag 5 april 2024

…alle betrokken partijen. Dit geldt voor zowel het zicht op het virus, op vaccinatie en de actuele vaccineffectiviteit en voor de monitoring van de gevolgen … blijven bestaan bij het uitwisselen van data over bijvoorbeeld testen, vaccinatie en (over)sterfte. Zo kon het onderzoek naar oversterfte vertraagd van…


Invulling aanbod COVID-19-vaccinatie naar aanleiding van geactualiseerd Gezondheidsraad advies

donderdag 4 april 2024

…voorzitter, Op 27 maart 2024 heeft de Gezondheidsraad het advies ‘COVID-19-vaccinatie in 2024' gepubliceerd. Dit advies betreft een actualisatie van het advies … evalueren. Daarbij is de Gezondheidsraad specifiek gevraagd of de COVID-19-vaccinatie vanaf 2024 voor dezelfde doelgroepen wordt geadviseerd als in het eerdergenoemde…


Advies Gezondheidsraad COVID-19 vaccinatie in 2024

donderdag 4 april 2024

…E - mail: voorzitter @gr.nl Bijlagen: - Onderwerp: advies COVID - 19 - vaccinatie in 2024 Publicatienummer: 2024/06 Geachte minister , Op 18 januari 2024 … hierbij te adviseren welke groepen in aanmerking zouden moeten komen voor vaccinatie tegen COVID - 19 vanaf 2024 . De adviesaanvraag is te vinden op www.gezondheidsraad…


Beslisnota bij Invulling aanbod COVID-19-vaccinatie naar aanleiding van geactualiseerd Gezondheidsraad advies

donderdag 4 april 2024

……


Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

donderdag 4 april 2024

…voorzitter. Ja, ik kom net uit de plenaire zaal met een emotioneel debat over vaccinatie gaat. Maar nu weer even terug naar huurwoningen. Ik wou eigenlijk vragen…


Tweede Kamer, 61e vergadering

donderdag 4 april 2024

…ergste geval niet meer ademen en kun je dus stikken. Daarvoor is er een vaccinatie sinds 1954. Deze vreselijke ziektes lijken terug van weggeweest. Al jaren … voor actie. Er zijn meer laagdrempelige plekken nodig om informatie en vaccinatie te realiseren, maar bizar genoeg horen wij uit het veld dat deze plekken…


Vaccinatiegraad

donderdag 4 april 2024

…gepaard met de risico's, en soms ernstig, van de initiële infectie. Vaccinatie is niks anders dan dat je die risico's van de initiële infectie hoopt … initiële natuurlijke infectie heb je de risico's van de infectie, bij een vaccinatie heb je dezelfde immunologisch geheugen die je beschermt tegen herinfectie…


Vaccinatiegraad

donderdag 4 april 2024

…dodelijke complicaties van de initiële infectie Immuniteit kan volgen op vaccinatie blootstelling (en/of her - infectie) zónder risico op complicaties van … begint al 4 dagen voor uitslag ( maw vóór herkenning!) vaccin één vaccinatie beschermt ~95%, twee vaccinaties ~99% 4 Measles: 18,528,663 wekelijkse…


Preventief gezondheidsbeleid; Motie; Motie van het lid Daniëlle Jansen c.s. over de HPV-vaccinatie zo veel mogelijk meenemen bij de acties vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma

donderdag 4 april 2024

…voor HPV-vaccinatie; overwegende dat de overheid vermijdbare gezondheidsverschillen wil aanpakken; verzoekt de regering om de HPV-vaccinatie zo veel mogelijk…


Preventief gezondheidsbeleid; Motie; Motie van het lid Paulusma c.s. over de Twijfeltelefoon zo snel als mogelijk beschikbaar maken voor het Rijksvaccinatieprogramma

donderdag 4 april 2024

…mogelijk zeer ernstige gevolgen; constaterende dat er veel vraag was naar de vaccinatie- Twijfeltelefoon gedurende de coronacrisis; constaterende dat de Twijfeltelefoon…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten