Documenten feed

Feed

Ambtelijke analyses hoofdlijnenakkoord Deel 1

vrijdag 7 juni 2024

…kwetsbaarder maakt, dat er mogelijk nieuwe rechtszaken - vergelijkbaar met de Urgenda -rechtszaak - tegen de Staat worden aangespannen en mogelijk extra uitgaven … zorgen van bepaalde burgers, maar staat o ok op gespannen voet met het Urgenda -vonnis. Er zijn hoge verwachtingen van technologische oplossingen en ruimte…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Uitspraken Europees Hof voor de Rechten van de Mens in klimaatzaken

donderdag 6 juni 2024

…klimaatverandering tegen te gaan. Dat is voor Nederland niet nieuw. In het Urgenda-arrest heeft de Hoge Raad al erkend dat de verplichtingen voor staten op … de rechter. Dit algemene beoordelingskader is nieuw ten opzichte van het Urgenda-arrest en is van groot belang voor andere (toekomstige) klimaatzaken. Als…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Expertgroep Gezondheid IJmond over het rapport ‘Gezondheid Geborgd’

woensdag 22 mei 2024

…kan worden? Oké, ik kijk er iets We hebben in de afgelopen jaren sinds Urgenda gezien dat gezondheid en milieu veel permanenter, nadrukkelijker en overtuigend…


Memorie van toelichting

woensdag 15 mei 2024

…2024; het laatste jaar waarin er ook nog kasmiddelen beschikbaar z •n tbv Urgenda-doeleinden.•Van het verplichtingsbudget voor het NGF-project Groenvermogen…


Jaarverantwoording Politie 2023

woensdag 15 mei 2024

…lagere bestedingen onder andere op diverse bijzondere bijdragen, zoals Urgenda en BOTOC (NSOC) ( - / - Jaarverantwoording Pagina 117 van 164 11.5.6 Ve…


Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen

dinsdag 30 april 2024

…gedaan uit de begrotingsreserve duurzame energie ter financiering van het Urgenda 2.0-pakket ter dekking van de verwachte kosten van kolenmaatregelen. Deze … nodig om op korte termijn CO 2 te reduceren en te kunnen voldoen aan het Urgenda-vonnis, omdat dit de benodigde reductie op korte termijn opleverde. De middelen…


Conceptverslag Energieraad (informeel) d.d. 15 &16 april 2024.

donderdag 18 april 2024

…klimaatadaptatie. Ik verwacht dus niet direct veel impact op Nederland, omdat wij via Urgenda al hieraan gehouden zijn. Ik denk wel dat het een extra onderstreping is…


Voortgang op de maatwerkafspraken

woensdag 17 april 2024

…dan? Nu wordt er dus wel ingezet op groene waterstof. U heeft zelf als Urgenda daar volgens mij ook veel op geadviseerd. Is die groene waterstof, zoals…


Wetgevingsprogramma voorjaar 2024

maandag 15 april 2024

…voor opschaling renovatieprojecten Gebouwde omgeving BZK Klimaatakkoord/Urgenda Regeling Een subsidieregeling met als doel opschaling van verduurzaming…


Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen

woensdag 10 april 2024

…rechters zaken voorgelegd die ook de politiek raken. Ik denk hierbij aan Urgenda, aan de vraag of Nederland onderdelen van de F-35-vliegtuigen aan Israël … een interruptie. Mevrouw Helder (BBB): Ik hoor collega Mutluer zeggen: Urgenda en de zaak over het doorleveren van de F-35-onderdelen vinden wij geen politiek…


Energieraad (informeel) d.d. 15 &16 april 2024.

woensdag 10 april 2024

…meer succes. En ik denk dat die uitspraak heel erg in lijn ligt met het Urgenda-vondst dat in Nederland is geveild. Namelijk, klimaatverandering heeft … Ik verwacht dus niet heel direct veel impact op Nederland omdat wij via Urgenda al hieraan gehouden zijn, maar ik denk dat het wel een extra onderstreping…


Tweede Kamer, 63e vergadering

woensdag 10 april 2024

…rechters zaken voorgelegd die ook de politiek raken. Ik denk hierbij aan Urgenda, aan de vraag of Nederland onderdelen van de F-35-vliegtuigen aan Israël … een interruptie. Mevrouw Helder (BBB): Ik hoor collega Mutluer zeggen: Urgenda en de zaak over het doorleveren van de F-35-onderdelen vinden wij geen politiek…


Verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024 (Kamerstuk 21501-32-1625) (eerste deel)

donderdag 21 maart 2024

…het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn (7e AP). In een brandbrief van Urgenda (Urgenda, 19 oktober 2023, ‘Brandbrief aan minister Adema over lelies als rustgewas’))…


Landbouw- en Visserijraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024 (Kamerstuk 21501-32-1625) (eerste deel)

donderdag 21 maart 2024

…het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn (7e AP). In een brandbrief van Urgenda (Urgenda, 19 oktober 2023, ‚Brandbrief aan minister Adema over lelies als rustgewasTM))…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024 (Kamerstuk 21501-32-1625)

dinsdag 19 maart 2024

…het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn (7e AP). In een brandbrief van Urgenda (Urgenda, 19 oktober 2023, ‘Brandbrief aan minister Adema over lelies als rustgewas’))…


Voortgang stikstofbronmaatregelen en verwachte effecten in 2030

woensdag 28 februari 2024

…uit het Regeerakkoord van het kabinet -Rutte III. Naar aanleiding van de Urgenda -uitspraak is het budgetplafond van de S rv in de zomer van 2019 met 60…


Sociaaleconomische effecten van stikstofbronmaatregelen en natuurmaatregelen

woensdag 28 februari 2024

…productierechten uit de markt wor- den gehaald. Naar aanleiding van het Urgenda -vonnis is aan deze regeling in 2019 een extra budget toegevoegd van 60…


Analysekader doeltreffendheid en doelmatigheid van stikstof- en natuurbeleid

woensdag 28 februari 2024

…gesloten . Door het Urgenda-vonnis werd het budgetplafond van de Srv in de zomer van 2019 verhoogd. Hoe- wel het primaire doel van het Urgenda -maatregelenpakket … regeling mee- genomen dat is toe te schrijven aan de budgetverhogingen na de Urgenda -uitspraak en in de Voor- jaa rsnota 2020. Voor de Lbv en de MGAB was het…


Amendement van het lid Kröger 36197-12 over het bieden van een mogelijkheid voor herinvoering van een productiebeperking voor kolencentrales

donderdag 15 februari 2024

…rechtbank Den Haag aan de Staat heeft opgelegd in de procedure tussen Stichting Urgenda en de Staat. Een productiebeperking op het gebruik van kolen voor elektriciteitsopwekking…


Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen

donderdag 15 februari 2024

…(GroenLinks-PvdA): Ja, dezelfde vraag die ik ook aan de VVD stelde. De les van Urgenda is volgens mij dat als je als overheid geen beleid voert dat in lijn is … goed mogelijk in? De heer Grinwis (ChristenUnie): Een aantal punten. De Urgenda-zaak is, meen ik, in 2015 aangespannen en heeft uiteindelijk eind 2019 tot…


Tweede Kamer, 43e vergadering

donderdag 15 februari 2024

…(GroenLinks-PvdA): Ja, dezelfde vraag die ik ook aan de VVD stelde. De les van Urgenda is volgens mij dat als je als overheid geen beleid voert dat in lijn is … meer aan hoeft te gaan. Dan kom ik op mijn volgende punt. Dat gaat over de Urgenda-uitspraak, die al door vele collega's genoemd is, en de maatregelen die…


Onderzoek positieve impact afschaffing fossiele subsidies

maandag 12 februari 2024

…nterviews Tabel 6 - Gevoerde interviews Interview Organisatie Marian Minnesma Urgenda Liedewij Loorbach Sprinklr Wouter Scheepens , Siri de Vrijer MVO Nederland…


Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking passage coalitieakkoord over het beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk (Kamerstuk 36200-IV-89)

vrijdag 9 februari 2024

…verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en het Urgenda-vonnis van de Nederlandse Hoge Raad heeft de Staat de plicht om al zijn … regeringen van de Caribische Landen in het Koninkrijk? Antwoord In het Urgenda-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de positieve verplichtingen van…


Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking passage coalitieakkoord over het beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk

vrijdag 9 februari 2024

…verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en het Urgenda-vonnis van de Nederlandse Hoge Raad heeft de Staat de plicht om al zijn … regeringen van de Caribische Landen in het Koninkrijk? Antwoord In het Urgenda-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de positieve verplichtingen van…


Tweeminutendebat nadere vereisten aan representativiteit voor belangenorganisaties met een ideëel doel (36169-39) (ongecorrigeerd)

woensdag 7 februari 2024

…debat. In dat debat werd vrij expliciet genoemd dat rechtszaken zoals de Urgenda-zaak of de Shell-zaak problematisch zijn en niet zouden moeten, omdat dit … ik via de voorzitter, met elkaar van mening verschillen over of bij de Urgenda-uitspraak — ik moet "arrest" zeggen, want het is een arrest van de Hoge…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten