Documenten feed

Feed

Geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 17 en 18 april 2024

vrijdag 12 april 2024

…van het Europese concurrentievermogen. Het Europese concurrentie- en verdienvermogen staan voor een aantal grote uitdagingen waarbij de vraag is of de EU…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Bamenga over EU and Rwanda sign a Memorandum of Understanding on Sustainable Raw Materials Value Chains

vrijdag 12 april 2024

… onze ontwikkelingsimpact te vergroten via de EU en het Nederlands verdienvermogen in het buitenland te versterken. Rwanda speelt momenteel een rol in…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Voorstel van wet van het lid Maatoug houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen (36128) (antwoord 1ste termijn + rest) (ongecorrigeerd)

donderdag 11 april 2024

…investeren in personeel en innovatie geen geld meer zijn. Dat raakt het verdienvermogen van onze economie op de langere termijn. Dank u wel. De voorzitter: … door, beurtnummer 117) De heer Vermeer (BBB): En dat verdienvermogen van bedrijven is het verdienvermogen van de Nederlandse Staat, en betekent dat er geld…


Tweede Kamer, 64e vergadering

donderdag 11 april 2024

…investeren in personeel en innovatie geen geld meer zijn. Dat raakt het verdienvermogen van onze economie op de langere termijn. Dank u wel. De voorzitter : … zelf. Dat geld moet ergens vandaan komen. En dat verdienvermogen van bedrijven is het verdienvermogen van de Nederlandse Staat, en betekent dat er geld…


Position paper NLdigital t.b.v. rondetafelgesprek Digitale infrastructuur en economie d.d. 18 april 2024

donderdag 11 april 2024

…Het uitblijven van investeringen in R&D heeft grote gevolgen voor het verdienvermogen en de brede welvaart van Nederland op de langere termijn. De innovatie…


Luchtvaart (incl. Verduurzaming luchtvaart)

woensdag 10 april 2024

…wel heel essentieel voor onze economie, onze werkgelegenheid, het verdienvermogen van Nederland. Stel dat we dat straks niet meer zouden hebben, dan … nog te kunnen betalen. Hoe kijkt de heer De Hoop daar tegenaan? Dat verdienvermogen van Nederland, daar schippelt ook wel een essentiële functie in. Heer…


Mbo

woensdag 10 april 2024

…inderdaad, het Sommercollege in het Breempoort, de regio met het grootste verdienvermogen voor de Nederlandse economie, waarnaast Guus Meeuwis nu ook Beethoven…


Conceptverslag Circulair bouwen

woensdag 10 april 2024

…pilotregeling uit voor carbon credits voor vezelgewassen om zo het verdienvermogen van boeren te verhogen. Dat is een van de acties uit dit programma.…


Eerste financieringsronde Faciliteiten voor Toegepast Onderzoek (FTO)

woensdag 10 april 2024

…aan R&D te besteden ter ondersteuning van bijvoorbeeld het langdurig verdienvermogen en strategische autonomie. Hierdoor hoop ik dat, nadat de huidige inhaalslag…


Beslisnota bij Kamerbrief over eerste financieringsronde Faciliteiten voor Toegepast Onderzoek (FTO)

woensdag 10 april 2024

…aan R&D te besteden ter ondersteuning van bijv oorbeeld het langdurig verdienvermogen en strategische autonomie. Toelichting Naar aanleiding van het coalitieakkoord…


EU-LNV

dinsdag 9 april 2024

…Na jaren niets doen zullen we nieuwe manieren moeten vinden om het verdienvermogen van boeren te verbinden met een gezonde natuur. Voor een groot deel…


Klimaat Caribisch deel Koninkrijk

dinsdag 9 april 2024

…daarmee ook een goede toekomst te hebben en ook in de toekomst je verdienvermogen veilig te stellen. Dus ik denk dat het twee kanten van dezelfde medaille…


Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 9 april 2024

…helder. En hij gaat hem ook niet meer opvoeren bij het commissiedebat verdienvermogen, want hij wordt al elders opgevoerd. Dan gaan we naar agendapunt 14…


Stemmingen (ongecorrigeerd)

dinsdag 9 april 2024

…Stemming motie Verdienvermogen van Nederland Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het tweeminutendebat Verdienvermogen van Nederland…


Tweede Kamer, 62e vergadering

dinsdag 9 april 2024

…Stemming motie Verdienvermogen van Nederland Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie , ingediend bij het tweeminutendebat Verdienvermogen van Nederland…


Definitieve stemmingslijst dinsdag 9 april 2024

dinsdag 9 april 2024

…Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Verdienvermogen van Nederland De Voorzitter: dhr. Thijssen wenst zijn motie op stuk…


Verslag van een schriftelijk over de geannoteerde agenda informele Telecomraad 11 en 12 april 2024 (Kamerstuk 21501-33-1062) en het verslag Formele Telecomraad 5 december 2024 (Kamerstuk 21501-33-1055)

dinsdag 9 april 2024

…afhankelijkheden met de grootste impact op de nationale veiligheid, het verdienvermogen en de maatschappij op een bewuste en evenwichtige manier geadresseerd … Uitgangspunten zijn dat onze digitale open strategische autonomie en verdienvermogen versterkt worden, waarbij aandacht moet zijn voor innovatie en concurrentie…


Antwoord op vragen van het lid Teunissen over het bericht dat Shell honderden miljoenen heeft verdiend aan het ETS-systeem

dinsdag 9 april 2024

…is van belang voor onder andere onze strategische autonomie en ons verdienvermogen. Dat is niet kosteloos en laat zich niet altijd door regels afdwingen…


Verslag informele Visserijraad 24-25 maart 2024 en Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024

maandag 8 april 2024

…voedselvisie moet hanteren en daartoe de veerkracht en het concurrentie- en verdienvermogen van onze landbouw moet versterken. Diversenpunt: Resultaten van de “Call…


Position paper T. Wilthagen t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Economie d.d. 18 april 2024

maandag 8 april 2024

…volksgezondheid, de sociale cohesie, maar ook terzake van het (maatschappelijk) verdienvermogen van Nederland . D e Brainport regio rond Eindhoven is een actuele en…


Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024); Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van EZK over alternatieve dekkingsopties na behandeling van het Belastingplan 2024

vrijdag 5 april 2024

…afgelopen maanden ook geuit in gesprekken met het kabinet. Voor het verdienvermogen van Nederland hebben we grote en kleine ondernemingen nodig voor het … sterk ondernemings- en vestigingsklimaat is van groot belang voor het verdienvermogen van Nederland. Een sterk ondernemingsklimaat is essentieel om de ambities…


Antwoord op vragen van de leden Hermans, Wilders, Omtzigt en Van der Plas over het bericht 'Ingrijpend miljardenpakket voor opkoop boeren moet koude sanering veestapel voorkomen'

vrijdag 5 april 2024

…delen hun zorgen en zien de toekomst van hun bedrijf somber in. Het verdienvermogen van boeren staat met de uitdagingen op het boerenerf en deze oplopende…


Fiche: Aanbeveling onderzeese communicatiekabels

vrijdag 5 april 2024

…transitie en het versterken van onze open strategische autonomie en verdienvermogen. Volgens het kabinet moeten impactvolle projecten waar financiering…


Fiche: Mededeling geavanceerde materialen

vrijdag 5 april 2024

…aan welke sleuteltechnologieën belangrijk zijn voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland, de maatschappelijke uitdagingen, onze nationale veiligheid … strategische gebieden als belangrijke aanjagers van het (toekomstig) verdienvermogen van de EU en Nederland. In de Nationale Technologiestrategie wordt op…


Beslisnota bij Kamerbrief Appreciatie EU-Witboek ‘How to master Europe’s digital infrastructure needs’

vrijdag 5 april 2024

…stimulering van de vraagkant gewenst is om in Europa voor voldoende verdienvermogen voor telecombedrijven te zorgen. Europa zou een leidende positie moeten…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten