7
mrt

Voortgangsrapportage Grensverleggende IT

donderdag 7 maart 2024


1. Nog te ontvangen brief inzake Voortgang Grensverleggende IT

2. Beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage en het AcICT onderzoek over het programma Grensverleggende IT(GrIT)

3. Derde Voortgangsrapportage GrIT 2023-1 en BIT-toets 2023