Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Defensie

[0:00:05] Goedemorgen, collega's,

[0:00:07] mensen van de staff allemaal hartelijk welkom. Ik open de procedurevergadering van de commissie voor defensie.

[0:00:15] Zijn drie.

[0:00:16] De kamerleden aanwezig zie ik maar eens even kijken. We hebben een regeling van werkzaamheden

[0:00:22] met daarop twee punten.

[0:00:25] Voor zover ik weet meneer van dijk is er niet om zijn punt toe te lichten. Meneer boswijk. We beginnen maar even bij boswijk.

[0:00:32] Ja. Dank, voorzitter voorzitter was een groep officieren van de de luchtmobiele brigade uit assen bij ook de lijn gekomen. Die wilde graag een keer een bezoek brengen eigen een beetje het idee van wat we met mtv ook als doen dat er de drieënveertig pas geleden ook deed. Dus mijn verzoek zou zijn, kunnen we daar een tijdje een datum voorgesteld zou de griffie dat misschien van mij over kunnen nemen en zouden we daar ook als kamer.

[0:00:58] Ontvangen, ik zou er erg voor zijn.

[0:01:02] Ik ben ik uiteraard bij militair vws. Deze jongeren bij.

[0:01:05] Oké meneer balster steunt dit voorstel. Ik kijk maar even naar meneer hammelburg ook akkoord. Dan gaan we dat regelen dat onze griffier gaan regelen. En dan krijgen we het punt van meneer van dijk. Hij is er nu niet toe te lichten. Ik zit het hammelburg wil reageren.

[0:01:21] Dat gaat uw gang. Ja, omdat meneer van dijken ik eigenlijk hetzelfde verzoek hadden. Dus de heer van dijk heeft mij verzocht om zijn verzoek toe te lichten. Als u dat toestaat in het is mede namens mij. Dus volgt u het nog. Voorzitter, er is recentelijk vlak voor het reces een conferentie geweest over artificial intelligence. Er zit ook een component aan hoe om te gaan met artificial intelligence. Een volledig autonome wapens en conform het verzoek. Ik zal nog even voorlezen hoe het er precies staat. Want dat weet ik even niet meer is om de kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van die conferentie dat het verzoek is om de minister ook specifiek in te laten gaan over het component autonome wapens conform het verzoek zoals het in de regeling staat.

[0:02:03] Ik kijk anders even aan. Ik neem aan dat dat uw steun heeft, dan zullen de vele vragen om een brief van die strekking naar de minister sturen namens de commissie

[0:02:13] verder geen andere punten voor de regeling van werkzaamheden. Dan hebben.

[0:02:18] De brieven leest.

[0:02:22] Met zevental brieven. Wil iemand daar iets over zeggen

[0:02:27] dat niet het geval is, dan kunnen we aannemen dat u

[0:02:30] met de voorgestelde afdoening akkoord gaat,

[0:02:34] krijgen we agendapunt drie wijziging van de begroting van het ministerie voor het jaar tweeduizend, drieëntwintig de incidentele door begroting.

[0:02:44] Er zijn twee voorstel namelijk een inbreng datum voor het stellen van vragen vast te stellen op zeventien maart aanstaande veertien, honderd uur

[0:02:52] en het tweede punt is of u wilt bespreken of de of de commissie naar haar oordeel de geboden informatie van de minister over het toepassen van artikel twee punt zevenentwintig van de comptabiliteit wensen als voldoende beoordeeld.

[0:03:05] Als u vindt dat het niet zo is natuurlijk graag wat er dan ontbreekt en wat er verder wel zou willen.

[0:03:12] Meneer balster. Ik kan deze als voldoende beoordelen en van mij hoeft een feitelijke vragen om eigenlijk niet eens.

[0:03:19] Meneer ook geen feitelijke vragenronde akkoord.

[0:03:23] Is dit onderwerp voorstel termijn.

[0:03:29] Dank overigens.

[0:03:31] Meneer hammelburg

[0:03:34] heeft u heeft u een idee over het feit stellen van feitelijke vragen heeft ze daar behoefte aan had ook niet. En u bent ook akkoord met de geboden informatie van de minister

[0:03:46] voldoende. Ik keek nog

[0:03:49] even naar degenen die nu is binnenkomen gekomen. Kunt u daar nog met euro toe om daarop te reageren of

[0:03:58] de griffier nog iets zeggen.

[0:04:01] Het is wetgeving, dus dan zullen we toch een termijn vaststellen. Korte termijn met daarbij de suggestie dat dit mogelijk als een blanco verslag zou kunnen worden.

[0:04:19] Akkoord allemaal. Dan gaan we door naar agendapunt vier

[0:04:31] gaat nog dat er ook nog een startnotitie bij agendapunt drie lag ter informatie. Als er geen opmerkingen over zijn, dan kunnen we het daarbij laten agendapunt vier strategie ter bescherming van de noordzee infrastructuur, een brief van de minister van infrastructuur en waterstaat daarover voorstel is om die brief voor kennisgeving aan te nemen.

[0:04:51] Meneer balster.

[0:04:52] Ja, ik zou deze brief niet voor kennisgeving willen aannemen. Ik zou eerst en dat doe ik met steun van collega's boswijk ronde tafel willen organiseren en daarna een commissiedebat over dit onderwerp. Dat hoeft niet met

[0:05:07] bloed spoed. Maar in ieder geval wel voor de zomer.

[0:05:11] Kijk even naar de andere of zij daar mee instemmen. Meneer armoede,

[0:05:14] Ja. Nee, het moet zeker besproken worden. De vraag is kan het niet nog bij een ander debat gevoegd worden of moeten percelen aparte pot zijn. Kijk ik alvast er ook even aan gezien de opkomst bij het debat is dat misschien wel bevorderlijk om het weer ergens kwijt te kunnen voegen, maar kan het zo niet overzien. Dus kijken gevierd.

[0:05:30] Ja.

[0:05:31] We krijgen straks op de strategische procedurevergadering waarin ook een overzicht is van hoe u debatten zou kunnen inrichten en misschien kunnen we time bespreken. Als u dat goedvindt.

[0:05:41] Meneer stoffer.

[0:05:44] Ik kan me er uiteraard de voorzitter het goed voorstel.

[0:05:49] Er was nog. Ik zie ik heb het lijstje erbij wat we straks gaan bespreken. En daar zit nog geen logisch haakje. Dus als we nu in ieder geval kunnen afspreken dat we een apart commissiedebat over de noordzee infrastructuur kunnen opschrijven. En als het dan nog wijze te kunnen we dat straks bespreken.

[0:06:04] Oké. Is dat andere betreft dan is aldus besloten agendapunt vijf jaar reportage van de inspecteur generaal der krijgsmacht over het jaar tweeduizend, tweeëntwintig

[0:06:15] voorstellen om dit te agenderen. Het vruchten voor het gesprek met de inspecteur generaal één juni tweeduizend, drieëntwintig.

[0:06:23] Er zal nog wel inventariseert worden wie er deelnemen willen zijn brengt, want we moeten wel voldoende. Dat was minste vier leden van de commissie aanwezig hebben,

[0:06:36] is dat akkoord van uw kant?

[0:06:40] Dan kunnen we door naar agendapunt zes de rapport van de inspecteur generaal der krijgsmacht over de grensoverschrijdende opmerkingen.

[0:06:49] Daar is een brief van de minister over binnengekomen en het voorstel is om dat dit onderwerp te agenderen voor het commissiedebatten, de veiligheid en integriteit, defensie op dertien april aanstaande

[0:07:02] akkoord, aldus besloten

[0:07:05] agendapunt zeven. Het verslag van de bijeenkomst van de navo, ministers van defensie en een bijeenkomst van die defensie context groep veertien en vijftien februari jongstleden brief van de minister daarover met dat verslag

[0:07:18] voorstel is om dit te agenderen voor een nog

[0:07:21] in te plannen commissiedebat navo, defensie, maar ministeriele en ik voeg hieraan toe dat daar dus ook gesproken over de twee procent norm

[0:07:33] en u zou kunnen overwegen dat wat geef ik maar aan aan u mee om de minister te vragen om een update

[0:07:43] over de inzet van nederland. Bij die gesprekken.

[0:07:47] Dan bent u in ieder geval

[0:07:49] voorbereid wat er verder gaat gebeuren. Anders dan heb je kans dat je op een punt bent aanbeland

[0:07:56] straks waar alles eigenlijk al in kannen en kruiken is gegoten en dan wordt het helemaal. Er komt nog iets te veranderen als je dat zou willen.

[0:08:03] Lijkt me een prima suggestie.

[0:08:05] Boswijk ook andere ook aldus besloten.

[0:08:09] Dan gaan we naar agendapunt

[0:08:12] verslag van een schriftelijk overleg over de informele de raad buitenlandse zaken, defensie van zeven naar acht maart jongstleden brief van de minister, met antwoord op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda. Informele raad

[0:08:25] voorstel is om dat verder voor kennisgeving aan te nemen. Akkoord zie ik

[0:08:29] dan negen agendapunt negen de landmacht samenwerking met duitsland een brief van de minister. Daarover voorstel is om die te agenderen voor de commissie debat er buitenlandse zaken, defensie en taak specialisatie op negen maart en ik had vernomen dat heer van asten hierover iets zou willen zeggen. Gaat uw gang.

[0:08:45] Dat is correct. Voorzitter, dit was inderdaad althans we hadden oorspronkelijk vanmiddag een commissiedebat. Er bezit defensie en taak specialisatie gepland

[0:08:55] en bij het kopje taak specialisatie. Er lag alleen en dat zeg ik met alle respect rapport van klinkt voor alleen kregen wij de dag voor het reces. Vorige week kregen wij een brief over de landmacht samenwerking met duitsland. Deze betreffende brief en dat maakt voor mij in ieder geval wel dat ik dit weer los zou willen knippen. Dus vanmiddag alleen een er bezet defensie en een apart taak specialisatie commissiedebat in te plannen waar deze brief wordt toegevoegd en het rapport van clingendael

[0:09:23] en dat zou ik graag vooraf laten gaan door een technische briefing gehad. Defensie het ikzelf natuurlijk over over de invulling. Maar ik kan me voorstellen dat er in ieder geval de commandant der landstrijdkrachten voor wordt uitgenodigd

[0:09:36] en het verzoek is dit commissiedebat. Laten we daar een nieuw van uiterste poging voor wagen nog voor dertig maart dit jaar te plannen.

[0:09:48] Ik kijk even naar de andere meneer bos.

[0:09:54] De aids steun voor het voorstel. Alleen ik hoef niet per se een technische briefing, maar een feitelijke vragenronde zou ik wel fijn vinden.

[0:10:04] Hammelburg.

[0:10:06] Ja. Voorzitter, denkt dat een technische briefing nog wel verstandig is woonakkoord.

[0:10:10] Stoffer,

[0:10:13] Ja, voorzitter, dan kijk altijd naar mijn eigen agenda. Maar ik kan me opzich of in het voorstel wat de heer boswijk zojuist aangegeven. Dat is maar dan spreek ik mijn eigen agenda. Dus als er behoefte aan technische briefing akkoord. Geen probleem.

[0:10:29] De technische briefing kon.

[0:10:34] Akkoord. Dat is allemaal helder. Het voorstel van de heer balster vindt brede steun de kwestie van de technische briefing. Het lijkt mij dat we moeten concluderen dat we dat doen en als er daarna nog toch nog feitelijke vragen over zijn, dan zou dat zou dan zou dat altijd nog kunnen voorstellen.

[0:10:54] Het is het een of het ander in de raad de technische briefing primair

[0:10:58] en het commissiedebat voor dertig maart heb ik verder niet zoveel over gehoord. Dat begrijp ik wel van den bosch heeft dat hij dat krap vind, kunnen we concluderen dat we dat gaan nastreven.

[0:11:09] Was er nou laten we dat in ieder geval proberen want ik heb vernomen dat er weer allerlei festiviteiten zijn omgekomen getuigt aan de kant van defensie. Dat is vervelend. Dus laten we in ieder geval kijken of we dat voor kunnen zijn dat het hier in de tweede kamer kunnen kunnen bespreken. En als dat niet gaat gaat niet zo simpel is het ook.

[0:11:28] Als anders zich daarin kunnen vinden dan dan is dat conclusie dat de griffier nastreeft om het commissie wat voor dertig maart rond te krijgen voor ons.

[0:11:37] Rondetafelgesprek te inventariseren.

[0:11:40] Ik vergeet dat maar inderdaad voor het ronde tafel gesprek zal worden. Geïnventariseerd technische briefing. Wie daar die daaraan willen deelnemen.

[0:11:50] Dan krijgen we agendapunt. Elf de initiatiefnota van het lid stoffen over europese en internationale defensiesamenwerking, met als titel het heft in handen houden over de noodzaak van een fundamenteel debat over europese en internationale defensiesamenwerking.

[0:12:06] Er zijn drie voorstellen,

[0:12:07] namelijk. Dat is natuurlijk standaard de minister verzoeken om een reactie op de initiatiefnota.

[0:12:13] Ten tweede de inbreng datum voor het stellen van feitelijke vragen aan de initiatiefnemer vast te stellen op drie april

[0:12:19] aanstaande veertien, honderd uur en de derde voorstel is om na ontvangst van de kabinetsreactie en de antwoorden op de feitelijke vragen een nota in overleg in te plannen met een duur van drie uur

[0:12:32] kunt u zich daarin vinden zijn opmerkingen of vragen stoffer nog akkoord ofwel

[0:12:39] allemaal akkoord, dan kunnen we deze voorstellen in het vat gieten.

[0:12:44] We zijn agendapunt tien vergeten. Althans ik ben het vergeten

[0:12:48] dat gaan we dan even behandelen afschrift van een brief aan de federale ombudsman inzake de terugblik reintegratie, onderzoek, defensie,

[0:12:57] voorstel is om de brief van de minister daarover voor kennisgeving aan te nemen.

[0:13:02] Ik zie dat u daar geen bezwaar tegen heeft. Dan concludeer ik

[0:13:07] dan gaan we naar agendapunt twaalf de werkzaamheden van de commissie.

[0:13:14] Daar is een hele lijst van mijn kant verder. Geen opmerkingen. Daarover kijk even of u er opmerkingen over heeft.

[0:13:22] Als dat niet het geval is,

[0:13:24] dan kunnen we het daarbij laten komen aan de rondvraag.

[0:13:29] Meneer frans, meneer boswijk hammelburg. Meneer stoffer

[0:13:34] geen punten voor de rondvraag.

[0:13:37] We hebben denk ik. Dan kunnen we

[0:13:41] dan kunnen in ieder geval deze sessie afronden

[0:13:44] en ik sluit deze procedure vergadering

[0:13:46] met dank voor uw bijdrage daaraan.