Documenten feed

Feed

Tweeminutendebat EU-LNV (CD 9/4) (ongecorrigeerd)

dinsdag 11 juni 2024

…maken. We weten dat het gevaarlijk is voor de gezondheid van mensen en voor bijen en hommels. Deze Kamer is daar heel duidelijk in geweest. Maar Europa heeft…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Tweede Kamer, 82e vergadering

dinsdag 11 juni 2024

…maken. We weten dat het gevaarlijk is voor de gezondheid van mensen en voor bijen en hommels. Deze Kamer is daar heel duidelijk in geweest. Maar Europa heeft … maken. We weten dat het gevaarlijk is voor de gezondheid van mensen en voor bijen en hommels. Deze Kamer is daar heel duidelijk in geweest. Maar Europa heeft…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verslag Landbouw- en Visserijraad 27 mei 2024

woensdag 5 juni 2024

…neonicotinoïden en dat we ons moeten blijven inzetten voor de gezondheid van bijen en de bescherming van het milieu. Daarnaast wees ik Roemenië op de uitspraak…


Handreiking Groen in en om de Stad

vrijdag 31 mei 2024

…het behoud van bijzondere en bedreigde soorten zoals bijvoorbeeld wilde bijen. Deze bijzondere soorten vragen meer dan een standaardgazon; ze willen liever…


Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 27 mei 2024 (21501-32-1644) (ongecorrigeerd)

donderdag 23 mei 2024

…voorzitter. We weten dat glyfosaat heel slecht is voor de bestuivers, de bijen en de hommels. We weten ook dat het heel slecht gaat met de bestuivers, zelfs … risico op kanker; constaterende dat glyfosaat zeer schadelijk is voor wilde bijen en hommels, terwijl er een tekort dreigt aan bestuivers om voedselzekerheid…


Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen (CD 14/5) (ongecorrigeerd)

donderdag 23 mei 2024

…burgers en boeren of de gezondheid van wilde diersoorten, zoals hommels en bijen; overwegende dat twijfel over het onafhankelijk functioneren van een toezichthouder…


Tweede Kamer, 76e vergadering

donderdag 23 mei 2024

…burgers en boeren of de gezondheid van wilde diersoorten, zoals hommels en bijen; overwegende dat twijfel over het onafhankelijk functioneren van een toezichthouder … voorzitter. We weten dat glyfosaat heel slecht is voor de bestuivers, de bijen en de hommels. We weten ook dat het heel slecht gaat met de bestuivers, zelfs…


Gewasbeschermingsbeleid; Motie; Motie van het lid Kostic over een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van het Ctgb

donderdag 23 mei 2024

…burgers en boeren of de gezondheid van wilde diersoorten, zoals hommels en bijen; overwegende dat twijfel over het onafhankelijk functioneren van een toezichthouder…


Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van het lid Kostic over middelen met de werkzame stof glyfosaat zo veel mogelijk van de markt halen totdat onomstotelijk bewezen is dat ze geen risico vormen voor de gezondheid

donderdag 23 mei 2024

…risico op kanker; constaterende dat glyfosaat zeer schadelijk is voor wilde bijen en hommels, terwijl er een tekort dreigt aan bestuivers om voedselzekerheid…


SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen mei 2024

dinsdag 21 mei 2024

…vanwege mogelijke risico’s voor vogels, zoogdieren, aquatische organismen, bijen en overige niet-doelwitgeleedpotigen. In maart 2024 heeft de EC dit voorstel…


Conceptverslag Gewasbeschermingsmiddelen

donderdag 16 mei 2024

…groente en fruit. Het gaat dus om ons eten en de voedselzekerheid, waar ook bijen aan bijdragen, die in gevaar komen. Is NSC bereid om mee te denken over hoe … landbouwgif zorgt er ook voor dat het aantal bestuivers hard achteruitgaat. Bijen gaan dood. Zij voorzien ons van gratis voedsel maar krijgen stank voor dank…


Gewasbeschermingsmiddelen

dinsdag 14 mei 2024

…landbouwgif zorgt er ook voor dat het aantal bestuivers hard achteruitgaat. Bijen gaan dood en zij voorzien ons van gratis voedsel, maar krijgen stank voordank … worden de risico's voor bijen en hommels... en dergelijke meegenomen. Er zijn verschillende oorzaken aan de achteruitgang van bijen en hommels... waaronder…


Verslag Landbouw- en Visserijraad van 9 april 2024 te Luxemburg

maandag 13 mei 2024

…jaarverslag. Voor de sectorale regelingen voor groenten en fruit (SIG&F) en bijen (SIB) zijn al enkele betalingen gedaan. Zij tellen daarom wel mee in de prestaties…


Jaarrapportage 2023 GLB NSP Publiekssamenvatting

maandag 13 mei 2024

…in 2023 6Sectorale regeling groenten en fruit (SIG&F) 6Sectorale regeling bijen (SIB) 7Jonge Boeren 8FruitMasters gaat de hoogte in met centraal verpakkings … agrariërs ingeschreven. De sectorale regelingen voor groente en fruit (SIG&F) en bijen (SIB) zijn volop in uitvoering. Ook zijn andere interventies, zoals kennisverspreiding…


Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over de kersenteelt

woensdag 8 mei 2024

…risico’s voor het grondwater, in het oppervlaktewater levende organismen, bijen en overige niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten. Om deze…


Luchtkwaliteit; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de veertiende Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2023

maandag 29 april 2024

…milieu en de impact op bijvoorbeeld planten en insecten, zoals bijvoorbeeld bijen. In regelmatige en intensieve contacten die deze leden hebben met imkers … milieu en de impact op bijvoorbeeld planten en insecten, zoals bijvoorbeeld bijen. In regelmatige en intensieve contacten die deze leden hebben met imkers…


Factsheet Voedselzekerheid

maandag 22 april 2024

…niet alleen gevolgen hebben voor de schadelijke insecten, maar ook voor bijen en andere niet - doelorganismen. In het licht van de moeili jkheden waarmee…


Tweede Kamer, 58e vergadering

donderdag 28 maart 2024

…oer-Hollandse weidevogels terugkomen op onze akkers en voor iedereen die wil dat bijen blijven en de gezondheid van onze bevolking wordt beschermd. Deze wet is … Natuurherstelwet. Zorg dat we onze prachtige natuur weer laten bloeien, dat de bijen voor ons voedsel kunnen blijven zorgen, dat we weer kunnen genieten van vlinders…


Milieuraad; Motie; Motie van het lid Kostic c.s. over de afspraken over natuurbescherming tijdig nakomen en maatregelen nemen om de negatieve trend voor verschillende dierpopulaties zo snel mogelijk te keren

donderdag 28 maart 2024

…constaterende dat er een ernstige afname is van onder andere bestuivers, zoals wilde bijen, wat onze voedselzekerheid en welvaart bedreigt; constaterende dat de meeste … zorgen dat de negatieve trend voor verschillende dierpopulaties, zoals wilde bijen en vlinders, zo snel mogelijk wordt gekeerd, en gaat over tot de orde van…


SCoPAFF-vergadering gewasbescherming maart 2024

vrijdag 15 maart 2024

…vanwege mogelijke risico’s voor vogels, zoogdieren, aquatische organismen, bijen en overige niet-doelwitgeleedpotigen. Het Ctgb adviseert positief op dit…


Jaarplanning 2024 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

donderdag 14 maart 2024

…over de monitoring van bestuivers, en hierbij in te zetten op de indicator bijen-, hommel- en vlindersoorten. 21501-32-1524 Parlementaire agenda [19-04-2023]…


Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (36410-XIV) antwoord 1e termijn + rest (ongecorrigeerd)

donderdag 1 februari 2024

…de biodiversiteit te behouden. Dan gaat het om heel veel soorten, zoals bijen, libellen, mossen, korstmossen et cetera. In de rapporten van de Rode Lijsten…


Tweede Kamer, 37e vergadering

donderdag 1 februari 2024

…de biodiversiteit te behouden. Dan gaat het om heel veel soorten, zoals bijen, libellen, mossen, korstmossen et cetera. In de rapporten van de Rode Lijsten…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

dinsdag 23 januari 2024

…jaarlijks monitoren van bestuivers en hierbij in te zetten op indicator bijen-, hommel- en vlindersoorten, zoals wordt verzocht in de aangenomen motie…


Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari 2024

donderdag 18 januari 2024

…. helemaal niet meer aan interrupties toe. Want dan moet ik gewoon de bijen laten vallen. En dan moet ik zeggen, geen interrupties. Het is aan u zelf…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten