Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[0:00:03] Goedemiddag. Allemaal welkom bij de procedurevergadering van de vaste kamercommissie, volksgezondheid, welzijn en sport

[0:00:11] de belangrijkste mening mee te beginnen. Dat is een hartelijk welkom aan i and.

[0:00:18] Zij is de opvolgster van mariska neefjes als in onze specialist.

[0:00:23] Welkom.

[0:00:26] Het tweede is. We hebben echt maximaal de tijd tot kwart over zes.

[0:00:31] Dus we moeten echt tempo maken dus gelieve dus kort en bondig te zijn, want die hierna de vergadering.

[0:00:38] Het derde is als gestemd zou moeten worden. Stemming mee met de vvd als als voorzitter.

[0:00:43] Ja dat is altijd zo.

[0:00:46] Geen idee, neem ik zeg.

[0:00:48] Die.

[0:00:50] Ja weet ik ook niet. Ga ik niet.

[0:00:54] En inmiddels is het zo dat als er mee geleden zijn als er is geen.

[0:01:00] Dat zijn allemaal voor.

[0:01:04] Er is en ik zeg net dat we tot kwart over zes hebben. Dus mijn negen geleden is er een meerderheid dus, maar we gaan snel beginnen beginnen met de regeling dan mevrouw agema. Eerste verzoek om een brief van u wilt u dat toelichten of zegt u spreekt voor zich

[0:01:21] spreekt voor zich lijkt we dat.

[0:01:23] Door.

[0:01:26] Als er geen bezwaar tegen is, dan hebben we een verzoek van mevrouw van den berg.

[0:01:33] Wilt u dat toelichten of dat voldoende is voldoende geleverd door. Dan had meneer dijk een verzoek. Maar inmiddels is dat controversieel verklaard.

[0:01:44] Dus ik ga ervan uit dat dat verzoek daarmee ingetrokken wordt.

[0:01:48] Oké.

[0:01:50] Dan nog een verzoek van mevrouw agema, om brief.

[0:01:53] Wilt u dat toelichten. Heel even want ik ben het natuurlijk wel mee eens. Ook met controversieel verklaren maar dat heeft ook betrekking op mijn verzoek. Wat gaat ministerie dan doen.

[0:02:03] Lijkt me wel goed om het om dat even te vragen. Ook op drijvend punt van de heer dijk.

[0:02:10] Zoals u ook inderdaad op verzoek schrijft. Dus dat gaan we doorgeleiden en dan

[0:02:14] ga ervan uit dat we ook een antwoord krijgen. Dan komen nog na een verzoek voor de rondvraag van mevrouw

[0:02:21] paulusma, maar ik denk dat handig is om dat nu te doen.

[0:02:26] Wilt u dat toelichten.

[0:02:28] Het is misschien handig omdat het er niet opstaat. Wij zouden heel graag zo snel mogelijk een brief willen van staatssecretaris van ooijen naar aanleiding van de dalende vaccinatiegraad ook gerelateerd aan de situatie in amsterdam.

[0:02:40] Oké.

[0:02:41] Dan glijden we het ook door

[0:02:44] dankuwel, mevrouw van der werf,

[0:02:46] Mag ik er dan nog een rondvraag punt inbrengen. Want met enorm veel dank aan de griffier. Want ik had dingen hebben eerder gevraagd heb ik gecheckt van wat hebben we nu wel en niet ontvangen

[0:02:57] en het blijkt dat iets wat ik op in februari heb gevraagd dat we daar nog geen antwoord hebben gekregen.

[0:03:03] Dat was een bezoek aan de staatssecretaris of hij bereid is het beleid aan te passen. Wat betreft meldingsplicht voor calamiteiten in caribisch nederland.

[0:03:13] Dat is een kapel verzoek dat tegelijk van doorn dankuwel.

[0:03:19] Voorzitter, verzoek van mevrouw paulusma uitstekend verzoek is geënt op amsterdam zou best kunnen voorstellen dat er staatssecretaris iets breder kijkt dan alleen amsterdam.

[0:03:29] Voorzitter. Dat was ook het eerste deel van mijn verzoek als die heerma goed naar mij geluisterd had en ik hielp de staatsssecretaris een beetje net het voorbeeld van.

[0:03:38] Het eens te gaan we daar verder.

[0:03:39] Dit over praten.

[0:03:43] Dan hebben we volgens mij de regeling van werkzaamheden afgehandeld. Dan gaan we naar de mededeling agendapunten brieven lijst. Dan hebben we op pagina één drie brieven die echt ter bespreking zijn brief één is het verzoek tot aanbieding van het manifest petitie

[0:04:00] geen bezwaar

[0:04:02] brief. Twee is ook het aanbieden van een petitie, mevrouw van den berg,

[0:04:07] Voorzitter hebben verkeerd gegoogled. Maar zo ver. Ik kan traceren. Is dit een commercieel bedrijf en dan heb ik daar wel problemen mee. Dus misschien heb ik verkeerde termen ingevoerd. Maar ik zou het graag even gecheckt.

[0:04:20] Dan houden dat besluit nog even aan. Dan checken we dat nog even voor de zekerheid en dan.

[0:04:29] Ik kan me erop terug. Maak me mevrouw van den berg ook wel steunen, hoor. Anders kan deze organisatie ons de fracties individueel benaderen.

[0:04:36] Oké, doen we dat fracties kunnen individueel benaderd worden.

[0:04:41] Dankuwel, mevrouw agema. En dan nummer drie. Dat is ook een verzoek tot aanbieding van de petitie is er bezwaar tegen.

[0:04:50] Nee dan gaan we dat doen verder op pagina één

[0:04:55] opmerkingen

[0:04:57] pagina twee

[0:05:00] pagina drie.

[0:05:03] Mevrouw van den berg. Voorzitter, misschien lees ik dat verkeerd maar punt staat ook een aanbieding van een notitie.

[0:05:12] Dat begrijp ook dat dat al door de griffie gezegd is want ik kon de hele wij in de zorg niet vinden dat het gewoon een briefjes die we dan mee kunnen nemen.

[0:05:21] Maar ik vroeg me even af wat de achtergrond was dat

[0:05:26] omdat het de suggestie wekt dat het een groepje.

[0:05:32] Ik kon ze niet vinden. Agema,

[0:05:35] Volgens mij gaat dit over onze wel beroemde hugo borst en carin gaemers

[0:05:40] een vervolg op een manifest. Wat een, tweeduizendzeventien hoop teweeggebracht heeft, waaronder een hele grote investeringen in de langdurige zorg.

[0:05:50] Ik denk dat er nog een keer willen proberen. Dus wat mij betreft zijn ze van harte welkom.

[0:05:56] Aan te bieden.

[0:05:57] Wat ik wat we zullen doen want het manifest ziet al in een linkje bij de brief lijst. Dat had u al kunnen zien.

[0:06:08] Vooralsnog is het verbanden voorstel om het gewoon te betrekken bij de begrotingsbehandeling.

[0:06:13] Wij zullen nog nagaan of zij behoefte hebben om het manifest nog een keer aan te bieden. En als dat zo is dan komt dat terug op de volgende pvv.

[0:06:23] Ja

[0:06:25] klopt, maar ik vraag me af of dat precies. U snapt we gaan het komt terug of niet. En

[0:06:35] ik was mijn pagina drie

[0:06:39] pagina vier,

[0:06:42] vijf,

[0:06:45] zes

[0:06:48] zeven,

[0:06:50] acht

[0:06:52] in negen

[0:06:54] dankuwel.

[0:06:56] Dan gaan we naar

[0:06:58] agendapunt drie de wet en regelgeving

[0:07:01] de agenda zo ingedeeld dat alles wat genoemd staat onder de verschillende blokjes onder a is niet controversieel verklaard in vorige pvv

[0:07:10] of tenminste is

[0:07:13] is niet controversieel en alles wat onder agendapunt onder b genoemd staat, moeten we nog een besluit overnemen of dat controversieel is

[0:07:22] dan agendapunt vier. De wet van de de wijziging van de wet publieke gezondheid in verband met afstellen van de a-status inbreng voor het verslag vaststellen.

[0:07:34] U doet het voorstel twee weken, drie weken, drie weken drie weken.

[0:07:38] Akkoord,

[0:07:40] Dan agendapunt vijf wijziging van een aantal wetten op het terrein van de minister van vws verzuimen met vws

[0:07:46] aanmelden plenaire behandeling.

[0:07:48] Ja.

[0:07:49] Beginpunt zes gecondenseerde teksten wijziging wet kwaliteit, klachten, geschillen, et cetera, et cetera, et cetera hebben betrekken bij de verdere behandeling

[0:07:58] agendapunt zeven. Dat gaat weer over iets wat gisteren tijdens de bestemming een controversieel is verklaard.

[0:08:08] Dus volgens mij gaan we dat verder niet behandelen.

[0:08:14] Agendapunt acht ontwerpbesluit houdende wijziging, tabak en rookwaren besluit in verband met die ervan verkoop van tabaksproducten, et cetera voor kennisgeving aannemen

[0:08:24] agendapunt negen verslag van een schriftelijk overleg over forum ontwerpbesluit eerder prijzen jeugdwet voor kennisgeving aannemen.

[0:08:30] Mevrouw ellemeet.

[0:08:32] Mijn collega's westerveld wil hier graag een tweeminutendebat over aanvraag.

[0:08:38] Oké.

[0:08:40] Twee minuten debat erover agendapunt. Negen zijn we aanmelden bij de heer

[0:08:45] de griffie

[0:08:48] agendapunt. Tien ontwerpbesluit houdende wijziging van het alcohol besluiten in verband met aanwijzing van categorieën van personen en horeca bedrijven et cetera voor kennisgeving aannemen

[0:08:57] dan onder b.

[0:09:00] Dus wetsvoorstellen waar we eerst nog moeten besluiten of het controversieel of niet controversieel is. En dan komt het behandelen voorstel

[0:09:06] dus agendapunt taal twaalf wijziging van tabak en rookwaren wet houdende regeling van die zonder tabak en nicotine apparaten

[0:09:15] wil in dat controversieel verklaren

[0:09:18] dan is als dat mijn vraag me is daar steun voor

[0:09:23] neus onvoldoende steun voor. Dus het is niet controversieel.

[0:09:26] Dan is het inbreng verslag moeten we nu vaststellen meer heerema.

[0:09:31] Ik in de week na prinsjesdag eind van de week zeventien september ergens kan.

[0:09:37] Dat kan. Mevrouw ellemeet.

[0:09:40] Ik probeer ook even aan onze medewerkers te denken die in waarschijnlijk heel hard werken. Volgende week bij de anwb is

[0:09:45] dat

[0:09:48] de eerste week oktober

[0:09:50] de eerste week oktober afgesproken.

[0:09:54] Oké.

[0:09:56] Dan gaan we naar de europese aangelegenheden.

[0:09:58] Het omzetten van de commissie beeld in een schriftelijk overleg ter bespreking of niet mee instemt om het commissiedebat formele, gezondheidsraad ontzettend schriftelijke.

[0:10:07] Deze suggestie is vorige pvv al gedaan. Dus ik ga ervan uit dat u daarmee akkoord bent,

[0:10:11] mevrouw,

[0:10:13] Van den berg. Dan ben ik waarschijnlijk niet oplettend geweest. Ik zie voorzitter is het is het is van ruim drie weken natuurlijk vooraf tenminste

[0:10:21] als het reces start dan we nog drie weken voordat formele overleg

[0:10:26] maar een formeel overleg te worden wel besluiten genomen. Dus ik voel mij aan de ene kant een beetje oncomfortabel dat wij daar nul komma nul invloed op hebben. Want enige wat had kunnen doen is vragen stellen en de minister kan antwoorden wat hij wil en dan kunnen we verder helemaal niks mee.

[0:10:40] Dus ik vroeg me af of vervroeging of dat dan de griffier zegt van nou, heeft geen zin want heb je nog geen

[0:10:46] ik ga ervan uit dat wat er op de agenda komt te staan dat dat eerder al bekend is. Dus vandaar.

[0:10:54] Ter verduidelijking voorzitter, begrijp ik nu goed dat mevrouw van den berg het zo interpreteert dat als het verkiezingen reces begint en niet alleen geen fysieke debatten zijn, maar ook geen schriftelijke overleggen

[0:11:07] waar dan een antwoord op kan komen. En

[0:11:10] nee,

[0:11:11] Want ik vrees mevrouw agema eens dat we een schriftelijk overleg hebben

[0:11:16] en dan komt er gewoon een antwoord en dan kunnen wij dus daar is helemaal niks meer zeggen van nou we zijn niet tevreden of we vinden het niet goed genoeg.

[0:11:24] Maar als we de minister met een bepaalde opdracht naar brussel willen sturen, dan moeten we dat volgens mij uit de zesentwintig oktober besluit en anders hebben er geen reële invloed meer op. Volgens mij,

[0:11:34] Ik vind het wel een belangrijk punt van mevrouw van den berg. Hij aanstipt. Misschien moeten we daar richting het presidium iets mee.

[0:11:41] De zorg van mevrouw van den berg steun ik voorzitter,

[0:11:45] misschien een terugkom dag of iets zouden moeten organiseren. Maar misschien kan dit richting presidium een soort terugkomt. Dag met tweeminutendebatten in stemming heb zo nog.

[0:11:55] Terugkomt dacht dat is.

[0:11:58] Wij hebben zesentwintig oktober eventueel nog een tweeminutendebat, maar we hebben daarover. Ik zou.

[0:12:04] Ik de suggestie van een terugkom dag vind ik mooi innovatieve gedachten.

[0:12:12] Het probleem is het probleem is als er een vervroegen is er nog geen geannoteerde agenda. Dus.

[0:12:18] Dus echter wel serieus. Ik vind het prima om niet terug hoeft te komen die landbouw visserij raden en al die toestanden waarvoor wat moeten terugkomen dat het stemming hebben extra stemmingen hebben, maar het is wel een volgens mij wel een punt wat gaat spelen. Wat mevrouw van den berg stipt. Wij zijn geen partijen die daarvoor steeds de kamer teruggaat voor extra stemmingen.

[0:12:37] Snap ik. Maar in ieder geval volgens mij als we het eerder doen is er geen geannoteerde agenda.

[0:12:44] Als als er onverhoopt iets in staat waar u zegt vandaar dat is echt een probleem. Staat u op dat moment natuurlijk altijd nog vrij om

[0:12:52] actie te ondernemen via de commissie en

[0:12:56] een terugkom dag of van alles voor te stellen wat u wilt. Dus dat kan altijd nog zodat hoeven we niet nu te beslissen. Ik weet wel één ding zeker dat als we het vervroegen dat er geen geannoteerde agenda is en dat het dus

[0:13:07] niet heel veel zinvol is.

[0:13:08] Mevrouw tielen

[0:13:10] is het dan handig om te achterhalen wanneer die ander geannoteerde agenda verwacht wordt dan want ik sta ik vind het ook wel een beetje mijl op zeven zeg maar als iedereen moet wachten op de agenda. En dan een verslag er dan hopen we dat de minister antwoorden geeft waar we blij mee zijn. En als er niet zo is, dan moeten we weer met elkaar overleggen over terugkomen is misschien kunnen de volgende procedurevergadering even een slimme aanpak op basis van reële verwachten data maken.

[0:13:34] In gesprek met het ministerie en zullen uitvragen wanneer die geannoteerde agenda verwacht wordt en ook nog

[0:13:42] verzoeken om die zo spoedig mogelijk en dan komen we daarmee terug.

[0:13:45] Mevrouw van der werf. Voorzitter, ook wel eens de agenda niet geadopteerd. Maar als we weten welke punten worden behandeld, want vooral de european helft steeds sp is daar hebben wij gewoon veel zorgen over.

[0:13:56] Ja prima noemen.

[0:13:59] Ja

[0:14:00] oké,

[0:14:02] Agendapunt veertien verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde

[0:14:06] van informele e. U gezondheidsraad voor het commissiedebat formele gezondheidsraad.

[0:14:13] Wat dan? Wellicht schriftelijk overleg wordt.

[0:14:17] Wat in principe een schriftelijk overleg wordt.

[0:14:22] Dan agendapunt vijftien het vlak van informele een gezond. Het raad van achtentwintig juli

[0:14:28] idem dito.

[0:14:30] Ja.

[0:14:31] Agendapunt zestien de bmc fiche,

[0:14:36] de

[0:14:37] mededeling alomvattende aanpak mentale gezondheid,

[0:14:41] Is ook.

[0:14:42] Idem, dito,

[0:14:45] Is

[0:14:45] ja.

[0:14:46] Maar precies. Vraag één is is het controversieel. Ja of nee want hij staat nieuw op de agenda.

[0:14:51] Wil iemand het controversieel verklaren. Dat moest ik eerst

[0:14:54] nee

[0:14:56] nee maar ik moet toch formeel vragen dus ja.

[0:15:02] Oké.

[0:15:03] We gaan door agendapunt zeventien.

[0:15:07] Dat gaat dus over de lijst die niet controversieel is stand van zaken, agendapunt achttien stand van zaken moties en toezeggingen zomerreces twintig, drieëntwintig ter informatie

[0:15:17] agendapunt negentien.

[0:15:19] Mevrouw.

[0:15:20] Voorzitter, bij punt achttien missen wij een aantal moties onder andere die van mij over de normatieve huisvestings component. Dus ik zou graag willen of er een een check wordt gedaan of er niet een aantal moties nog missen,

[0:15:34] zullen we doen.

[0:15:37] Wij zullen we dat via de mail dan ook eventueel.

[0:15:40] Oké.

[0:15:42] Agendapunt negentien de industriële conferentie over klimaat gezondheid.

[0:15:47] De commissie w vragen over te nemen. Bezwaren

[0:15:52] agendapunt twintig afschrift van een reactie van het cbg

[0:15:56] over de indeling van bepaalde zelfzorg geneesmiddelen agenderen voor de commissie hulp, de geneesmiddelenbeleid

[0:16:02] eenentwintig voortgang beschikbaarheid, mensen product te agenderen voor de commissie genees en benoemde beleid

[0:16:09] agenda tweeëntwintig, evenals onderzoeksprogramma agenderen voor de commissie welk medische preventie.

[0:16:15] Mevrouw van der werf

[0:16:16] moet dit niet naar lpg ofzo toevoegen wij onszelf moeten wij als vws doen.

[0:16:27] Ja. Een is de vorige commissie. We kunnen het te kunnen. Het verzoek als het overnemen als je dat.

[0:16:33] Ik zie nee. Dus.

[0:16:36] Dus het.

[0:16:38] Ik zie geen steun voor uw verzoek de mos. Zo interpreteer ik

[0:16:44] oké. Agendapunt drieëntwintig verslag van een schriftelijk overleg over reactie op verzoek van de commissie over brandbrief adres patiëntenvereniging et cetera

[0:16:51] voor kennisgeving aannemen.

[0:16:53] De vraag me.

[0:16:54] Dankuwel. Voorzitter en volgt in oktober nog een hema advies over het middel mix nul nul drie, vijf.

[0:17:03] Dus ik zou graag een minuten debat nog willen

[0:17:07] de aanvragen.

[0:17:09] Een beetje gek dat u bent ook niet of het in die laatste week voordat het reces begint dan dat positieve of dat advies weet dat het positief wordt van de hema. Dan dan is

[0:17:24] minuten dat onder voorbehoud dat in dan die laatste week voordat de verkiezingen begint dat advies van de hema over ajax nul nul drie, vijf dan binnen is

[0:17:34] lezing.

[0:17:35] Als ik het goed begrijp, is er gisteren een tweeminutendebat over.

[0:17:37] Voert, over.

[0:17:40] Waarom dat het advies niet. Daar is er een debat. Maar omdat het advies is door de motie ontraden. Dus.

[0:17:46] Deze klopt, maar er is gisteren een twee minuten debat over gevoerd. Dus als we nieuw twee minuten debat over willen voeren, dan moeten eerst een schriftelijk overleg zijn of iets dergelijks bij een twee minuten debat over voeren.

[0:17:58] Dat is dat is zo werkt het.

[0:18:00] De vraag opnieuw dan toch een schriftelijk overleg.

[0:18:03] Dan kan.

[0:18:05] Onzin.

[0:18:08] Ja.

[0:18:10] Onder de minister omdat hij zo zo werkt het. Dus ik formuleer een motie van wat. Dus als dan zegt.

[0:18:20] Maar dat is dat. Ik wou even bij de procedure houden. Dus dan een schriftelijk overleg en dan zullen we een hele korte inbreng datum.

[0:18:29] Dat slaat nergens op want dat advies komt in oktober. Dus dan moet kunnen we pas in dat kunnen we pas organiseren als ze dat nou

[0:18:37] laten we dan een voorgenomen schriftelijk overleg op het moment dat we dan dat dat eenmaal advies. Er is

[0:18:45] behoudens dat dat nog voor het

[0:18:48] dat het in oktober is. Maar voor het verkiezingsproces zo, mevrouw tielen.

[0:18:52] Ik ben niet tegen inhoudelijk het voorstel. Maar volgens mij moeten we gewoon. We hebben al moeite genoeg om de agenda te volgens was een volgen als als het advies er is, komt het naar ons toe. Dan komt het op de procedurevergadering. Dan vraag ik u een schriftelijk overleg gaan dan doe je dat. En dan kan daarna.

[0:19:06] Dat ze komen niet standaard op.

[0:19:09] Wij even een ogenblik. Mijn vraag me eerst, mevrouw van bergen, geeft.

[0:19:12] U worden. Voorzitter, als het wilt de procedurevergadering moeten komen, dan zijn we ook weer een tijdje verder. Dus ik zou een praktisch voorstel wat mevrouw agema in feite zegt op het moment dat het advies verschijnt dat wij nu al hebben besloten dat er een schriftelijk overleg wordt.

[0:19:27] Voet.

[0:19:28] Dat zou willen steunen en dat dat schriftelijk en dan is wel agema terecht. Dan moet het wel voor het verkiezingsproces.

[0:19:36] Dan spreken we dat af.

[0:19:38] Zowel schriftelijk overleg,

[0:19:40] Als het moment dat rapport er is dan besluiten we nu alvast dat een schriftelijk overleg.

[0:19:44] Dit automatisch naar de kamer. Dus dat zal ik wel eens zijn.

[0:19:50] Mevrouw element kijken. In de praktijk maakt het niet uit. Maar ik vind het het slaat gewoon nergens op. Dus ik kan me ook voorstellen dat mevrouw agema als het eenmaal advies er is en eenmaal procedure gestart en vraagt om een schriftelijk overleg. Dat is gewoon blijven we wel want we gaan nu een uitzondering maken op hoe we dingen normaal doen en dan heeft mevrouw agema hetzelfde doel maakt niet uit.

[0:20:09] Maar dan houden we het wel een beetje strak.

[0:20:13] Daar ben ik wel met mevrouw ellemeet eens, want het is wel de normale gang van zaken.

[0:20:18] De mate van mij vanuit de oppositie. De normale gang van zaken dat de minister zo moeilijk loopt te doen bij zo'n manier.

[0:20:26] Wacht even niet over de inhoud. Even over de procedure.

[0:20:29] Ik ben mijn vrouw element eens dat een normale procedure is op het moment dat dat rapport wist kan kan u via een email procedure schriftelijke overleg aanvragen. Maar ik vermoed dat er meer dan genoeg steun voor is.

[0:20:41] Dat weet ik vrijwel zeker zoals het er nu uitziet. Dus en dan houden we ons ook aan onze inderdaad en onze eigen werkwijze en dat is om verwarring te voorkomen. Niet om politiek te bedrijven maar gewoon om verwarring te voorkomen.

[0:20:54] Doen we het zo dankuwel.

[0:20:58] Oké.

[0:21:01] Dan ga ik naar agendapunt vierentwintig verslag van een schriftelijk overleg over afstel, vws, modernisering ter informatie en voor kennisgeving aannemen. Mevrouw van den berg,

[0:21:09] We willen graag vasthouden voor de commissiedebat geneesmiddelen.

[0:21:12] Centrum het ook bij het commissiedebat geneesmiddelenbeleid.

[0:21:16] De reactie op het artikel dat ik er niet allebei ziek zijn. Ik moet van iedereen voor kennisgeving aannemen

[0:21:22] tijdens onderhandelingen over het geneesmiddel min juli

[0:21:28] speelt heel burgemeester minder beleid

[0:21:31] zevenentwintig afschrift van een brief europese commissie ten behoeve van draagvlak, heruitgifte van geneesmiddelen attenderen dat genees en hulpmiddelen beleid

[0:21:40] gecorrigeerd jaarbericht eenentwintig, tweeëntwintig voor speelt. Goed bestuur en toezicht zorg

[0:21:48] besluit het negentien vaccinatieronde voor specifieke doelgroepen in mei twintig, drieëntwintig geagendeerd. De commissie ontwikkeling, coronavirus

[0:21:56] ontwikkelingen, voedselveiligheidsbeleid, de commissie voedselveiligheid,

[0:22:01] kapitaal lasten, umc s

[0:22:04] van het commissiedebat ziekenhuis. Vraag me.

[0:22:07] Ik zou allereerst mijn dank willen uitspreken richting het ministerie voor deze kapitaal lasten brieven. Ik heb al een aantal keer over gevraagd, maar dit is een goede, inhoudelijk onderbouwde en uitgebreide kapitaal lasten brief

[0:22:18] over de umc s.

[0:22:20] Maar die over de de langdurige zorg is nog steeds niet binnen en dat vind ik wel problematisch voor de voorzitter want partijen hier aan tafel zijn nu bezig met hun verkiezingsprogramma's en mevrouw sahla het zojuist over haar motie over de normatieve huisvestings component in die brief verwachten van informatie die we nodig hebben en het duurt maar en het duurt maar en misschien kan er nog eens op terug klopte worden bij het ministerie. Hartelijk dank voor de kapitaallasten brief voor umc maar dan wel graag ook heel snel die over de langdurige zorg die je al een aantal keren hebben gevraagd.

[0:22:54] Dankuwel dus naar aanleiding van de agendapunt eenendertig, in eerste instantie de complimenten. Het ministerie, maar ook het verzoek bij om een dergelijke te doen voor langdurige zorg

[0:23:05] is. Ja.

[0:23:07] De appel

[0:23:09] mevrouw van der werf nog opmerkingen. Nee ik was even benieuwd of mevrouw agema tevreden was met de brief van na drie keer romke.

[0:23:16] Ja.

[0:23:18] Ik ga naar agendapunt tweeëndertig reactie.

[0:23:24] Volgens mij hetzelfde gemak kunnen we ook betrek daar spijt commissiedebat over. Het is aan.

[0:23:28] Zitten we ook bij. Is goed,

[0:23:30] mevrouw ellemeet voldoende

[0:23:33] agendapunt. Tweeëndertig reactie op het zwartboek. Een wolf, een boek vol rotte tanden agenderen voor de commissie. Wat eerste lijnszorg. Vraag me.

[0:23:42] Ik kan me heel goed voorstellen. Maar is het een idee om een apart debat mondzorg te organiseren.

[0:23:50] We hebben een hoop stukken nu inmiddels.

[0:23:52] Ja dat dat kunnen we natuurlijk altijd beslissen. Het probleem is dat we straks bij agendapunt drieënnegentig nog zitten met de planning.

[0:24:02] Dus ik vermoed dat een apart commissiedebat mondzorg

[0:24:06] niet zomaar eenvoudig voor de verkiezingen nog gehouden kan gaan worden.

[0:24:11] Er wordt die eerstelijnszorg nog voor de verkiezingen georganiseerd.

[0:24:16] Nee dat hebben net net ook twee minuten debat lopen. Dus

[0:24:19] dus zou het mogelijk zijn om voor de verkiezingen een commissiedebat mos zorg te organiseren. Mag ik.

[0:24:25] Dat parkeren tot de punten over de planning.

[0:24:30] Oké.

[0:24:31] Dan ga ik door agendapunt drieëndertig adviesrapport zorginstituut nederland klinisch fysicus in artikel drie van de wet big speelt arbeidsmarktbeleid

[0:24:42] agendapunt vierendertig. Eind evaluatie ziet drie fonds twintig, negentien, twintig, tweeëntwintig, negenenveertig commissie kwaliteitszorg

[0:24:51] dan degene waar we eerst moeten beslissen of controversieel. Niet controversieel is de voortgangsrapportage voorwaardelijke toelating, weesgeneesmiddelen, et cetera. Et cetera wil iemand dat controversieel verklaren.

[0:25:01] Nee. Oh ja. Mijn vraag.

[0:25:04] Met die kanttekening dat ik van die sluizen een toestanden.

[0:25:08] Ja maar u verzoekt om het controversieel te verklaren.

[0:25:11] Ik denk dat het voorbij is.

[0:25:13] Voor. Daar is onvoldoende steun voor. Dus dan is niet controversieel,

[0:25:17] dan is het voorstel om het te agenderen voor de commissie hulp in geneesmiddelenbeleid

[0:25:23] reactie op de brief van het medisch mri centraal over toekenning subsidie, zon en wee en

[0:25:30] het research programma controversieel. Iemand nee, dan is het voor kennisgeving aannemen

[0:25:38] reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan nederlandse vereniging van spoedeisende hulp, artsen

[0:25:43] controversieel?

[0:25:45] Nee agenderen van het commissiedebat arbeidsmarktbeleid in de zorg.

[0:25:49] Ja.

[0:25:51] Negenendertig onderzoeksrapport, kwalitatieve verdieping analyse het geneesmiddelenontwikkeling

[0:25:56] controversieel. Nee dan

[0:25:59] agenderen van de geneesmiddelenbeleid

[0:26:02] verslag van een schriftelijk overleg over onder andere d zesenzestig voortgangsrapportage kansrijke start controversieel.

[0:26:09] Nee

[0:26:10] agenderen voor de commissie met zwangerschap, geboorte

[0:26:15] verslag van een schriftelijk overleg voor de stand van zaken, aanbevelingen. Eerste ovv-rapport, de coronacrisis controversieel.

[0:26:22] Nee, voor kennisgeving aannemen.

[0:26:28] Voorzitter, dan gaan behalve dan hebben we toch debat over

[0:26:31] voor kennisgeving aannemen vind ik een hele gekke

[0:26:35] toch wel over debatteren.

[0:26:36] Dat de het is gebruikelijk om bij het verslag van een schriftelijk overleg dat voor kennisgeving aan te nemen. Ik natuurlijk.

[0:26:41] Wel in bad. Want we gaan wel over het ovv-rapport debatteren. Dus het lijkt me absoluut om het daarbij te betrekken.

[0:26:48] Kunnen doen.

[0:26:51] Eens. Het gaat over het

[0:26:52] deze over ver rapport daar een debat over gehad. Volgens mij hebben nog twee te gaan. Dus daar zou bij in. Ik weet niet of er een eerder.

[0:26:59] Gedaan dat de dingen van de eerste dan ook bij de tweede.

[0:27:03] Je kunt het. U kunt het natuurlijk vanzelfsprekend over hebben en we kunnen het wel in het mandje bij de volgende overweeg apart debat

[0:27:10] zetten

[0:27:13] verslag van een schriftelijk overleg over advies, deskundige bereid zoönose over vogelgriep

[0:27:18] controversieel. Nee, dank voor kennisgeving aannemen

[0:27:24] dan niet controversiële zaken van de minister voor langdurige zorg en sport. Een reactie op het verzoek van de commissie over brief inzake genoemd, psychosociale hulp land agenderen voor de commissie vulpen geneesmiddelenbeleid,

[0:27:37] verslag van een schriftelijk overleg over versterking van de positie van patiënt en cliënt. Ons zorgsysteem et cetera

[0:27:42] voor kennisgeving aannemen. Mevrouw sahla,

[0:27:46] Voorzitter, hier willen we graag een nadere schriftelijke overleg voor aanvragen.

[0:27:50] Hoeveelheid,

[0:27:53] Mijn collega's westerveld wilde daar graag een tweeminutendebat over aanvragen.

[0:27:58] Ook goed.

[0:27:59] Dan maken we een tweeminutendebat van

[0:28:02] dan gaan we een twee minuten debat aanvragen bij de plenaire griffie namens de commissie

[0:28:09] agendapunt zesenveertig voortgang programma wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen betrekken bij het debat over toekomst. Ouderenzorg.

[0:28:18] Vraag me.

[0:28:19] Ik vind het goed hoor. Maar lijkt me lijkt me toch wat dat er dat de nieuwe kamer op een gegeven moment wel weer een commissiedebat gaat organiseren over het wel zo. Ik denk dat dit beter daar wel aan gehangen kan worden. Dus mag van mij morgen. Maar ik denk dat dat het jammer is dat voor een debat wat ik op enig moment verwacht lozen in de commissiedebat dat die voortgangsrapportages en daardoor niet in zit in dat mapje.

[0:28:44] Ik denk dat we kunnen we erin zetten. En dan kunt u te morgen natuurlijk ook over hebben.

[0:28:50] Agendapunt zevenenveertig verslag van een schriftelijk overleg over beleidsreactie op het evaluatierapport van amsterdam, umc trimbos een wet verplichte geestelijke gezond, et cetera voor kennisgeving aannemen.

[0:29:01] Mevrouw van den berg,

[0:29:02] Wij willen dat graag vast houden, want we gaan er nog verder verdere behandeling uiteindelijk een keer krijgen.

[0:29:10] Wat bedoelt u met vasthouden?

[0:29:12] Volgens mij komt er uiteindelijk nog een forse concrete voorstellen van de minister,

[0:29:17] want we zijn er helemaal met die evaluatie bezig met de

[0:29:20] voorziening.

[0:29:23] Het gaat over het verslag van een schriftelijk overleg. U wilt dat vasthouden, begrijp ik. Maar wilt u het toevoegen aan de agenda van een commissiedebat?

[0:29:31] Wilt u.

[0:29:32] Ik wil het vasthouden bij als we dit punt want je krijgt een keer een wetgeving overleg of wat dan ook of of een anwb wat over minister helder is hier. We hebben nog een brief. Volgens mij bij punt vijfenvijftig. Dus we zouden beide brieven willen vasthouden voor het moment dat dit uitgebreid ergens een keer wordt behandeld,

[0:29:56] niet bij een commissiedebat.

[0:30:02] Weten wat we doen, mevrouw van der werf standpunt in het mandje van de evaluatie.

[0:30:09] De evaluatie van dit onderwerp.

[0:30:11] Ja

[0:30:13] doe me.

[0:30:16] Agendapunt achtenveertig voortgangsrapportage programma toekomstbestendige arbeidsmarkt, zorg en welzijn. Het arbeidsmarktbeleid

[0:30:24] voortgang ontregelde zorg attenderen voor het digitale ontwikkelingen in zorg. Mijn vraag me.

[0:30:29] Dankuwel. Voorzitter, toen ik tijdens het laatste debat over arbeidsmarktbeleid over de regels begonnen de grootste ergernissen van het personeel. Toen zei de minister. Ja daar heb ik niet voorbereid. Dus ik zou het heel fijn vinden om deze brief ook bij het debat over de arbeidsmarkt te attenderen.

[0:30:43] Doen we dat

[0:30:46] agendapunt vijftig stand van zaken. Pgb agnes van de commissie wet langdurige zorg

[0:30:53] agendapunt eenenvijftig, twee adviesrapport te scheiden wonen zorg, verpleging, verzorging en positionering behandeling van woz cliënten betrekken bij het debat over toekomst van de ouderenzorg. Mijn vraag mij.

[0:31:03] Veel te groot voor het debat vanmorgen. Ik zou het ook echt echt in het andere mandje voor voor nog. Ik zou het heel jammer vinden. Ik zou het ergens anders doen allebei.

[0:31:13] Allebei iedereen is, zoals u eerder op.

[0:31:15] Merking over overwogen veel te grote dingen om.

[0:31:19] Dat doen we.

[0:31:26] Nee, ik ga verder agendapunt tweeënvijftig verslag van een schriftelijk overleg over kennisinfrastructuur en passende zorg wil zet

[0:31:34] voor kennisgeving aannemen.

[0:31:37] Reactie op verzoek commissie om petitie, stop verwaarlozing, ouderen betrekken bij plenaire debat over toekomst van de ouderenzorg

[0:31:44] voortgang, ontwikkeling, nationale strategie en verdere ontwikkeling, vn, vn-verdrag handicap, niet met de consument gehandicaptenbeleid.

[0:31:53] Ik.

[0:31:55] Excuses. Voorzitter, ik heb nog even een vraag over, want dit commissiedebat is van de agenda gevallen om het maar zo te zeggen, maar er staat hier nog op de agenda voor het verkiezingsproces. Want het zou dat vind ik wel.

[0:32:07] Gaan we straks zelf hebben.

[0:32:08] Ja. Excuses geeft niets.

[0:32:10] Maar dat maakt het iets makkelijker

[0:32:14] agendapunt. Vijfenvijftig kabinetsreactie op verzoek commissie over verdere stappen in zijn gespeend van de wet verplichte ggz et cetera

[0:32:21] betrekken bij plenaire debat over de ouderenzorg en geniet van het gehandicaptenbeleid.

[0:32:26] Mevrouw van der werf.

[0:32:27] Evenals zevenenveertig willen wij dit graag vasthouden bij de website evaluatie,

[0:32:34] Dan controversieel? Of niet? Controversieel. De regeling zorgmedewerkers met langdurige post-covid klachten is dat controversieel?

[0:32:42] Nee.

[0:32:43] Dan ook. Wij zouden wel graag schriftelijk overleg over.

[0:32:47] U bent mij voor. Maar dat is prima

[0:32:52] en schriftelijk overleg met een termijn

[0:32:55] meneer dijk,

[0:32:59] Volgens mij wordt er nog natuurlijk zo'n groot debat ook over gepland en er hangt een beetje vanaf wanneer die dan ingepland.

[0:33:09] Dat debat of dat schriftelijk overleg excuses, voorzitter,

[0:33:14] Voorzitter meneer paas of.

[0:33:17] Volgens mij hebben gisteren inderdaad bij de regeling besloten om een plenair debat post-covid te doen. Dus ik weet niet of dit de plek is volgens mij niet om te zeggen dat we dit daar ook bij willen betrekken. Maar dat kan volgens mij wel. Bij dat debat zou deze brief gewoon wij dat post-covid debat willen betrekken en denken we dat we dan volgens mij iedereen wel vind dat het debat nog voor de verkiezingen moet plaatsvinden, maar dat is aan de griffie plenair. Maar wellicht kunt u dat ook nog een keer doorgeven namens deze commissie?

[0:33:41] Dat kunnen we natuurlijk mij. Ik kijk eerst naar meneer dijk of of daarmee.

[0:33:46] Dat het een beetje onduidelijkheid is over waar het debat dan ook over gaat om het ook zou moeten gaan over die regeling voor zorgwerkers. Wat mij betreft kan dat ook. Ik vind het prima als iedereen oké vindt. Maar als als men dat niet vindt dan zou je er zouden we een schriftelijk overleg over willen. En dan is het termijn

[0:34:04] wat mij betreft.

[0:34:07] Resultaten meneer drost was de aanvrager van het debat. Dus die laat ik het eerste het woord als u het goedvindt.

[0:34:13] Het aanleggen. De intentie was om breed debat over de maatschappelijke impact van een komen. Dus alles wat met een kolom komen te maken heeft en dit is daar wat mij betreft dan een klein onderdeel van specifieke groep zorgmedewerkers als altijd een groot debat zou kunnen leiden. Dus ik zou het jammer vinden als dat het enige is wat er dan bespreken. Dat zeg ik er wel bij als het gaat om dat plenaire debat.

[0:34:31] Dus ik zou het niet erg vinden als er eerst een schriftelijk overleg doen als dat sprake zou kunnen zijn voor plenaire debat. Maar ik weet niet of ik het dan. Daarin moet ik meemaken want we hebben namelijk de input van een schriftelijk overleg wat we kunnen gebruiken voor het plenaire debat.

[0:34:43] Vraag, maar we gaan hier niet over de plenaire agenda, en ik zou er zich voor zijn om dat debat plenair voor het verkiezingsdebat te attenderen. Maar op het moment dat niet al die dat er meerderheid dat niet zegt bij de regeling van werkzaamheden is dat is ook niet zo. En dan is schriftelijke en die plenaire afronding de enige mogelijkheid dan voor zijn plenair. Maar dat is heeft een kamermeerderheid niet overheid.

[0:35:05] Omwille van de tijd ga ik voorstellen als het mag, mevrouw tielen nog.

[0:35:09] Ik wou meneer drost ondersteunen in zijn pleidooi omdat postcode debat heeft aangevraagd breed te houden, omdat dit dit onderwerp heeft de potentie in zich om een totaal alle andere dingen van te overschaduwen. Dat zou ik erg jammer.

[0:35:24] Vinden.

[0:35:25] Allereerst kunnen natuurlijk het signaal doorgeven om om en de griffie neer dat we dat dat de commissie het fijn vindt als het debat

[0:35:33] snel worden ingepland. Dat proef ik dat er meerderheid vindt. Dus dat gaan we doen.

[0:35:40] Ja.

[0:35:42] Twee. Dus dat gaan we doen. Twee.

[0:35:45] Wilt u nog een schriftelijke overleg. Wat dan. Dus met een hele korte inbreng termijn moet zijn, want anders dan is het mosterd na de maaltijd.

[0:35:53] Ze zou ik voorstellen en schriftelijk overleg met de inbreng datum van over een week ofzo.

[0:35:59] Ja. U mag het zelf beslissen die ik.

[0:36:02] Mag ik nog een vraag? Een procedurele vraag stel ik kunnen we hier ook zeggen van we willen dit wel betrekken, weliswaar als klein onderdeel van het debat, maar ook betrekken bij dat debat. Want dan zou dat mijn voorstel zijn. Er is dat denk ik eenvoudiger dan en dan is gewoon een klein onderdeeltje om dat school van het hele.

[0:36:18] Dankuwel meneer bushoff, mevrouw tielen.

[0:36:20] De betekent dat de twee ministers in het vak moeten zitten zeg maar. Dus dus het klinkt klein maar dan zit tussen één minister ook een hele dag bij een debat voor een kleine wat we nu noemen. Klein onderdeeltje, want er volgens heel groot onderdeel kan zijn, waardoor die andere. Ik vind het

[0:36:35] mevrouw van den hil

[0:36:37] voorzitter dank want we hebben het nu steeds over een klein onderdeel van het hele post-covid wel maar voor die zorgmedewerkers die regeling. Ik zou dan eerder zeggen een schriftelijk overleg. Want die loopt nu gewoon al die regeling. Dus als je daar dan nog iets over wil vragen, zou ik dat zal nu doen en dan dan geeft ook die aandacht die het verdient.

[0:37:00] Mevrouw van der werf.

[0:37:01] Ja voorzitter, volgens mij moet je een hele korte inbreng datum voor een schriftelijk overleg. De antwoorden hebben voor het commissiedebat arbeidsmarktbeleid

[0:37:09] en naar aanleiding van de commissiedebat arbeidsmarktbeleid kan er altijd weer een tweeminutendebat worden aangevraagd.

[0:37:14] Dus

[0:37:16] dat lijkt me volgens mij de kortste route.

[0:37:20] De oorsprong, bushoff,

[0:37:23] Prima, maar het voorstel wat ik zou willen doen is dan te zeggen dat we het ook betrekken bij dat post-covid debat en ik vind niet zo gek als er twee ministers aanwezig zijn.

[0:37:31] Ik ga het samenvatten. Ik zie geknik van meneer dijck. Dat betekent dat dat ze zijn verzoek omgebouwd is tot het verzoek wat meneer bus of doet namelijk betrekken bij het plenaire debat.

[0:37:43] Ja.

[0:37:44] Dus dat is het. Dat is het voorstel.

[0:37:47] Plus de opmerking die ik net maakte om het plenaire debat zo snel mogelijk in te plannen als daar iedereen mijn akkoord is dan dan.

[0:37:55] Gaan we? Nee. Gaat u erover stemmen? Ik ben daar niet mee akkoord.

[0:37:59] Ik.

[0:38:00] Dat was het eerste voorstel. Ik probeer te zoeken naar een voorstel waar iedereen wel mee akkoord kan gaan

[0:38:10] dan ja.

[0:38:14] Ja nee.

[0:38:17] Vvd is de enige die nee zegt, begrijp ik of

[0:38:22] ik kan mijn neus stellen zeker.

[0:38:24] Van mevrouw van der bellen,

[0:38:26] In heel veel vvd ers. Ik weet het

[0:38:30] van heel heeft de microfoon aan zijn. Wilt u zeggen dan dan ga ik gewoon het voorstel wat meneer bushoff doet ga ik gewoon in stemming brengen.

[0:38:40] Het is

[0:38:42] mevrouw van den berg. Want voordat wij een gaan vragen als commissie om iets naar voren te trekken. We hebben hier ook nog het integraal zorgakkoord debat van mevrouw ellemeet op de agenda staan met de plenair verzoek en ik zou het vervelend vinden als dat dan wordt weg gedrongen en dit met periode.

[0:39:01] Is zeker waar. Mevrouw van den berg heeft. Dit is een x-aantal dagen en die niet eindeloos over alles debatteren. Dus dat is wie a zegt zegt ook bij. Maar goed.

[0:39:11] Ja.

[0:39:12] Meneer volgens mij prima. Dit voorstel wat hij doet en dat staat ook nog een commissiedebat over gepland is daar het zo over hebben dan dus volgens mij is voorstel wat hij doet het goed om nu in stemming te brengen.

[0:39:25] Het voorstel is volgens mij net op het verzoek

[0:39:29] van mevrouw werner gezegd we hebben het zo meteen over de planning van een aantal debatten. Volgens mij moeten we nu stemmen

[0:39:34] over een extra onderwerp toevoegen aan de agenda met de bijbehorende bewindspersoon en dan praten we straks over de planning.

[0:39:42] Dat klopt.

[0:39:44] Het voorstel van meneer bushoff is om dit agendapunt toe te voegen aan het plenaire debat.

[0:39:49] Anders,

[0:39:50] En dan automatisch moet de minister ook komen.

[0:39:55] Moet ik daar nog over stemmen of

[0:39:58] ja nou dan gaan we erover stemmen. Wie is er voor het voorstel van meneer bushoff. Één twee, drie, vier, vijf, zes, zeven,

[0:40:07] negen, tien, tien.

[0:40:09] Dat is een figuur alleen maar toevoegen.

[0:40:15] Dus tess meerderheid.

[0:40:17] Maar

[0:40:18] we doen zo.

[0:40:20] Inclusief dat verzoek. Wat ik.

[0:40:22] Al eerder had.

[0:40:24] Ik vrees dat we agenda zo niet af kunnen.

[0:40:27] Wij kunnen concluderen wat we nu besloten hebben.

[0:40:29] Voorzitter, we gaan het agendapunt toevoegen aan het plenaire verzoek, aan een plenaire griffier toe te voegen aan het debat.

[0:40:35] En daarmee ook de minister.

[0:40:37] Dat is automatisch daarmee verbonden.

[0:40:40] Ik wil niet vervelend zijn, maar bij de eerste keer dat ik dit debat aanvroeg zonder drie ministers bij

[0:40:46] en volgens mij waren al twee de bedoeling szw en vws szw gaat namelijk over het nipt. Dus die hebben we hebben daarbij nodig terecht punt meneer.

[0:40:54] Drost, maar we hebben al besloten. Dus laten we doorgaan met agenda. Want ik maak me zorgen over de tijd samensterk zorg en onderwijs agenderen voor de commissie acht niet goed werd regio onderdeel jeugd

[0:41:11] appreciatie van de motie van het lid koerhuis over uitzetting van schippers kinderen stoppen.

[0:41:18] Even kijken. Het voorstel is

[0:41:20] de hiermee over te laten nemen.

[0:41:23] Mevrouw van

[0:41:25] voorzitter, dat ga ik niet mee akkoord, want het is de minister van ooijen die daar wat van moet vinden. Sterker nog, die moeten motie uitvoeren en ik zou zelf willen vragen want het duurt. Ik wil graag een brief over de uitvoering van die motie,

[0:41:39] Ik denk dat de commissie akkoord is als een vraag over de uitvoering van de motie manier drost.

[0:41:44] Ik was nog bij agendapunt negenenvijftig blijven hangen. Maar toen had u mij nog niet helemaal gezien.

[0:41:47] Excuses maak ik eerst agendapunt zesenzestig af. Dan besluiten we zo om een brief te vragen over de uitvoering van de motie

[0:41:54] en dan houden we vast. Gaat ie niet in vraag me niet om de commissie hierin weten over te nemen. Dan komt vanzelf terug. Meneer drost agendapunt negenenvijftig.

[0:42:03] Ja, dat die brief is ontstaan vanuit de commissiedebat, zorg en onderwijs en voor mij als het idee dat we daar weer vervolgen commissiedebatten, zorg en onderwijs voor zouden plannen. Dus dat zou mijn voorstel zijn. Ik weet niet wie dan de leidende commissie is of dat deze commissie is of ocw, want dan ben namelijk ook lid van ocw, maar ik wil graag een commissiedebat, zorg en onderwijs opnieuw ergens in de toekomst, waarbij we dit onderwerp.

[0:42:24] We spreken dan gaan we dat doorgeleiden naar de commissie ocw.

[0:42:28] Ja.

[0:42:29] Dat.

[0:42:31] Oké.

[0:42:32] Agendapunt eenenzestig reactie op verzoek commissie over back, pay regeling voor weduwe van de commissie met oorlogs getroffenen.

[0:42:39] Meneer werk. Wij zouden daar graag in de hoop dat er toch nog iets gaat gebeuren. Een twee minuten debat willen aanvragen.

[0:42:45] Ja.

[0:42:47] Dit is geen schriftelijke over. Dit is alleen een reactie op.

[0:42:49] Verzoek.

[0:42:50] Dus daar kunnen we geen twee minuten debat over aanvragen.

[0:42:56] We gaan agendapunt tweeënzestig aanpak sociale basis, intensieve mantelzorg agenda agenderen voor de commissie dat maatschappelijk domein

[0:43:04] resultaten cao metingen veel de sigaret te agenderen voor het wetgeving overleg leefstijl preventie

[0:43:12] beleidsreactie op het rapport deel en verbind nederlander nederlands indië, indonesië et cetera agenderen voor de commissie oorlogs getroffenen,

[0:43:20] nationaal actieplan, dakloosheid en beschermd wonen de commissie maatschappelijke domein.

[0:43:25] Dank u wel. Voorzitter, ik wil dit graag omzetten in een schriftelijk overleg, omdat ik wat het feitelijke en technische vragen wil stellen.

[0:43:34] Dus ik hoop het.

[0:43:36] Wilt u daarop rekenen. U wilt.

[0:43:38] Schriftelijke overleg, over deze over dit.

[0:43:41] Ja.

[0:43:42] In niet alleen toevoegen aan met de commissie, dat maatschappelijke.

[0:43:45] Domein

[0:43:46] termijn

[0:43:50] voorzitter. Ja. Wat dat betreft twee twee, drie weken. Als dat zou kunnen.

[0:43:54] Wij twee drie weken ergens.

[0:43:59] Oké.

[0:44:00] In zesenzestig ontwikkelingen caribisch nederland niet wordt commissie wat games nederland

[0:44:07] update hpv achttien plus campagne de commissie, wat mensen preventie

[0:44:13] vitamine k profylaxe beleid, agenderen voor de commissie zwangerschap en geboorte.

[0:44:20] Er is hier geen b. Dus er zijn geen nieuwe brieven. Dan gaan we naar de reeds geagendeerd en betrokken stukken is

[0:44:28] agendapunt negenenzestig

[0:44:31] tot en met m vierenzeventig. Mag ik die zo als afgedaan

[0:44:36] beschouwen dankuwel

[0:44:42] laatste kans. Drie, twee één. Mevrouw tielen.

[0:44:46] Ik zou agendapunt tweeënzeventig ook graag in het mandje commissiedebat eerstelijnszorg nog bij agenderen.

[0:44:53] Voor na de verkiezingen zullen we doen.

[0:44:56] Is goed

[0:44:59] dan overige agendapunten initiatiefnota van het lid tielen over en en u voor de basiszorg bewindspersoon verzoek om een reactie

[0:45:09] briefwisseling houdende een verdrag tussen koninklijk der nederlanden in de who inzake et cetera voor kennisgeving aannemen

[0:45:17] toezegging afbakening document hotspot covid negentien az

[0:45:21] agenderen. Voor de commissie ontwikkeling, coronavirus

[0:45:25] wijziging van bijlage, bijlage twee bij het internationaal verdrag van doping in de sport

[0:45:30] voor kennisgeving aannemen

[0:45:34] dan het programma, onderzoek en kennisdeling post-covid.

[0:45:41] Er is een de het debat was vervallen, maar eens opnieuw aangevraagd. Dus nu kunnen we het gewoon agenderen voor het voor de commissie beeld ontwikkelingen rondom corona virus.

[0:45:51] Ja. Nee sorry.

[0:45:57] Dat bedoel ik.

[0:45:58] Moskou. Ja sorry.

[0:46:01] We snappen elkaar maar ik zeg het verkeerd.

[0:46:05] Hetzelfde geldt voor agendapunt eenentachtig. Dat is stond ook geagendeerd voor een vervallen plenair debat over discriminatie zorgen. Het voorstel is

[0:46:15] attenderen wordt legio begroting, onderdeel sport en bewegen

[0:46:22] agendapunt tweeëntachtig ook geagendeerd stond voor vervallen plenair debat over discriminatie

[0:46:29] en de zorg en dan wordt met discriminatie in de zorg.

[0:46:37] Drieëntachtig inbreng schriftelijke reactie op het onderzoeksrapport zorgvuldigheid in omgang met leeftijdsgrens in de wet door een geen compensatie bevruchting.

[0:46:48] Ter bespreking wilt u een schriftelijk overleg zich het goed? Wilt u schriftelijk overleg achtentwintig september doorlaat gaan

[0:46:59] omdat het controversieel verklaren stukken zijn. Nee dan gaan we niet doen.

[0:47:06] Mooi.

[0:47:07] Dat gaat rap.

[0:47:10] Hetzelfde geldt voor uw inbreng schriftelijk overleg voortgang verkeerde motie sneller et cetera

[0:47:16] gaat ook niet door.

[0:47:18] Dan hebben we het zo besloten dan een paar. Wij hebben nog moeten besluit over controversieel of mijn initiatiefnota van het lid sahla let vallen op weg naar intensieve zorg controversieel. Nee,

[0:47:29] dan verzoeken we wiens zo'n om een reactie.

[0:47:34] Voorzitter, ik wil niet controversieel verklaren, maar ik zou graag mee willen nemen naar nog in te plannen debat omdat ik me graag voor het reces wil behandelen voor het campagne reces.

[0:47:46] Ja maar ik neem aan dat u eerste reactie van een winst wil hebben

[0:47:51] en dan dan en de griffie plenair. Dus ja,

[0:47:56] ik wil u graag helpen. Maar dat dat gaat niet. Behalve dan een dat de commissie verzoekt om een reactie op.

[0:48:01] De.

[0:48:04] Dan het overzicht van de wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling. Mevrouw sahla.

[0:48:08] Voorzitter, dan wil ik graag een verzoek doen om een snelle reactie van

[0:48:13] minister.

[0:48:14] Ja. Doen we.

[0:48:16] Niet een gewone reactie sneller.

[0:48:18] De kort,

[0:48:20] Gaan we doen agendapunt zevenentachtig het overzicht van de wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling achtentachtig, negenentachtig zijn het ook.

[0:48:30] Dat is omdat partners daar niet meer aan dan tien.

[0:48:34] Dus vandaar dat drie agendapunten zijn geworden.

[0:48:40] De negentig.

[0:48:42] Ook.

[0:48:44] Overzicht van debatten, eenennegentig.

[0:48:47] Die ook.

[0:48:49] Dat wij die drie excuses.

[0:48:52] Volgens mij kan ik door naar agendapunt tweeënnegentig overzicht van een tweeminutendebat. Als er geen opmerkingen over zijn, dan komen we het belangrijkste agendapunt. De planning

[0:49:00] overzicht van commissiedebatten in nota overleggen. Et cetera

[0:49:04] eerste opmerking regio's gaan we het nog even niet over hebben omdat de planning van de begroting volgende week als ik het goed heb over besloten wordt en naar aanleiding daarvan worden hier regio's ingepland. Dat is een. Het tweede is de eerste twee die al reeds ingepland zijn die zijn vervallen. Dus het commissiedebat, zwangerschap en geboorte, en dat gehandicaptenbeleid

[0:49:30] vanwege de overlap.

[0:49:32] Het derde is dat de omdat het herfstreces vervalt,

[0:49:38] lijkt er wellicht wat mogelijk om nog wat extra's in te plannen.

[0:49:43] Dus ik wil u voorstellen beste commissie dat wij de commissiedebatten drie tot en met acht die al ingepland zijn gewoon doorlaten gaan. U heeft er immers eerder een besluit overgenomen.

[0:49:57] Ik kom zo bij. Ik ga het eerst het voorstel doen dan kunt u daarop reageren

[0:50:01] die agendapunt

[0:50:04] de ingeplande debatten dus drie tot en met acht, die gewoon door te laten gaan. Vervolgens gaan wij

[0:50:12] de commissie debatten die na het zes gehouden zouden worden

[0:50:18] proberen in te plannen, waarbij we waarbij ik voorstel om eerste beginnen met zwangerschap en geboorte in gehandicaptenbeleid in te gaan, plannen en dan vervolgens het lijstje af te werken. Ziekenhuiszorg langdurige zorg en zo naar beneden

[0:50:33] en dat doe je dat stel ik voor om dat in het verleden de commissie natuurlijk heeft besloten om deze debat op deze volgorde in te plannen. Dus dat lijkt mij de meest logisch. Als u iets anders wil daar natuurlijk altijd

[0:50:47] en ik zie allemaal handen. Daar was ik al bang voor. Ik dacht ik een mooi voorstel en ik kan iedereen mee akkoord, maar het is niet zo

[0:50:55] maar ik zou graag.

[0:50:57] Ik geef uw eerste het woord en dan ga ik daarna proberen iets van te maken. Ik begin gewoon links mevrouw weer.

[0:51:03] Ja. Voorzitter, kijk, het debat gehandicaptenbeleid. Dat stond gepland voor morgen. We hadden eigenlijk al een andere datum ook voor het plenaire debat ouderenzorg. Hij stond gewoon heel netjes voor het verkiezen reces en we wachten al echt al heel erg lang op een op een plekje en tijd om dit te kunnen bespreken. Dus ik wil deze echt voor het verkiezingssuccessen wil ik is plaats te laten vinden.

[0:51:25] Ja,

[0:51:27] maar

[0:51:28] mag ik heb ik reageerde eerst op vastgoed.

[0:51:31] Dat was ook eigenlijk

[0:51:33] wel de insteek van mijn voorstel namelijk om als eerste te beginnen met het zwangerschap en geboorte en gehandicaptenbeleid in te plannen. Ik vermoed dat er.

[0:51:42] Nog twee.

[0:51:44] Nog twee debatten misschien drie nog ingepland kunnen worden. Dus dat is dat is wel de ambitie. Ik geef u geen garantie natuurlijk want we zijn afhankelijk van allerlei andere zaken. Maar dat is wel de ambitie,

[0:51:56] mevrouw van den berg.

[0:51:57] Voorzitter, nog wat ruimte te geven als het cda moet kiezen, dan vinden wij gehandicaptenbeleid belangrijke dat het doorgaat zwangerschap en geboorte. Dus als er te weinig tijd is, dan zouden wij zeggen van nou als er één van één of twee. Dan doen wij liever gehandicapten.

[0:52:12] Die beleid. Ik kom daar zo op terug denk ik. Mevrouw van den hil.

[0:52:17] Voorzitter, dank misschien dat ik nog wat lucht en hulp kan geven aan de collega's. Want ik heb vorige keer tijdens de voor vergadering aangegeven debat vier en vijf bij debat via staan sowieso nog nul brieven bij debat vijf staan een hoop brieven die al heel oud zijn waar ook reacties op geweest zijn en er ligt een brief van staatssecretaris dat er nog stukken zouden komen. Al voor debat van toen afgezegd is die stukken zijn er ook nog niet. Dus ik vraag me dan af. Ja ik mijn voorstel zou zijn. Voorzitter, om dit deze twee gewoon te laten vervallen en dat biedt ruimte voor een andere vier en vijf.

[0:53:00] Ik kom daar zo op terug. Als u het goedvindt.

[0:53:02] Meneer dijk wilde een opmerking maken.

[0:53:05] Naast dat ik het daar mee eens ben, zal ik ook niet lijst eronder te kijken. Ik weet dat dat misschien een beetje gek wordt. Maar er is nogal wat te doen rondom ziekenhuizen die die gesloten worden. En als ik gewoon kijkt in die lijst en met het voorstel en buurvrouw net doen dan zou ik zeggen. Ja. De haalde het commissiedebat ziekenhuiszorg naar voren naar boven en laat de rest gewoon doorgaan zoals het er staat.

[0:53:30] Als ter verduidelijking niet omdat dat mijn ambitie was dus om

[0:53:36] wat er staat gepland door te laten gaan. Suggestie straks die zou ik zo nog even toetsen suggestie van mevrouw van heel maar dan om nog twee commissiedebat in ieder geval misschien drie misschien een, maar in ieder geval als eerste gehandicaptenbeleid

[0:53:51] en daarna ziekenhuiszorg in te plannen.

[0:53:54] Maar.

[0:53:57] Volgens mij en

[0:54:00] ik ga verder meer bevers.

[0:54:03] Kort steun voor voor de voorrang voor gehandicaptenbeleid. Inderdaad, het is een aantal keren uitgesteld. Ik vind dat het echt bovendien onnodig gisteren is verschoven omdat er een datum stond van het debat gisteren na prinsjesdag had ook veel logischer was geweest omdat we de cijfers dan hadden gehad. Maar goed we hebben dat debat morgen. Daar gaan we mee aan de slag. Maar dan nog. Ik wil echt pleiten om dat gehandicaptenbeleid. Want dat is te vaak uitgesteld en nu onverwacht verschoven.

[0:54:32] Dankuwel. Ik wil u allemaal verzoeken om kort te houden, want omwille van de tijd.

[0:54:37] En ik kan me

[0:54:37] in de in het d prioriteren van zwangerschap en geboorte, maar niet onder ziekenhuiszorg daar een we in juni nog een groter debat over gehad. Dus ik zou ik liever zwangerschap en geboorte eerste in.

[0:54:49] Ik ga verder. Ik zie

[0:54:54] mevrouw agema. Dan kom ik zo terug. Vraag me.

[0:54:58] Het voorstel van mevrouw er werner eens,

[0:55:02] het voorstel van mevrouw van een heel om vier en vijf

[0:55:07] niet te annuleren, maar te verplaatsen naar na

[0:55:09] de verkiezingen ook eens

[0:55:12] en zwangerschap en geboorte zou ik ook na de verkiezingen.

[0:55:18] Ja.

[0:55:20] Meneer bushoff.

[0:55:23] Ja, voorzitter op zich eens met uw voorstel. En als er dan wat lucht gecreëerd wordt, dan is het. Denk inderdaad van belang om het verzoek van het cda om gehandicaptenbeleid snel in te plannen te steunen en ik steun ook het verzoek van de heer dijk om dan ook ziekenhuiszorg snel in te plannen.

[0:55:39] Ja.

[0:55:40] Ik heb u gehoord en ik heb u gehoord voor ellemeet.

[0:55:44] Even een vraag over het isah debat. Want als ik me niet vergis, heb ik dat ook plenair aangevraagde naar meerderheid voor gekregen.

[0:55:52] De stad zou ook weer lucht voor de commissiedebat kunnen geven. Als we dat plenair doen, hoeven we het niet ook nog

[0:55:57] debat te doen.

[0:56:00] Ja. Mijn plenair debat kan ook altijd weer door onze planning heen fietsen. Dus dat is niet per definitie zo dat het lucht geeft.

[0:56:07] Dus.

[0:56:07] Maar hebben.

[0:56:11] Ik hoor dat het waarschijnlijk heel erg krap wordt plenair. Dus laten we dan voor de zekerheid maar staan. Maar dan is het extra prioriteit. Want

[0:56:18] ik ben niet onderzoeken fracties van ja. Dank je.

[0:56:22] Oké,

[0:56:23] Ik ging nog andere mevrouw paulissen.

[0:56:27] Ja, zodat we het allemaal snappen want volgens mij is het voorstel gedaan om vier en vijf te laten vervallen

[0:56:34] te verplaatsen. Een excuus hoe gaan we te verplaatsen

[0:56:38] dan zo snel mogelijk na de geplande debatten die er al staan gehandicaptenbeleid en zwangerschap en geboorte te doen. En dan vroeg ik wat mevrouw tielen zegt zwangerschap en geboorte voor

[0:56:49] ziekenhuiszorg, omdat we daar recent ook al een debat over gehad hebben. Dus de volgorde aanhouden zoals die is en dan met spoed

[0:56:56] het verzoek van mevrouw werner inwilligen daarnaast zwangerschap en geboorte, en daarnaast ziekenhuiszorg als dat pas in de agenda. En dan steun ik ook zeker wat mevrouw

[0:57:03] ellemeet zegt over. Het is.

[0:57:05] Ik denk dat ik wel

[0:57:08] tot een min of meer consensus kan komen. Misschien dat ik er over één ding moet stemmen. Wat we gaan doen. Het

[0:57:15] agenda of er niet agendapunt vier en vijf gaan we uitstellen. Dus de ruimte die we daarmee creëren is zichtbaar. Een tijdslot.

[0:57:28] Daarnaast

[0:57:32] verwachten wij dat we het nog wel

[0:57:34] enkele debatten kunnen inplannen. Daarmee de eerste die we gaan inplannen, is het commissiedebat

[0:57:41] gehandicaptenbeleid

[0:57:44] en volgens mij is er dan nog discussie over welke de tweede die ingepland zal worden of dat zwangerschap of geboorte is of ziekenhuiszorg.

[0:57:53] Overigens. Het kan ook zijn dat ze allebei nog kunnen interne voor het verkiezingscongres reces.

[0:57:59] We gaan dat sowieso proberen. Maar toch wil ik graag een uitspraak van de

[0:58:04] commissie welke welke debat dan als tweede zullen proberen in te plannen en dan doe ik gewoon een voorstel en dan wil ik gewoon handen zien en dan wordt dat het.

[0:58:15] Dus.

[0:58:16] Dan zeg ik. We willen het. Want dat kan het eerst langs volgens mij meneer dijk het commissiedebat ziekenhuiszorg als tweede inplannen als derde

[0:58:26] zwangerschap en geboorte. Dus het voorstel van die dijk. Als daar steun voor is,

[0:58:31] dan zie ik graag handelen.

[0:58:34] Ziekenhuis, boven.

[0:58:36] De zwangerschap en geboorte graag handen. Dat is

[0:58:41] dat is geen meerderheid. Dus wat we doen

[0:58:46] is. We gaan eerst gehandicaptenbeleid in plannen

[0:58:50] na de al geplande dan zwangerschap en geboorte en ziekenhuiszorg.

[0:58:56] We proberen het allemaal

[0:58:58] en we hebben een slot slot vrij gespeeld.

[0:59:03] Nou.

[0:59:03] Dat viel me honderd procent mee.

[0:59:08] Oké dan kunnen we misschien wel afmaken overzicht van een ongeplande commissiedebatten.

[0:59:15] Nee, overzicht van technische briefing in gesprek overzicht van ronde tafelgesprekken geen opmerkingen. Dan hebben we nog een stukje besloten kunnen we dat nog doen.

[0:59:26] We kunnen eventueel een andere zaal nog een stukje besloten

[0:59:29] doen en ik nodig u graag uit om even een stukje besloten in de andere zaal te doen. Het gaat over de

[0:59:38] de voorbereidings groep betaalbaarheid van de zorg en over de startnotitie notitie stand van zaken.

[0:59:44] Ja. Het is. Voorzitter, mevrouw paulissen.

[0:59:47] Voordat u weggaat. We zijn nog niet klaar.

[0:59:49] Men kan dit agendapunt ook voor de volgende bv,

[0:59:53] Die kunnen we dit is het is zal niet lang leren. Ik vind het heel fijn vinden om dit dan kan de griffie verder een iedereen. Dus als we dat even hier in de zaal hiernaast is ook besloten.

[1:00:09] We beginnen we om half zeven naar. Dan kunnen we ook. Hierdoor denk ik kan dat. Kijk even naar.

[1:00:16] Dus nee even besloten gaan op vijf minuten.