Documenten feed

Feed

Aanbiedingsbrief

vrijdag 19 juli 2024

…Geachte voorzitter, Graag bied ik de beantwoording aan van het schriftelijk overleg betreffende de Raad Buitenlandse Zaken op 16 juli 2024. De minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Verslag Raad Buitenlandse Zaken 24 juni 2024 (Kamerstuk 21501-02-2917)

vrijdag 19 juli 2024

… 21501-02 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld, .. xxxx 2024 Binnen de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben de onderstaande fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Beslisnota bij Kamerbrief Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Verslag Raad Buitenlandse Zaken 24 juni 2024 (Kamerstuk 21501-02-2917)

vrijdag 19 juli 2024

…" " " "…


Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Kahraman over Hongaarse voorzitterschap Europese Raad

vrijdag 19 juli 2024

…Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Omtzigt (NSC) en Kahraman (NSC) over Hongaarse voorzitterschap Europese Raad. Deze vragen werden ingezonden op 17 juli 2024 met kenmerk 2024Z12057. De minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp…


Antwoord op vragen van het lid Van Campen over het artikel Brussel boycot EU-vergaderingen Hongarije

vrijdag 19 juli 2024

…Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Campen (VVD) over KV Van Campen over het artikel Brussel boycot EU-vergaderingen Hongarije. Deze vragen werden ingezonden op 17 juli 2024 met kenmerk 2024Z12039. De minister van Buitenlandse Zaken…


Computerstoring Crowdstrike

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20011 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-GeneraalPostbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 Onderwerp Computerstoring Crowdstrike Met deze brief informeer ik uw Kamer over de computerstoringen die in Nederland en wereldwijd hebben plaatsgevonden…


Beslisnota bij Kamerbrief Computerstoring Crowdstrike

vrijdag 19 juli 2024

…Pagina 1 van 2 Minister van Justitie en Veiligheid Computerstoring Crowdstrike 1.Aanleiding Vanaf de ochtend van 19 juli 2024 (omstreeks 0800u) melden organisaties wereldwijd dat Windows -computers crashen als gevolg van een update van beveiligingssoftware van het cyberbeveiligingsbedrijf Crowdstrike…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over grensoverschrijdend gedrag op het ministerie van Justitie en Veiligheid

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over grensoverschrijdend gedrag op het ministerie van Justitie en Veiligheid Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Brekelmans over het landenbeleid Ethiopië

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over het landenbeleid Ethiopië Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Brekelmans (VVD)…


Uitstel beantwoording vragen van de leden Koekkoek en Teunissen over het gebruik van dwangmiddelen bij begeleide terugkeer

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over het gebruik van dwangmiddelen bij begeleide terugkeer Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen…


Nieuwe tijdelijke werkwijze gebruik persoonsgegevens bij reorganisaties

vrijdag 19 juli 2024

…> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 19 juli 2024 Betreft Nieuwe tijdelijke werkwijze gebruik persoonsgegevens bij reorganisaties Geachte voorzitter, Met deze brief wil ik uw Kamer laten weten dat…


Beslisnota bij Kamerbrief Nieuwe tijdelijke werkwijze gebruik persoonsgegevens bij reorganisaties

vrijdag 19 juli 2024

…̆ˇ ˇˆ ̇ ̋ˆ ̨ ̊ ̊ˇ ̃ ̨ ̃ ̆ˇˇ ̇! ̆ ̨ ̆ ̇ ̋ ˇ ˇˆ ̊ ̆ˇ ̨" ̆ ̇# ̨ˇ ˇ ̨$ ̃ ̨%ˇ& ̇ 'ˆ #ˇ ̨ ̃ ̃ˆ ̃ ̨ ̇# ̨ˇˇ ( ˇˇ&ˆ&ˆ$ˆ% ̇ & · ˆ)'ˆ ̃ ̨ $)'% ̆ˆ ˇ ̨ ̃ ̨ ̃ˇ ̇ · ̆ˇ ˇˆ ̇*ˆ ̇ · ̋ ̆ ̆ˇˆ ̊ ̇# ̆ˇˆˇ ̆ˇ ̆ ̆ˇˇ ̆ˆ ˇ ̃ ̃ ̆ ̆ˇ ̇ · ) ̆ˇˆˇ ̆ ˆ+ˇ ̇,ˆ ̆ ̆ˇ ̆ ̇ · -ˇˆ ̃ ̨& ̨ ̇# ̨ ˇˇ ˇ ̆ˆ &ˆ$ˆ% ̇ . ̃ ̨ / ̃0 ̆ ̆ ̆ˇ…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Koekkoek over het NOS artikel 'Vluchtelingen moeten vijf weken weg vanwege studentenfeest, mogen daarna weer terug'

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over het NOS artikel 'Vluchtelingen moeten vijf weken weg vanwege studentenfeest, mogen daarna weer terug' Hierbij…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Patijn over het inburgeringsexamen in het buitenland

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over het inburgeringsexamen in het buitenland Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid…


Antwoord op vragen van het lid Krul over het bericht 'Eén op twintig ouderen wordt mishandeld: We zien het topje van de ijsberg’

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 Betreft Kamervragen Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Krul (CDA) over het bericht 'Eén op twintig ouderen…


Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Krul over het bericht 'Eén op twintig ouderen wordt mishandeld: We zien het topje van de ijsberg’

vrijdag 19 juli 2024

……


Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024

vrijdag 19 juli 2024

…Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u het verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 5 juli 2024. Dit verslag wordt ook gepubliceerd op de eigen website van het Financieel Stabiliteitscomité. In het Financieel Stabiliteitscomité spreken vertegenwoordigers van DNB, de AFM…


Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024

vrijdag 19 juli 2024

…Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024 In het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) spreken vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van financiële stabiliteit in Nederland…


Beslisnota bij Kamerbrief Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024

vrijdag 19 juli 2024

……


Uitstel beantwoording vragen van de leden Boon en Deen over een protest op 19 juni 2024 buiten de Tweede Kamer

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over een protest op 19 juni 2024 buiten de Tweede Kamer Hierbij deel ik u, mede namens de minister van Sociale…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Meijeren over de betrokkenheid van de regering bij het strafproces tegen een Kamerlid en openbaarmaking van alle daarop betrekking hebbende documenten

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over de betrokkenheid van de regering bij het strafproces tegen een Kamerlid en openbaarmaking van alle daarop…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over politiek gemotiveerd geweld

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over politiek gemotiveerd geweld Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Houwelingen…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Krul over het bericht ‘Als model gelokt, voor de camera misbruikt’

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over het bericht ‘Als model gelokt, voor de camera misbruikt’ Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het tekort aan sociaal advocaten

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over het tekort aan sociaal advocaten Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Ouwehand over de bescherming van dieren tegen stalbranden

vrijdag 19 juli 2024

…Geachte Voorzitter, De vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de bescherming van dieren tegen stalbranden van 8 juli jl. (kenmerk 2024Z11891) kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord in verband met het zomerreces. Ik zal de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk de antwoorden op de vragen…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten