Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Gasmarkt & leveringszekerheid

[0:00:00] welkom. Ik heet de staatssecretaris van harte welkom en ook de collega kamerleden. We hebben

[0:00:06] vandaag vier sprekers aan de zijde van de kamer en de heer Eerdmans van jaar 21 is eerste spreker

[0:00:14] en ik geef hem van harte het woord. Aan u het woord, meneer Eerdmans. Voorzitter, dank. Wij

[0:00:22] spreken dus vandaag over de leveringszekerheid, dank u wel. En dan kijkt jaar 21 daarna denk ik

[0:00:29] op een heel andere manier dan het kabinet, voorzitter.

[0:00:32] Want wij vinden het huidige beleid juist een grote bedreiging

[0:00:35] voor de leveringszekerheid van energie

[0:00:37] in plaats van de garantie op leveringszekerheid.

[0:00:40] En kan ik niet anders dan vandaag beginnen met compliment

[0:00:43] aan de Eerste Kamer te geven hoe gister een meerderheid,

[0:00:47] onder andere dankzij ons een Ruben Baumgart,

[0:00:49] heeft besloten om de stemming over het wetsvoorstel dat voorziet

[0:00:52] in het definitief sluiten van het Groningen Veld uit te stellen.

[0:00:55] Wij denken dat er alle reden toe is.

[0:00:57] Bij de stemming over het wetsvoorstel van de Tweede Kamer

[0:00:59] maar heb ik daar ook geen geheim van gemaakt hoe ik daarnaar kijk,

[0:01:02] hoe ja, INL daarnaar kijkt.

[0:01:04] Ik gaf in een stemverklaring aan, de Kamer begaat een historische fout.

[0:01:08] Voorzitter, het is een maatregel die nu mogelijk populair is.

[0:01:11] Dat geloof ik. Ik heb er op de radio vanochtend ook van alles over gehoord.

[0:01:15] Ook met afwijkende meningen die daar zelfs door Groningers worden geventileerd.

[0:01:19] Maar het is in feite een makkelijker uitweg uit het complexe dossier,

[0:01:25] want het is een uitweg waar Nederland misschien wel spijt van krijgt.

[0:01:28] Hoe zullen we het zeggen als het parlement daar op terug gaat kijken over een jaar of twintig?

[0:01:33] Het besluit dus om definitief te stoppen met de gaswinning.

[0:01:36] Ik denk dat het een besluit is waarmee wij ons honderden miljarden euro's hebben zien laten zitten in de grond,

[0:01:43] voorzitter, en onszelf hebben overgeleefd aan het buitenland.

[0:01:46] En dat is precies waar we het nu over hebben.

[0:01:48] Wat is onze positie in de wereld?

[0:01:49] Wat is onze positie als het gaat om stabiele energiebronnen,

[0:01:52] waarmee wij onze levingszekerheid kunnen garanderen?

[0:01:55] Maar goed, de Kamer heeft doorgezet.

[0:01:56] Sterker nog, de Kamer deed er een schepje bovenop,

[0:01:59] want de putten moeten niet op 1 oktober dicht, maar al voor de zomer.

[0:02:02] En dat is, denk ik, wel tekenend.

[0:02:05] Nadat de Groningers en de waarschuwingen voor risico's

[0:02:07] van een te hoog gasbewinning eerst werden genegeerd

[0:02:10] en de herstel- en versterkingsoperatie enorm is vertraagd en getraineerd,

[0:02:14] slaan we nu, denk ik, door naar de andere kant.

[0:02:17] Op basis van soms wel begrijpelijke emoties

[0:02:19] wordt Hals Overkop, het grootste gasveld van Europa,

[0:02:22] gesloten in een tijd dat Nederlandse huishoudens

[0:02:24] amper nog de energierekening kunnen betalen en donkere wolken zich boven

[0:02:28] onze geopolitiek samenpakken. Die combinatie is voor jou natuurlijk heel

[0:02:31] belangrijk. Ik weet niet, heb ik vijf minuten, voorzitter, of korter?

[0:02:36] U heeft vier minuten. Oké, en dan zit ik nu op?

[0:02:40] U heeft nog één minuut vijfenveertig. Ja, dat bedoel ik.

[0:02:43] Dank u, voorzitter. Kortom, wij vinden dat dus een Russisch roulette met onze

[0:02:46] levingszekerheid en wij denken ook dat we dat gefundeerd zeggen.

[0:02:50] TNO, de Hekel Center voor Strategische Studies,

[0:02:55] VMW, GasUnie, hoogleraren hebben het gezegd.

[0:02:58] Verschillende boodschappen, verschillende invloedzoekers, maar met een duidelijke overeenkomst.

[0:03:01] Het totaal sluiten van het Groninger gasveld is onderdacht en overhaast en raakt onze leveringszekerheid.

[0:03:08] En ik denk dat het ook wat surrealistisch is om vandaag te praten over leveringszekerheid,

[0:03:12] terwijl we dus alle stukken die niet op de agenda zijn gezet,

[0:03:15] maar waarvan het jaar 2020 zegt die hadden we wel erbij moeten hebben.

[0:03:19] Dat gaat namelijk om het rapport van de GasUnie, Transportservices,

[0:03:22] Dus het rapport van kiosk, mogelijke maatregelen voor gasbeslag.

[0:03:25] Ik kan het niet uitgebreider toelichten vanwege de tijd, voorzitter.

[0:03:28] Maar daarin wordt duidelijk uiteengezet welke enorme uitdagingen Nederland

[0:03:31] tegemoet gaat door het sluiten van het Groninger veld.

[0:03:34] Ik heb drie prangende vragen.

[0:03:35] Misschien moet ik daarmee afsluiten, voorzitter.

[0:03:37] Eén, waarom zijn die stukken eigenlijk niet toegevoegd aan de agenda?

[0:03:40] Want het zijn cruciale inzichten in de risico's voor ontlevingszekerheid.

[0:03:44] Twee, kan de minister inhoudelijk reageren daarop wat ik eerder zei en deelt de

[0:03:49] De minister en de staatssecretaris, mijn conclusie is dat het onverantwoord is

[0:03:51] om het Groningenveld te sluiten, terwijl de leveringszekerheid momenteel

[0:03:55] als behalve gegarandeerd is en dat we ons daar nog zeker een jaar zorgen over moeten maken.

[0:04:03] Voorzitter, daar laat ik het bij.

[0:04:05] Voorzitter, dank u wel.

[0:04:08] Ja, dank u wel, de heer Utmans bent keurig binnen de tijd.

[0:04:11] Wel gezegd hebben we dat de Kamer over de eigen stukken aan gaan dirigeren.

[0:04:15] Dat is even een opmerking naar aanleiding van uw opmerking dat er stukken op de agenda moeten staan.

[0:04:22] In principe hebben we het over de stukken die geagendeerd staan, maar u gaat ook over uw eigen inbreng.

[0:04:28] Dus dat punt kunt u gewoon maken.

[0:04:32] Dan geef ik het woord aan de heer Vlag van de SGP.

[0:04:36] Voorzitter, dank u wel.

[0:04:37] De spreukendichte Salemoh neemt in de Bijbel mieren als voorbeeld.

[0:04:41] Ze zijn niet sterk, maar ze zorgen ervoor dat in de zomer genoeg voedsel voor de winter

[0:04:45] verzameld is.

[0:04:46] Dat doen we ook bij onze gasvoorziening.

[0:04:48] En niet zonder reden.

[0:04:50] Onderzoekers van Direct Center for Strategic Studies waarschuwen voor herhaling van gascrisis.

[0:04:56] Nederland zou zich onvoldoende voorbereiden.

[0:04:58] Gas blijft voorlopig een belangrijke, relatief schone drager van onze energievoorziening.

[0:05:03] Grote schokken in de prijsvorming kunnen ons niet veroorloven.

[0:05:07] wetenen dat het Groningenveld dit jaar moet sluiten, vraagt dat wel om actie.

[0:05:12] In 2023 is de gaswinning uit de Noordzee met bijna 20% gedaald.

[0:05:16] Dat is de verkeerde richting.

[0:05:18] Gebruik van LNG brengt meer CO2-uitstoot met zich mee dan de eigen gaswinning.

[0:05:22] Er wordt met de sector gesproken over meerwinning en versnelling van procedures.

[0:05:27] Experts geven aan dat er sprake is van een halfbakken versnellingsplan.

[0:05:31] Waar is het urgentiebesef?

[0:05:33] En komen er harde deadlines voor vergunningstrajecten?

[0:05:36] Hoe worden nieuwe exploratieactiviteiten ondersteund?

[0:05:43] GTS adviseert om de importcapaciteit voor LNG te vergroten.

[0:05:46] De komende 10 tot 20 jaar hebben we dat gewoon nodig als een soort transitiebrandstof.

[0:05:51] De minister schrijft dat er importcapaciteit bijkomt, maar ook dat de EEMS terminal tijdelijk

[0:05:56] is en in ieder geval tot 2027 beschikbaar.

[0:05:59] Volgt de minister het advies van GTS of is er meer nodig, ook na 2027?

[0:06:06] De aankomende wet Gasleveringszekerheid moet borgen dat gasopslagen in de zomerperiode

[0:06:10] voldoende worden gevuld.

[0:06:12] GTS adviseert een vulplicht voor handelaren.

[0:06:15] De minister Arzelt denkt eerder aan een stevige rol voor het staatsbedrijf EBM.

[0:06:19] Hoe dan ook, de minister komt hierop terug in zijn wetvoorstel.

[0:06:23] Het SGP vindt het echter cruciaal dat hij daar vaart mee maakt.

[0:06:26] Wanneer komt deze wet naar de Kamer en kan in werking treden?

[0:06:29] En zorgt de minister ook voor behoud van de huidige fysieke opslagcapaciteit?

[0:06:33] Dan, voorzitter, nog een vraag over het bescherm- en herstelplan gas.

[0:06:37] Voor 250.000 niet-beschermde zakelijke gebruikers

[0:06:41] kan in noodsituaties verplichte afschakeling nodig zijn.

[0:06:44] Er is een volgorde opgesteld afhankelijk van de SBI-codes.

[0:06:49] De coronacompensatieregelingen hebben ons geleerd

[0:06:51] dat werken met SBI-codes lastiger is dan het lijkt.

[0:06:55] Zeker voor grote gasgebruikers en hun leveranciers

[0:06:57] wil je deze onzekerheid niet.

[0:06:59] Ik snap dat Energie Nederland daarom vraagt

[0:07:01] om voor de 200 grootste gasaansluitingen nu duidelijkheid te geven vooraf.

[0:07:06] Ik wil de minister dat toezeggen.

[0:07:08] De SGP heeft al eerder gewezen op de mogelijkheden voor versnelling van biogasproductie op agrarische bedrijven

[0:07:14] in combinatie met de reductie van de stikstofuitstoot.

[0:07:17] Hoe gaat de minister daarop mee te smaken?

[0:07:21] En tot slot kom ik bij de CO2-vrije regelbare elektriciteitsproductie, vond ik een mooie term.

[0:07:27] Om op langere termijn de leveringszekerheid van de stroom te borgen, zijn die energiecentrales nodig.

[0:07:33] Zoals gascentrales die dan draaien, hopelijk op waterstof.

[0:07:37] Ten het 8, 15 tot 20 gigawatt regelbaar vermogen nodig.

[0:07:41] De capaciteit van gascentrales zit daar iets boven.

[0:07:44] Oudere gascentrales gaan echter richting het einde van hun levensduur en nieuwe centrales

[0:07:48] zitten al op de helft.

[0:07:49] Dit gaat niet vanzelf goedkomen.

[0:07:51] Er is snel duidelijkheid over de tenderregeling nodig hiervoor.

[0:07:54] Duitsland en België maken al werk van capaciteitsmarkt.

[0:07:58] Dit kunnen wij toch niet te lang voor ons uitschuiven.

[0:08:00] Ook zullen gascentrales moeten worden aangesloten op het waterstofnetwerk.

[0:08:05] De uitrol van de waterstof backbone is nu echter vooral gericht op de industrie.

[0:08:10] Ik vraag de minister daarbij ook deze gascentrales, die nodig zijn voor de stabiliteit van onze

[0:08:14] energievoorziening, mee te nemen.

[0:08:16] Zoals bijvoorbeeld de Maxima-centrale in Lelystad, waar ik onlangs met collega Posma op werkbezoek

[0:08:21] was.

[0:08:22] De waterstof backbone heeft een vertakking naar Flevoland nodig.

[0:08:26] Gaat de minister hier ook op aandringen?

[0:08:28] Nederland zal niet zonder import van groene waterstof kunnen.

[0:08:31] Voor de broodnodige terminals en ammoniakkrakers, voor de omzetting in waterstof, zijn miljarden

[0:08:36] investeringen nodig.

[0:08:37] Ik begrijp dat het Europese voorstel om exploitanten van waterstofterminals de verplichte toegang

[0:08:42] te verlenen aan derden voor terughoudendheid zorgt, maar investeerders willen zekerheid.

[0:08:47] Ik heb nog twee zinnen.

[0:08:50] En dat wordt op deze manier doorkruist.

[0:08:52] Hoe gaan we voorkomen dat bedrijven afhaken?

[0:08:55] Dank u wel, meneer Vlag.

[0:08:57] Dan wachten we inderdaad even tot de bel voorbij is.

[0:09:40] En na dit prachtige intermezzo gaan we door met de bijdrage van mevrouw Kreuger van GroenLinks B.V.A.

[0:09:46] Gaat uw gang.

[0:09:47] Dank u wel, voorzitter.

[0:09:48] Met duidelijke stappen weg van fossiel en over op duurzame energie.

[0:09:53] Dat is het enige antwoord om leveringszekerheid, maar vooral ook levenszekerheid op de lange termijn te borgen.

[0:10:00] De energiecrisis, veroorzaakt door de gruwelijke inval van Rusland in Oekraïne, heeft pijnlijk

[0:10:05] blootgelegd wat de fossiele verslaving ook geopolitiek betekent.

[0:10:10] Nu moet alles in het teken staan van op de eerste plaats energie besparen en daarnaast

[0:10:14] zorgen voor zo min mogelijk gas en fossiel in de energiemix.

[0:10:19] Ik had eigenlijk een hele spreeklijn voorbereid, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nogal overdonderd

[0:10:23] ben door de bizarre move in de Eerste Kamer van drie van de vier formerende partijen.

[0:10:30] Na decennia van gebroken beloftes stemde de Tweede Kamer recent over de definitieve sluiting

[0:10:38] van het Groninger veld.

[0:10:40] Echt een historisch moment.

[0:10:42] Groningen boven gas.

[0:10:45] En nu creëren VVD, PVV en BBB toch weer grote onzekerheid in Groningen, maar in heel Nederland,

[0:10:52] door de stemming uit te stellen.

[0:10:53] En ik begrijp dat ze eerst de wet leveringszekerheid willen afwachten, waarvan de hele consultatie

[0:11:00] pas net gestart is.

[0:11:02] Dus wat betekent dat?

[0:11:03] Betekent dat dat Groningen nog jaren in onzekerheid moet zitten?

[0:11:08] Want dat kan behoorlijk lang duren.

[0:11:10] Ik vind het echt volslagen respectloos naar de Groningers.

[0:11:14] En ik wil er eigenlijk van uitgaan hier dat er geen intentie achter zit om het veld ook

[0:11:19] daadwerkelijk weer te openen.

[0:11:20] Maar dat hoor ik eigenlijk de partijen vandaag graag zo uitspreken.

[0:11:24] Want ik denk dat dit misverstand, laten we het daar maar op houden,

[0:11:28] dat dat vandaag opgehelderd moet worden.

[0:11:30] En dat die onduidelijkheid langer in de lucht laten hangen echt respectloos is naar mensen in Groningen.

[0:11:40] Een interruptie van de heer Eerdmans.

[0:11:42] Graag een vraagje daarover aan de Gronings BVD.

[0:11:45] Want de Eerste Kamer is trapte op de rem, ik denk heel terecht,

[0:11:49] Omdat ze zeggen, ja, levingszekerheid, een nieuwe wet, een wetsvoorstel dat pas 1 juli 25 in zal gaan,

[0:11:57] dat is een jaar na de sluiting van het Groninger Veld.

[0:11:59] Dus hoezo zekerheid, hoezo levingszekerheid als dat nog zo lang duurt?

[0:12:05] Is het niet verstandig om dan toch de gaskraan open te houden?

[0:12:09] Is dat een rare gedachte?

[0:12:11] Ja, hier hoor ik al een antwoord op de vraag dat het voor jaar 21 daadwerkelijk gaat om de gaskraan open te houden.

[0:12:17] Dus om daadwerkelijk te gaan pompen, begrijp ik uit deze vraagstelling.

[0:12:21] Volgens mij zijn er...

[0:12:22] We hebben een hele zorgvuldige wetsbehandeling gehad in de Tweede Kamer,

[0:12:26] dus met een hele ruime meerderheid aangenomen.

[0:12:29] Er was ook heel veel, hoe zeg ik dat, onderliggend over leveringszekerheid.

[0:12:34] Laten we wel wezen, in de hele parlementaire enquête is zo keihard geconcludeerd

[0:12:40] dat leveringszekerheid het rookgordijn is geweest

[0:12:43] waarmee eigenlijk Groningen keer en keer op keer beloftes gebroken zijn.

[0:12:50] En dat dat nu weer dreigt te gebeuren, terwijl GTS eigenlijk aangeeft...

[0:12:54] dat het echt in een zeer uitzonderlijke crisissituatie aan de hand zou zijn...

[0:13:00] waarbij je dan vervolgens ook het beschermende stelplan gas hebt als back-up...

[0:13:04] ik vind het onbestaanbaar.

[0:13:07] De correctie, Groningen is gebruikt als commercieel project.

[0:13:11] Daar is geld uitgehaald. Dat hebben we gehoord uit de Verhooren.

[0:13:13] Daar is geld verdiend over de rug, kun je zeggen, van de Groningers.

[0:13:16] Maar dat is heel anders als je kijkt naar de staatsdoels op de mijnen.

[0:13:20] Dat zegt er is een beperkte, totaal niet de hoeveelheid die ooit uit Groningen zijn gepompt jaarlijks.

[0:13:26] Maar er is wel degelijk mogelijk om met versterking en de mensen behoeden voor ellende,

[0:13:32] om daar wel op een minimale wijze gas uit de grond te halen.

[0:13:37] En zeker als je ziet hoe het knijpt met leveringszekerheid.

[0:13:40] Ik dacht dat u zich daar ook druk over maakte.

[0:13:44] De wereld om ons heen, Rusland, gevaren internationaal.

[0:13:48] Dan is het toch helemaal niet zo gek dat je op een waak van plus...

[0:13:51] Groningen laat bestaan en dat je dat in ieder geval volhoudt...

[0:13:54] totdat je zeker weet dat je genoeg energiebronnen elders vandaan kan aanboren...

[0:14:01] voordat jij de hele boel dichtzet.

[0:14:06] Van een waak van plus gaat het snel, denk ik, naar winnen.

[0:14:12] Dat hoor ik eigenlijk achter de woorden van de heer Eerdmans.

[0:14:16] We hebben een hele dure belofte aan Groningen,

[0:14:22] na al die decennia van gebroken beloften,

[0:14:24] om nu eindelijk te kiezen voor Groningers boven gas.

[0:14:28] Dat is de hele stevige aanbeveling geweest van de parlementaire enquête.

[0:14:33] Daar hebben we eindelijk gehoor aan gegeven als Tweede Kamer met een zorgvuldig debat en

[0:14:38] een hele duidelijke stemming.

[0:14:42] Ik ben heel benieuwd of de formerende partijen dezelfde logica hanteren als jaar 2021.

[0:14:48] Jaar 2021 heeft volgens mij ook niet gestemd voor de sluiting in de Tweede Kamer en die

[0:14:52] wil gewoon door met winnen.

[0:14:55] Ik vind het onbestaanbaar naar mensen in Groningen om deze onzekerheid voor te laten duren en

[0:15:01] ook niet nodig.

[0:15:02] En dat vind ik ook uit de zorgvuldige beantwoording van de staatssecretaris

[0:15:05] in de Eerste Kamer, daar ook uitspreken.

[0:15:10] Ik vind het neerzetten van Groningers versus gas onterecht.

[0:15:16] Vind ik ook niet terecht aan de enquête die is gehouden.

[0:15:19] Er zijn veel meer genuanceerde opinies hierover verschenen,

[0:15:26] ook van hoogleraar, ook van studies die zeggen ja,

[0:15:29] maar je kunt wel degelijk pompen in Groningen met een aanvaardbare

[0:15:35] verdediging van de huizen die daar niet onder gaan lijden.

[0:15:39] Als jij maar die versterkingsoperatie doorzet en de Groningers behoedt.

[0:15:42] Dat is, ik vind, een valse emotionele tegenstelling die hier wordt neergezet.

[0:15:46] En dat is niet eerlijk en dat is zeker niet juist feitelijk.

[0:15:50] Dus ik heb dat al in de Tweede Kamer voor onze rekening al vaker gezegd.

[0:15:54] Het is onderdacht en het is over haast.

[0:15:58] Dank u wel.

[0:15:59] Mag de collega op reageren?

[0:16:01] Het is geen vraag.

[0:16:03] Maar we hebben een uitgebreide parlementaire enquête gehad.

[0:16:09] Die ging over het commerciële aspect.

[0:16:12] Maar ook over de veiligheid van de Groningers.

[0:16:14] En over hoe die koeien in de waagschaal is gesteld.

[0:16:17] Hoe risico's niet goed ter harte zijn genomen.

[0:16:23] om maar door te winnen.

[0:16:25] Waarbij eigenlijk inderdaad die leveringszekerheid als een rookgordijn is gebruikt.

[0:16:29] De zin van oh, anders zit de bejaardenhuis in de koudte.

[0:16:32] Waar er absoluut geen sprake van is geweest.

[0:16:34] Dus het feit dat nu eigenlijk met diezelfde logica nu de Eerste Kamer een besluit frustreert

[0:16:41] waar gewoon de Tweede Kamer een zorgvuldig debat over heeft gehad.

[0:16:45] Ik vind het onbestaanbaar.

[0:16:46] En ik hoop echt dat jaar 21 moederziel alleen staat in het idee dat we daar gaan winnen en dat dat veilig zou kunnen.

[0:16:55] Dus niet?

[0:16:57] Nou ja, ik hoop eigenlijk toch te horen van de formerende partijen, en dat is jaar 21 gelukkig niet,

[0:17:04] van de formerende partijen dat dit, nou ik weet niet wat het is, maar in ieder geval een heel ongelukkige stap,

[0:17:11] maar dat dat absoluut niet de intentie is om weer te gaan winnen.

[0:17:14] want dan hebben we weer een heel ander debat.

[0:17:16] En dat zou ik bijzonder wonderlijk vinden,

[0:17:18] net nadat we in de Tweede Kamer dit helemaal behandeld hebben

[0:17:20] en iedereen mee heeft gestemd

[0:17:22] en iedereen juist heel blij was met de stap die we gezet hebben

[0:17:25] om dat brozen vertrouwen te herstellen.

[0:17:30] U vervolgt de betoog.

[0:17:32] Dank, voorzitter.

[0:17:35] Dan eigenlijk even doorschakelend naar het betoog wat ik had voorbereid.

[0:17:41] Eigenlijk over het beschermen en herstel van gas.

[0:17:43] En ik wil de voorzitter vragen hoeveel tijd, de spreeftijd heb ik nog?

[0:17:45] U heeft nog een minuut en 56 seconden.

[0:17:50] Dat is dramatisch.

[0:17:54] Bescherming in stijlplan gras.

[0:17:57] Er is in 2018 een motie aangenomen om te zeggen...

[0:18:01] als het Groningerveld sluit, zorg dan voor een goed afgebakend afschakelplan.

[0:18:06] Vervolgens kregen we de energiecrisis door de inval in Oekraïne.

[0:18:11] En zag je eigenlijk dat we toch behoorlijk onthand waren.

[0:18:14] en dat er maar de hele tijd een soort debat was over is er nou een crisis, is er geen crisis,

[0:18:19] moeten we de BHG in werking treden. Eigenlijk bleek dat beschermen in een stelplan gas een dode letter

[0:18:25] te zijn en nu lees ik nog steeds dat die juridische borging om daadwerkelijk af te schakelen nog niet

[0:18:30] geregeld is. Ik vraag de ministers wanneer krijgen we dat. Dan, voorzitter, wij hebben altijd gezegd

[0:18:36] voor ons staat energiebesparing op één en dat is eigenlijk een manier vraag reductie om te zorgen

[0:18:42] dat we ook met minder gas toekunnen.

[0:18:46] Ik lees dat er een half jaar geleden een klankbordgroep van start is gegaan...

[0:18:51] en binnenkort de derde meeting is.

[0:18:52] Dat vind ik echt wel bijzonder traag...

[0:18:54] als we het ondertussen hebben over versnelling op de Noordzee, import van LNG.

[0:18:59] Waar blijft gewoon die urgentie op energiebesparing?

[0:19:02] Dan gaat het mij niet om de besparing die al gerealiseerd is.

[0:19:06] Want daarvan moeten we ons echt realiseren...

[0:19:08] dat dat met name afschakeling is geweest door te hoge prijzen.

[0:19:11] door hoge prijzen, maar dan gaat het toch vooral om echt geplande besparing waar je

[0:19:16] gewoon met z'n allen ook regie op hebt.

[0:19:20] En dan heb ik een paar hele concrete vragen en die gaan onder andere over die utiliteitsgebouwen,

[0:19:25] de label C verplichting, nog steeds 40% die zich daar niet aan voldoet.

[0:19:30] Dan gaat het over het feit dat maar 40% van de bedrijven die op 1 december een plan hadden

[0:19:38] moeten indienen over energiebesparen dat ook gedaan hebben.

[0:19:41] Hoeveel bedrijven zijn dat inmiddels?

[0:19:43] Zit de minister daar bovenop?

[0:19:45] Zorgen we dat die energiebesparing bij bedrijven echt volle vaart maakt?

[0:19:51] En zorgen we dat we ook in de private huur snel toch tot normering overgaan op besparing

[0:19:58] en dat je in de tussentijd een huurkorting hebt voor slecht geïsoleerde huurwoning

[0:20:02] in de private sector om te zorgen dat je ook daar echt de boel aanjaagt?

[0:20:07] Ik zie de voorzitter kijken. Ik sluit af. Dank u wel.

[0:20:10] U bent heel netjes. Nou ja, bijna binnen de tijd.

[0:20:15] Dank. Dan is het woord aan de heer Erkens van de VVD.

[0:20:18] Dank u, voorzitter. En ik hoop dat ik u lang ben met de spreektijd.

[0:20:21] Want ik denk dat het goed is als ik toch wat zeg inderdaad over de Groninger gasproductie.

[0:20:25] Gezien het debat ook wat net plaatsgevonden heeft.

[0:20:28] En dat het belangrijk is om enige vorm van ruis ook weg te halen.

[0:20:31] Wij staan gewoon voor het stoppen van de gasproductie in Groningen.

[0:20:34] Dat politieke besluit hebben we hier in de Tweede Kamer genomen.

[0:20:36] Dat is heel simpel. Dus als er een misverstand op bestaat, dan is dat bij deze hopelijk weggenomen.

[0:20:42] De Eerste Kamer stelt voor om schriftelijk nog vragen te stellen aan de staatssecretaris over het borgen van de bredere leveringszekerheid.

[0:20:50] Dat is het recht van de Eerste Kamer, dat kunnen ze doen.

[0:20:52] Nou, ik begreep, kan het ook vrij snel de komende weken.

[0:20:55] Dat gaf de staatssecretaris zelf trouwens ook aan. Dus we gaan zien hoe dat verder loopt.

[0:20:59] Ik wil er wel nog een ander punt bij kwijt, voorzitter.

[0:21:01] Ik denk ook niet dat het helpt voor het vertrouwen in Groningen

[0:21:04] als we heel snel inderdaad met elkaar het beeld creëren

[0:21:07] dat de gasproductie wel zou doorgaan.

[0:21:08] En dat vind ik wel kwalijk wat er gisteren gebeurd is.

[0:21:10] Ik zag op Twitter heel snel een aantal heel stevige tweets voorbijkomen

[0:21:14] van partijen die dit wel uit de context trok.

[0:21:15] En dat vind ik jammer, want dat creëerde ook onrust.

[0:21:18] Dus laat je onrust gewoon wegnemen.

[0:21:20] Het besluit dat hier genomen is, daar komen we gewoon niet op terug.

[0:21:23] U heeft een interruptie voordat u doorgaat van mevrouw Beckerman van de SP.

[0:21:35] Misschien een hele simpele vraag.

[0:21:37] Schuimt u zich niet voor wat er gisteren in de Eerste Kamer is gebeurd?

[0:21:41] Voorzitter, de Eerste Kamer gaat over de behandeling van wetten en daar gaan zij gewoon over.

[0:21:45] Wij hebben ingestemd met de besluiten van de gasproductie in Groningen.

[0:21:48] Dat besluit staat niet te discussiëren voor ons.

[0:21:55] Voorzitter, ik kan u eerlijk zeggen, ik heb hier gewoon niet van geslapen.

[0:21:58] En dat komt omdat Groningen, wij, jarenlang belazerd zijn door de politiek.

[0:22:05] En nu kon het eindelijk gaan gebeuren, dat is een amendement van mijn collega's aangenomen,

[0:22:13] dat op het moment dat de Eerste Kamer direct zou stemmen, ook direct bij plaatsing in het

[0:22:19] staatsblad die gaswinning ten einde zou zijn, definitief eindelijk die zekerheid na al die

[0:22:24] gebroken beloftes, en dan is er weer uitstel.

[0:22:31] En de Eerste Kamer gaat over haar eigen rol prima.

[0:22:34] Maar ik zou u toch nogmaals willen vragen, schaamt u zich niet voor uw partijgenoot, want

[0:22:38] dat het vertrouwen in de politiek is al weg en dat maakt dit niet beter.

[0:22:46] De heer Erkens. Nee, voorzitter.

[0:22:47] De Eerste Kamer gaat over haar eigen behandeling van wetsvoorstellen.

[0:22:51] En ik vind het juist kwalijk om alle eerlijkheid.

[0:22:53] Ook de manier waarop dit debat nu plaatsvindt, dat als wij breder

[0:22:56] vragen stellen wat ik ga doen in dit debat over de leveringszekerheid.

[0:22:59] Het besluit van Groningen staat niet de discussie.

[0:23:01] Daar stoppen we gewoon mee.

[0:23:03] Punt dat we inderdaad het debat niet op een rationele manier

[0:23:05] nu met elkaar kunnen voeren.

[0:23:06] Dat vind ik echt los van elkaar staan, die twee besluiten.

[0:23:11] Dit is ook inderdaad niet rationeel, en ik ben daar heel eerlijk over, want ik maak er

[0:23:19] geen geheim van dat het wat met mensen doet, en ook met mij, als ze jarenlang belazerd

[0:23:26] worden.

[0:23:26] Ik hoorde in de Eerste Kamer de VVD deze vertraging ook koppelen aan op handen zijnde wetsvoorstel

[0:23:36] wat niet morgen er ligt, wat niet overmorgen er ligt, wat niet volgende week er ligt,

[0:23:44] maar wat er mogelijk pas einde van dit jaar ligt.

[0:23:47] En daarmee hebben we het dus niet over een beetje ruis wegnemen en we staan voor stoppen.

[0:23:53] Daarmee hebben we het over serieuze vertraging.

[0:23:58] Zou ik van de VVD hier mogen horen dat ze die koppeling met dat westvoorstel hier niet willen leggen?

[0:24:07] Voorzitter, wij hebben die koppeling in de Tweede Kamer ook niet gelegd.

[0:24:09] We gaan over de eigen behandeling, zo simpel is het hier in de Tweede Kamer.

[0:24:12] En het politieke besluit dat wij stoppen met de gaswinning op korte termijn, dat staat ook niet ter discussie.

[0:24:16] En daar gaat ook het kabinet over, daar gaat ook de Kamer over.

[0:24:18] Dit gaat inderdaad over het wetsvoorstel en de definitieve stap om het ook juridisch vast te leggen.

[0:24:23] Maar hier in de Kamer kan natuurlijk wel besloten worden, samen met het kabinet, dat de productie gewoon weg is.

[0:24:27] Dat die stopt.

[0:24:29] Even nog één interruptie.

[0:24:30] Mevrouw Beckerman.

[0:24:31] Ja, voorzitter.

[0:24:32] Maar er zijn zoveel partijen in het opkomen dagen dat ik ze allemaal reserveer voor de VVD.

[0:24:36] Ik concludeer dus dat de VVD in de Tweede Kamer het niet eens is met de VVD in de Eerste Kamer.

[0:24:43] En ik hoop ook dat ze dan op een zeer korte termijn daar intern uit kunnen komen.

[0:24:48] Want hoewel we allemaal een verschillende rol hebben,

[0:24:51] zijn we allemaal als volkstegenwoordigers verantwoordelijk voor het vertrouwen in de overheid.

[0:24:56] En dat is al weg in Groningen en dat ga je niet herwinnen

[0:25:00] als je als partij dit soort verschillende standpunten gaat innemen

[0:25:04] en nog meer onzekerheid veroorzaakt.

[0:25:09] Voorzitter, ik ben het oneens met de interpretatie.

[0:25:12] Waar het hier om gaat, is dat wij politiek hier een besluit genomen hebben

[0:25:15] dat we stoppen met de productie van gas in Groningen.

[0:25:18] En de Eerste Kamer stelt vragen over de bredere leveringszekerheid

[0:25:22] en hoe die geborgd wordt.

[0:25:23] Hij besluit om te stoppen met de gaswinning in Groningen.

[0:25:25] Dat stellen wij hier niet ter discussie.

[0:25:29] Een interruptie van mevrouw Kreuger.

[0:25:31] Ja, voorzitter.

[0:25:32] De heer Erkes zit hier nu een beetje een ronde dansje te doen.

[0:25:36] En ik begrijp ook zijn ongemak. Hij zit hier als enige.

[0:25:38] Zijn twee maatjes in dit hele epistel, in deze hele situatie, zit hier nu niet.

[0:25:45] Maar klopt het, vraag ik aan de heer Erkens,

[0:25:49] dat de Eerste Kamer-fractie van de VVD samen met twee andere formerende partijen hebben gezegd

[0:25:54] wij willen de stemming, de behandeling afwachten tot de wet leveringszekerheid?

[0:26:01] Voorzitter, volgens mij kan mevrouw Kreuker het debat zelf ook terugkijken.

[0:26:05] Maar, voorzitter, hoe kan het dan, want dat hebben we teruggekeken en dat is er gezegd,

[0:26:10] dus dat is wel degelijk gekoppeld aan die wetsbehandeling, dat de heer Erkens nu zegt

[0:26:14] nee hoor, we wouden gewoon even een korte vragenronde en voor de rest is er geen enkel probleem

[0:26:18] en staat het besluit niet ter discussie.

[0:26:20] Waarom gaat de heer Erkens dan nu hier in deze Tweede Kamer een rookgordijn creëren?

[0:26:25] Waarom zegt de heer Erkens niet gewoon, mijn Eerste Kamer-fractie wil kennelijk nog minstens

[0:26:30] een jaar, minstens een jaar uitstel van een definitief besluit over Groningen?

[0:26:36] Ik ben nu wel echt klaar met dit geframe wat hier plaatsvindt.

[0:26:39] De Eerste Kamer-fractie heeft gevraagd om een exoschriftelijke vragenronde aan de staatssecretaris.

[0:26:43] De staatssecretaris heeft dan volgens mij ook van gezegd dat dat vrij snel kan, die beantwoording.

[0:26:48] Daarin gaan vragen gesteld worden, onder andere inderdaad over het wetsvoorstel rondom levering zekerheid van gas,

[0:26:53] de gasopslagen die trouwens hier ook op de agenda staat, waar ik dadelijk ook nog wat inhoudelijke vragen over zou willen stellen.

[0:26:58] Nu wordt er een heel groot beeld gecreëerd alsof de gaswinning in Groningen niet beëindigd gaat worden om politieke punten te scoren.

[0:27:04] En daar ben ik eigenlijk wel klaar mee.

[0:27:05] Dat besluit staat niet de discussie.

[0:27:07] We gaan stoppen met de gastvinding in Groningen.

[0:27:09] En de Eerste Kamer gaat nog een schriftelijke vragenronde doen over die wet.

[0:27:12] That's it.

[0:27:14] Ja, voorzitter.

[0:27:15] That's it is wel heel makkelijk gezegd vanuit hier in Den Haag.

[0:27:20] Terwijl mensen in Groningen nu denken.

[0:27:21] Hoe kan het dat na decennia van verbroken beloften nu weer de boel op de lange baan gaat?

[0:27:28] Hoe kan het?

[0:27:30] Het is zo'n ongelofelijke klap in het gezicht van mensen.

[0:27:32] En dan blijft toch de vraag, is de inzet van de VVD en haar twee collega's in de formatie

[0:27:39] om het besluit afhankelijk te maken van of wat wij hier vandaag bespreken in de Tweede

[0:27:45] Kamer, want dat wordt ook in de media gezegd, of van de behandeling van die wet.

[0:27:49] Want dan hebben we het niet over een vertraging van een paar weken.

[0:27:54] De heer Erkens, en dan geef ik het woord aan de heer Eerdmans.

[0:27:58] De heer Eerdmans heeft een punt van orde.

[0:28:01] Er worden hier vragen gesteld aan de VVD-collega

[0:28:03] alsof hij in de Eerste Kamer zit. Ik heb daar grote problemen mee.

[0:28:06] Hij zit hier als Tweede Kamerlid. Kijk, we kunnen allemaal reflecteren.

[0:28:09] Dat heb ik ook gedaan, wat er gisteren in de Eerste Kamer is gebeurd.

[0:28:11] Maar we kunnen hier geen debat gaan voeren met de Eerste Kamer.

[0:28:14] En dat doet mevrouw Kreugen wel, mevrouw Beckerman ook.

[0:28:16] Dan zou ik zeggen, lijn je collega's op in de Eerste Kamer.

[0:28:19] Voer daar dat debat. Heb dat gisteren gedaan, doe dat volgende week.

[0:28:22] Maar dit is een debat hier in de Tweede Kamer.

[0:28:24] Ik vind het echt ongemakkelijk en ik vind het ook verkeerd.

[0:28:27] Dus ik vind dat dat moet stoppen. Dat gaat nergens over.

[0:28:30] Ik heb ook een punt van orde, voorzitter.

[0:28:32] Dan gaan we eerst naar het punt van orde van mevrouw Beckerman.

[0:28:36] En dan geef ik een reactie.

[0:28:38] Voorzitter, normaal zou je dat doen, heeft de heer Eerdmans gelijk.

[0:28:43] In de Eerste Kamer is gisteren een directe link gelegd met dit debat van vandaag.

[0:28:50] In de Eerste Kamer is een directe link gelegd met het debat van vandaag.

[0:28:54] is een directe link gelegd met een wet die de staatssecretaris in voorbereiding heeft.

[0:28:59] Omdat die link er heel direct ligt, lijkt het me niet meer dan logisch

[0:29:04] als de Eerste Kamer wacht op de Tweede Kamer en wacht op dit debat.

[0:29:09] Als dat het excuus is, dan vind ik het niet meer dan logisch

[0:29:13] dat we dat vandaag ook hier bespreken.

[0:29:17] Ik ga nog steeds over wie ik het woord geef.

[0:29:20] Ik zie dat mevrouw Kreugen nu iets wil zeggen, dus ik geef het woord.

[0:29:24] Ja, voorzitter, op het moment dat de heer Erkens hier suggereert,

[0:29:28] en dat doet hij ook om kou uit de lucht te halen en de boel te kalmeren,

[0:29:32] want inderdaad, in Groningen wordt nu een spoeddebat aangevraagd,

[0:29:35] omdat mensen woedend zijn,

[0:29:37] dat de heer Erkens suggereert dat het alleen maar om een vragenronde gaat,

[0:29:40] terwijl er echt is gesuggereerd dat het gaat om de behandeling van de wet gasleveringszekerheid,

[0:29:46] dan doet het er door behoorlijk veel toe hier in deze Tweede Kamer

[0:29:49] over wat er gisteren is gewisseld.

[0:29:51] En kan de heer Erkens daar namens de VVD ook duidingen geven?

[0:29:55] Dat lijkt me volstrekt normaal.

[0:29:57] U heeft een helder punt.

[0:29:59] Dan de heer Eerdemans wil er daar nog op reageren.

[0:30:01] Ik vind het helemaal prima dat wij het hier over Eerste Kamer hebben.

[0:30:03] Maar je kunt niet de collega uit de Tweede Kamer ter verantwoording roepen op wat daar gebeurt.

[0:30:07] En dat doet u, dat deed de collega net wel.

[0:30:09] En dat vind ik verkeerd.

[0:30:10] Ik vind het staatsrechtelijk onjuist.

[0:30:12] We zitten in de Tweede Kamer.

[0:30:13] Je mag hier alle pijlen op elkaar afvullen, maar dan wel in de juiste volgende juiste functie.

[0:30:18] Want het wordt een hele rare boel, voorzitter.

[0:30:20] als wij hier elkaar de maat gaan nemen op wat collega's in de Eerste Kamer hebben gedaan.

[0:30:25] Want die kunnen zich hier niet verdedigen.

[0:30:27] Dit is de heer Erkens, die moet het namens de Tweede Kamer doen.

[0:30:30] En ik zou zeggen stop dit, want het wordt een, ja, wordt een ratje toe.

[0:30:34] Oké, ik ga deze discussie even afronden.

[0:30:37] Het is natuurlijk zo dat elk lid heeft de verantwoordelijkheid om het onderscheid

[0:30:41] tussen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer helder te houden.

[0:30:44] Maar ik heb begrepen in deze discussie is er onduidelijkheid ontstaan

[0:30:48] over ook wat de positie is van de VVD in de Tweede Kamerfractie met betrekking tot de behandeling van

[0:30:53] een wet. Dus van daar sta ik toe dat daar opheldering over wordt gevraagd en daarbij houdt iedereen zijn

[0:31:01] rol in acht en ik zie dat dat op dit moment ook gebeurt. Dus als er aanleiding is om dat te stoppen,

[0:31:07] dan zal ik dat ook doen. Dan kijk ik eventjes naar de heer Erkens die volgens mij nog een reactie

[0:31:15] die zou geven op mevrouw Kreuger.

[0:31:17] Dus het woord is aan de heer Akker.

[0:31:19] Kijk, voorzitter, mijn inbreng is geschreven op de stukken van dit debat,

[0:31:24] maar ik vind het wel terecht dat collega's inderdaad vragen om opheldering.

[0:31:27] Het is heel simpel, dat geef ik ook meerdere maals aan trouwens,

[0:31:29] en ik kan het nog vijf keer aangeven als het noodzakelijk is.

[0:31:31] De gaswinning in Groningen, dat gaat stoppen.

[0:31:33] Daar hebben we in de Tweede Kamer ook voor gestemd.

[0:31:35] Het gaat nu met feitelijke vragen rond in de Eerste Kamer

[0:31:37] over die behandeling aan zichzelf.

[0:31:39] Maar het besluit om de gaswinning weer ter discussie te stellen,

[0:31:41] Dat is gewoon geen sprake van het gaan we hier als VVD ook niet doen.

[0:31:44] Dus dat is heel simpel.

[0:31:48] Mevrouw Kruijgen.

[0:31:49] Ja, voorzitter, dan toch een hele specifieke vraag op de zin die de heer Erkens nu zegt.

[0:31:55] Het wetsvoorstel gaat natuurlijk over de definitieve sluiting van het Groninger veld.

[0:32:00] Beton in die putten.

[0:32:01] Ik hoorde de heer Erkens hier zeggen de gaswinning gaat stoppen.

[0:32:05] Kan de VVD hier heel duidelijk zeggen, wat de VVD betreft,

[0:32:09] gaat het Groninger veld definitief sluiten?

[0:32:14] Voor mij werd dat zes keer gezegd.

[0:32:16] Wat de VVD betreft gaat het veld definitief sluiten.

[0:32:18] Ik kan het nog acht keer zeggen, maar ik weet niet wat mevrouw Kreuger nog meer zoekt.

[0:32:25] Dat was inderdaad de laatste interruptie van mevrouw Kreuger.

[0:32:29] Ik zou zelf nog een interruptie willen plegen namens de Partij voor de Dieren.

[0:32:33] Dus ik geef even het woord over, of het voorzitterschap over aan mevrouw Beckerman.

[0:32:37] Dankuwel, dan geef ik het woord aan mevrouw Teunissen van de Partij voor de Dieren.

[0:32:42] Ik zou toch graag nog iets meer helderheid van de heer Erkes willen zien, want hij zegt

[0:32:47] heel duidelijk dat we als VVD ook willen dat de gaswinning in Groningen stopt, maar is

[0:32:54] het nou zo dat de VVD gaat wachten tot dat wetsvoorstel daar is met een definitief besluit, of is het

[0:33:00] nou zo dat de VVD zegt dat ze daar niet op gaan wachten en dat ze slechts een paar vragen

[0:33:06] en we gaan nu zo snel mogelijk het wetsvoorstel goedkeuren

[0:33:12] en stoppen met de gaswinning.

[0:33:13] Ik geef het woord aan de heer Erkens, VVD.

[0:33:15] Dank, voorzitter.

[0:33:16] Politiek hebben we hier een besluit in de Tweede Kamer al genomen

[0:33:18] om zo snel mogelijk te stoppen met de gaswinning.

[0:33:20] We hebben hier ook ingestemd met de wet

[0:33:21] en de Eerste Kamer gaat zelf over de behandeling.

[0:33:23] Dus ik kan het nog meermaals herhalen, maar dat is wat het is.

[0:33:26] Maar nogmaals, wat ik al aangegeven is,

[0:33:27] het feit dat de Eerste Kamer een schriftelijke vragenronde heeft aangevraagd,

[0:33:31] betekent niet dat we opeens meer gas gaan winnen in Groningen.

[0:33:33] Dat stopt gewoon en dat besluit is gewoon hier al genomen.

[0:33:36] Dus dat wil ik proberen weg te halen, die ruis die daarop ontstaat.

[0:33:39] De Tweede Kamer en het kabinet hebben dat besluit genomen.

[0:33:42] Op dat besluit gaat niet teruggekomen worden.

[0:33:45] Tweede interruptie, Teunisse Partij voor de Dieren.

[0:33:47] Ja, voorzitter, dan vraag ik me wel af waarom...

[0:33:50] We zien hoeveel onrust dit veroorzaakt.

[0:33:52] Heeft de VVD dat inderdaad wel meegenomen in de overwegingen om hier nog vragen over te stellen?

[0:33:58] Ik snap dat het aan de Eerste Kamerfractie is om vragen te stellen.

[0:34:01] Maar is de heer Erkens zich ervan bewust hoeveel onrust dit wel niet heeft veroorzaakt in Groningen?

[0:34:07] En wat zegt hij tegen al die mensen in Groningen die al jarenlang in de ellende zitten en nu

[0:34:13] eindelijk hadden verwacht dat het alleen nog maar even tekenen was bij het kruisje?

[0:34:18] Wat zegt hij tegen al die mensen in Groningen?

[0:34:22] Voorzitter, ik kan het nog meermaals herhalen.

[0:34:25] Het politieke besluit dat de gastwinning stopt is hier genomen al.

[0:34:29] Dat verandert niet.

[0:34:30] Dat blijft gewoon zo.

[0:34:31] Onrust ontstaat ook doordat mensen een schriftelijke vragenronde...

[0:34:35] heel erg opspelen op Twitter.

[0:34:38] Met politieke statements zoals het is een klappende gezicht.

[0:34:41] Het besluit staat de discussie. Het besluit staat niet de discussie.

[0:34:43] We stoppen met de gastwinning in Groningen.

[0:34:45] Zo simpel is het.

[0:34:46] En ik vind het ook een gedeelde verantwoordelijkheid hier in de Kamer...

[0:34:49] om die rust erover te bewaren en ook geen ruis te creëren met elkaar...

[0:34:52] omdat die discussie ook niet op tafel ligt en ook niet op tafel gaat komen.

[0:34:59] Ik wil graag het voorzitterschap weer overnemen.

[0:35:03] Dat kan, en dan wil ik u melden dat de heer Eerdmans ook een interruptie wil doen.

[0:35:06] Ja, dan ga ik zo vanuit het voorzitterschap weer naar de heer Eerdmans. Gaat uw gang.

[0:35:12] Ja, een vraag aan de heer Erkens.

[0:35:14] Als je vragen stelt, een vragenronde inlast, maar je weet op voorhand al eigenlijk dat,

[0:35:19] als ik het goed begrijp, de uitslag is het Groningenveld blijft dicht,

[0:35:22] waarom hou je dan die vragenronde?

[0:35:24] Dat is op zich denk ik wel een goede vraag.

[0:35:26] Als je leveringszekerheid belangrijk vindt, dan kan het zo zijn, volgens mij,

[0:35:30] als de antwoorden dermate zijn, dat jij besluit om dan toch het Groninger Veld weer te openen.

[0:35:37] Of zie ik dat verkeerd?

[0:35:38] Ik vind het wel interessant, voorzitter, dat de heer Eerdmans, die net een punt van orde maakte,

[0:35:42] over dat ik me uitspreek over wat de Eerste Kamer doet,

[0:35:44] nu zelf de vraag stelt waarin ik moet interpreteren over wat de Eerste Kamer zou vinden.

[0:35:48] Daar ga ik me niet toe laten ontlokken, voorzitter.

[0:35:51] Ik kom dadelijk in mijn inbreng trouwens terug op leveringszekerheid.

[0:35:54] Wat je eigenlijk ziet in de adviezen is dat op korte termijn het eigenlijk al goed geborgen is door het kabinet,

[0:35:57] dat de risico's vrij beperkt zijn, dat op middellange termijn er echt meer moet gebeuren.

[0:36:02] Daar zou ik dadelijk ook een aantal stevige voorstellen op doen.

[0:36:04] Dat staat los van de gasproductie in Groningen.

[0:36:05] Dat stopt het ons betreft definitief.

[0:36:07] Maar er zijn wel een aantal zaken die het kabinet nog moet doen om die leveringszekerheid

[0:36:11] door het wegvallen van het Groninger gas goed te borgen in Nederland.

[0:36:14] En dan, ja, nemen wij het besluit wel om die andere acties te nemen

[0:36:17] in plaats van Groningen weer ter discussie te stellen.

[0:36:22] De heer Erkens vervolgt zijn betoog.

[0:36:24] Begin zijn betoog, voorzitter.

[0:36:27] Nou, u heeft al redelijk wat betoogd, maar...

[0:36:29] Ja, nee, maar...

[0:36:32] Ik sla ook een stukje over, voorzitter.

[0:36:34] De situatie op de gasmarkt, die blijft wel precair en krap.

[0:36:38] En het tekortentermijn, wat ik tegen de heer Eepmans zei,

[0:36:40] neemt het kabinet wel de juiste acties om te voorkomen dat er tekorten ontstaan in Nederland.

[0:36:44] En daar zijn we blij mee.

[0:36:45] Tegelijkertijd zien we dat het kabinet op de middellange termijn onvoldoende doet.

[0:36:49] En dat baart ons wel zorgen.

[0:36:51] Het kabinet kan immers bij individuele maatregelen

[0:36:53] steeds argumenteren waarom het niet noodzakelijk is.

[0:36:56] Dus lange termijncontracten met Noorwegen zijn niet zaligmakend.

[0:37:00] Strategische gasreserves kosten geld.

[0:37:03] Een verplichte vulgraat is een ingreep in de markt.

[0:37:06] En de optelsom van al deze toch wel rationeel lijkende keuzes

[0:37:10] is misschien wel irrationeel beleid waarmee we risico op risico stapelen.

[0:37:13] Maar de verzekering sluit je immers af om een onwaarschijnlijk risico

[0:37:18] met grote impact af te dekken.

[0:37:20] En zo geldt het ook voor de energiemarkt.

[0:37:21] We maken toch steeds de keuze om dat risico niet af te dekken.

[0:37:24] Ten eerste kan het kabinet meer doen om de gasproductie op de Noordzee toe te laten nemen.

[0:37:28] Het versnellingsplan heeft nog geleid tot niets, maar erger zelfs de productie daalt.

[0:37:34] Het is een mislukking tot nu toe, en nieuwe projecten komen niet van de grond.

[0:37:37] Hierdoor verliezen we miljarden aan baten voor de overheid, verslechtert de leveringszekerheid

[0:37:41] en beschadigen we het klimaat door de inpol van vervuild schaligas.

[0:37:44] Mijn vragen aan de staatssecretaris.

[0:37:46] Is hij bereid om een sectorakkoord voor gaswinning op de Noordzee af te sluiten,

[0:37:51] samen met de sector, met heldere afspraken voor beide zijden.

[0:37:54] Wanneer stopt de gaswinning? Wat is het fiscale klimaat?

[0:37:57] Wat zijn de harde deadlines rondom vergunningen?

[0:37:58] Om die zekerheid te creëren, zodat we echt wel detail keren.

[0:38:01] Want die afnemende gasproductie op de Noorse, die baart onze fractie wel zorgen.

[0:38:05] Ten tweede, voorzitter, de lange termijncontracten uit Noorwegen.

[0:38:09] Het onderzoek toonde aan dat er ook nadelen aan zitten en dat het niet zaligmakend is.

[0:38:12] Dat klopt. Qua prijs is het niet al te verdeliger

[0:38:14] en ook prijzen in lange termijncontracten kunnen meebewegen.

[0:38:18] Dat in zich is ook niet nieuw, maar tegelijkertijd zorg je er wel voor

[0:38:21] dat er in tijden van schaarste je niet achter in de rij komt te staan.

[0:38:24] Kan de minister daarop reflecteren?

[0:38:26] Ziet hij daar geen rol voor langetermijncontracten?

[0:38:29] En is het geen signaal dat alle andere landen die de wereldmarkt afstrijden,

[0:38:33] China, Japan, Zuid-Korea, vrijwel elk ander Europees land,

[0:38:37] om deze contracten af te sluiten, zijn die landen zo dom en zijn wij zo slim?

[0:38:40] Of laten wij toch hier een bepaald risico onbehandeld?

[0:38:45] Als laatste, voorzitter, de verplichte vulgrade voor de gasopslagen.

[0:38:48] We zijn blij dat het wetsvoorstel spoedig naar de Kamer komt.

[0:38:51] Tegelijkertijd zien we dat het kabinet dit als een bevoegdheid wil vormgeven,

[0:38:55] waardoor we het mogelijk niet gaan inzetten en in een crisis achter de feiten komen aan te lopen.

[0:38:59] Aangezien een tekort mogelijk te laat wordt waangenomen om een bevoegdheid nog effect te laten hebben.

[0:39:05] En daarnaast geeft het kabinet ook aan geen strategische voorraad te willen aanleggen om geen opslag uit de markt te halen.

[0:39:11] Het is wel het een of het ander voor onze fractie. Of de vulgraat of de strategische reserve.

[0:39:15] Dus graag ook reactie van het kabinet welke maatregel de leveringszekerheid het beste kan versterven.

[0:39:20] Voorzitter, en volgens mij is mijn tijd dan op en bent u coulant geweest,

[0:39:25] maar dan zien we dezelfde passiviteit ook op het borgen van de leveringszekerheid van elektriciteit na 2030.

[0:39:31] Het kabinet benoemt in een brief dat deskundigen wel de noodzaak voor een mogelijk capaciteitsmechanisme zien.

[0:39:37] En aan het einde concludeerde het kabinet dat actie niet nodig is,

[0:39:40] en eigenlijk dat het wel snor zit met de leveringszekerheid.

[0:39:42] Ik zie de minister neescheuren, maar misschien kan hij die zorg dan ook weghalen.

[0:39:45] En ik hoor graag de reactie dus daarop hoe ze deze route verder laten onderzoeken.

[0:39:48] Dank u, voorzitter, voor uw collage.

[0:39:51] Hartelijk dank voor uw bijdrage.

[0:39:53] Ik zou graag namens de Partij voor de Dieren nog een interruptie willen plegen.

[0:39:57] Dus ik geef het woord, het voorzitterschap, weer aan mevrouw Beckerman.

[0:40:00] Ik neem het voorzitterschap over en ik geef het woord aan mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren.

[0:40:04] Voorzitter, ja, de heer Erkens toogt steeds dat we meer gas uit de Noordzee moeten winnen

[0:40:10] omdat we anders afhankelijk worden van andere landen om daar schalinggas vandaan te halen.

[0:40:15] En de Partij voor de Tieren is er helemaal mee eens dat we dat niet moeten doen.

[0:40:19] Vervuilend schaligas uit andere landen halen doen we nu wel, bijvoorbeeld uit Qatar.

[0:40:24] Maar nu is er een onderzoek van de Universiteit Groningen, daaruit blijkt dat bij toegenomen

[0:40:28] aanbod van gas uit de Noordzee de prijzen zullen dalen en dat de vraag naar gas daardoor

[0:40:34] zal toenemen.

[0:40:36] En dat we dus onder de streep niet minder, maar juist meer gas gaan winnen, doordat we

[0:40:40] niet alleen maar uit de Noordzee gas gaan winnen, maar dat we ook gewoon die LNG naar binnen blijven halen.

[0:40:46] Dus mijn vraag is, waar baseert de heer Erkens op dat het beter is om gas te winnen uit de Noordzee

[0:40:51] en dat daardoor minder gas op de markt komt? Want dat is niet het geval, blijkt uit dat onderzoek.

[0:40:56] Erkens, VVD.

[0:40:57] Nou, ik ben blij dat het onderzoek zegt dat de prijzen zullen dalen,

[0:41:00] want die zijn nog heel hoog voor veel huishoudens op dit moment.

[0:41:02] Maar we gaan de komende jaren meer dan 80 procent van ons gas moeten importeren.

[0:41:06] Uit landen uit het Midden-Oosten, waar we miljarden naar overmaken.

[0:41:09] We importeren het uit de VS, waar LNG-terminals inderdaad schepen vullen

[0:41:14] om vervuild schaligas naar ons toe te brengen.

[0:41:16] En volgens mij moet inderdaad wel de gaswinning op de Noordzee hand in hand gaan

[0:41:19] met de afbouw van het gebruik van fossielgas in Nederland.

[0:41:22] Alleen wat we nu heel erg zien is dat de maatregelen nemen om het aanbod weg te halen in Nederland.

[0:41:28] Dat zorgt eigenlijk voor krapte op die aardgasmarkt.

[0:41:29] En als tegelijkertijd we net zoveel aardgas met elkaar verbruiken,

[0:41:32] dan gaan de prijzen omhoog, verduurzamen we hem niet en duwen we het effect naar buiten.

[0:41:36] Dus daarom zei ik zelf ook bij zo'n sectorakkoord,

[0:41:38] want mevrouw Kreuger is er volgens mij eerder mee gekomen, ik zie haar knikken,

[0:41:41] moeten we ook een afspraak maken wanneer die gaswinning dan stopt in Nederland.

[0:41:44] Dus hij mag niet uitstijgen boven onze nationale behoeften

[0:41:47] en het moet niet leiden tot meer consumptie.

[0:41:49] Dus daar zal de staatssecretaris ook het beleid voor moeten maken,

[0:41:51] maar ik vind het dan wel logischer om het gasverbruik

[0:41:53] wat wij de komende jaren gewoon nog kunnen hebben met elkaar

[0:41:55] in te vullen met gas van de Noordzee in plaats van schaliegas uit de VS,

[0:41:59] wat echt tot drie keer toe zo vervuilend is als het gas wat we hier kunnen winnen.

[0:42:03] Ja, voorzitter, maar het is dus en-en.

[0:42:05] Dus we gaan en meer gas winnen uit de Noordzee

[0:42:08] En omdat de prijzen dalen, wordt er ook gewoon nog steeds energie gehaald uit de VS, uit Qatar.

[0:42:14] Dus er zal meer vervuiling zijn.

[0:42:16] En ik ben blij dat de heer Erkes zegt van ja, we moeten uiteindelijk stoppen met die gaswinning.

[0:42:22] Maar dat is natuurlijk niet afhankelijk alleen maar van onze nationale behoefte.

[0:42:26] Je kunt energie besparen, maar daarnaast hebben we gewoon een klimaatakkoord van Parijs.

[0:42:31] En dan is er een onderzoek van CEDELF en dat zegt we moeten in 2034 gestopt zijn met de gaswinning,

[0:42:37] want dan is ons koolstofbudget op.

[0:42:39] Dus mijn vraag is, hoeveel waarde hecht de heer Erkens er eigenlijk aan?

[0:42:43] Hoe hard is die grens voor de heer Erkens dat we zeggen

[0:42:46] we moeten echt voldoen aan dat klimaatakkoord van Parijs?

[0:42:49] Is dat dan de grens wanneer we moeten stoppen?

[0:42:51] En dat is 2034.

[0:42:53] Erkens, VVD.

[0:42:54] Nou ja, voorzitter, het is natuurlijk een interpretatie van het Parijsakkoord.

[0:42:57] Het gaat er om hoeveel CO2-budget heb je nog?

[0:42:59] En de Partij voor de Dieren rekent met andere scenario's,

[0:43:01] met name degene waarin je historische uitstoot heel erg meerekent.

[0:43:04] en dan zou zeggen dat Nederland op veel kortere termijn fossielvrij moet zijn dan eigenlijk mogelijk is.

[0:43:09] Wij hebben afgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

[0:43:13] We hebben ook gezegd in 2040 dat we een grote stap gezet moeten hebben daarna.

[0:43:16] Ik denk dat gaswinning op de Noordzee hand in hand gaat met het klimaatbeleid,

[0:43:21] omdat we in Europa ook een aantal zaken met elkaar nu afgesproken hebben.

[0:43:24] Door het ETS-systeem gaan we in 2040 geen gas meer verbranden in onze elektriciteitscentrales,

[0:43:29] één van de grootste verbruikers.

[0:43:30] De Glastuinbouw heeft aangegeven in 2040 klimaatneutraal te willen zijn.

[0:43:33] Daar hebben ze ambitieuze plannen voor.

[0:43:35] En in de gebouwde omgeving zetten we langzaam ook op de stap naar elektrificatie.

[0:43:39] Na het gebruik van warmtenetten gaat het zo door.

[0:43:41] Dus uiteindelijk gebruiken wij steeds minder aardgas.

[0:43:43] En dat beleid moet hand in hand gaan met gaswinning op de Noordzijde.

[0:43:46] En ik wil ook daarbij nog benadrukken dat we geopolitiek natuurlijk in een situatie zitten...

[0:43:50] ...waarin het opblazen van één pijpleiding, of het dichtgaan van een energie-turbo in de VS...

[0:43:55] ...tot een tekort kan leiden op de Europese markt.

[0:43:57] Wat ook tot heel veel leed kan leiden voor veel mensen.

[0:43:59] Dus ik vind dat energiebeleid hand in hand moet gaan met klimaatbeleid.

[0:44:02] Maar dat we inderdaad ook niet blind moeten zijn van de negatieve gevolgen daarvan.

[0:44:06] Maar dat geldt beide kanten op.

[0:44:07] Wij moeten zorgen dat er voldoende beleid is om minder aardgas te verbruiken.

[0:44:10] Maar ik vind ook dat de partij voor de dieren moet reflecteren.

[0:44:13] Over dat we nu inderdaad de problemen gewoon de grens overduwen.

[0:44:16] Je moet maar eens kijken, op 1Vandaag stond pas een heel interessant stuk.

[0:44:18] Vierde voorzitter, zeg ik dat richting u.

[0:44:21] Mevrouw Teunissen, het is een beetje complex om dan met twee petten aan tegen u te praten.

[0:44:25] Op 1Vandaag, waarin inderdaad de winning van schaligas in de VS goed toegelicht werd.

[0:44:29] In Texas onder andere.

[0:44:30] Het gebeurt midden in woonwijken.

[0:44:31] En dat zijn dus echt gewoon chemicaliën die de grond in gespoten worden.

[0:44:35] Kinderen die daar gewoon echt ziek van worden in die onderzoek.

[0:44:37] Het is echt een vervuilende manier van gaswinning.

[0:44:39] En ik wil ook niet blind zijn voor die gevolgen.

[0:44:41] Dus dan zeggen doe die gaswinning op de Noordzee.

[0:44:42] Maak daar goede afspraken over.

[0:44:44] En doe er dan wel hand in hand met je klimaatbeleid.

[0:44:46] En dan geef ik het voorzitterschap terug aan mevrouw Teunissen.

[0:44:50] Dank voorzitter.

[0:44:51] En dan ben ik nu weer de voorzitter.

[0:44:53] En dan geef ik het woord voor de eerste termijn aan mevrouw Beckerman van de SP.

[0:44:58] Ja, voorzitter. Ik heb er niet van geslapen. Ik vind echt bizar wat er gisteren is gebeurd

[0:45:16] in de Eerste Kamer. Hoe durven ze? Schamen zich niet. En dat komt omdat Groningen jarenlang

[0:45:26] belazerd is door de politiek. En eindelijk stonden we op het punt dat het definitief einde

[0:45:38] van de gaswinning deze maand geregeld kon zijn. Hoe durven ze? Jarenlang hebben Groningers,

[0:45:50] wij, in onzekerheid en onveiligheid in kapotte huizen gezeten. Nog steeds zitten tienduizenden

[0:45:57] Groningers vast in een kapot en onveilig huis. Hoe durven ze? Eindelijk waren we op het punt

[0:46:06] dat tenminste die oorzaak eindelijk zou worden weggenomen.

[0:46:13] Hoe durven ze om dat weer te vertragen?

[0:46:20] Voorzitter, en dan wordt er nu gezegd, na de heftige reacties,

[0:46:25] terecht heftige reacties, voorzitter, want ga maar eens slapen met het idee

[0:46:29] daar gaan we weer, daar gaan we weer.

[0:46:33] Na al die jaren.

[0:46:37] Iedereen die dacht nu durf ik eindelijk hoop te hebben

[0:46:40] voelt zichzelf dom omdat je er weer ingetrapt bent.

[0:46:43] En zo voel ik mij ook.

[0:46:46] Voorzitter, de Eerste Kamer heeft niet gevraagd om even een extra ronde.

[0:46:55] Die mogelijkheid lag op tafel, een extra ronde.

[0:46:57] De staatssecretaris zou snel beantwoorden.

[0:46:59] Dan zou er volgende week debat en stemmingen kunnen zijn.

[0:47:02] Er is letterlijk een koppeling gelegd met de wet gasmarkt.

[0:47:08] En die wet is er pas eind dit jaar.

[0:47:11] ...gaat pas in, op z'n vroegst, halverwege volgend jaar.

[0:47:16] Is dat de boodschap die de partijen nu willen geven?

[0:47:20] En in de Eerste Kamer is een link gelegd met het debat van vandaag.

[0:47:25] En dan vind ik het schaamteloos dat de PVV en de BBB niet eens hier zijn, voorzitter.

[0:47:35] Want dit is niet zomaar even een politiek besluit.

[0:47:40] Er is een hele parlementaire enquête geweest, waarin precies dit punt, die leveringszekerheid,

[0:47:49] werd benoemd als rookgordijn.

[0:47:52] Voorzitter, want ik kan u vertellen, die jarenlang, twaalf jaar lang, heb ik hier actie gevoerd,

[0:47:57] heb ik strijd geleverd hiervoor met Groningers.

[0:48:00] En een van de moeilijkste dingen was altijd dat er met leveringszekerheid tegen je werd

[0:48:07] gesrampt.

[0:48:08] Ik kan me nog herinneren dat premier Rutte zei, ja, maar als we dit doen, dan zit oma

[0:48:13] in Limburg in de kou.

[0:48:14] En achteraf bleek het gewoon een leugen te zijn.

[0:48:17] Het bleek niet waar te zijn.

[0:48:18] Dat heeft de parlementaire enquête haar fijn blootgelegd.

[0:48:22] En nu doen ze het op weer.

[0:48:23] Hoe durven ze, voorzitter?

[0:48:25] En ik hoop dat deze week de druk vanuit Groningen torenhoog wordt opgebouwd.

[0:48:32] Voorzitter, ik heb vannacht zelfs gegoogeld hoe kom je aan beton.

[0:48:37] Ik hoop dat die druk zo hoog wordt dat de Eerste Kamer op haar schede terugkeert en dat we zorgen

[0:48:44] dat we zo snel mogen stemmen en zorgen dat het amendement, Beckerman CS, wordt uitgevoerd

[0:48:50] waarmee we definitief een einde maken aan de gaswinning in Groningen, voorzitter.

[0:49:00] Hartelijk dank, mevrouw Beckerman.

[0:49:01] Ik was nog niet klaar, maar ik zag een interruptie, want ik dacht, dan ga ik nog.

[0:49:04] U bent inmiddels wel door uw tijd heen.

[0:49:07] en het was een heel goede afsluiting.

[0:49:11] Ik ga door naar de heer Eerdman, zij heeft een interruptie.

[0:49:15] Collega Beckerman zegt, ik ben vannacht op zoek gegaan op Google naar beton.

[0:49:19] Bedoelt ze daarmee dat zij de putten zelf wilde gaan dichtgooien?

[0:49:22] Of wat moeten we daar ons bij voorstellen?

[0:49:28] Voorzitter, ik zei het met de kwinkslag en toch is het het gevoel dat ik had.

[0:49:34] Want, en wij zijn altijd heel netjes geweest.

[0:49:41] En elke keer werden we belazerd.

[0:49:43] En we is Groningen.

[0:49:45] En voorzitter, u heeft mij nooit kunnen betrappen op dit soort acties.

[0:49:53] Maar Groningen is zo vaak belazerd en in de steek gelaten.

[0:49:58] En als dat nu weer zou gebeuren, wat betekent dat dan wel niet?

[0:50:03] Voor het vertrouwen wat mensen nog moeten hebben in de politiek, voorzitter.

[0:50:12] Voorzitter, mij is al zo lang duidelijk dat dit debat wordt beheerst door emoties en niet door enige ratio in dit dossier.

[0:50:18] Ik ga u onderbreken, u bent al lang door uw interrupties heen.

[0:50:24] Tenzij de leden zeggen van dit is een belangrijk punt en we zitten goed in de tijd,

[0:50:30] dus ik kan ook iedereen één extra interruptie toestaan.

[0:50:34] Maar dan nog bent u al door uw interrupties heen, voor meneer Eerdmans.

[0:50:38] Ik sta mevrouw Beckerman nog toe om deze interruptie te reageren.

[0:50:43] Nee, voorzitter, emotie boven ratio.

[0:50:44] En ik vind het dus jammer dat het genuanceerde beeld vertrokken is bij de SP.

[0:50:48] Want mevrouw Beckerman spreekt namens de Groningers, niet meer namens de SP, maar namens Groningen.

[0:50:53] Dat vind ik ook ongemakkelijk, dat vind ik ongemakkelijk.

[0:50:55] Ik spreek namens Nederland meestal als ik mijn bijdrage doe.

[0:50:59] Dus ik heb daar moeite mee.

[0:51:00] En ik vind wat ze nu zegt, ik ben vannacht op zoek gegaan naar beton.

[0:51:03] Ja, we kennen de SP als een nogal activistische, buitenparlementaire partij.

[0:51:08] Die waar ook zeker, weet je, daar zijn ook dingen door bereikt.

[0:51:11] Maar ik vind dit nogal ver gaan.

[0:51:13] En als dat een oproep is aan Groningers om, kom met z'n allen met een bulldozer,

[0:51:16] dan gaan we het zelf wel doen. Ik vind het onbestaanbaar, voorzitter.

[0:51:19] Ik vind ook eigenlijk dat dat niet kan, dat je dat hier niet kan zeggen. Dank u wel.

[0:51:24] Voorzitter, ik weet dat ik, dat we vaak dat verwijt krijgen om emotioneel te zijn.

[0:51:32] Voorzitter, ik zal het maar tegen u eerderemaal zeggen.

[0:51:34] Ik ben schaamteloos emotioneel hierover.

[0:51:38] En dat komt omdat, dit gaat niet over ratio.

[0:51:44] Dit gaat om een besluit wat diep ingrijpt in mensenlevens.

[0:51:52] Het is niet genoemd in dit debat, maar alle beslissingen, bijvoorbeeld de normering of

[0:51:56] een woning veilig of onveilig is, is gebaseerd op de sluiting van de gaswinning.

[0:52:04] Er zijn nog steeds vele duizenden woningen die, zelfs als de gaswinning nu eindigt, onveilig

[0:52:10] zijn.

[0:52:11] Ik zit op de app met mensen die hun kinderen vannacht wederom in een onveilig huis op bed

[0:52:17] hebben gelegd.

[0:52:20] Daar kunnen we heel rationeel over praten, maar u moet zich realiseren dat als je zo

[0:52:25] vaak beloftes hebt gekregen van de politiek die gebroken zijn, dat dat leidt tot emotie.

[0:52:33] Voorzitter, ik heb het al gezegd, wij zijn altijd netjes gebleven.

[0:52:36] Groningen is altijd netjes gebleven.

[0:52:39] Altijd netjes gebleven.

[0:52:41] hebben rechtszaken gevoerd, hebben demonstraties gelopen, hebben gesmeekt, geschreeuwd, zijn boos geworden,

[0:52:49] maar altijd netjes.

[0:52:51] Maar kijk uit dat je mensen niet breekt.

[0:52:54] Ik zei al, ik heb dat in mijn hoofd laten rondgaan en ik ben opgestaan en ik heb gedacht, ik ga naar dit debat,

[0:53:04] want misschien, en daar heeft u gelijk in zitten, nog enige ratio in de PVV en de BBB en ze zijn er niet.

[0:53:12] En dat vind ik schaamteloos en ik vind dat het vertrouwen in de politiek, voor zover dat

[0:53:19] er al was, nog verder beschaamt.

[0:53:24] Dank u wel, mevrouw Beckerman namens de SP, dan geef ik graag aan haar ook weer het voorzitterschap

[0:53:31] over voor mijn eigen bijdrage.

[0:53:32] Ik neem het voorzitterschap over en ik geef mevrouw Teunis namens Partij voor de Dieren

[0:53:35] het woord.

[0:53:36] Dank u wel, voorzitter.

[0:53:38] Allereerst vindt de Partij voor de Dieren het schandalig dat er partijen zijn,

[0:53:43] BBB, PVV en VVD, die nu het sluiten van de gasvelden in Groningen bewust uitstellen.

[0:53:51] En ik denk dat ze geen idee hebben, voorzitter, geen idee wat dit losmaakt bij de mensen in

[0:53:56] Groningen. Dat we na jarenlang Groningers boven gas geroepen te hebben, het nog steeds niet voor

[0:54:03] elkaar krijgen als politiek om een punt te zetten achter die gaswinning is een grof schandaal

[0:54:08] en grijpt diep in, in de gevoelens, en niet alleen in de gevoelens, maar juist ook heeft

[0:54:14] het diepere gevolgen in Groningen.

[0:54:17] En ik wil de staatssecretaris vragen, het is niet alleen maar, het is zeker niet alleen

[0:54:23] maar op emotioneel vlak, dat is heel terecht wat mevrouw Beckerman van de SP net zegt,

[0:54:28] maar het heeft ook reële grote risico's, brengt het met zich mee, als we langer wachten

[0:54:33] met het sluiten van die gasvelden.

[0:54:35] En ik wil de staatssecretaris vragen, met het uitstellen van dit besluit, wat zijn de gevolgen

[0:54:41] daarvan voor Groningen?

[0:54:43] Wat zijn de reële risico's die er zijn in het gevaar dat alsnog weer woningen schade krijgen?

[0:54:53] Wat veroorzaakt dit?

[0:54:55] En ook de psychische schade.

[0:54:57] Wat is de psychische schade in Groningen na dit vertragingsbesluit van deze drie partijen?

[0:55:04] Ik wil gezegd hebben dat ik het ook schandalig vind dat de BBB en de PVV niet eens durven

[0:55:09] aanwezig te zijn bij dit debat, terwijl ze wel een link leggen met de leveringszekerheid.

[0:55:15] En dan tot slot, op dit punt vind ik het ook schandalig dat er jarenlang als excuus is gebruikt

[0:55:21] juist die leveringszekerheid om niet te stoppen met de gaswinning en dat dat nu weer als excuus

[0:55:26] wordt gebruikt.

[0:55:27] Het kan het daglicht niet verdragen, voorzitter.

[0:55:30] Dat gezegd hebben en wil ik even doorgaan op het punt van graswinning in de Noordzee.

[0:55:35] Want we moeten niet weer dezelfde fouten gaan maken.

[0:55:38] Nederland zou trots moeten zijn op de Noordzee, het grootste natuurgebied van Nederland.

[0:55:43] Er komen 220 soorten vissen voor, ook zeezogdieren, vogels, honderden soorten dieren.

[0:55:49] Maar door ingrijpende menselijke activiteiten zijn ecosystemen daar vernietigd en verstoord.

[0:55:55] En dat dreigt nu weer te gebeuren, doordat het kabinet de graswinning niet wil stoppen in de Noordzee.

[0:55:59] maar wil versnellen.

[0:56:01] Een van de afspraken uit het Noordzeeakkoord is om te onderzoeken of meer winning van gas

[0:56:05] op de Noordzee mogelijk is binnen het Nederlandse koolstofbudget.

[0:56:09] Is daar een onderzoek gedaan door CEDELF?

[0:56:12] Het blijkt dat het niet kan, want in 2034 moet de gaswinning gestopt zijn als we ons

[0:56:18] houden aan het akkoord van Parijs.

[0:56:20] Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de natuur kunnen we niet langer doorgaan met

[0:56:25] het vernietigen van onze zeebodem.

[0:56:27] De staatssecretaris noemt drie redenen om toch door te gaan met die gaswinning.

[0:56:32] Ten eerste zegt hij dat het versnellen van de gaswinning nodig is voor de leveringszekerheid.

[0:56:38] Dat klopt niet, want de verwachte tekorten zijn op korte termijn en de nieuwe putten

[0:56:44] zullen nog niet productief zijn in de periode dat er een tekort is.

[0:56:48] Daarnaast heeft EBN zelf onderzoek laten uitvoeren waarin blijkt dat de gaswinning van Noordzeegas

[0:56:53] nauwelijks invloed heeft op de gasprijs en de leveringszekerheid.

[0:56:59] Het lijkt erop dat hier vooral de betaalbaarheid en de inkomsten voor de staatskasten dominante

[0:57:06] factoren zijn.

[0:57:08] Daarbij zet het kabinet nog steeds niet in op forse energiebesparing, waardoor we dat

[0:57:13] gas helemaal niet meer nodig zouden hebben.

[0:57:15] Dus mijn vraag aan de minister is wanneer hij nou eindelijk echt goed energie gaat besparen,

[0:57:22] zodat we die gaswinning ook echt niet meer nodig hebben.

[0:57:24] Voorzitter, ik noemde het net al eventjes, de derde reden is dat de staatssecretaris noemt

[0:57:32] is dat de meerderheid van de Kamer heeft gestemd voor een motie om gaswinning op de Noordzee

[0:57:36] te versnellen, maar Nederland heeft zich ook gecommitteerd aan het akkoord van Parijs en

[0:57:40] is met het Urgendafonds zelfs door de rechtbank op de vingers getikt om eindelijk iets te

[0:57:44] doen voor het klimaat.

[0:57:46] Dus nieuwe fossiele bronnen aanboren gaat hier rechtstreeks tegenin.

[0:57:50] En ik vraag aan de staatssecretaris, zouden de rechtsstaat en internationale afspraken

[0:57:57] niet zwaarder moeten wegen dan deze aangenomen motie?

[0:58:00] Dank u wel.

[0:58:02] Ik zie als voorzitter dat er twee interrupties zijn, maar beide heren waren heel erg snel.

[0:58:08] Ik denk dat de heer Vlag SGP als eerst was.

[0:58:11] Een fotofinish, zei de heer Erkens.

[0:58:12] De heer Vlag SGP.

[0:58:15] Ja, voorzitter, een vraag aan collega Teunissen.

[0:58:18] Ik hoor haar vooral zeggen wat er niet meer moet gebeuren.

[0:58:21] Groningen moet dicht, daar hebben we het hier al uitgebreid over gehad,

[0:58:24] maar ook activiteit in de Noordzee moet stoppen.

[0:58:27] Terecht willen we ook af van vervuild schaligas.

[0:58:30] Maar ik hoor geen oplossing als het gaat om leveringszekerheid.

[0:58:34] Elektrificering kan gewoonweg niet op de termijnen die u noemt oplossing zijn,

[0:58:39] denk maar aan netcongressie en dat soort zaken.

[0:58:41] Dus als u alleen als oplossing noemt energiebesparing,

[0:58:44] dan vind ik dat een hele magere oplossing.

[0:58:46] maar wellicht heeft u daar nog meer tekst op.

[0:58:49] Teunis, Partij voor de Dieren.

[0:58:52] Voorzitter, ik zeg niet dat we bijvoorbeeld het gas wat er nu wordt gewonnen en dat geïmporteerd,

[0:58:57] dat we daar vandaag mee kunnen stoppen.

[0:59:00] En dat komt omdat er lange tijd niet is ingezet om fundamentele energiebesparing,

[0:59:04] waar de Partij voor de Dieren al twintig jaar om vraagt, wat nog steeds niet gebeurt.

[0:59:08] Dus ja, misschien kunnen we niet vandaag stoppen, maar dat de gaswinningen,

[0:59:12] En dat is mijn belangrijkste punt, dat de gaswinning op de Noordzee een oplossing zou kunnen zijn

[0:59:16] voor de leveringszekerheid.

[0:59:18] Dat klopt gewoonweg niet.

[0:59:19] Dat zegt de Partij voor de Dieren niet, maar dat zegt het onderzoek van de Universiteit

[0:59:23] Groningen.

[0:59:24] Daar blijkt dat het op korte termijn helemaal niks gaat opleveren voor de leveringszekerheid.

[0:59:28] En in die tijd moeten we juist inzetten op energiebesparen, zodat we niet over een aantal

[0:59:34] jaar die gaswinning wel nodig hebben.

[0:59:38] Het komt erop neer.

[0:59:40] De oplossing is misschien niet vandaag stoppen met gas, maar wel in de komende jaren.

[0:59:46] En tegelijkertijd eindelijk inzetten op die forse energiebesparing.

[0:59:52] Als het gaat om energiebesparing, ben ik het volledig met de collega eens.

[0:59:56] Alles wat je niet verbruikt, hoef je ook niet te verduurzamen.

[0:59:59] Zo simpel is het.

[1:00:00] Daar worden ook goede stappen in gezet.

[1:00:01] Dat mag best wel een tandje sneller.

[1:00:03] Dat ben ik van harte met u eens.

[1:00:06] En het hangt er maar vanaf wat je als korte en langere termijn ziet.

[1:00:10] We moeten denk ik ook gewoon onder ogen zien dat de tempo waarin we zouden willen elektrificeren gewoon niet haalbaar is.

[1:00:16] Dat je daarvoor ontzettend veel ook fysiek uit de kast moet trekken om dat te realiseren.

[1:00:20] En dan is het verstandig om ook voor de middellange termijn gewoon gas achter de hand te hebben.

[1:00:26] Gas valt onder fossiel, maar het is ook wel zo dat in bepaalde landen de transitie nu pas wordt gemaakt naar gas toe.

[1:00:32] De reden dat wij versneld van het gas afgaan, is denk ik vooral Groningen.

[1:00:37] En dat heeft in andere landen gewoon een heel andere impact.

[1:00:40] Dus ik denk dat het verstandig is om juist ook als er nog bronnen zijn onder de Noordzee,

[1:00:44] om die verstandig te exploiteren.

[1:00:45] Hebben we ze niet nodig?

[1:00:47] Prima, laten we het lekker zitten.

[1:00:48] Maar ik zou het onverstandig vinden om nu met exploratieactiviteit te stoppen.

[1:00:54] Teunis, Partij voor de Dieren.

[1:00:56] Voorzitter, het is juist ontzettend onverstandig om nog maar enige fossiele bron nu te gaan winnen.

[1:01:01] En dat is iets wat door zo'n beetje alle internationale wetenschappers wordt uitgedragen op dit moment.

[1:01:09] Het IPCC zegt, we kunnen geen fossiele bronnen meer winnen.

[1:01:14] Het is verstandig, verstandig.

[1:01:15] Het meest verstandig is om dat gas nu in de grond te laten zitten.

[1:01:19] En we hebben bijvoorbeeld al heel lang aangedrongen op dat herstelplan gas,

[1:01:24] waar mevrouw Kreuger net ook een terecht punt over maakte.

[1:01:27] Daar heeft het kabinet nog steeds niet op orde.

[1:01:31] Tijdens de gaskrisis hebben we dat al de hele tijd opgehamerd.

[1:01:34] Breng dat nou op orde.

[1:01:36] Dus als nood aan de man komt, ja, dan hebben we een plan nodig.

[1:01:39] Maar dat zou er ook al moeten liggen.

[1:01:40] Dat kan er ook liggen op korte termijn.

[1:01:42] Maar om nu gas te gaan winnen extra, daar neem je enorme risico's mee.

[1:01:48] Voor de komende generaties, voor de natuur, voor het klimaat.

[1:01:51] En dat brengt ook enorme kosten met zich mee later.

[1:01:54] Dus het is een heel onverstandig besluit om nu te gaan winnen.

[1:01:57] Vlag SGP.

[1:01:59] Het gaat om kunnen en willen.

[1:02:01] Als je van fossiele brandstoffen af wil, is dat een legitieme streven, denk ik.

[1:02:06] Er is het alleen maar op dat het op een gegeven moment opraakt.

[1:02:08] En we zijn ook vaak afhankelijk van regimes waar we liever de euro's niet naar overmaken.

[1:02:13] Maar we moeten het ook wel kunnen.

[1:02:14] We zitten hier ook als Tweede Kamer om een verstandig besluit te nemen en beleid te voeren.

[1:02:19] Zodat we onze inwoners ook in de toekomst niet in de kou laten staan.

[1:02:24] En als we het dan hebben over risico's, dan moeten we ook die risico's onder ogen zien

[1:02:28] en elkaar ook geen doemscenario aanpraten als het gaat om het voorhanden houden van bronnen

[1:02:33] in de Noordzee.

[1:02:33] Dat is denk ik een hele verstandige reserve die we hebben en die moet je niet zomaar weggeven.

[1:02:40] Ik zou liever niet de risico's nemen met onze warmtevoorziening die mevrouw Teunissen in

[1:02:46] haar aanpak neemt in mijn ogen.

[1:02:53] Ik weet niet waar het woord domscenario's vandaan komt, want dat heb ik niet gebruikt.

[1:02:59] Dat werp ik in ieder geval, laat ik helemaal bij de heer Vlag.

[1:03:02] Wat ik hoor in het verhaal van de SGP is en en en.

[1:03:06] We moeten kunnen en willen.

[1:03:07] Ja, we willen dus en ongebreideld energie blijven gebruiken en we willen gas winnen in de Noordzee

[1:03:12] en we willen ook nog iets doen voor het klimaat.

[1:03:15] Dat is nou precies mijn punt, dat dat dus niet meer kan.

[1:03:18] Dat we keuzes moeten maken, we moeten gedurfde keuzes willen maken.

[1:03:22] En ja, daar hoort forse energiebesparing bij.

[1:03:25] En dat wil niemand, want niemand wil de burger tekort doen.

[1:03:30] Ik zeg ook zeker niet dat mensen in de kou moeten komen te zitten.

[1:03:34] Maar we kunnen zeker bij de sectoren die intens zijn, die intens veel gas gebruiken.

[1:03:39] Denk aan de sierteelt bijvoorbeeld.

[1:03:41] Daar kunnen we best wel een tandje minder.

[1:03:43] Maar dat besluit durven partijen hier niet te nemen.

[1:03:45] En dus gaan ze maar over tot gaswinning, tot vernietiging van de natuur,

[1:03:49] tot het breken van het akkoord van Parijs.

[1:03:51] En de Partij voor de Dieren vindt dat onverantwoord.

[1:03:57] Ik wil het woord geven aan meneer Vlag, maar ik heb geen enkel zicht op hoeveel interrupties iedereen heeft.

[1:04:01] Dus gaat u gerust verder. Vlag SGP.

[1:04:03] Ja, ik had tot nu toe nog geen één gebruikt, dus...

[1:04:05] Nee, ik hoorde collega zeggen en, en, en.

[1:04:08] En dat is precies mijn punt in de bijdrage van mevrouw Teunissen.

[1:04:11] We hebben willen stoppen met Groningen.

[1:04:13] We willen stoppen met de Noordzeegas, zegt de Partij voor de Dieren.

[1:04:17] en we willen een betaalbare energievoorziening voor de Nederlander.

[1:04:22] En in onze ogen kan dat niet.

[1:04:23] Als je dat laatste ook wil borgen, als je wil borgen dat mensen niet in de kou zitten,

[1:04:27] zul je ook gewoon dingen achter de hand moeten hebben.

[1:04:30] Volgens mij verschillen we vooral over het tempo waarin het gaat

[1:04:32] en de mate waarin je verstandig omgaat met risico's

[1:04:36] en zouden we de discussie ook wat minder moreel moeten voeren, denk ik.

[1:04:40] Teunissen, Partij voor de Dieren.

[1:04:41] Voorzitter, wij voeren de discussie juist heel reëel.

[1:04:46] Als je kijkt dat bijvoorbeeld grootverbruikers nu 25 keer minder voor gas betalen dan huishoudens,

[1:04:54] dan denk ik dat we daar bijvoorbeeld heel veel kunnen winnen door die grootverbruikers dan

[1:04:58] wat extra te laten betalen en de burger wat minder te laten betalen.

[1:05:02] Dat is een hele simpele oplossing voor de betaalbaarheid, zegt de Partij voor de Dieren ook al heel lang.

[1:05:07] Maar omdat het kabinet en ook een aantal partijen hier de grootverbruikers het hand boven het

[1:05:12] hoofd houdt, niks wil veranderen, fossiele bedrijven hier wil houden in

[1:05:16] plaats van duurzame bedrijven stimuleren, schiet het allemaal niet op.

[1:05:19] En nou notabene als klap op de vuurpijl

[1:05:22] komt er ook nog een onzalig plan om meer gas te gaan winnen.

[1:05:25] En ik denk dat dat echt een doodlopende weg is, voorzitter.

[1:05:28] Letterlijk, want uiteindelijk hebben we maar één aarde.

[1:05:32] Daar doen we het mee en die zijn we nu wel met z'n allen aan het vernietigen.

[1:05:37] Erkens, VVD.

[1:05:39] Ik ga niet vijf interrupties gebruiken,

[1:05:40] aangezien de heer Vlag al best wel lang het onderwerp doorgegaan is.

[1:05:44] Maar ik wil hem heel feitelijk gaan maken.

[1:05:46] We verbruiken in Nederland circa 40 bcm op dit moment aan aardgas.

[1:05:50] Meer dan 80 procent importeren we op dit moment.

[1:05:53] Het wordt alleen maar meer de komende jaren.

[1:05:55] Stel je zou zeggen in 2034 stoppen we, zoals de Partij voor de Dieren zegt,

[1:06:00] stel je doet in ATC het deel te opdoeken, willen wij niet, de grootverbruikers,

[1:06:04] hele strenge maatregelen nemen, meer energiebesparing.

[1:06:07] Dan kan ik me niet voorstellen dat dat 80% van ons gasverbruik zal omhelzen.

[1:06:12] Bent u daarmee eens?

[1:06:14] Theunis, de Partij voor de Dieren.

[1:06:17] Voorzitter, we kunnen in ieder geval ons gasverbruik significant naar beneden halen,

[1:06:22] als we ook echt die keuzes durven te maken.

[1:06:24] Maar daar zijn we nog niet eens, want partijen zoals de VVD,

[1:06:27] die blokkeren al jaren moedige keuzes om tot energiebesparing over te gaan,

[1:06:31] om grootverbruikers meer te laten betalen.

[1:06:34] Dus we komen in ieder geval een heel eind in de buurt.

[1:06:36] Als we wel die stappen durven te zetten, maar u kunt dat steeds blokkeren en dan doorgaan

[1:06:41] met gaswinning.

[1:06:42] Maar dan krijgen we dus over een paar jaar nog veel meer problemen, veel meer kosten

[1:06:46] door de gevolgen van klimaatverandering.

[1:06:48] Erkens, VVD.

[1:06:49] Nee, volgens mij, kijk, feitelijk moedige keuzes voor de Partij voor de Dieren betekent gewoon

[1:06:53] de lasten nog verder verhogen die al het hoogste zijn op het gebied van energie in heel Europa

[1:06:57] en waarschijnlijk ook de wereld op het gebied van vervuiling.

[1:06:59] We zien dat bedrijven al kijken naar buurlanden of productie buiten de EU.

[1:07:03] Dat is geen excuus om niks te doen, maar daar moet je wel rekening mee houden, want je

[1:07:05] gaat het probleem gewoon verplaatsen en we importeren de producten uit andere landen.

[1:07:08] Maar ik hoorde ook, het kan substantieel omlaag, maar het zal niet helemaal weg zijn.

[1:07:12] Dus als je nog iets van nationaal verbruik hebt, in bijvoorbeeld 2030,

[1:07:17] is het dan niet gewoon beter om dat van gasvinding op de Noordzee te hebben?

[1:07:21] Want als dat niet zo is, ben ik wel benieuwd waar het dan, wat u betreft, vandaan moet komen.

[1:07:24] Dus u mag kiezen. Groningen stoppen we mee. Russisch gas willen we niet meer.

[1:07:28] Dus u heeft drie opties eigenlijk. Dat is gasvinding op de Noordzee,

[1:07:31] schalig gas uit de VS of gas uit de Midden-Oosten.

[1:07:34] Voorzitter, ik vind het echt stuitend hoe de VVD hier de Partij voor de Dieren probeert

[1:07:39] weg te zetten, in een hoek probeert te zetten van, vertelt u waar het vandaan komt.

[1:07:45] Wij hebben, toen we in de Kamer kwamen, deden we al voorstellen tegen schaligas en voor

[1:07:52] energiebesparing.

[1:07:53] En de VVD heeft altijd consequent tegen die voorstellen gestemd.

[1:07:57] Heeft altijd gezegd, ja hoor, doe maar dat schaligas, prima.

[1:07:59] En nu de nood aan de man komt, en er wordt een voorstel gedaan tot extra gaswinning in

[1:08:06] de Noordzee, zegt opeens de VVD dat we nu moeten stoppen met schaligas.

[1:08:10] Ik vind het stuitend hoe hier dit argument wordt gebruikt, en misbruikt eigenlijk.

[1:08:15] En wat betreft ons aanbod, ja, de Partij voor de Tieren wil 50 procent energiebesparing

[1:08:21] in 2030.

[1:08:23] Daar moeten we heel veel voor doen.

[1:08:25] Dat betekent dat niet alle sectoren in Nederland een toekomst hebben.

[1:08:28] Maar dat is wel om te voorkomen dat de gevolgen van de klimaatcrisis zo erg worden, nog veel

[1:08:35] erger, dat de kosten nog hoger worden dan voor die maatregelen die we moeten treffen

[1:08:40] voor 2030.

[1:08:42] Dus wij voeren wat dat betreft heel verstandig beleid, omdat we op de lange termijn dan niet

[1:08:47] met een ongebreidelde klimaatverandering zitten en volgende generaties op hoge kosten jagen.

[1:08:54] En ja, daar zullen we nu op dit moment pijnlijke keuzes voor moeten maken, maar we moeten

[1:08:57] voorkomen dat dat de meest kwetsbare raakt.

[1:09:00] En daarvoor moet je ook bijvoorbeeld aan belastingvergoeding gaan doen.

[1:09:05] En moet je ervoor zorgen dat bedrijven, grootverbruikers meer belasting gaan betalen,

[1:09:09] zodat dat niet allemaal op de huishoudens aankomt.

[1:09:13] Erkens VVD.

[1:09:13] Nee ja, voorzitter, afgerondend.

[1:09:15] Het is natuurlijk flauwekul dat ik het nu pas vraag.

[1:09:16] Ik vraag het al drie jaar hier in de Kamer.

[1:09:18] Dit debat hebben we al lang in elkaar, sinds het begin van de energiecrisis in alle eerlijkheid.

[1:09:21] En ik vind het heel normaal om te kunnen vragen.

[1:09:23] Als u inderdaad zegt, we willen geen gaswinning op de Noordzee.

[1:09:25] U geeft aan 15% energiebesparing.

[1:09:28] Dan blijft er gewoon nog een grote hoeveelheid over.

[1:09:29] En ik vraag van u.

[1:09:31] Wat is dan de keuze die u maakt om dat in te vullen?

[1:09:33] Want we gaan gewoon aardgas nodig hebben in 2030 nog.

[1:09:35] En u wilt er geen antwoord op geven.

[1:09:37] Dat mag.

[1:09:38] Maar de consequentie van ook geen gas vinden op de Noordzee...

[1:09:41] is gewoon dat er of meer schadelijk gas uit het VS komt...

[1:09:43] of meer vanuit de Midden-Oosten.

[1:09:44] En dat is ook gewoon een feit in uw plannen.

[1:09:46] En ik vind het jammer dat u daarvoor wegloopt om daar een antwoord op te geven.

[1:09:49] De Teunissen Partij voor de Dieren tot slot.

[1:09:51] Ja, voorzitter.

[1:09:52] Wij lopen daar niet voor weg.

[1:09:53] want we hebben een energieplan gemaakt voor 2030.

[1:09:56] Dat is gebaseerd op eerdere onderzoeken die zijn gedaan door alle klimaatwetenschappen bij elkaar.

[1:10:05] Hebben we dat uitgerekend?

[1:10:07] En er is geen gas nodig in 2030 als we inzetten op forse energiebesparing.

[1:10:12] 50 procent in 2030.

[1:10:14] Als we daarop inzetten, is er geen gas meer nodig en zeker geen nieuw gas meer.

[1:10:19] Dus ja, ik heb niet de tijd om dat helemaal uit de doeken te gaan doen, dat ga ik ook

[1:10:24] niet doen.

[1:10:25] Maar het is net zo goed dat de VVD kan op geen enkele manier hardmaken dat we met nieuwe

[1:10:35] gaswinning in de Noordzee op korte termijn nu die leveringszekerheid gaan borgen, want

[1:10:40] dat klopt dus niet.

[1:10:42] Dat is pas over een paar jaar dan beschikbaar, over minimaal vijf jaar duurt het nog.

[1:10:48] Dus op korte termijn biedt het geen oplossing voor de leveringszekerheid.

[1:10:53] En daarmee zijn de interrupties beantwoord.

[1:10:56] Dan geef ik het voorzitterschap terug aan mevrouw Teunissen.

[1:10:59] Dank u wel.

[1:11:00] Dan zijn we aan het eind gekomen van de eerste termijn van de commissie.

[1:11:05] Dan kijk ik even naar de bewindspersoon.

[1:11:13] Ik geef aan om tien minuten nodig te hebben.

[1:11:15] Dan schorsen wij tot vijf voor half twaalf.

[1:28:49] Ik heropen de vergadering.

[1:28:51] Aan de orde is het commissiedebat gasmarkt en leveringszekerheid.

[1:28:55] En we zijn aanbeland bij de eerste termijn aan de zijde van het kabinet.

[1:28:59] En ik geef graag als eerste het woord aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

[1:29:04] de heer Velbrief. Het woord is aan u.

[1:29:07] Voorzitter, dank u wel.

[1:29:08] En de minister was zo lief om mij als eerste het woord te laten gezien het belang van het onderwerp.

[1:29:14] En daar ben ik bijzonder blij mee.

[1:29:16] Voorzitter, ik heb gisteravond tegen de NOS gezet

[1:29:18] een mannen, mannen, woorden, woord.

[1:29:21] En dat kwam diep uit mijn tenen.

[1:29:23] Ik was gisteravond nog verbaasd over de Eerste Kamer.

[1:29:27] Inmiddels is dat wel omgeslagen in lichte woede.

[1:29:31] Ik probeer even het citaat van de senator van de VVD voor mij te pakken.

[1:29:38] Want daar staat helemaal niet dat het gaat om een rondje vragen.

[1:29:41] Want de senator heeft gezet, het voorstel is dan ook een plunaire behandeling van dit wetsvoorstel

[1:29:45] in de Kamer plaats te laten vinden nadat we meer inzicht hebben

[1:29:48] in de behandeling van het wetsvoorstel Gasmarkt en Leveringszekerheid

[1:29:51] in de Tweede Kamer, dus als dat is afgerond.

[1:29:56] Voorzitter, dat is een vertraging van één na anderhalf jaar.

[1:30:00] En daarom ben ik boos.

[1:30:03] Er kunnen twee dingen aan de hand zijn.

[1:30:05] Ik ga altijd uit van het goed in de mensen.

[1:30:08] Ik heb de inloop gezien van de twee politieke leiders van NSC en BBB zojuist.

[1:30:14] Ik heb ook de heer Erkens gehoord, die ik ook al langer ken dan vandaag.

[1:30:18] En ik ga ervan uit dat hier sprake is van een misverstand.

[1:30:22] Ik ga ervan uit dat de Eerste Kamer een ronde vragen nog wilde stellen over leveringszekerheid,

[1:30:26] nadat we er al zo'n honderd hadden beantwoord.

[1:30:28] Dan doen we er nog honderd, dat maakt nou helemaal niets uit.

[1:30:31] En dat is ook een goed recht, heb ik gisteren al gezegd.

[1:30:34] En dat ben ik totaal eens met de heer Erkens.

[1:30:36] Iedereen mag dat vragen.

[1:30:40] Inhoudelijk, die leveringszekerheid toch nog even voor alle helderheid.

[1:30:44] GTS zegt, er is een probleem als er twee koude winters optreden achter elkaar.

[1:30:48] En die kans is door KNMI berekend op 1 op 80.000.

[1:30:52] Voor iedereen die dit allemaal zo ontzettend serieus benadert.

[1:30:57] Ja, ik benader het ook super serieus.

[1:30:59] Daarom heb ik ook honderd vragen erover beantwoord.

[1:31:01] En nog ongeveer vele malen honderd van de Tweede Kamer.

[1:31:06] Dus het eerste scenario is, en dat hoop ik dat dat zo is.

[1:31:09] Dat dit allemaal een misverstand was.

[1:31:12] Als die connectie met die wet, dat de senator even door mijn antwoorden

[1:31:17] misschien op het verkeerde been was gezet, want daar werd die wet genoemd,

[1:31:21] dat kan gebeuren, dat vind ik helemaal niet erg,

[1:31:23] dan beantwoord ik die vraag en dan behandelen we deze wet

[1:31:26] nog, wat mij betreft, deze maand.

[1:31:29] Als hier sprake is van de bewuste vertraging,

[1:31:33] dan zou ik vijf dingen daarover willen zeggen.

[1:31:38] Er waren 146 zetels in de Tweede Kamer voor.

[1:31:42] Dit rapport heet Groningers boven gras.

[1:31:48] Niet langer voorruim geven aan leveringszekerheid.

[1:31:51] Heeft de Eerste Kamer nou niks geleerd?

[1:31:54] Vraag ik mij af.

[1:31:57] Tweede punt, flauwekul-argumentatie.

[1:32:00] Wees dan eerlijk. Zeg dat het je gaat om...

[1:32:02] dat je geen afkoppeling van de industrie wil in noodsituaties.

[1:32:06] Wees dan eerlijk en zeg dat het je gaat...

[1:32:08] Ik kijk even naar de heer Eerdmans.

[1:32:10] Die is recht door zee geweest. Hij is steeds gezegd, ik ben het er niet mee eens.

[1:32:13] Daar ben ik het totaal een beetje oneens, maar daarvoor hebben we politiek in dit land.

[1:32:18] En dat vind ik prima.

[1:32:22] Als het waar is dat hier een plan onder ligt om een jaar, anderhalf jaar te vertragen,

[1:32:26] dan laten we dus, willen zijn weten, de mensen in Groningen,

[1:32:30] een jaar tot anderhalf jaar extra in onzekerheid zitten.

[1:32:35] En wat doet dit eigenlijk met vertrouwen in de politiek?

[1:32:38] Wat moet de Groninger hier eigenlijk van denken?

[1:32:40] Die mij ziet optreden en zegt dat het gaat dicht.

[1:32:43] Ja, ik had ook aanleiding om dat te zeggen.

[1:32:45] 146 zetels in deze Kamer.

[1:32:50] Het land wordt niet geregeerd door de Eerste Kamer.

[1:32:53] Ik ga er vanuit dat het allemaal niet zo is.

[1:32:56] Ik ga er vanuit dat we een snelle volgende ronde kunnen hebben van vragen.

[1:33:01] En ik ga er ook vanuit dat we dan snel kunnen behandelen daarna de Eerste Kamer.

[1:33:06] Dat is gewoon mijn hoofdscenario.

[1:33:08] En ik zeg hier ook bij, ik ga lange vertragingen van de Eerste Kamer politiek niet meemaaken.

[1:33:13] Ik ga daar niet voor staan.

[1:33:15] Dan vertrek ik, dan ga ik fijn in de Tweede Kamer zitten,

[1:33:18] en dan ga ik daar mijn rol spelen.

[1:33:20] Maar ik accepteer niet dat er onjuiste...

[1:33:23] Nou, nu word ik dus even rationeel.

[1:33:29] Ik schors voor een moment de vergadering.

[1:33:45] De minister vervolgt zijn bedoeling.

[1:33:48] Nou, ik ben nog staatssecretaris.

[1:33:49] Excuus, de staatssecretaris.

[1:33:50] Als ik aftreed heb ik nog een kans.

[1:33:53] Voorzitter, dan nog iets over rationeel en niet rationeel.

[1:33:59] Het SODM zegt al jaren dat er maar één veilig niveau is van winningen in Groningen,

[1:34:03] Dat is nul.

[1:34:05] Er is tien jaar lang niet geluisterd naar de SODM.

[1:34:08] Dus waarom wordt dit nog ter discussie gesteld?

[1:34:10] Er zijn reële risico's.

[1:34:13] Er is vorige week een apart rapport verschenen van het IMG

[1:34:17] over de psychische schade die is aangericht in Groningen.

[1:34:20] Vandaag om één uur verschijnt een nieuw rapport van de RUG,

[1:34:25] de Rijksuniversiteit Groningen, waar dat nog is worden aangetald.

[1:34:28] Dus ik laat mij niet aanpraten omdat ik hier emotioneel van word

[1:34:31] of mevrouw Beckerman hier emotioneel van wordt.

[1:34:33] Laat ik mij niet aanpraten dat het een emotionele beslissing is.

[1:34:36] Het is een hele rationele beslissing, die al veel eerder genomen had moeten worden.

[1:34:41] Voorzitter, dit wilde ik even kwijt over Groningen.

[1:34:46] Daar heb ik nog een iets minder emotioneel onderwerp.

[1:34:49] Althans, voor mij minder emotioneel, en dat is de Noordzee.

[1:34:55] Daar het volgende over.

[1:35:00] Toen de Russen invallen vierden in de Oekraïne, is er aan mij gevraagd...

[1:35:05] door de voorganger, of een van de voorgangers van de heer Erkens.

[1:35:10] Hij heeft zelfs samen met hem in de Kamer gezeten, de heer Van Wijngaarde.

[1:35:14] Die vroeg, kun je een versnellingsplan maken voor de gaswinning op de Noordzee?

[1:35:17] Dat ging overigens om even allerlei beelden van explosieve groei

[1:35:22] van de gaswinning op de Noordzee te bestrijden.

[1:35:24] Zoals de heer Vlag terecht zei, de gaswinning op de Noordzee daalde nogal stevig.

[1:35:28] Dus het is niet zo dat we hier nou de ene Noordzee opeens aan het volzetten zijn

[1:35:32] met boortollerens. Nee, het daalde enorm. Maar de Kamer zei tegen mij, kun je kijken of je relatief

[1:35:38] schone gaswinning op de Noordzee zou kunnen stimuleren. Daar volgde een najaar na, zeg ik

[1:35:45] in alle eerlijkheid, waarbij we een paar maatregelen hebben genomen, overigens in grote overeenstelling

[1:35:50] met de Tweede Kamer, die nou niet bijdroegen aan extra investeringen in exploratie. Dat waren

[1:35:55] namelijk extra belastingen die we aan die bedrijven hebben opgelegd. Dat waren aan hun moederbedrijven

[1:35:59] en niet specifiek aan degenen die op de Noordzee zaten, maar toch.

[1:36:02] Maar toch, dat heeft natuurlijk niet geholpen.

[1:36:05] Dus ik ben het ermee eens, ik ben het met de heer Vlag en de heer Erkens eens, voorzitter,

[1:36:09] dat daar die versnelling nog niet tot stand gekomen is.

[1:36:13] Tegelijkertijd heb ik in de motorkamer, in de machinekamer, echt wel dingen gedaan.

[1:36:18] Ik heb echt dingen gedaan proberen te doen na het Vergunningen-tailliet.

[1:36:20] Ik heb extra mensen daar neergezet.

[1:36:23] En onlangs ben ik weer in gesprek gegaan met Element NL,

[1:36:26] Dat is de branchevereniging van operators,

[1:36:29] zoals ik maar even noemde, mensen die gas en olie winnen.

[1:36:32] En zij geven een aantal dingen aan.

[1:36:34] Zij zeggen, nou, ga nou aan de voorspelbaarheid

[1:36:36] van dat vergunningstraject werken.

[1:36:38] Werk aan het politieke draagvlak. Ja, dat zit ik hier nu te doen.

[1:36:41] Daar ga ik niet alleen over.

[1:36:43] En werk ook aan de aanvaardbaarheid van de investeringsrisico's.

[1:36:46] En die dingen wil ik gaan proberen.

[1:36:48] Dat ga ik de komende maanden al doen, voor zover mijn tijd vergund is.

[1:36:55] En daar gaat het dus dan om vergunningverlening,

[1:36:57] Maar het gaat bijvoorbeeld ook om, kunnen we de rol van EBN uitbreiden

[1:37:00] zodat het risico voor de commerciële bedrijven wat kleiner wordt

[1:37:03] en ze makkelijker investeren.

[1:37:05] En dan zou het kunnen gaan over een additionele productie

[1:37:08] van 2 tot 4 miljard bcn per jaar over een periode van tien jaar.

[1:37:13] Dat zijn dus geen enorme hoeveelheden, maar daarmee vlak je in wezen,

[1:37:17] die curve die daalt van winning, dat vlak je wat af

[1:37:20] en daar probeer je wat aan te doen.

[1:37:22] Wat is daar nou de redenering onder om dit te doen?

[1:37:24] want je zou ook kunnen zeggen, nou ja, laat het maar zitten,

[1:37:28] want het is allemaal natuurlijk uiteindelijk eindig.

[1:37:31] De redenering hier is natuurlijk dat we nog een tijdje gas nodig hebben als transitiebrandstof.

[1:37:35] Daar kan ik ook niks aan doen.

[1:37:37] En dat wij denken in het kabinet dat we er dan beter aan doen om Noordzeegas verder te ontwikkelen

[1:37:44] dan dat we bijvoorbeeld LNG gemaakt met fracking of weet ik veel wat importeren,

[1:37:51] wat een veel grotere footprint heeft in termen van CO2.

[1:37:53] Dus hier zit een hele simpele rationele redenering onder.

[1:37:57] Iedereen heeft gelijk.

[1:37:58] Die zegt dit helpt niet de leveringszekerheid morgen.

[1:38:01] Dat is namelijk waar, want dit duurde even voordat dit op gang komt.

[1:38:05] Zoals je ook uit de cijfers kunt zien.

[1:38:07] Dus dat is belangrijk om te zeggen.

[1:38:09] Dan even naar de kant van het klimaatakkoord.

[1:38:12] Ik ben al langer in discussie met zowel partijen in het Noordzeeakkoord,

[1:38:18] met name Greenpeace en enkele leden van uw Kamer, voorzitter,

[1:38:23] over de vraag, past dit nou het Noordzeeakkoord?

[1:38:26] En ja, door die partijen wordt gezegd, het moet passen binnen het koolstofbudget.

[1:38:30] En het kabinet heeft gezegd, nee, wat ons betreft past dit in de 1,5 graden doelstelling.

[1:38:36] Want het koolstofbudget, heb ik al een keer in een Noordzeeoverleg gezegd,

[1:38:41] is uiteindelijk een theoretisch construct.

[1:38:42] Het past in onze visie in het klimaatakkoord van Parijs,

[1:38:48] een 1,5 graden maximale stijging.

[1:38:50] Maar het betekent wel dat je nooit meer op die Noordzee gaat winnen

[1:38:54] als dat je voor binnenlands gebruik nodig hebt.

[1:38:56] Dat zijn de restricties waaronder we dit hebben gedaan.

[1:39:00] Om kort te gaan, het kabinet denkt dat dit een verstandige weg is om te gaan

[1:39:05] ter vervanging van nog veel vervuilender gas.

[1:39:10] Twee, het is tijdelijk, dus we gaan hier ook geen langdurige,

[1:39:13] eeuwigdurende vergunningen voor geven.

[1:39:15] En drie, ik ben inderdaad bereid om, zoals de heer Erkens vroeg,

[1:39:19] om toe te werken naar zo'n soort sectorakkoord

[1:39:21] waarin we een akkoord met het sector sluiten over een aantal dingen om dat te doen.

[1:39:25] Maar nogmaals, sectorakkoorden zijn wel prachtig.

[1:39:28] Dat moet natuurlijk allemaal wel gebeuren

[1:39:30] binnen alle randvoorwaarden van veiligheid en schoonheid, et cetera, et cetera.

[1:39:34] Maar dat is ook niet wat de heer Erkens bestreedt, volgens mij.

[1:39:37] Wanneer kan dat dan zijn?

[1:39:38] Nou, volgens mij had ik een afspraak gemaakt met mevrouw Verburg, de voorzitter van ElementenNL,

[1:39:43] om dat voor de zomer te proberen rond te krijgen,

[1:39:48] in ieder geval de afspraken rondkrijgen.

[1:39:50] En of dat dan voor de zomer nog tot een sectorakkoord wordt, dat weet ik niet.

[1:39:53] Maar eigenlijk ben ik eigenlijk niet zo in het instrument geïnteresseerd.

[1:39:55] Ik ben er vooral in geïnteresseerd

[1:39:57] dat we enigszins hier de boel op gang zouden kunnen krijgen.

[1:40:02] En sloten vroeg mevrouw Teunissen nog naar het HCSS-rapport

[1:40:07] wat zegt dat het volume op de Noordzee te laag is

[1:40:09] om invloed te hebben op wereldprijs maar prijs voor gras.

[1:40:12] Ja, ik denk dat dat waar is,

[1:40:13] maar dat heb ik nooit zo'n goed argument gevonden, eerlijk gezegd.

[1:40:16] Het argument heb ik ook bij Groningen altijd ontkend, het beroemde argument van ja, het

[1:40:21] maakt eigenlijk voor de prijs niet uit.

[1:40:25] Waar het om gaat is natuurlijk dat je probeert om Nederland minder kwetsbaar te maken voor

[1:40:30] schommelingen in het aanbod en in de prijzen.

[1:40:33] Dat is eigenlijk wat ik kwijt wilde over de Noordzee, voorzitter, en daarmee heb ik mijn

[1:40:38] deel denk ik behandeld.

[1:40:41] Dank u wel.

[1:40:42] En dan kijk ik even of er interrupties zijn.

[1:40:44] Ik zal als eerste een interruptie van de heer Vlag van de SGP geven.

[1:40:48] Ja, voorzitter, dank u wel.

[1:40:50] Ik hoorde de staatssecretaris de directe en indirecte gevolgen

[1:40:53] van fiscale maatregelen noemen op de gaswinning op de Noordzee.

[1:40:57] In hoeverre is er nu nog sprake van dat de fiscaliteit een rem vormt

[1:41:02] op die extra exploratie?

[1:41:07] Ja, voorzitter, er is in een vorige Kamerperiode, dacht ik ook,

[1:41:12] gevraagd aan de staatssecretaris van Financiën en mij om in beeld te brengen

[1:41:16] of wij extra fiscale stimulansen zouden kunnen geven.

[1:41:20] Ik dacht, maar ik kijk even naar de rechterkant,

[1:41:22] dat we die brief nog niet hebben gestuurd aan de Kamer.

[1:41:29] Oké. Er is een vergelijking gemaakt, begrijp ik hiernaast.

[1:41:34] En wat er, dacht ik, uit die vergelijking kwam,

[1:41:37] was dat er landen zijn waar het aantrekkelijker is

[1:41:39] en landen zijn waar het minder aantrekkelijk is.

[1:41:41] Zoals meestal, ik ben ook staatssecretaris Fiscaliteit geweest,

[1:41:44] dan stuurde ik ongeveer één keer per week zo'n dergelijke brief.

[1:41:47] Er zijn altijd landen te vinden waar het aantrekkelijk is, minder aantrekkelijk.

[1:41:50] Maar één van de dingen die operators aangeven,

[1:41:53] kan ik wel tegen de heer Vlag zeggen, voorzitter, is dat zij vooral,

[1:41:58] waar ze vooral, om het maar even op z'n Nederlands te zeggen, van balen,

[1:42:01] is van de onzekerheid, de veranderingen en niet zozeer het niveau van tarieven.

[1:42:08] Met andere woorden, wat zij als zeer, ja, hoe moet ik dat nou zeggen,

[1:42:12] als een goed Nederlands disincentive hebben ervaren,

[1:42:15] ...is het feit dat wij met terugwerkende kracht toen een belastingverhoging hebben aangebracht op de moederbedrijven.

[1:42:22] Maar daar was een goede reden voor.

[1:42:23] Daar was ik het namelijk met de Tweede Kamer mee eens.

[1:42:25] De Tweede Kamer zei, en het kabinet zelf ook...

[1:42:27] ...nou, hier worden wel heel hoge winsten gemaakt.

[1:42:29] Mogen we daar wat van terugzien?

[1:42:30] Want we zijn ook proberen om consumenten te helpen met de hoogprijzen.

[1:42:34] Dus dat was daar weer de achtergrond.

[1:42:37] Maar ik zal dit punt van de fiscaliteit ook meenemen in de gesprekken met Element NL...

[1:42:41] ...en ook letterlijk deze vraag stellen.

[1:42:46] Geen vervolg interruptie, dan kijk ik even.

[1:42:48] En volgens mij was de heer Erkens iets eerder, dus ik geef het woord aan de heer Erkens.

[1:42:52] Ja, dank voor, ik dacht misschien voor het debat leuk als voorstander, tegenstander, voorstander doen.

[1:42:57] Maar we kunnen het op deze manier ook prima voeren, het debat.

[1:43:00] Ik zal nog een vervolgvraag aan de staatssecretaris stellen.

[1:43:03] Hij geeft aan dat voor de zomer, ik probeer het even concreet te krijgen,

[1:43:07] een afspraak zat gepland voor overleg met de sector.

[1:43:11] Ik moet wel zeggen, het is nu voor mij begin april voor de zomer alleen één afspraak.

[1:43:15] Het straalt niet voldoende urgentie uit.

[1:43:16] Dus kan hij misschien wel wat concreter maken waar die ook al staan voor de zomer.

[1:43:19] En wat we misschien ook kunnen verwachten als Kamer.

[1:43:21] Ik snap dat een sectorakkoord sluiten misschien ambitieus kan zijn.

[1:43:24] Ik zou het mooi vinden als het lukt.

[1:43:26] Maar is het wel mogelijk om voor de zomer dan een brief te kunnen krijgen.

[1:43:28] Met in ieder geval de contouren hebben over nagedacht kan worden van sectorakkoord.

[1:43:33] Ik sta, behalve over Groningen, heel bekend om mijn korte antwoorden.

[1:43:37] Dus de korte antwoord is ja.

[1:43:38] En zou ik een iets langer antwoord geven, dan heb ik mij niet goed uitgedrukt.

[1:43:41] Wat ik heb afgesproken met de voorzitter van Elementen en een aantal van de operators

[1:43:45] is dat ik met hen in overleg ga over de zaken die ik net noemde,

[1:43:48] dat dat voor de zomer tot actie moet leiden.

[1:43:51] Dat zou ik dan laten neerstaan in een brief.

[1:43:52] Het enige waar ik voor wilde waarschuwen, is dat ik niet weet of ik zo'n sectorakkoord

[1:43:56] of bestuursakkoord A, weet ik niet of er eigenlijk een breed draagvlak voor is

[1:44:00] in de Kamer, maar dat kunnen we dan zien bij zo'n brief.

[1:44:03] En dat krijg ik, denk ik, niet voor elkaar.

[1:44:05] Maar ik kan wel voor de zomer gewoon een bericht sturen waarin wij de acties in beeld brengen.

[1:44:12] Dat is, ik denk, geen probleem.

[1:44:15] De heer Arkens.

[1:44:16] Volgens mij misschien heel concreet, de thuislijn, wat bedoelt u met voor de zomer dan?

[1:44:20] En daar aangekoppeld, als u zegt, u wilt misschien ook een signaal vanuit de Kamer bij motie krijgen,

[1:44:24] dat er wel draagvlak voor is, dan kan het altijd ook gebeuren.

[1:44:26] Maar volgens mij is er wel draagvlak, volgens mijn inschap.

[1:44:30] Voordat ik probeer geen twee minuten debat uit te lokken, maar dat is me toch gelukt hierbij.

[1:44:35] Als u zomer definieert als temperatuur boven 20 graden, zou dat aanstaande zaterdag zijn?

[1:44:39] Want sommigen worden 22 graden, maar dat zal u niet bedoelen.

[1:44:42] Ik bedoel voor het zomere seizoen.

[1:44:44] Dus dat zou afspelen.

[1:44:49] Goed, een mooie, concrete termijn.

[1:44:52] Dan geef ik het woord aan mevrouw Kreuger voor een volgende interruptie.

[1:44:56] Voorzitter, nou is het een beetje ingewikkeld dat ik eigenlijk nog een vraag heb op het eerste stuk

[1:45:00] over wat er gisteren gebeurd is in de Eerste Kamer.

[1:45:02] En ik heb vragen over de Noordzee.

[1:45:09] Ik heb goed naar de staatssecretaris geluisterd en de antwoorden gelezen die eerder gegeven

[1:45:15] zijn op vragen vanuit de Eerste Kamer-fracties.

[1:45:18] Er is één specifiek aspect dat in de eerste vraag van de VVD-fractie in de Eerste Kamer

[1:45:24] genoemd wordt.

[1:45:26] De vraag luidde hoe de regering de samenhang ziet tussen het streven naar zogenoemde strategische

[1:45:32] autonomie in nationaal en Europees verband, het ophogen van onze defensieuitgave om uiteindelijk

[1:45:37] te voldoen aan de 2%-norm van de NAVO, waartoe Nederland zich heeft verplicht, en anderzijds

[1:45:43] dit wetsvoorstel met ingrijpende gevolgen die tegen de hierboven genoemde inspanningen

[1:45:48] ingaan.

[1:45:50] En dan heeft de staatssecretaris niet op dit aspect gereageerd in zijn schriftelijk beantwoorden

[1:45:55] en ik hoopte dat hij dat alsnog hier zou kunnen doen.

[1:46:01] Voorzitter, ik hoorde het woord van u te krijgen, sorry, ik was wat te snel.

[1:46:05] Ik ben er niet om recensies te geven over vragen,

[1:46:07] maar deze begreep ik gewoon niet goed, wat hier stond.

[1:46:09] Maar als ik hem dan probeer te begrijpen,

[1:46:12] en daarom wil ik ook geen antwoord geven op deze vraag,

[1:46:15] maar als ik hem dan probeer te begrijpen,

[1:46:17] dan wordt hier een tegenstelling gecreëerd

[1:46:18] tussen het sluiten van Groningen en het strategisch belang van Nederland

[1:46:21] en dat is een onjuiste tegenstelling.

[1:46:23] Dat is natuurlijk op zich, op een heel abstract niveau is dat juist,

[1:46:26] Is dat juist?

[1:46:28] Maar het probleem, en het punt van Groningen is altijd geweest,

[1:46:31] dat we niet veilig gas kunnen winnen.

[1:46:33] Als we in Groningen veilig gas konden winnen,

[1:46:35] dan was dit probleem er helemaal niet.

[1:46:37] Dan hadden we dit debat ook niet.

[1:46:38] Maar de premissie die onder deze vraag zit,

[1:46:41] is natuurlijk dat je veilig zou kunnen winnen.

[1:46:43] Dat zei ik de premissie die de heer Eerdmans net ook gebruikte.

[1:46:45] Die zei, nou, heel laag niveau kun je best veilig doen.

[1:46:49] Daar is het SODM niet met hem eens.

[1:46:51] Maar hij heeft wel gelijk dat het SODM zegt tot,

[1:46:55] 5 bcm is er geen direct gevaar, dat klopt, daar heeft hij gelijken.

[1:46:59] Alleen 5 bcm is weer niet voldoende voor de strategische autonomie die hier beschreven wordt.

[1:47:03] Want dan gaat het om een groot scheepswereldoorlog waar je Groningen voor zou kunnen inzetten als je geen gas meer kunt krijgen.

[1:47:09] Ja, maar dat is nou juist niet mogelijk, want dat kun je niet veilig doen.

[1:47:12] Dus vandaar dat ik deze vraag maar even heb vermeden,

[1:47:16] omdat ik dacht, hier zit iemand, stelt mij een vraag in wiens hoogte ik niet helemaal kan kijken.

[1:47:27] Ik denk dat we naar het volgende...

[1:47:30] Omvult u hierop een vervolgvraag stellen?

[1:47:33] Ik zal de vraag zo ook aan de VVD vragen.

[1:47:37] Met name het ophogen van onze defensieuitgave...

[1:47:42] om aan de 2%-norm te voldoen.

[1:47:44] Hoe dat gerelateerd is aan wel of niet openhouden van Groningen.

[1:47:47] Ik heb ook nog een vraag over de Noordzee.

[1:47:50] Ik weet van de staatssecretaris dat hij een versnellingsplan wil.

[1:47:55] Daar hebben we vaak over gedebatteerd, ook hoe dat eigenlijk past binnen alles wat we

[1:48:01] moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan.

[1:48:04] Mijn vraag is eigenlijk, als het nou gaat om 2 tot 4 bcm per jaar, dat is toch het equivalent

[1:48:13] van wat er echt met een extra besparingsopgave bereikt kan worden.

[1:48:19] Dus waarom ons dan in een fossiele lok in tot en met, volgens mij zijn het gascontract voor

[1:48:25] dertig jaar zetten?

[1:48:28] De staatssecretaris.

[1:48:30] Nou voorzitter, maar de strategie, misschien moet ik even een heel klein intermezzoetje

[1:48:35] doen.

[1:48:36] Ik ben bezig aan een boek over mijn avonturen rond Groningen en toen was ik bezig met de

[1:48:41] maanden maart en april van 2022 en toen hebben de naast mij zittende minister en ik een veelvuldige

[1:48:48] overleg gehad over de vraag, hoe kun je nou in een wereld waarin er een heleboel aanbod wegvalt,

[1:48:54] Russisch gas, misschien wel begewenst, hoe kun je dan toch leveringszekerheid... Toen was dat allemaal

[1:48:59] veel urgenter dan nu, voor alle helderheid. Toen waren we echt bang dat we geen niet voldoende

[1:49:04] gas konden krijgen. Toen hebben wij een strategie gekozen waarin we zeiden, we doen een heleboel

[1:49:08] dingen tegelijk gaan we doen. We gaan inzetten op besparing, zetten knop om, we gaan extra

[1:49:14] LNG-terminal bouwen. Ik beschrijf in het boek ook dat dat is een wondertje van de Nederlandse

[1:49:20] economie, wat iedereen vergeten is, maar we hebben het snelst van heel Europa hebben daar

[1:49:23] een LNG-terminal. Toen de Duitsers nog aan het denken waren of ze het wel wilden, lag die er

[1:49:27] al bij ons. Binnen een paar maanden in Groningen, in de Eemshaven, in Groningen notabene. Dus we

[1:49:33] hadden een bredere strategie en in die bredere strategie paste ook dat je probeert om die

[1:49:39] afvlakking van relatief schoon Noordzeegas af te vlakken met dat versnellingsplan. Het woord

[1:49:43] Het versnellingsplan is ook wat dat betreft een beetje, zeg maar,

[1:49:47] je zet je op het verkeerde been, want het is eerder een plan

[1:49:49] om te proberen om de afvlakking eruit te halen dan dat je echt versnelt.

[1:49:54] Dat is relatief schoon gas en dat, zelfs die kleine hoeveelheden,

[1:49:59] daarvan zou je kunnen zeggen, dat heb je nog tijdelijk nodig.

[1:50:01] Ik zei daar wel van, mevrouw Kleugenbuit, voorzitter, het woord lock-in,

[1:50:06] maar ik zei al, de vergunningen die we daar geven zijn voor korte periodes.

[1:50:09] Dus ik zit even naar te kijken, 35, 40, zoiets.

[1:50:15] Ja, we hebben eerder dit debat gehad, mevrouw Kreuger en ik.

[1:50:19] Toen heb ik al gezegd, je gaat natuurlijk geen vergunningen geven die uitgaan boven de periode...

[1:50:23] ...dat je nog denkt dat je gas nodig hebt. Dat zou heel raar zijn.

[1:50:27] Maar dat is hoe onze straat hier in elkaar zit en hoe het Noordzeeplan daarin past.

[1:50:34] Mevrouw Kreuger.

[1:50:37] Ja, wat ik gewoon heel lastig aan dit verhaal vind...

[1:50:42] is dat er eigenlijk wordt gezegd van ja, we gaan niet meer produceren dan de Nederlandse vraag,

[1:50:48] terwijl we die Nederlandse vraag, dat is natuurlijk hetgeen wat we eigenlijk echt moeten doen,

[1:50:52] we moeten van het gas af en die Nederlandse vraag afbouwen.

[1:50:56] En die twee lijken nu eigenlijk niet met elkaar in verband te staan.

[1:51:01] En dan blijft eigenlijk toch, als het mogelijk is, je zou toch, zeg maar,

[1:51:07] eerst de pogingen moeten hebben gedaan om te voorkomen dat je extra fossiel gaat winnen,

[1:51:12] Aangezien alle wetenschappers zeggen het fossiel wat we nog hebben,

[1:51:16] moeten we in de grond houden.

[1:51:18] En dan is volgens mij de reden waarom een partij uit het Noordzeeakkoord is gestapt,

[1:51:22] is dat ze zeggen ja, maar er is helemaal niet een poging gedaan

[1:51:26] om extra besparing te veroorzaken, om extra versnelling naar duurzaam te veroorzaken,

[1:51:31] om te voorkomen dat deze winning plaats moet vinden.

[1:51:35] De staatssecretaris.

[1:51:36] Ja, ik denk dat de minister hier zo meteen ook wel wat over wil zeggen,

[1:51:39] Maar ik zou zeggen dat we toch het beeld dat we geen poging hebben gedaan

[1:51:45] om te besparen, als je naar de cijfers kijkt die we hebben bereid,

[1:51:48] dat we geen poging zouden hebben gedaan om te versnellen naar verduurzaming,

[1:51:52] is, denk ik, niet juist.

[1:51:54] Dat zegt mevrouw Kreuger niet, maar dat zeggen die partijen.

[1:51:57] Daar ben ik het mee oneens.

[1:51:58] Zo heb ik al een keer op hun gereageerd, dat ik het daarmee oneens ben.

[1:52:02] En ik hou vol dat hier een brede strategie

[1:52:05] een betere strategie is dan een smalle strategie.

[1:52:07] maar daar verschillen we dan blijkbaar van mening.

[1:52:10] Ik denk dat het goed is om alles op alles te zetten op besparen.

[1:52:14] Ik ben dat totaal met mevrouw Kruijger eens.

[1:52:16] Ik ben het mee eens dat dit alleen maar in transitie gebruik moet worden,

[1:52:19] maar ik ben het er niet mee eens dat je het daarom moet laten liggen.

[1:52:22] Ik denk dat daar denk ik precies het verschil los zit.

[1:52:26] Ik vraag aan mevrouw Beckerman of ze even het voorzitterschap over kan nemen.

[1:52:30] Dat wil ik en dan geef ik het woord aan mevrouw Teunis,

[1:52:33] Partij voor de Dieren voor een interruptie.

[1:52:35] Dank u wel, voorzitter.

[1:52:36] Ik vind dat de staatssecretaris in zijn antwoord te snel voorbijgaat

[1:52:39] aan het belang van dat koolstofbudget.

[1:52:41] Hij typeert het als een theoretisch construct.

[1:52:45] Dat zou je net zo goed kunnen zeggen van ons klimaatdoel in 2050, want dat is ook een netto

[1:52:52] klimaatneutraal doel.

[1:52:53] Dat is ook heel theoretisch.

[1:52:56] Feitelijk is het koolstofbudget veel concreter, want dat laat zien hoeveel we nog kunnen uitstoten

[1:53:00] als Nederland hoeveel CO2 om binnen de klimaatdoelen te blijven.

[1:53:05] Dat is uitgerekend door CE Delft.

[1:53:07] Op basis daarvan concludeert C.E. Delft dat in 2034 ons koolstofbudget op is.

[1:53:16] Vervolgens zegt de staatssecretaris dat ze toch gewoon doorgaat met de gaswinning.

[1:53:20] Dat is ook de reden waarom één partij uit het Noordzeeakkoord is gestapt.

[1:53:25] Mijn vraag is hoe de staatssecretaris de uitkomst van C.E. Delft gewogen heeft.

[1:53:32] Ze zegt dat in 2034 ons koolstofbudget op is, dus we kunnen niet meer winnen.

[1:53:38] Daarnaast hebben we die contracten.

[1:53:40] De staatssecretaris zegt net dat het kortlopende contracten zijn, maar dat zijn contracten

[1:53:44] die gesloten moeten worden tot 2040 tot 2045.

[1:53:48] We voldoen kortom niet aan het Klimaatakkoord van Parijs.

[1:53:52] Dus mijn vraag is hoe heeft de staatssecretaris nou dat onderzoek van COD-11 gewogen in zijn

[1:53:57] besluit om toch door te gaan met de gaswinning?

[1:53:59] De staatssecretaris.

[1:54:01] Ja, voorzitter. Ik ga u het vragen.

[1:54:03] Dat heb ik juist heel zorgvuldig gedaan.

[1:54:06] Ik heb een verleden als modellenbouwer.

[1:54:08] Dus ik mag wat zeggen over constructen.

[1:54:11] Het kost het budget.

[1:54:12] En dat was mijn probleem ermee.

[1:54:13] Is niet dat het niet een concrete grens geeft,

[1:54:16] uit mevrouw Teunissen gelijk in.

[1:54:18] Maar het probleem is dat het wel

[1:54:20] een model is wat hier bepaalt

[1:54:22] wat je mag uitstoten.

[1:54:23] En dat model is ook nog heel gevoelig

[1:54:25] voor de verdeling over de wereld.

[1:54:26] Het is een totaalbudget en dat budget wordt verdeeld over landen.

[1:54:30] En daar worden allerlei dingen gewogen en dan kom je tot een koolstofbudget.

[1:54:33] En daarvan heb ik gezegd, dat vind ik als kompas voor je energieleveringszekerheidsbeleid,

[1:54:38] of je CO2-beleid, je klimaatbeleid in relatie tot leveringszekerheid,

[1:54:42] laat ik het dan zo zeggen, vind ik te theoretisch, te veel geconstrueerd.

[1:54:48] Laat ik nou gewoon proberen binnen die...

[1:54:51] Nogmaals, het kabinet is van mening dat we binnen de anderhalve graad

[1:54:55] stijging kunnen blijven, mits we maar zorgen,

[1:54:58] daar heeft mevrouw Teunissen weer gelijk, voorzitter,

[1:55:01] dat we niet eeuwigdurende vergunningen...

[1:55:03] Het gaat niet zozeer om contracten, maar het gaat hier om vergunningen,

[1:55:05] vergunningen voor winning gaan geven,

[1:55:08] wat ik overigens sowieso eigenlijk nergens meer probeer te doen.

[1:55:13] Ik wijs er ook nog even op dat met het amendement

[1:55:16] wat in de Groningenwet is terechtgekomen, in de Stop Groningenwet,

[1:55:20] nieuwe winningen op de Waddenzee uitgesloten is.

[1:55:22] Dus dat gebied is beschermd.

[1:55:24] Daar hebben we nog één, hoe zeg ik dat netjes,

[1:55:30] sigaar liggen of hete aardappel, waar we nog naar kijken.

[1:55:35] Maar verder komt daar niks meer bij.

[1:55:37] Maar op de Noordzee is het relatief schoon, allemaal relatief.

[1:55:43] En ik ben het overigens met iedereen eens die zegt dat uiteindelijk je van het gas af moet.

[1:55:47] Maar ik denk niet dat dat strijdig is met dit plan.

[1:55:51] Teunissen Partij voor de Dieren.

[1:55:54] Ja, voorzitter, ik hoor geen concreet antwoord op mijn vraag en ik vind dat ook wel gevaarlijk

[1:55:58] om zomaar, want eigenlijk zegt de staatssecretaris, ik ga voorbij aan dat rapport van CEDELF dat

[1:56:05] zegt we hebben dat koolstofbudget tot 2034.

[1:56:09] De staatssecretaris gaat daaraan voorbij.

[1:56:11] En voorzitter, dat vind ik gevaarlijk, want dat zijn klimaatwetenschappers die hebben

[1:56:15] dat uitgerekend. En als de politieke besluiten niet meer gebaseerd zijn op wat klimaatwetenschappers

[1:56:21] zeggen, dan is dat gevaarlijk beleid. Mijn vraag is de volgende. Als er nieuwe winningsvergunningen

[1:56:27] worden afgegeven tot 2045, of dat die bedrijven zelfs langer recht hebben op gaswinning, want

[1:56:34] dat weten we gewoonweg nog niet, dan zou dat kunnen leiden tot nieuwe arbitragezaken. Dat

[1:56:39] zien we nu al gebeuren. Als we toch eerder moeten stoppen, want die kans is heel groot,

[1:56:45] dan zou dat tot nieuwe zaken kunnen leiden.

[1:56:48] Dus mijn vraag aan de staatssecretaris is, kijkt hij wel naar clausules in die contracten

[1:56:54] dat eerder stoppen in ieder geval mogelijk is, eerder stoppen dan 2040?

[1:56:59] De staatssecretaris.

[1:57:01] Nou voorzitter, ik zal op verzoek van mevrouw Teunissen nog een keer naar de vergunningen,

[1:57:04] het gaat niet om contracten, ik herhaal mezelf nog een keer, maar om vergunningen

[1:57:07] die wij geven aan de operators, ik zal daar nog een keer naar laten kijken.

[1:57:10] Dat is een goede vraag, maar volgens mij is dat ingebouwd.

[1:57:13] Het gaat ook niet om arbitrage, om even heel precies te zijn.

[1:57:16] Arbitrage is het instrument wat ingezet is

[1:57:18] in het Groningen Onderhandelersakkoord uit 2019 als speciaal instrument.

[1:57:23] Nu is het gewoon zoals je een vergunning hebt en het wordt je toch ontnomen.

[1:57:27] Dan stapt zo'n bedrijf naar een rechter toe.

[1:57:30] Dat hebben we ook gezien in het geval Ternaert,

[1:57:32] waar niet met arbitrage wordt gewerkt, maar het is allemaal een terzijde.

[1:57:35] Ik zal nog een keer laten kijken naar die vergunningen en misschien is het goed

[1:57:38] dat ik ook nog een keer de brief naar de Kamer stuur die ik vorig jaar heb gestuurd,

[1:57:44] misschien wat opgefrist, even kijken of we daar nog wat bij hebben,

[1:57:47] over dat passen binnen het kostenbudget.

[1:57:50] Want daar zit een hele nauwkeurige redenering onder

[1:57:53] dan ik nu even in het debat snel kan reproduceren, voorzitter.

[1:57:58] En daar wordt, want het kostenbudget gaat natuurlijk niet alleen maar over hoeveel gas win je,

[1:58:02] maar gaat ook over wat bespaar je op andere punten, want zo zou je ook in de...

[1:58:05] Enfin, het is niet zo dat ik op een achterna-middag heb gedacht

[1:58:09] laat ik dat koolstofbudget nou eens bij de vuilnisbak zetten.

[1:58:12] Wij hebben daar goed over nagedacht en heel goed bekeken

[1:58:15] wat het beste kompas is om op te sturen.

[1:58:17] En daar vonden wij van dat het koolstofbudget dat niet was.

[1:58:20] En ik zal graag nog een keer naar die vergunningen en die voorwaarden kijken.

[1:58:24] Mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren.

[1:58:27] Voorzitter, ik ben blij met die toezegging

[1:58:28] dat de staatssecretaris in ieder geval naar de voorwaarden en de vergunningen gaat kijken

[1:58:31] en dat we daarover ook een brief ontvangen.

[1:58:35] ook blij om te horen dat het niet via arbitrage gaat.

[1:58:37] Dat is nogal onnoorzichtig vaak, de manier waarop dat geregeld is.

[1:58:41] Maar dat het dus niet om arbitrage gaat, is ook goed om te weten.

[1:58:44] En dan heb ik ook nog een concrete vraag over de energiebesparing.

[1:58:49] Klopt het nou dat er geen concreet energiebesparingsplan, dat dat niet concreet is uitgerekend?

[1:58:55] Kunnen we nou met energiebesparing voor de komende jaren voorkomen dat we geen gas winnen?

[1:59:02] Is dat goed op een goede, zorgvuldige manier afgewogen?

[1:59:06] Of heeft de staatssecretaris bedacht van, nou ja, misschien dat het mogelijk is met de energiebesparing,

[1:59:12] maar dat weet ik niet helemaal zeker, laat ik toch maar gewoon doorgaan met het versnellen van de gaswinning.

[1:59:17] De staatssecretaris.

[1:59:19] Nee, voorzitter, met dat laatste doe ik mevrouw Teunissen niet helemaal recht aan mijn grote expose

[1:59:24] over hoe we die strategie hadden aangepakt.

[1:59:26] Daar zaten meerdere dingen in.

[1:59:27] Er was niet op een achterna-middag bedacht, nou, dan doen we het niet meer besparen.

[1:59:29] Maar als u het niet erg vindt, soms gaat een vraag gewoon je boven de pet.

[1:59:36] Ik wil ook aan de minister vragen die verantwoordelijk is voor energiebesparing,

[1:59:39] of hij daar nog wat over wilde zeggen, want dit weet ik niet.

[1:59:42] Die vragen waarvoor specifiek ik het doe, zou ik mijn portefeuille niet.

[1:59:45] Maar in het geval van de Noordzee nogmaals,

[1:59:47] is niet een afweging gemaakt tussen meer besparen of Noordzee,

[1:59:50] dat is eigenlijk de vraag die mevrouw Kreuken al eerder stelde,

[1:59:53] maar is gekozen voor een bredere strategie waar we zowel energie,

[1:59:58] Het zou wel besparen een Noordzee ontwikkelde delen om een zo breed mogelijke strategie te hebben.

[2:00:06] Dat was hoe we het gedaan hebben.

[2:00:10] Dan geef ik het voorzitterschap terug. Dank.

[2:00:13] Dan ben ik reeds voorzitter van deze commissie.

[2:00:16] En dan geef ik het woord weer aan, als er geen interrupties meer zijn, aan de staatssecretaris.

[2:00:22] Nee, voorzitter. Ik was door mijn spreektekst heen.

[2:00:26] Dan als de staatssecretaris zijn betoog heeft afgerond,

[2:00:30] dan geef ik het woord aan de minister voor Klimaat en Energie.

[2:00:33] Dank u wel, voorzitter.

[2:00:34] De oorlog in Oekraïne is het derde jaar ingegaan en er vallen nog elke dag

[2:00:38] honderden gewonden en doden door Russische aanvallen.

[2:00:42] Dus steun aan Oekraïne blijft onverminderd hard nodig.

[2:00:46] Maar vanaf dag één van die oorlog was ook duidelijk dat de Russische agressie

[2:00:49] impact zou hebben op de energievoorziening in heel Europa.

[2:00:53] We zijn er als Nederland en Europa ingeslaagd om een hele korte tijd veel minder afhankelijk

[2:00:58] te worden van Russisch gas door veel te besparen, gas uit andere delen van de wereld te halen

[2:01:03] en door sneller over te stappen op duurzame energie.

[2:01:07] En eerlijk is eerlijk, ook twee relatief milde winters in combinatie met goed gevulde gasopslagen

[2:01:12] heeft ons geholpen om de markt te kalmeren en grote schommelingen op de gasprijs te voorkomen.

[2:01:18] Maar zowel spanning in het Midden-Oosten als het jaarlijks advies van GasUnie maken duidelijk

[2:01:23] dat we waakzaam moeten blijven.

[2:01:25] Daarom blijft het kabinet ook hard werken om voldoende gas in de komende jaren te garanderen.

[2:01:31] Ten eerste door volop in te zetten op verduurzaming en besparing.

[2:01:36] Ten tweede door de inputcapaciteit van vloeibaar gas, LNG, de komende jaren op pijl te houden

[2:01:41] en waar nodig ook nog te verhogen.

[2:01:42] Ten derde door extra mitigerende maatregelen te nemen om het risico op gastekorten door

[2:01:48] het sluiten van het Groningenveld te verkleinen.

[2:01:51] Daar krijgt u binnenkort ook nog een aanvullende Kamerbrief over.

[2:01:54] Ten vierde de actualisatie van het beschermende stelplan gas, inclusief het beter verankeren

[2:01:58] van het wet voor stelgasleveringszekerheid.

[2:02:03] We hebben dus gezien dat de afgelopen tijd door dat grotere aanbod, meer langdurige contracten,

[2:02:09] Meer vaste tarieven in de energiemarkt, ook die markt voor consumenten en bedrijven weer

[2:02:14] iets voorspelbaarder is geworden.

[2:02:16] De energietarieven zijn weer wat gedaald, maar die prijzen blijven wel structureel hoger

[2:02:20] liggen dan voor het uitbreken van die oorlog in Oekraïne.

[2:02:24] Dus we moeten daar alert op blijven.

[2:02:26] Tegelijkertijd zit er ook een dilemma, want het vergroten van het aanbod van gas om tot

[2:02:30] een lagere prijs te komen, kan ook weer de prikkel voor verduurzaming wegnemen.

[2:02:34] Daar zoeken we dus continu naar de juiste balans van leveringszekerheid,

[2:02:39] betaalbaarheid en de noodzaak om te verduurzamen.

[2:02:42] Want we weten ook één ding zeker, het gebruik van fossiel gas is eindig.

[2:02:46] En daarom werken we ook in het kader van de energienota

[2:02:49] aan afbouwpaden voor alle fossiele brandstoffen,

[2:02:52] inclusief de inzet van gas in ons Nederlandse energiesysteem.

[2:02:56] Maar zoals ik net al zei, die allegheid voor leveringszekerheid is nodig.

[2:03:01] Maar de staatssecretaris heeft ook al goed uitgelegd,

[2:03:03] Ik zal nog een paar opmerkingen maken over Groningen,

[2:03:05] dat het wetsvoorstel gasleveringszekerheid nooit gekoppeld is geweest,

[2:03:10] ook niet in het kabinet, aan de sluiting van het Groninger Veld.

[2:03:13] Deze twee wetsvoorstellen, de definitieve sluiting en het borgen van leveringszekerheid,

[2:03:19] staan volledig los van elkaar en ik zie ook geen enkele reden om ze wel aan elkaar te koppelen.

[2:03:24] Want waar gaat dat wetsvoorstel gasleveringszekerheid dan wel over?

[2:03:28] Eigenlijk is het hoofddoel van die wet heel simpel.

[2:03:30] Ervoor zorgen dat de verantwoordelijk minister voor energie, wie dat ook mag zijn na mij,

[2:03:35] in staat is om op een slagvaardige en efficiënte wijze te opereren ter voorkoming van of tijdens

[2:03:43] een gaskrisis.

[2:03:44] De afgelopen tweeënhalf jaar heb ik met veel hang-en-vliegwerk, heel hard werken van ambtenaren

[2:03:50] bij EZK, van een aantal staatsdeelnemingen, dat beschermende herstelplan gas kunnen inzetten.

[2:03:56] Maar de minister van EZK en ik zelf zouden in noodsituaties waar we niet in zijn gekomen

[2:04:01] hadden moeten teruggrijpen op wetten uit het begin van de vorige eeuw.

[2:04:05] Dus dit wetsvoorstel gasleveringszekerheid zorgde vooral voor dat die bevoegdheden gewoon

[2:04:09] goed geregeld zijn op het moment dat ze moeten worden ingezet.

[2:04:13] Daarnaast worden met de nieuwe energiewet en de mijnbouwwet de wijziging daarvan allerlei

[2:04:18] aspecten van gasleveringszekerheid aangepast om robuuster te worden.

[2:04:22] Het doel van het wetsvoorstel gastleveringszekerheid is om dat eind mei te consulteren en dan in

[2:04:27] juli aan de Raad van State aan te bieden.

[2:04:29] We hopen dat het wetsvoorstel dan aan het eind van dit jaar aan de Tweede Kamer kan worden

[2:04:33] gestuurd voor behandeling.

[2:04:35] Een versnelling van dat wetsvoorstel gastleveringszekerheid, zeg ik ook richting de leden Kreuger en Vlag,

[2:04:39] is dus niet mogelijk.

[2:04:41] De VVD in de Eerste Kamer heeft gisteren, denk ik, een beetje in het midden gelaten.

[2:04:45] Is er nou een harde koppeling met dat wetsvoorstel of niet?

[2:04:47] Ik denk dat de staatssecretaris daar voldoende over heeft gezegd.

[2:04:50] en we zullen zien hoe de Eerste Kamer nu verder gaat met de behandeling van het wetsvoorstel

[2:04:55] over de definitieve sluiting van het Groninger Veld.

[2:04:58] Ten aanzien van de gasopslagen hebben we de afgelopen tijd, en daar heb ik me zeer gesteund

[2:05:03] gevoeld ook door de Tweede Kamer, echt alles op alles gezet voor een goede vulling aan

[2:05:09] de start van de afgelopen winter.

[2:05:10] En afgelopen winter waren ze gemiddeld voor bijna 100 procent gevuld.

[2:05:14] Ik kan u zeggen, ik keek bijna elke dag op de websites waar je dat vullingsproces kan

[2:05:19] We hebben zelfs een dag bereikt met meer dan 100% vulling.

[2:05:24] Dus dat hebben we met name de partijen in die gassector goed gedaan.

[2:05:29] Maar dat was ook naar aanleiding van onder andere motie Erkens...

[2:05:34] die ons daar echt een ruim mandaat heeft gegeven om te doen wat nodig is...

[2:05:40] om tot die goed gevulde gasopslagen te komen.

[2:05:42] Daarnaast hebben we ook afgelopen zomer een nieuwe visie gasopslagen met uw Kamer gedeeld.

[2:05:47] Met eigenlijk twee doelen.

[2:05:47] Het borgen van goed functionerende gasopslagen om te voorzien in die seizoensopslag en het

[2:05:53] balanceren van het net- en de piekvraag, maar ook zorgen dat de gasopslagen voldoende gevuld

[2:05:57] zijn om te voorzien in die seizoensopslag.

[2:06:02] En wat doen we dan, zegt richting de heer Vlag, om die voldoende fysieke opslagcapaciteit

[2:06:07] ook te borgen?

[2:06:08] Op dit moment zijn er in Nederland voldoende goed functionerende gasopslagen.

[2:06:12] We hebben er ook relatief veel ten opzichte van andere landen.

[2:06:16] Dat is puur gewoon geluk met onze ondergrond.

[2:06:19] Maar dankzij strenge EU-regelgeving kunnen die gasopslagen ook niet zomaar stoppen.

[2:06:23] De ACM moet beoordelen of het stoppen van zo'n gasopslag...

[2:06:29] niet negatief de leveringszekerheid beïnvloedt.

[2:06:32] En dat is dus een hard slot op de deur om te voorkomen dat de komende jaren...

[2:06:36] een deel van die opslagcapaciteit uit de markt wordt gehaald.

[2:06:39] Daarnaast heeft het kabinet hier een vrij grote taak voor de overheid op zich genomen de afgelopen

[2:06:44] jaren, omdat we zagen dat de markt eigenlijk onvoldoende deed op het moment dat de gasprijs

[2:06:49] hoog was.

[2:06:50] Dus GTS heeft de taak gekregen om te adviseren wat een verstandige vulgraad is, met het oog

[2:06:55] op de te komen winters, de vraag in Nederland en omringende landen.

[2:07:00] En in het meest recente advies stelt GTS dat de gasopslagen voor in ieder geval 125 terrawattuur

[2:07:07] zouden moeten worden gevuld. Dat is 88% vulgraat. Wij hebben als kabinet besloten dat we hier

[2:07:14] op zee willen spelen en zetten de komende jaren in op 90%. We zitten daarmee net boven

[2:07:19] het advies van GTS. Om te voorkomen dat de marktpartijen hier onvoldoende deze taak op

[2:07:27] zich nemen, verlengen we ook voorlopig de vultaak voor EBN, de staatsaanneming energiebeheer

[2:07:32] Nederland, die ook voor dit jaar weer de vultaak heeft om tot 20 terawattuur te vullen voor

[2:07:36] zover mag partijen dat niet doen.

[2:07:39] En we hebben nu al 10 terrawattuur in de gasopslag zitten,

[2:07:42] vanwege, dat heet met een technisch woord, doorrollen.

[2:07:44] Dus dat betekent dat het gas dat je in de opslagen hebt zitten

[2:07:47] ook continu aanvult als het op dit moment wordt gebruikt.

[2:07:52] Daarnaast heeft het adviesbureau Kios

[2:07:54] nog naar structurele vulmaatregelen gekeken.

[2:07:57] En dit onderzoek en de visie van GTS zijn de basis

[2:08:00] voor het wetsvoorstel gasleveringszekerheid

[2:08:03] dat ik dus dit kwartaal ga consulteren.

[2:08:08] Wat zijn dan op hoofdlijnen die maatregelen voor het vullen?

[2:08:11] Dat is het jaarlijks vaststellen van de vuldoestelling.

[2:08:15] Dat is ook in de nieuwe energiewet waar we volgende week de behandeling van gaan starten opgenomen.

[2:08:19] Dat dat elk jaar actief moet worden gewogen.

[2:08:22] Dat we een structurele vultaak voor EBN als vulagent in het leven roepen.

[2:08:27] Dus dat hebben we nu steeds op incidentele basis gedaan met steun van het kabinet.

[2:08:32] dat we daar ook flink de portemonnee voor mochten trekken in het belang van Nederland.

[2:08:36] Maar in de wijziging van de Mijnbouwwet wordt die vultaak ook definitief aan EBN toegewezen.

[2:08:42] Daarnaast komt er een bevoegdheid om een vulverplichting op te leggen aan marktpartijen

[2:08:46] als zij hun verantwoordelijkheid niet nakomen en verplichten onderhandel de derde toegang

[2:08:51] zodat marktpartijen ook verbeterde toegang tot die gasopslagen krijgen.

[2:08:55] Dus dat wetsvoorstel helpt dus de verantwoordelijk minister

[2:08:58] om dit ook allemaal af te kunnen dwingen, mocht dat nodig zijn.

[2:09:02] Dank u wel. Ik zie dat er een interruptie is.

[2:09:04] Valt de heer Vlag van de SGP in?

[2:09:08] Ik vermoed dat mijn vraag op beantwoord is in de laatste zinnen van de minister.

[2:09:11] Ik vroeg namelijk om een vulplicht, maar als ik het goed begrepen heb,

[2:09:15] gaf hij aan dat dat ook in de energiewet verankerd zal zijn.

[2:09:19] Ik ga er nog wat meer dingen over zeggen nu, voorzitter.

[2:09:23] Kijk eens aan, maar voordat de minister doorgaat.

[2:09:27] Kijk, iedereen wacht netjes af. Heel goed.

[2:09:30] Misschien wordt de vraag op beantwoord.

[2:09:32] De heer Vlag en de heer Erkens hebben ook nog wel relevante vragen gesteld over langetermijncontracten

[2:09:39] of überhaupt importcontracten van gas.

[2:09:41] Want het is heel fijn als je allerlei vulverplichtingen hebt en voldoende fysieke gasopslagen hebt

[2:09:47] gegarandeerd.

[2:09:48] Maar er moet nog steeds wel gewoon een moeilijk molecuul natuurlijk in.

[2:09:51] Dus het kabinet zet zich op een paar zaken in.

[2:09:55] Allereerst op het oppelhouden van die NG-importcapaciteit.

[2:09:59] In Nederland hebben we dat via EET in de Eemshaven en GATE in Rotterdam nu geregeld met in totaal

[2:10:07] 24 bcm per jaar aan importfaciliteit.

[2:10:11] Daarnaast is GATE Terminal bezig met een uitbreiding die na verwachting op 1 oktober 2026 gereed

[2:10:18] is, waarbij de GATE Terminal van 16 naar 20 bcm per jaar gaat en daarmee echt een van

[2:10:22] de grootste importfaciliteiten in Europa is.

[2:10:25] De Ames Energy Terminal breidt daarna stapsgewijs uit.

[2:10:29] In eerste instantie eind dit jaar van 8 naar 9 bcm en daarna nog richting 10 bcm.

[2:10:34] En de EET Terminal is een tijdelijke terminal...

[2:10:38] die we met een gordogenconstructie heel snel hebben kunnen bouwen.

[2:10:41] Dat loopt in principe af in najaar 2027.

[2:10:45] Maar we zijn met de partijen daar in gesprek om te kijken...

[2:10:48] of er ook na 2027 importcapaciteit in de Eemshaven nodig is.

[2:10:52] Daarnaast zijn twee initiatiefnemers bezig met een haalbaarheidsstudie voor

[2:10:56] een nieuwe LNG-terminal in de Zeeuwse havens en een terminal op de Noordzee.

[2:11:02] Dat klinkt misschien een beetje raar, maar dan kun je op de Noordzee

[2:11:04] overslag doen die je aan land brengt in het Rotterdamse havengebied.

[2:11:10] Daarnaast is het ministerie op dit moment in gesprek met de Gasunie om

[2:11:14] echt te borgen dat die LNG-inputcapaciteit de komende jaren gewoon beschikbaar blijft.

[2:11:20] niet alleen maar omdat we daar als Nederland gebruik van maken,

[2:11:23] maar bijvoorbeeld ook Duitsland en de Tsjechische Republiek

[2:11:25] op dit moment voor een deel van hun gastgebruik echt afhankelijk zijn

[2:11:29] van de LNG-import die via Nederlandse terminals binnenkomt.

[2:11:33] Dan ten aanzien van die langetermijncontracten.

[2:11:37] Ik heb op verzoek van uw Kamer een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren

[2:11:42] naar de meerwaarden, maar ook de nadelen die aan langetermijncontracten vastzitten.

[2:11:47] Dat onderzoek heb ik onlangs aan uw Kamer aangeboden met een aanbod voor een technische briefing.

[2:11:53] Ik ga ervan uit dat u daar gebruik van gaat maken.

[2:11:57] Maar u krijgt ook nog van mij later dit voorjaar een uitgebreidere appreciatie op het rapport,

[2:12:03] waar ik ook uitgebreider zal ingaan op een aantal van de punten die de heer Erkens heeft genoemd.

[2:12:08] Want ja, lange termijncontracten gaan soms ook gepaard met een iets hogere prijs.

[2:12:15] of alle dingen die hij ergens heeft, zal ik niet gaan herhalen.

[2:12:18] Maar wat je daar dan voor terugkoopt, is meer voorspelbaarheid en meer zekerheid.

[2:12:23] En die weging moeten we als Kamer en kabinet net elkaar maken.

[2:12:25] Zijn we bereid om soms dan een iets hogere prijs te betalen

[2:12:28] om iets meer rust in de markt te kopen?

[2:12:31] Want ik ben ook niet tegen die langetermijncontracten.

[2:12:34] We zien ook gelukkig in de markt dat die er steeds meer komen,

[2:12:37] dat het gas ook naar Nederland toekomt.

[2:12:39] Het is ook gewoon echt te overwegen om nog meer extra overheidsbeleid

[2:12:44] te ontwikkelen om die langetermijncontracten stap voor stap ook te stimuleren, maar we

[2:12:50] moeten daarbij gewoon wel waken voor de doelmatigheid en de effectiviteit van die besteding van

[2:12:54] die belastingcenten, zeker als we dus ook heel veel inzetten op al die andere maatregelen

[2:12:59] die ik net heb genoemd.

[2:13:00] Tot slot wil ik er wel op wijzen dat via het EU-inkoopplatform Nederlandse partijen nu

[2:13:05] bij de top vijf horen van inkopers, die dus gebruik maken van dat EU-platform.

[2:13:09] Daar worden meer en meer middellange termijn en lange termijncontracten afgesloten.

[2:13:15] En ik ben ook heel blij dat het Nederlandse bedrijven zijn die dat doen en daar hun verantwoordelijkheid

[2:13:19] pakken, omdat de overheid dan niet alleen maar in dat gat hoeft te springen zoals we de afgelopen

[2:13:25] twee jaar hebben moeten doen.

[2:13:27] Tot slot dan over die importcapaciteit, voorzitter.

[2:13:29] Nu gaat het over LNG, omdat we dat op de korte termijn gewoon echt nodig hebben.

[2:13:34] Maar op termijn wil je die import terminals natuurlijk ombouwen naar import terminals

[2:13:39] voor groene moleculen, groene waterstof, groene ammoniak.

[2:13:44] En daar is het dus van belang dat we het Europese decarbonisatiepakket hebben die gewoon daar

[2:13:51] eisen aan stelt over de derde toegang bij die import terminals, maar dat we ook via onze

[2:13:55] energiediplomatie heel actief bezig zijn om die waterstofcontracten ook van de grond

[2:14:00] te krijgen. Eigenlijk de eerste maritieme waterstofcorridor in Europa loopt van Spanje

[2:14:05] naar Nederland. Algeciras, Rotterdam, Bilbao, Amsterdam. En daar hebben we ook hard aan

[2:14:10] getrokken. Daarnaast zijn we via de IPSEI-subsidies ook bezig om nog meer van dit soort contracten

[2:14:15] van de grond te krijgen en via de tender van H2Global die we samen met Duitsland uitvoeren.

[2:14:21] Dus ik heb er ook vertrouwen in dat we naast die korte termijn LNG-capaciteit ook later

[2:14:26] die waterstofcapaciteit naar Nederland toe kunnen gaan krijgen.

[2:14:30] En dan kom ik bij CO2-vrij regelbaar vermogen, dus ik kan daar even mee doorgaan.

[2:14:34] Ik kijk even rond of er interrupties zijn.

[2:14:36] Dat is het geval. Meneer Erkes van de VVD.

[2:14:38] Ja, dank, voorzitter. En blij dat de minister...

[2:14:41] toch wat positiever over langetermijncontracten was deze keer.

[2:14:44] Dat stemt mij tevreden.

[2:14:46] Ik wil een klein doorbraak, want we hebben hier vaak debatten met elkaar over gehad.

[2:14:50] Kan de minister wel nog reflecteren op een van mijn eerdere punten in de inbreng,

[2:14:54] namelijk het feit dat op een individuele beleidsmaatregel

[2:14:57] misschien iets inderdaad minder doelmatig is,

[2:14:59] maar als je steeds inderdaad voor de meest doelmatige keuze kiest

[2:15:02] in je energievoorziening, neem je mogelijk wel een systeemrisico

[2:15:05] met de leveringszekerheid. Dus we kunnen misschien daar ook op reflecteren.

[2:15:07] Ja, voorzitter, ik zal dus ook in die appreciatie op dit onderzoek

[2:15:10] vooral daarop ingaan, want wij hebben nu met alles

[2:15:14] wat in dat wetsvoorstel gasleveringszekerheid zit,

[2:15:16] met de nieuwe taak van EBN in de gewijsde termijnbouwwet,

[2:15:20] doen we eigenlijk een heel breed palet aan maatregelen

[2:15:23] En langetermijncontracten zijn dan daar een toevoeging aan.

[2:15:26] En in die balans moet je denk ik met elkaar afwegen, vind je dan dat dat EU-inkoopplatform

[2:15:30] waar bedrijven die langetermijncontracten afsluiten voldoende is, of wil je daar als

[2:15:35] overheid zelf of via een staatsdoorneming nog een extra zekerheid inbouwen.

[2:15:40] En in die balans wil ik het bekijken en dan zal ik dus in de appreciatie die u voor het

[2:15:44] zomerreces krijgt uitgebreider op ingaan.

[2:15:48] De heer Arken.

[2:15:48] Ja, volgens mij dan nog een andere vraag over de gasopslagen.

[2:15:51] De staatssecretaris had het net ook inderdaad over het advies van GTS

[2:15:55] op dat vlak, levering zekerheid.

[2:15:56] Een van de zaken die zij wel noemen daarin is dat inderdaad

[2:15:59] een vulverplichting of iets dergelijks wel noodzakelijk gaat zijn

[2:16:02] om die seizoensfluctuaties mogelijk op te vangen.

[2:16:05] Zodat je in ieder geval niet in een situatie komt

[2:16:06] dat er een aantal dagen geen gas zou zijn.

[2:16:08] Kan de minister ook aangeven of hij in zijn verdere appreciatie hiervan,

[2:16:12] dus misschien wel in wil gaan op het feit dat inderdaad enkele monitoren ervan,

[2:16:18] of de gasopslagen voldoende gevuld worden,

[2:16:20] dat dat misschien niet voldoende is, omdat je misschien dan laat in een seizoen pas

[2:16:23] erachter komt dat ze niet voldoende gevuld worden, en dat je misschien dan ook niet

[2:16:27] meer aan genoeg gas komt, want dat is wel het risico wat je daarmee kan nemen.

[2:16:30] Ja, voorzitter, ik vind dit ook wel echt een van de meest relevante vragen straks

[2:16:34] in de internet consultatie, om ook van marktpartijen te begrijpen,

[2:16:38] gaan ze voldoende zelf acteren of moeten we eigenlijk dat instrument,

[2:16:41] dat zwaardere instrument, veel eerder al inzetten?

[2:16:45] Want je wil altijd eigenlijk nu, kijk nu is het winterseizoen voorbij en start het

[2:16:50] Dus je wil ergens zo rond 1 april de afweging maken.

[2:16:55] Gaat dit de goede kant op?

[2:16:56] Gaan we die 90 procent die we als vuldoel hebben gesteld met elkaar halen?

[2:17:00] Of zijn er risico's dat dat niet het geval gaat zijn

[2:17:02] en dan moet je nu gaan acteren en niet pas op 1 oktober, want dan ben je te laat.

[2:17:06] Of moet je tegen extreem hoge prijzen gaan concurreren met de rest van Europa?

[2:17:10] Dat zou echt heel erg onwenselijk zijn.

[2:17:12] Dus hierin moeten we er gewoon voor zorgen

[2:17:17] dat we alle instrumenten ter beschikking hebben.

[2:17:20] Ik denk nu dat we met de aanwijzing van een vulgraad voor het komende jaar, met een uitgebreidere

[2:17:27] taak voor EBN, et cetera, voldoende de hand aan de kraan kunnen hebben.

[2:17:31] Maar mocht nou uit de internetconsultatie blijken dat we de markt eigenlijk te weinig zien acteren,

[2:17:38] dan kun je er ook voor kiezen, nog in het definitieve wetsvoorstel, om die taak voor

[2:17:42] de minister van Energie er nog wat zwaarder aan te zetten.

[2:17:46] Dan ga ik naar de volgende interruptie van mevrouw Kreuger van GroenLinks Partij van de Arbeid.

[2:17:51] Ik ga ervan uit dat er nog iets op energiebesparing komt.

[2:17:54] Dan is mijn vraag eigenlijk over LNG.

[2:17:58] Het rapport dat met de Kamer gedeeld is, laat zien dat de LNG-markt zoals hij nu is functioneert.

[2:18:06] Toch worden er nu allerlei interventies gedaan om meer LNG-capaciteit in Nederland te waarborgen,

[2:18:13] gegeven dat LNG gewoon voor het klimaat een bijzonder slechte optie is.

[2:18:18] Is mijn vraag eigenlijk, wat zijn we nu aan het doen?

[2:18:22] Is dit om in Nederland de leveringszekerheid veilig te stellen?

[2:18:27] Maar dat lees ik in het rapport dat het niet nodig is.

[2:18:30] Of is het om een soort LNG-hub te worden van Europa,

[2:18:34] en dus eigenlijk onze oude gasrotonde,

[2:18:37] waar de Russische roulette gas die rol speelde,

[2:18:41] dat we dat dan nu op NLG willen gaan spelen.

[2:18:43] En als dat eigenlijk de bedoeling is, denk ik, nou ja,

[2:18:48] dan is dat wel weer een debat om met elkaar te hebben.

[2:18:50] De minister.

[2:18:51] Nee, dat laatste is niet de bedoeling, voorzitter.

[2:18:53] Wat we de komende jaren wel willen worden,

[2:18:55] is de belangrijkste importhub voor groene waterstof.

[2:18:58] Niet alleen voor de Nederlands industrie,

[2:18:59] maar ook voor België, Duitsland en het verdere Achterland,

[2:19:02] omdat uiteindelijk van alle waterstof die in Europa wordt gebruikt

[2:19:05] zo'n 50 procent in deze grotere Noordwest-Europese regio wordt ingezet.

[2:19:09] Dus daar kan Nederland een goede rol spelen als import- en doorvoerland

[2:19:15] voor groene waterstof.

[2:19:17] Voor LNG geldt, we stoppen hopelijk definitief met gaswinning uit het Groninger veld.

[2:19:25] We zijn ook in een heel rap tempo gestopt met het importeren van Russisch gas via pijpleidingen.

[2:19:30] Dus we zullen dat gat wel ergens mee moeten vullen.

[2:19:33] Dat kan niet met de nationale productie op de Noordzee.

[2:19:36] Dus we zijn de komende tien, vijftien, twintig jaar

[2:19:39] echt nog wel aangewezen, ook op import uit het buitenland.

[2:19:43] Dan hebben we nu qua LNG-importcapaciteit het net goed op orde.

[2:19:48] Mocht het spannender worden in de komende jaren, zeggen de adviezen,

[2:19:51] ja, dan moet je in ieder geval die LNG-importcapaciteit op pijl houden

[2:19:54] en misschien nog een heel klein beetje uitbreiden.

[2:19:57] En daarbij kijk ik ook wel breder dan alleen maar Nederland.

[2:19:59] Dat is waar, omdat bijvoorbeeld een land als de Tsjechische Republiek

[2:20:04] gewoon echt afhankelijk is van de import die via Duitsland en Nederland plaatsvindt,

[2:20:08] maar we op dit moment ook in EU-verband aan het pleiten zijn voor strengere sancties op Russische

[2:20:13] LNG die wel nog in Europa wordt geïmporteerd. We zijn eigenlijk gestopt met Russisch pijpleingas,

[2:20:18] grotendeels. Niet volledig, maar wel grotendeels. Maar er komt nog steeds Russisch LNG,

[2:20:23] Europese havens binnen. Ja, daar willen we ook van af. Dus je ziet op een gegeven moment ook

[2:20:28] weer dat importstromen in Europa wel aan het veranderen zijn. En dan kan het zijn dat de

[2:20:31] Nederland zatens een belangrijke rol gaan spelen, ook voor de andere landen in deze Penta-regio.

[2:20:37] Maar het is geen doel op zich om een gasrotonde te blijven of te worden.

[2:20:41] Het doel is om de komende jaren gasleveringszekerheid te kunnen gehandelen.

[2:20:47] Vervolginterruptie van mevrouw Keuger.

[2:20:49] Ja, dat is helaas mijn laatste.

[2:20:50] Dus energiebesparingen zal dan in de tweede termijn de vervolgvraag zijn.

[2:20:56] Maar toch, volgens mij is er ook een groot risico dat we overcapaciteit op LNG gaan hebben in Europa.

[2:21:06] Er wordt daar van alle kanten op gewaarschuwd.

[2:21:08] Als Nederland hebben we al een stevig aandeel.

[2:21:12] Ze liggen er nu voor te stellen om dat aandeel eigenlijk nog te vergroten.

[2:21:15] Dan is wel de vraag, met welk doel wordt dat dan gedaan?

[2:21:20] En hoe voorkom je dat we overcapaciteit LNG in de markt zetten...

[2:21:24] waar we eigenlijk alleen nog maar langer van LNG afhankelijk blijven

[2:21:27] in een fossiele lock-in terechtkomen.

[2:21:29] En stelt de minister bijvoorbeeld hele harde eisen aan dat elke terminal,

[2:21:34] of het nou een staatsdeelneming is of een private,

[2:21:38] maar voor beperkte tijd is en waterstof ready moet zijn?

[2:21:41] Want dat is op dit moment ook nog niet het geval.

[2:21:44] Ik herken niet het beeld dat er nu overcapaciteit aan LNG-import terminals is.

[2:21:49] Die is net aan in orde,

[2:21:52] Maar het vraagt voor Nederland en voor de hele EU de komende jaren echt wel extra inzet.

[2:21:58] Ook omdat heel veel plannen die zijn aangekondigd de afgelopen jaren in andere landen ook niet

[2:22:03] altijd zijn doorgegaan.

[2:22:05] In het begin van die Oekraïne-oorlog zouden er overal in Europa nieuwe terminals komen.

[2:22:12] Die zijn niet allemaal gerealiseerd.

[2:22:15] Dus in die laatste brief die ik aan de Kamer heb gestuurd, licht ik ook toe waarom het

[2:22:21] op peil houden van die importcapaciteit in Nederland ook nodig is

[2:22:23] om die EU-normen te halen.

[2:22:25] Daarnaast, ja, we kijken er ook heel streng na of die aanvraken die er zijn

[2:22:31] voor import terminals ook echt nodig zijn,

[2:22:34] of dat die ook waterstof ready kunnen worden gebouwd.

[2:22:38] En ik kan u ook zeggen dat ik afgelopen jaren ook al een aantal bedrijven

[2:22:41] op bezoek heb gehad die we weer vriendelijk hebben bedankt

[2:22:43] voor hun interesse in Nederland, omdat ze bijvoorbeeld helemaal niet

[2:22:46] van plan waren om dat tijdelijk te ontwikkelen of geen enkel idee hadden

[2:22:50] hoe ze dat dan op termijn van fossiel naar duurzaam wilden ombouwen.

[2:22:54] Dus we kijken daar kritisch naar, juist ook in het licht van eerdere afspraken

[2:22:58] die ik met uw Kamer heb gemaakt, om dit een tijdelijke importcapaciteit

[2:23:04] te laten zijn en niet een nieuwe lokking.

[2:23:09] Dan kijk ik even rond. Ik zie geen interrupties.

[2:23:13] Of de heer Eermans?

[2:23:16] Ja, we waren bij de afronding. We gaan nu naar elektriciteit.

[2:23:19] Ja, over het gas. Ik mis de prijzen van gas.

[2:23:24] Dat is vaak beweerd. De gasprijs is bepaald op de wereldmarkt.

[2:23:28] We zijn ons nu in alle bochten aan het wringen om het Groninger gat op te vullen door het import van gas.

[2:23:35] Blijkbaar kan het niet allemaal opgelost worden op de GroenLinks manier van besparen.

[2:23:39] We hebben gas nodig. Dus er moet gas uit het buitenland komen.

[2:23:42] Dan hoor ik de minister zeggen hogere prijzen,

[2:23:44] want langetermijncontract om die zekerheid te krijgen, die gaszekerheid.

[2:23:50] Maar die prijzen, we lezen net bij CBS,

[2:23:52] prijzen zijn weer hoger geworden voor de mensen,

[2:23:54] niet alleen aan de pomp, maar dus ook de gasrekening.

[2:23:57] In hoeverre beïnvloedt dus de noodzaak voor gaszekerheid

[2:24:02] ook de prijzen in de portemonnee, de gasrekening van mensen thuis?

[2:24:06] Kan de minister daarop reageren?

[2:24:11] Ik denk dat de staatssecretaris daar net ook al het een en ander over heeft gezegd,

[2:24:14] Maar kijk, de afgelopen 2,5 jaar zagen we een extreme stijging van de prijzen,

[2:24:19] omdat iedereen met iedereen aan het concurreren was

[2:24:21] om maar een gaskontract te krijgen.

[2:24:24] Dat is nu redelijk gekalmeerd.

[2:24:26] En hoe meer je dus met middellange-termijncontracten doet,

[2:24:28] hoe meer voorspelbaarheid je hebt op die gasprijs,

[2:24:32] hoe meer je doet aan energiebesparing en interconnectie,

[2:24:35] hoe rustiger ook die gasmarkt wordt, et cetera.

[2:24:38] Maar de waarschuwing van alle experts is ook

[2:24:40] dat die gasprijs voorlopig niet zal teruggaan naar het niveau van voor die oorlog.

[2:24:43] Dus daar moeten we rekening mee houden.

[2:24:47] En dat is ook de reden waarom het versnelt opschalen van duurzame opwerken en energiebesparing

[2:24:52] ook helpt om die energieprijs en de impact daarvan zoveel mogelijk te dempen.

[2:24:58] En het vergroten van gaswinning in Nederland heeft een totaal verwaarloosbaar effect op

[2:25:05] die ontwikkeling, op die internationale gasprijs.

[2:25:08] Dus puur en alleen daarvoor het Groningenveld weer te openen

[2:25:11] zou heel onverstandig zijn, want dan lever je niet die lagere prijs,

[2:25:16] maar wel de onveiligheid voor Groningers.

[2:25:19] Meneer Eerdemans.

[2:25:20] Daar heb ik nou net de Statensektaars op mijn vraag horen zeggen.

[2:25:23] Een laagverantwoordend niveau, 4,5 miljard,

[2:25:26] zal niet de autonomie geven die wij willen wereldwijd, dat is logisch,

[2:25:30] maar geeft, ik dacht dat de Statensektaars het woord veilig gebruikten,

[2:25:34] Het niveau waarop je in ieder geval met een opbrengst,

[2:25:39] als je nou kijkt naar 4,5 miljard,

[2:25:40] zou je 3 miljoen huizen, bij wijze van spreken, kunnen verwarmen.

[2:25:43] Dat kan toch niet anders betekenen dat dat invloed heeft op de prijzen?

[2:25:46] Kijk, u kunt wel zeggen het heeft allemaal stapjes, dat geloof ik.

[2:25:48] Ik ben het ook wel met de staatssecretaris eens

[2:25:49] dat het natuurlijk niet de oplossing voor het gehele model is

[2:25:52] als je... En bovendien kan het niet,

[2:25:54] want we weten dat Groningen niet terug kan naar het niveau waar we zaten.

[2:25:56] Maar als je dat op het verantwoord risiconiveau doet,

[2:26:01] dan zou dat toch wel degelijk kunnen helpen in de stap op weg naar betaalbare energierekening

[2:26:06] als we ons eigen gas kunnen inzetten, behalve langetermijndure contracten uit de VS, Qatar

[2:26:11] enzovoort.

[2:26:14] Uiteindelijk is ook Groninger productie is gas dat op een internationale markt terechtkomt

[2:26:20] en dus dat is de plek waar die prijs wordt bepaald.

[2:26:24] De afgelopen decennia was die prijs van gas heel erg laag, niet alleen vanwege wat we

[2:26:31] in eigen land deden, maar vooral vanwege de lage prijs van gas uit de Russische Federatie.

[2:26:36] Lng-gas is gewoon duurder door de productie elders,

[2:26:41] maar ook door de transportkosten die erbij komen kijken.

[2:26:45] En dat is de komende jaren eigenlijk de belangrijkste drijver

[2:26:48] van die ontwikkeling van de marktprijs.

[2:26:53] Dan kan de minister verder met zijn volgende blok, elektriciteit.

[2:26:57] Dank u wel, voorzitter.

[2:26:59] De SGP en ook volgens mij de VVD hadden nog gevraagd

[2:27:02] naar CO2-vrij regelbaar vermogen.

[2:27:05] Een belangrijk thema, zeker in de komende jaren.

[2:27:09] Ook vaak al met mevrouw Kreuger over gehad.

[2:27:12] In mijn brief van 11 maart heb ik uw Kamer ook geïnformeerd

[2:27:14] over die leveringszekerheid van elektriciteit op de langere termijn.

[2:27:18] Want voor de korte en middelange termijn, tot 2030 ongeveer, is dat op orde.

[2:27:24] Maar voor de jaren daarna wordt het wel belangrijk om na te denken

[2:27:27] hoe we die leveringszekerheid van elektriciteit ook op niveau kunnen houden.

[2:27:30] Daar hebben we 1 miljard uit het Klimaatfonds voor gereserveerd.

[2:27:36] Hoe kunnen we dat huidige regelbare vermogen dat op aardgas draait straks omzetten naar

[2:27:43] regelbaar vermogen dat CO2-vrij is?

[2:27:46] Die reservering van 1 miljard uit het Klimaatfonds houden we daarvoor ook beschikbaar.

[2:27:51] Ik hoop dat het volgende kabinet dat ook doet.

[2:27:53] We nemen iets meer tijd om over de juiste vormgeving en timing van de inzet van die middelen

[2:28:00] naar te denken, omdat het dus pas na 2030 echt relevant gaat worden.

[2:28:05] En we bespreken ook met de markt, samen de marktpartijen samen,

[2:28:08] van wat is nou de beste manier om dat regelbaar vermogen overeind te houden.

[2:28:12] En de TENET-analyses helpen daarbij.

[2:28:14] We zien inderdaad dat de Maxima-centrale in Flevoland,

[2:28:18] dat daar de eigenaar nu al in beweging komt

[2:28:21] om die centrale helemaal gereed te maken voor de inzet van waterstof.

[2:28:26] Dus ik ben ook met de provincie en het bedrijf in gesprek

[2:28:28] wat eventuele nut en noodzaken zou zijn om naast de nationale waterstof backbone

[2:28:33] ook een regionale aftakking daar te realiseren.

[2:28:37] Wie dat dan zou moeten doen en wanneer dat dan gereed zou moeten zijn

[2:28:40] om die centrale ook goed inzetbaar te houden.

[2:28:42] En ik zal uw Kamer voorafgaand aan het commissiedebat van 29 mei

[2:28:47] gaan we uitgebreiden in op waterstof en groen gas.

[2:28:50] Voorafgaand aan dat debat zal ik u informeren

[2:28:51] ook specifiek over die Maxima-centrale.

[2:28:56] En conform de aangenomen motie van 5 maart van de leden Erkens en Grinwis,

[2:29:02] zal ik ook uiterlijk eind 2024 de verschillende opties en analyses met uw Kamer delen over hoe

[2:29:09] kun je dan na 2030 die leveringszekerheid van elektriciteit moet borgen.

[2:29:14] Dat brengt me, voorzitter, bij de crisisaanpak.

[2:29:17] En voordat u dat doet, is er een interruptie van de heer Eerdmans.

[2:29:21] Ik dacht dat de minister Tennet noemde.

[2:29:24] Maar ik kan ook...

[2:29:25] Ik had de indruk dat

[2:29:27] Tennet vorig jaar waarschuwde dat wij

[2:29:29] in 2030 met een

[2:29:31] elektriciteitstekort komen te zitten, als gevolg

[2:29:33] van onbetrouwbare

[2:29:35] groenen, energiebronnen.

[2:29:38] Waardoor mogelijk dus niet op alle uren

[2:29:40] het jaar

[2:29:41] volledig de gewenste

[2:29:43] productie kan op gang worden gebracht.

[2:29:45] In Nederland. Klopt dat?

[2:29:47] Is de minister daarmee eens?

[2:29:49] Het ligt wel iets genuanceerder.

[2:29:52] Dit gaat niet alleen maar over Nederland, maar het gaat ook over de bredere pentaregio.

[2:29:56] Dat zijn de noordwest-Europese landen die samen in een geïntegreerde energiemarkt zitten.

[2:30:02] Daar kijken we elk jaar, kijken de nationale netbeheerders, naar de stabiliteit van die

[2:30:07] elektriciteitsproductie en levering.

[2:30:09] En daar wordt, dat heet de LOLE, de loss of load expectation, wordt een voorspelling gemaakt

[2:30:15] voor hoeveel uur per jaar zou je een probleem kunnen hebben

[2:30:19] met de leveringszekerheid.

[2:30:21] Daar wordt als richtwaarde uitgegaan van een systeem

[2:30:24] waar slechts vier uur per jaar sprake is van een beperking.

[2:30:28] Maar dat is in Nederland tot 2033 eigenlijk een heel kunstig beeld.

[2:30:33] Daarna wordt dat spannender en daarvoor is dus die inzet

[2:30:36] van die CO2-vrije regelbare vermogens nodig.

[2:30:40] En zul je moeten nadenken als overheid...

[2:30:41] Kijk, als je op een gegeven moment 80 procent wind op zee hebt,

[2:30:45] Je hebt 15 procent kernenergie en je hebt een grote zonproductie

[2:30:49] die een groot deel van het jaar echt een overschot aan productie geeft.

[2:30:53] En dat zien we nu. We exporteren bijna dagelijks

[2:30:55] ons nationale gebruik ook nog eens naar Duitsland.

[2:30:58] Dus er wordt heel veel elektriciteit geproduceerd nu in Nederland.

[2:31:01] Maar er kunnen straks momenten zijn waarin je echt die centrales zal moeten inzetten.

[2:31:05] En als de markt dat niet doet omdat er geen goede prijs op zit,

[2:31:08] dan zul je daar als overheid maatregelen moeten treffen

[2:31:10] om die capaciteit toch overeind te houden.

[2:31:12] Misschien die paar uur per maand of per jaar dat ze echt keihard nodig zijn.

[2:31:17] We moeten zorgen dat de eigenaar van die centrale dan ook bereid is

[2:31:20] om te produceren, om ons systeem overeind te houden.

[2:31:23] Dus vanaf 2033 wordt dat voor Nederland echt heel erg relevant.

[2:31:27] In een aantal buurlanden zie je dat die score wat slechter is.

[2:31:31] Dus dat daar eventueel eerder maatregelen moeten worden genomen,

[2:31:34] maar dat men ook wellicht eerder een beroep op Nederland zal doen.

[2:31:37] En daarom kijken we dus in dat Penta-verband

[2:31:39] wat hier de beste inzet is van het C2-vrij regelbaar vermogen.

[2:31:43] En dan is er nog een interruptie van de heer Vlag namens de SGP.

[2:31:47] Ja, even doorgaand op de antwoord van de minister.

[2:31:52] Is het nu zo dat de prikkel voor die gascentrales er eigenlijk op gericht is om rendabel te draaien,

[2:31:58] dus een aantal draaiuren per jaar te maken om in hun businessmodel uit te kunnen?

[2:32:03] En zo ja, zou je dat niet moeten omdraaien, dat eigenlijk meer de beschikbaarheid betaald wordt

[2:32:07] en dat de prikkel juist is om zo min mogelijk te draaien?

[2:32:10] Dan denk ik dat je ook in ieder geval zekerheid geeft aan die centrales,

[2:32:13] waardoor ze wellicht eerder de stap zullen zetten ook naar de ombouw naar waterstof?

[2:32:19] Ja, voorzitter, dit is precies de discussie die we dus aan het eind van het jaar

[2:32:22] met elkaar moeten voeren.

[2:32:23] En tot nu toe zijn die gascentrales...

[2:32:27] Ze hebben jarenlang een hele belangrijke rol gespeeld in het Nederlandse systeem.

[2:32:31] Dat waren dus rendabele centrales,

[2:32:33] daarom zijn ze ook door die bedrijven overeind gehouden.

[2:32:35] Maar hoe meer je wind, zon en kernenergie hebt,

[2:32:38] hoe meer ook die gascentrales dus eigenlijk uit de markt worden gedrukt.

[2:32:41] En dan kun je op twee manieren...

[2:32:44] of je kan het op meerdere manieren dan proberen om die capaciteit wel achter de hand te houden.

[2:32:49] Bij het schrijven van het coalitieakkoord dachten we...

[2:32:52] dan zetten we die miljard uit het klimaatfonds in om de ombouw van de centrales te subsidiëren.

[2:32:58] Dan is die investering aan de voorkant deels afgedekt...

[2:33:01] en dan blijven die marktpartijen gewoon die capaciteit houden.

[2:33:04] Je ziet dat andere landen er eigenlijk nu meer voor kiezen om te zeggen...

[2:33:06] nee, ik ga niet voor die ombouw betalen...

[2:33:08] maar ik betaal voor het überhaupt hebben van die capaciteit,

[2:33:12] of ik betaal op de momenten dat die capaciteit aan moet,

[2:33:15] ben ik bereid om een vrij hoge prijs te betalen,

[2:33:17] zodat het ook rondrekent, die businesscase.

[2:33:20] Dus daarom heb ik even een pas op de plaats gemaakt,

[2:33:22] niet die subsidieregeling nu al in de markt gezet,

[2:33:26] maar nemen we dit jaar nog even om goed te kijken

[2:33:28] wat is de meest effectieve manier om te garanderen

[2:33:30] dat we ook na 2030 voldoende capaciteit in het Nederlandse systeem hebben zitten.

[2:33:36] Zijn er op dit punt geen interrupties meer?

[2:33:38] Ik heb het gros wel gehad, dus ik ga nog naar crisisparaatheid en energiebesparing.

[2:33:43] De heer Vlag merkte op dat voor de 250.000 niet-beschermde gebruikers afschakeling nodig

[2:33:52] kan zijn in een geval van een gaskrisis.

[2:33:55] Er wordt inderdaad gebruik gemaakt van SBI-codes, maar dat biedt voor de 200 grootste gasverbruikers

[2:34:00] nog onvoldoende duidelijkheid van zijn stelling.

[2:34:02] Ik geef die duidelijkheid graag, want de afschakelstrategie is in de afgelopen periode in detail voorbereid

[2:34:08] in een conceptministeriële regeling die kan worden ingezet zodra we denken dat er een

[2:34:16] zwaardere niveau van gascrisis aan zit te komen.

[2:34:19] Die regeling is vooralsnog niet openbaar, maar wordt dus wel tijdig gepubliceerd als

[2:34:23] die gascrisis intensiveert.

[2:34:26] Daarmee is dus ook de juridische borging in orde waar mevrouw Kreuger naar vroeg.

[2:34:31] Ter voorbereiding op uitvoering van de afschakelstrategie is in de Kamerbrief van 6 april 2023 gecommuniceerd

[2:34:37] ...welke categorieën afnemers er zijn en welke stappen we in die afschakelregeling doorlopen, mocht dat nodig zijn.

[2:34:44] De grootverbruikers zijn hier gehouden om zelf op basis van het referentiegebruik en de lijst van SBI-codes te bepalen...

[2:34:50] ...in welke groep afgeschakeld moet worden.

[2:34:52] En indien een grootverbruiker gas onttrekt aan het gastransportnet voor meerdere verbruiksdoelen, dan geldt het volgende...

[2:34:58] ...als voor tenminste 50% van de referentieafname gas wordt gebruikt ten behoeven van bedrijfsactiviteiten bevallend in een van die groepen...

[2:35:05] Dan moeten afnemers afschakelen op het moment dat het verbod voor die groep geldt.

[2:35:10] Als partijen daar vragen over hebben, kunnen ze bij de Kamer van Koophandel terecht om

[2:35:14] een check te doen op die SBI-codes.

[2:35:16] En voordat we in deze fase terechtkomen, hebben we altijd nog de vrijwillige tender waar partijen

[2:35:21] dus tegen een fatsoenlijke prijs al vrijwillig kunnen terugschroeven om daarmee gas voor

[2:35:26] andere partijen beschikbaar te houden.

[2:35:29] Sorry voor alle details, voorzitter, maar dat is denk ik goed voor partijen die meeluisteren

[2:35:33] om te weten hoe die afschakelstrategie werkt.

[2:35:36] Dan tot slot, en ik zou willen zeggen last but not least,

[2:35:39] want dat is toch wel een van de belangrijkste onderwerpen,

[2:35:42] besparen, besparen, besparen.

[2:35:44] Want we hebben het vandaag in dit debat veel over de noodzaak

[2:35:49] voor Groningers boven gas.

[2:35:51] We hebben het veel over lange termijncontracten voor gas,

[2:35:53] voor gasleveringszekerheid.

[2:35:55] Maar we kunnen natuurlijk de pijn van deze energiecrisis verzachten

[2:35:59] door gewoon minder energie met elkaar te gebruiken.

[2:36:01] Wij hebben daar de afgelopen jaren al enorme stappen gezet als Nederland, maar dat is deels

[2:36:06] ook een pure noodzaak geweest voor huishoudens en bedrijven om de thermostaat fors naar

[2:36:12] beneden bij te schroeven, om productie af te schalen en je wil eigenlijk naar meer structurele

[2:36:17] vormen van gasbesparing toe.

[2:36:19] Dus ik ben het eens met mevrouw Kreuger en mevrouw Teunissen dat die inzet daarop essentieel

[2:36:23] blijft.

[2:36:24] In het nationaal programma energiebesparing wordt onder de herziende Europese energieefficiëntie

[2:36:29] richtlijn straks per sector in Nederland een energiebesparingsdoel vastgesteld.

[2:36:36] Daar kan dan de coördinerend minister op toezien, maar de verantwoordelijke departementen moeten

[2:36:40] daar dus ook concrete plannen op aanleveren.

[2:36:42] We hebben zelf de energiebesparingsplicht vorig jaar al aangescherpt, waardoor meer bedrijven

[2:36:46] eronder vallen en ook meer maatregelen onder de plicht vallen.

[2:36:50] We werken momenteel aan een verdere aanscherping, waarbij de terugverdiendheid van vijf jaar

[2:36:54] naar zeven jaar wordt opgehoogd, waardoor er nog meer maatregelen onder gaan vallen.

[2:36:58] Inmiddels hebben van alle bedrijven die onder de aangescherpte energiebesparingsplicht

[2:37:03] vallen, 40.000 partijen hun rapportages ingeleverd.

[2:37:08] Dat betekent dat er nog zo'n 60.000 te gaan zijn.

[2:37:15] We weten vanuit RVO dat het vooral is omdat veel partijen hard aan het werk zijn om aan

[2:37:20] die aangescherpte plicht te voldoen.

[2:37:22] Dus we verwachten de komende maanden daar een forse oploop.

[2:37:25] Maar de omgevingsdiensten zien er wel op toe dat partijen die hier willen zijn wetens niet

[2:37:31] aan meewerken ook gehandhaafd worden.

[2:37:33] Mevrouw Kreuk vroeg nog naar de normering in de volkshuisvesting.

[2:37:37] Per 2029 worden de labels E, F en G door de minister van volkshuisvesting uitgefaseerd.

[2:37:43] De Kamer wordt voor de zomer geïnformeerd over de precieze aanpak.

[2:37:46] En met het wetsvoorstel betaalbare huur dat nu voor ligt in de Tweede Kamer wordt ook

[2:37:51] gerekeld dat bij slechte labels huurpunten worden afgetrokken in het woningwaarderingsstelsel.

[2:37:57] Dat betekent simpelweg een lagere huur en daarmee ook een forse prikkel voor de verhuurder

[2:38:01] om die slechte labels zo snel mogelijk uit te verseren.

[2:38:04] Want hoe eerder je die uitverseert, hoe sneller je dan weer van die korting op de huurpunten

[2:38:08] af bent.

[2:38:09] En helemaal tot slot, de heer Vlag vroeg nog naar groen gasproductie.

[2:38:14] Daar verwacht ik dat ik nog deze maand het wetsvoorstel groen gas aan de Raad van State

[2:38:18] kan aanbieden.

[2:38:20] En dan hopelijk snel daarna met advies ook dat door kan glijden naar de Tweede Kamer.

[2:38:27] Zodat we daarmee ook echt de business case voor opschaling van groengasproductie in Nederland fors ondersteunen.

[2:38:33] En samen met IPO en VNG versterken we ook het ruimtelijk oordelingsbeleid.

[2:38:37] Zodat tot betere inpassing van de vergistings- en vergassingsinstallaties kan worden gekomen.

[2:38:42] Dat was het, voorzitter.

[2:38:44] Dank u wel.

[2:38:45] Dan kijk ik even naar de commissie of daar nog vragen op zijn.

[2:38:50] Mevrouw Kreuger heeft geen interrupties meer, dus dan moet dat tot tweede termijn.

[2:38:58] Ik wil zelf graag nog een interruptie plegen.

[2:39:00] Dan neem ik het voorzitterschap even over en dan geef ik het woord aan mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren.

[2:39:04] Dank aan de minister voor de beantwoording.

[2:39:08] Ik heb op dat punt over besparing nog niet een antwoord gehoord op mijn vraag die ik ook aan de staatssecretaris stelde.

[2:39:15] is er nou goed gekeken naar of we in plaats van versnelling

[2:39:19] van de gaswinningen op de Noordzee

[2:39:21] niet extra maatregelen kunnen nemen om energie te besparen?

[2:39:26] GESPREKSLEIDER DE JONGEREN DOOR ELKAAR

[2:39:28] Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben daar een andere weging gemaakt,

[2:39:32] want ik zie de combinatie van energiebesparing, besparing, besparing

[2:39:37] en nog een klein restant gaswinning op de Noordzee.

[2:39:41] Dat helpt ons om minder afhankelijk te zijn

[2:39:43] van de LNG-import die ook nog moet plaatsvinden.

[2:39:45] Dus dat is een andere uitruil dan wat mevrouw Teunissen ziet.

[2:39:49] Teunissen, Partij voor de Dieren.

[2:39:52] Ja, voorzitter, maar dan...

[2:39:54] Dat is goed dat de minister zegt er is een andere weging gemaakt,

[2:39:57] maar dan is het dus duidelijk dat het kabinet

[2:39:59] versnelling van de gaswinning op de Noordzee verkiest

[2:40:02] boven extra maatregelen om energie te besparen,

[2:40:07] terwijl dat wel mogelijk was geweest. Klopt dat?

[2:40:10] De minister. Nee, voorzitter.

[2:40:12] Het kabinet verkiest versnelling van gaswinning op de Noordzee

[2:40:15] boven foutschalig gas uit andere delen van de wereld.

[2:40:19] Deunissen.

[2:40:20] Ja, voorzitter, dit is natuurlijk een beetje een verkeerde voorstelling van zaken,

[2:40:23] want het is niet het een of het ander.

[2:40:24] Er is zelfs een risico dat er niet alleen maar versnelling van de gaswinning

[2:40:28] in de Noordzee plaatsvindt, maar dat de LNG-import ook gewoon doorgaat.

[2:40:32] Het een hoeft het ander niet uit te ruilen,

[2:40:34] want de gasprijs kan omlaag gaan door extra gaswinning.

[2:40:38] Dat zegt niet de Partij voor de Tieren, maar dat blijkt uit onderzoeken,

[2:40:41] onder andere van de Universiteit Groningen.

[2:40:43] En ik vind dat het kabinet onvoldoende heeft meegewogen wat de risico's zijn

[2:40:49] van dat we én LNG in stand houden, én gaswinning op de Noordzee.

[2:40:54] Ik vind ook dat het kabinet veel te weinig rekening heeft gehouden

[2:40:57] met het risico op een fossiele lock-in.

[2:41:00] 2045 hebben we het over.

[2:41:02] Dat is nog een hele lange tijd dat Nederland doorgaat met gaswinning.

[2:41:06] Plus, we hebben het vandaag nog niet eens gehad

[2:41:08] over de risico's op vernietiging van de natuur.

[2:41:11] Dus mijn vraag aan de minister is om toch heel goed te kijken naar alsnog kunnen wij niet

[2:41:19] extra energie besparen in plaats van het versnellen van die gaswinning doorzetten.

[2:41:25] Twee dingen daarover, voorzitter.

[2:41:27] We hebben even moeten wachten op de definitieve vaststelling van de Europese energie-efficiëntie-richtlijn,

[2:41:32] maar nu die er is en we die doorvertaling naar sectorale energiebesparingsoelen in Nederland

[2:41:36] moeten maken, het zijn echt forse doelstellingen die er aankomen.

[2:41:40] Echt een hele grote stap nog boven op alles wat we al hebben gedaan.

[2:41:45] Ik kan dat in de loop van dit jaar met uw delen als TNO die definitieve analyse afheeft.

[2:41:50] Maar daar gaan we echt allemaal nog flink de schouders onder moeten zetten...

[2:41:53] om die energiebesparingsdoelen te halen.

[2:41:56] Daarnaast, ten aanzien van die gaswinning op de Noordzee...

[2:41:59] die vergunningen die worden afgegeven of worden verlengd...

[2:42:03] lopen grotendeels tot om en nabij 2040.

[2:42:06] Dat wil niet zeggen dat je dan ook per definitie tot die jaartallen moet doorgaan...

[2:42:10] want onder het Nationaal Plan Energiesysteem gaan we ook werken aan afbouwpaden van fossiele brandstoffen in Nederland.

[2:42:17] We maken ook een afbouwpad voor de inzet van gas op verzoek van de motie Bouken.

[2:42:23] En waar mevrouw Teunissen, waar ik zelf altijd aan refereer, is vooral de waarschuwing van het Internationaal Energieagentschap.

[2:42:30] Die, denk ik, in een goede analyse heeft aangegeven hoe je niet alleen in Europa, maar ook in andere delen van de wereld

[2:42:36] dat in de komende jaren vooral met snellere uitrol van wind en zon

[2:42:40] en een slimme inzet van kernenergie

[2:42:43] die afhankelijkheid van olie en gas kan temmen.

[2:42:47] En ook het IEA waarschuwt dus dat we over de hele wereld

[2:42:50] allerlei gasproductie- en export-importprojecten opzetten

[2:42:54] omdat je daarmee een grote overcapaciteit kan creëren.

[2:42:58] En die analyses moeten we dus ook wel gewoon steeds ter harte nemen.

[2:43:02] Maar ik denk dat de zeer bescheiden schaal van gaswinning op de Noordzee

[2:43:06] dat je daar niet de doorslaggevende factor gaat spelen.

[2:43:09] Geef ik het voorzitterschap terug aan mevrouw Teunissen.

[2:43:12] Ja, ik ben ook alweer door mijn interrupties heen.

[2:43:16] Dat maakt dat wij aan het eind van de eerste termijn van de kant van het kabinet zijn.

[2:43:22] En is er behoefte aan een tweede termijn?

[2:43:24] Dat is het geval.

[2:43:26] En dan denk ik dat we daar meteen mee kunnen aanvangen.

[2:43:29] Dus ik geef dan het woord voor de tweede termijn aan de heer Eerdmans van JA21.

[2:43:35] Voorzitter, ik wil beide bewindspersonen danken voor hun antwoorden.

[2:43:40] Het raakt af en toe de emotionele snaren nogal.

[2:43:43] Dat is vaker gebeurd en dat mag ook, vind ik ook helemaal geen punt in de politiek.

[2:43:48] En ik denk dat we elkaar begrijpen, ondanks verschillen van mening en inzichten.

[2:43:52] Dat geldt ook voor de collega's hier.

[2:43:55] Dank voor de antwoorden. Ik heb daar verder nu geen vragen over.

[2:43:59] Ik zit even te kijken naar een aantal voorstellen die ik zou kunnen verpakken in een motie.

[2:44:05] Dus ik zit te azen om u te vragen om een tweede termijn in te plannen, of een twee minuten debat in te plannen.

[2:44:17] Dank u wel.

[2:44:24] De heer Eerdmans heeft een twee minuten debat aangevraagd bij deze.

[2:44:27] Dat gaan we dan inplannen.

[2:44:29] En dan geef ik het woord voor de tweede termijn aan de heer Vlag namens de SGP.

[2:44:35] Voorzitter, dank u wel.

[2:44:36] Ook aan de beide bewindspersonen voor de adequate en uitgebreide beantwoording.

[2:44:39] De antwoording, en hoewel begrijpelijk er soms ook veel emotie in dit debat zat,

[2:44:44] was ik ook blij met de ratio die ik proefde van de kant van de bewindslieden.

[2:44:48] Als het gaat om het feit dat we nog de

[2:44:50] komende jaren echt wel gas nodig zullen hebben en dat daar verstandig mee wordt

[2:44:53] omgegaan, zeker ook omdat elektrificatie ook op problemen stuit.

[2:44:56] Dus dank daarvoor.

[2:45:00] Ik had iets klaar liggen rondom de Maxima Centrale om dat ook met een motie te

[2:45:03] ondersteunen, maar ik denk dat het verstandiger is gezien de beantwoording

[2:45:07] om de brief af te wachten die de minister gaat sturen voor 29 mei,

[2:45:11] specifiek over deze centrale.

[2:45:13] Dus daar wacht ik op.

[2:45:15] Dank u wel. Dan heeft u nog een interruptie van mevrouw Beckerman.

[2:45:18] Ja, voorzitter.

[2:45:19] En dat hangt samen met die stemming die er gisteren is geweest in de Eerste Kamer.

[2:45:24] Dat was een hele, hele krappe meerderheid die voor uitstel heeft gezorgd,

[2:45:28] namelijk 38 zetels.

[2:45:31] Ik begrijp nu dat, gelukkig, partijen onder druk alweer wel wat aan het schuif zijn.

[2:45:36] Maar de SGP zou ervoor kunnen zorgen dat er geen meerderheid is in de Eerste Kamer voor uitstel.

[2:45:43] En ik zou daarom aan de heer Vlag willen vragen of hij door dit debat of mee door dit debat ook overtuigd is geraakt

[2:45:50] dat het verstandig is om zo snel mogelijk te stemmen voor de wet.

[2:45:55] De heer Vlag.

[2:45:57] Als ik de heer Borsman was zou ik zeggen ik zal de transcriptie van dit deel van de vergadering doorgeleiden

[2:46:01] naar de Eerste Kamerleden van mijn partij.

[2:46:03] Maar serieus, de SGP is daar van meter vaan duidelijk over geweest

[2:46:08] hoe wij staan ten opzichte van de sluiting van Groningen-Grafsveld.

[2:46:10] En dan is een man een man een woord te woord ook ons credo.

[2:46:14] We hebben ingestemd met de motie om ook per 1 mei dat te doen.

[2:46:18] En als u kijkt naar de transcriptie van de reactie van de fractievoorzitter

[2:46:22] van de SGP in de Eerste Kamer, heeft die dat ook volgens mij wel

[2:46:24] drie keer herhaald in zijn bijdrage.

[2:46:29] Ja, mevrouw Beckerman.

[2:46:30] Nee, dat is een heel mooi antwoord.

[2:46:31] Het gaat om een amendement en het is niet 1 mei,

[2:46:34] maar het is per direct.

[2:46:36] En dat betekent dus dat elk uitstel of elke vertraging ook echt daadwerkelijk vertraging is.

[2:46:42] Maar ik ben blij met dit antwoord en ik hoop dat we na vandaag ook kunnen concluderen

[2:46:45] dat er gewoon hier en in de Eerste Kamer geen meerderheid meer is.

[2:46:52] Naar mevrouw Kreuger voor de tweede termijn.

[2:46:56] Ja, dank u wel, voorzitter.

[2:46:57] En dit is een belangrijk debat over levingszekerheid en over gas.

[2:47:01] En we hebben toch eigenlijk een groot deel van het debat gepraat

[2:47:04] over wat er nou gisteren in de Eerste Kamer is voorgevallen.

[2:47:06] En ik lees nu op X dat de VVD al heeft gezegd, oh, misverstand.

[2:47:13] Ik vind het een manier van doen en een onzorgvuldigheid die zoveel pijn doet in Groningen,

[2:47:18] dat ik echt denk, wat is hier nou echt gebeurd?

[2:47:22] Maar goed, dat zal ik aan de VVD nog vragen zo direct.

[2:47:26] Over gas en leveringszekerheid.

[2:47:29] Wat ik gewoon mis is dat afbouwpad gas.

[2:47:33] Hoe gaat dat eruit zien?

[2:47:34] Welke rol speelt vraagreductie daarin en wat heb je dan nog over en hoe ga je dat op een

[2:47:39] verstandige manier vormgeven?

[2:47:41] Ik zie een versnellingsplan voor gaswinning op de Noordzee, uitermate onverstandig gegeven

[2:47:46] de klimaatcrisis, maar het nationaal programma energiebesparing, daar zitten we nog steeds

[2:47:51] op te wachten, terwijl we dat als noodplan hebben gevraagd in 2022.

[2:47:56] Dat contrast doet volgens mij geen recht aan de klimaatcrisis waar we in zitten en de noodzaak

[2:48:02] om heel, heel zorgvuldig te opereren als het gaat om fossiel.

[2:48:06] Dank u wel, voorzitter.

[2:48:07] Hartelijk dank.

[2:48:08] Dan is het woord aan de heer Erkes namens de VVD.

[2:48:11] Ja, voorzitter, ook vanuit mij nog kort.

[2:48:13] Er is veel onrust ontstaan in Groningen, en dat betreur ik ook.

[2:48:16] Er is veel ruis op de lijn gekomen.

[2:48:17] Ik heb in de eerste termijn gezegd dat de gaswinning in Groningen stopt.

[2:48:20] Dat politieke besluit is hier in de Tweede Kamer simpelweg al gewoon genomen.

[2:48:24] Het klopt inderdaad dat mijn Eerste Kamervractie net ook een statement heeft uitgebracht

[2:48:27] dat het berust op een misverstand.

[2:48:29] De koppeling was inderdaad aan de wet geopperd aan het begin van het debat.

[2:48:32] Toen bleek dat het lang duurde, is een schriftelijke vragenronde aan het einde aangevraagd.

[2:48:37] Die schriftelijke vragenronde kan snel gaan, dat heeft de staatssecretaris zelf ook gezegd.

[2:48:42] Dus ja, ik hoop dat iedereen dan ook in dit proces, wij zullen het er ook op reflecteren,

[2:48:45] want onrust is echt zonde op dit vlak, maar dat anderen dat ook kunnen doen.

[2:48:49] De staatssecretaris gaf aan dat het mogelijk een misverstand was op het begin of een andere uitleg.

[2:48:55] Dan zou ik wel voortaan ook voorstellen dat we elkaar gewoon bellen over dit soort dingen.

[2:48:58] We hebben elkaars nummer.

[2:48:59] We kunnen dit checken voordat iedereen...

[2:49:01] Nou ja, het is wel zo, voordat iedereen ook olie op het vuur gooit

[2:49:03] en we hier hele grote percepties creëren

[2:49:05] dat de gaswinning mogelijk langer doorgaat.

[2:49:07] Dat is gewoon niet het geval.

[2:49:08] Dat is ook niet de sprake geweest.

[2:49:10] En we hebben daar allemaal met elkaar in de politiek,

[2:49:12] bestuur en parlement ook een verantwoordelijkheid in, vind ik.

[2:49:15] En wij zullen daar ook op reflecteren, maar ik hoop de anderen ook.

[2:49:18] Voorzitter, dan mijn tweede punt, de bredere leveringszekerheid.

[2:49:21] En ik zie uit naar inderdaad...

[2:49:22] Voordat u doorgaat met het tweede punt,

[2:49:25] sorry dat ik u onderbreekt, heer Erkens,

[2:49:26] maar ik heb nog twee korte interrupties, want het is tweede termijn,

[2:49:29] van mevrouw Kreuger namens PvdA GroenLinks.

[2:49:32] Ja, voorzitter, dit is toch wel godsbe als de VVD nu

[2:49:36] aan ons gaat vragen om te reflecteren op zorgvuldigheid

[2:49:39] en dat we toch even hadden moeten bellen of appen

[2:49:41] om te checken wat er door een senator is gezegd.

[2:49:44] Er is gewoon uitgesproken om het te koppelen aan de behandeling van een gaswet,

[2:49:49] een leveringszekerheidwet, waarvan we weten dat dat een tijd duurt

[2:49:52] en dat er dan een senator en de Eerste Kamer al helemaal weten.

[2:49:55] Maar goed, mijn concrete vraag is, is het dan nu duidelijk dat gewoon de 16e dat debat kan gaan plaatsvinden?

[2:50:01] Want het is een korte vragenronde en hoppakee dan debat.

[2:50:04] Is die duidelijkheid er dan nu ook vanuit de VVD?

[2:50:07] De heer Erken.

[2:50:08] Voorzitter, dat begin, daar ben ik het echt mee oneens.

[2:50:10] Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid als politiek.

[2:50:12] Als er inderdaad ruis op de lijn ontstaat over hoe snel iets behandeld gaat worden,

[2:50:16] dan kunt u ook gewoon met elkaar daarover gedachten wisselen in de Eerste Kamer.

[2:50:19] Daar heeft u ook partijgenoten voor.

[2:50:20] Die had u ook kunnen vragen daarvoor.

[2:50:22] om dan nu hier in het debat het groot op te spelen en het beeld te creëren

[2:50:25] alsof die gaswinning doorgaat.

[2:50:26] Ik vind dat dat ook wel doet met het vertrouwen in de politiek,

[2:50:28] want het is gewoon niet ter sprake geweest.

[2:50:30] Het is gewoon niet ter sprake geweest dat we langer door willen gaan

[2:50:33] met de gaswinning in Groningen.

[2:50:34] Dat stopt. Dat besluit is genomen.

[2:50:36] Laat er geen ruis over bestaan.

[2:50:37] En de Eerste Kamer gaat nu over die feitelijke vragenronde

[2:50:40] of de schriftelijke ronde en die kan wat ons betreft heel snel.

[2:50:43] En de staatssecretaris moet dan ook kijken hoe snel het beantwoord kan worden.

[2:50:45] Ja, meer dan dat kan ik er niet over zeggen.

[2:50:48] Ik geef het woord aan mevrouw Beckerman van SP, voor een interruptie.

[2:50:54] Als de VVD nou zegt, we hebben een ontzettend domme fout gemaakt, excuses daarvoor, dan kunnen

[2:51:03] we verder.

[2:51:05] Ik vind het wel een hele bizarre figuur om nu andere partijen te gaan verwijten olie

[2:51:11] op het vuur te gooien.

[2:51:12] Hoe kan het dat de VVD, zelfs na een hele parlementaire enquête, nog niet doorheeft

[2:51:17] Hoe gevoelig dit ligt en hoe belangrijk het is dat deze wet heel snel door de Eerste Kamer gaat.

[2:51:25] Maar voorzitter, dat is precies wat ik zeg. Het ligt ontzettend gevoelig.

[2:51:30] De VVD moet ook voorzichtig zijn met haar woorden erin.

[2:51:32] Daarom staat er ook, is ook vandaag gezegd, het is een misverstand en we moeten snel behandelen met elkaar.

[2:51:36] Dat klopt, daar zullen wij ook op reflecteren.

[2:51:37] Ik vind dat niet meer dan normaal dat het u vraagt van de VVD.

[2:51:40] Maar ik geef daarbij ook aan, als een situatie ontstaat en het eerste wat er gebeurt is

[2:51:43] dat politici over elkaar heen buitelen op X om te roepen

[2:51:46] het is een klap in het gezicht, de gaswinning staat uit de discussie,

[2:51:49] de gaswinning heeft niet ter discussie gestaan.

[2:51:51] Als hier een staatssecretaris zegt ik stap nog liever op dan het uitgesteld wordt,

[2:51:55] dan had ik liever gezien dat inderdaad

[2:51:57] dat scenario niet eens hier taars tafel was gekomen,

[2:51:59] omdat er gewoon uit de verhelden met elkaar,

[2:52:01] dat inderdaad uitstel van anderhalf jaar gewoon niet op tafel heeft gelegen met elkaar.

[2:52:04] Dat is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wat ik bedoel.

[2:52:06] Daar hebben wij een rol in te spelen als VVD,

[2:52:08] maar dat heeft het hele parlement en het kabinet.

[2:52:10] Nog één interruptie van mevrouw Beckerman.

[2:52:12] Er is letterlijk gestemd gisteren in de Eerste Kamer om volgende week een debat te houden.

[2:52:19] Er is aangeboden om voor volgende week vragen te beantwoorden.

[2:52:23] U kunt nu wel net doen alsof andere partijen een fout hebben gemaakt...

[2:52:27] maar de VVD heeft een fout gemaakt, weer een fout gemaakt.

[2:52:31] En ik ga niet juichen voordat we zeker hebben...

[2:52:34] dat er over die wet is gestemd op dit moment.

[2:52:38] Heel goed als nu onder druk de VVD haar woorden terugneemt...

[2:52:42] Maar doe niet net alsof Groningen en andere partijen gek zijn

[2:52:48] en het allemaal niet goed hebben begrepen.

[2:52:50] Er is gestemd, er is letterlijk een koppeling gemaakt met de wet.

[2:52:54] Uw partij wil de uitstel.

[2:52:56] De heer Erkens.

[2:52:57] Voorzitter, ik heb net die vraag beantwoord.

[2:52:58] Laten we bij de feiten blijven.

[2:52:59] Er is een vraag gesteld inderdaad over die koppeling in het debat.

[2:53:02] Aan het einde toen bleek dat dat inderdaad lang zou duren,

[2:53:04] is er enkel een schriftelijke vraagronde aangevraagd.

[2:53:06] Dat zijn de feiten.

[2:53:07] Dat vind ik van belang om hier recht te zetten.

[2:53:09] En ik heb ook niet gezegd dat de Groningers gek zijn.

[2:53:11] Dat zijn absoluut niet mijn woorden geweest.

[2:53:12] Ik heb gezegd dat wij als parlement en het kabinet een verantwoordelijkheid hebben

[2:53:16] om de rust hierop te houden en ook te voorkomen dat er ruis ontstaat.

[2:53:21] Ik laat nog één interruptie toe voor mevrouw Kreuger en dan gaan we door met de termijn.

[2:53:26] Nou ja, omdat ik denk dat die duidelijkheid, want de VVD doet nu alsof het eigenlijk helemaal duidelijk is

[2:53:31] en andere partijen inderdaad de ruis hebben veroorzaakt, om de woorden van de VVD te citeren.

[2:53:37] Is het dan nu duidelijk dat na die schriftelijke ronde, die één of maximaal twee weken duurt,

[2:53:42] Daarna gewoon die plenaire behandeling plaatsvindt.

[2:53:44] Dat er dan geen uitstel meer is, dat dan die plenaire behandeling plaatsvindt.

[2:53:49] Ja, maar voorzitter, nu ben ik er ook wel echt klaar mee.

[2:53:51] Want ik heb niet gezegd dat het de schuld van andere partijen is.

[2:53:54] Ik heb gezegd dat wij hierop moeten reflecteren.

[2:53:56] Dat een misverstand ook kan ontstaan bij onze partij.

[2:53:58] Zo simpel is het.

[2:53:59] Maar dat we gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben om hier de rust te houden.

[2:54:02] U kunt daarbij nee schudden.

[2:54:03] Ik neem daarbij aan dat u inderdaad geen verantwoordelijkheid voelt ervoor.

[2:54:07] Dat is prima, maar ik heb daarbij gezegd wij voelen daar verantwoordelijkheid voor.

[2:54:10] en ik hoop de rest van het parlement ook.

[2:54:12] En die snelle behandeling, ja, dat is inderdaad,

[2:54:14] als je een geschriftelijke ronde hebt met elkaar,

[2:54:16] dan kun je dat ook snel behandelen.

[2:54:17] En daarmee ronden we dit punt af.

[2:54:19] En dan geef ik het woord voor de tweede termijn

[2:54:22] aan mevrouw Beckerman van de SP.

[2:54:25] Ja, voorzitter.

[2:54:29] Ik had een filmpje opgenomen omdat ik zo onwijs blij was

[2:54:33] dat vijf amendementen, acht moties waren aangenomen.

[2:54:35] En ik heb daar toen heel lang over twijfeld, moet je dat wel doen?

[2:54:38] Maar het voelde zo'n opluchting,

[2:54:40] Dat eindelijk bijna aan je vinger toppen was het definitief einde van de gaswinning.

[2:54:48] En als dat weer op wat voor manier dan ook ter discussie wordt gesteld,

[2:54:53] ja, dan raak je mensen gewoon diep in hun ziel.

[2:54:57] En rust en verantwoordelijkheid nemen,

[2:55:00] volgens mij is dat alles waar heel veel mensen naar verlangen.

[2:55:04] Dus het is goed dat er een twee minuten debat is aangevraagd.

[2:55:07] Ik ga niet meer juichen voordat de Eerste Kamer gestemd heeft voor een definitief einde.

[2:55:14] Wat mij betreft hoop ik dat ze dat volgende week, dinsdag, kunnen doen.

[2:55:19] Dank u wel.

[2:55:22] Dan zou ik graag nu zelf mijn termijn willen doen.

[2:55:25] Dan neem ik het voorzitterschap over en geef ik het woord aan mevrouw Teunis, Partij voor de Dieren.

[2:55:29] Dank u wel.

[2:55:31] Voorzitter, ik vind het nogmaals een schande dat de BBB en de PVV hier vandaag niet aanwezig waren.

[2:55:38] In ieder geval vind ik het goed dat de VVD heeft toegegeven dat het een misverstand was

[2:55:43] in de Eerste Kamer.

[2:55:44] Dat schept hoop voor dat het nu toch echt heel snel komt tot de sluiting van de gaswinning

[2:55:51] in Groningen.

[2:55:53] Maar goed, de gang van zaken is toch wel echt heel treurig en het is onacceptabel dat mensen

[2:55:59] in Groningen nu weer worden geconfronteerd met misverstanden, met dat er toch weer ruis

[2:56:05] ontstaat over die leveringszekerheid, wat al jarenlang het excuus is om door te gaan met

[2:56:10] de gaswinning.

[2:56:11] En dat is echt heel erg kwalijk.

[2:56:13] Dan vind ik het antwoord van het kabinet over energiebesparing toch wel echt heel teleurstellend.

[2:56:20] Er is nog steeds geen plan, geen goed plan, voor kunnen we nou in plaats van versnellen

[2:56:26] van de gaswinning, wat leidt tot extra CO2-uitstoot, wat ertoe leidt dat we groot risico hebben

[2:56:30] dat we niet voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs.

[2:56:34] Kunnen we dat niet anders doen?

[2:56:36] Kunnen we niet op een gedegen besparing inzetten?

[2:56:38] Ik hoorde de minister zeggen dat er wel een energiebesparingsplan aankomt.

[2:56:42] De Europese doelen komen eraan en die zijn heel fors.

[2:56:45] Maar ik zie nog niet een uitsluitsel dat de minister zegt dat we ook energie kunnen besparen

[2:56:51] in plaats van in te zetten op de gaswinning.

[2:56:54] Dus ik zou zeggen dat we pas op de plaats moeten gaan en niet doorgaan met die gaswinning.

[2:56:58] Totdat we duidelijk hebben dat we niet op een goede manier energie kunnen besparen in plaats

[2:57:04] van in een fossiele lok in terechtkomen.

[2:57:07] Dank u wel, voorzitter.

[2:57:07] Ik denk dat u wel door uw tijd heen bent.

[2:57:09] Nou, net aan.

[2:57:09] Dank u wel, mevrouw Teunis, Partij voor de Dieren, en ik geef het voorzitterschap aan

[2:57:13] u terug.

[2:57:14] Dank u wel.

[2:57:15] Dan kijk ik even naar het kabinet of ik direct kan reageren.

[2:57:19] Dat is het geval.

[2:57:19] Dan geef ik het woord aan de minister voor Klimaat en Energie.

[2:57:22] Ja, voorzitter.

[2:57:23] Twee korte opmerkingen nog.

[2:57:24] Kijk, ten aanzien van energiebesparing doen we natuurlijk al ontzettend veel.

[2:57:28] Als je kijkt wat er de afgelopen jaren al aan energie bespaard is, dat is een veelfout

[2:57:33] van wat we in alle jaren daarvoor hebben gedaan.

[2:57:36] En het nieuwe nationaal plan is daar eigenlijk gewoon de grote oplegger op,

[2:57:41] plus die doelen die voortkomen uit de Europese richtlijn.

[2:57:46] Dus dat gaat er vooral voor zorgen dat we ook de komende jaren doorgaan

[2:57:49] met alles wat we daarop inzetten.

[2:57:50] En we hebben vorig jaar ook vanuit het Klimaatfonds

[2:57:52] juist extra gelden hiervoor ingezet.

[2:57:56] Daar, nu het Nationaal Plan Energiesysteem is behandeld in deze Kamer,

[2:58:01] ben ik ook bezig om de eerste energienota te maken.

[2:58:04] In die eerste energienota, zeg ik richting mevrouw Kreugenkomen,

[2:58:08] ook de eerste scenario's voor het afbouwpad van gas terug.

[2:58:11] Dus dat kunt u dan ook met elkaar bespreken.

[2:58:15] En dat gaat ook weer meer richting geven op welk jaartal wil je dat gaan sturen

[2:58:18] en wat heb je dan aan maatregelen op korte termijn nodig om dat ook te gaan halen.

[2:58:23] Tot slot, nogmaals richting de vlag.

[2:58:25] Ik zal er dus voor zorgen dat in die brief voor het Commissie-Debat van 29 mei,

[2:58:29] ...dat die brief gaat breder over de uitrol van de waterstofbergbomen...

[2:58:32] ...en zodat we specifiek ingaan op die genoemde Maxima-centrale.

[2:58:37] En ik was nog even benieuwd of voorzitter de heer Eerdmans dat kan inschatten...

[2:58:40] ...of dat dat bij het twee-minuten-debat alleen de staatssecretaris nodig is...

[2:58:44] ...of ook de minister.

[2:58:46] En sorry dat ik zo vrijpostig ben, maar de komende weken...

[2:58:49] ...sta ik ongeveer vijf keer per week ingepland in deze Kamer.

[2:58:53] Dus als u dat twee-minuten-debat alleen met de staatssecretaris af kan...

[2:58:56] ...dan zou ik het prettig vinden om dat even te weten.

[2:58:57] Nou, dat is in ieder geval goed dat de minister dat nu al aangeeft, dus...

[2:59:08] De heer Eerdman zegt net dat hij overweegt om de premier erbij te vragen, maar laten we dat niet doen.

[2:59:14] Volgens mij, als ik even naar hem kijk, dan is het voldoende als de staatssecretaris aanwezig is bij twee minuten debat.

[2:59:21] Oké, dank u wel. Dan gaan we door naar de staatssecretaris met zijn beantwoording, tweede termijn.

[2:59:25] Er is nog één inhoudelijke en één politieke opmerking.

[2:59:28] Die inhoudelijke opmerking is rond de behandeling nu.

[2:59:31] Nu ik het Twitterbericht, het X-bericht heb gelezen van de senator in kwestie,

[2:59:36] ligt volgens mij het tijdschijn maar nu als volgt.

[2:59:39] De Kamer stelt... De Eerste Kamer stelt volgende week zijn vragen vast.

[2:59:43] De week daarna moet ik geantwoord hebben.

[2:59:45] Ik kan ook proberen om dat binnen enkele dagen te doen

[2:59:47] zodat die week daarna al behandeld kan worden.

[2:59:49] Dus het snelste schema lijkt mij 16 april of 23 april,

[2:59:52] maar de heer Akkers heeft groot gelijk.

[2:59:54] Als we nou één ding niet doen in de Tweede Kamer,

[2:59:55] en al helemaal het kabinet niet,

[2:59:57] is het de vergaderschema's van de Eerste Kamer bepalen.

[3:00:00] Dan iets over olie op het vuur, et cetera.

[3:00:03] Het enige wat ik heb willen aangeven met mijn opmerking over

[3:00:07] dat ik een lang uitslaan niet zou meemaken,

[3:00:10] zal ik toch nog een keer als achtergrond geven.

[3:00:12] Ik zie berichten op X dat ik daar chanteer.

[3:00:15] Nee, wat ik daar doe is het volgende.

[3:00:16] Ik geloof zelf heel erg in geloofwaardige politiek.

[3:00:20] En dat is heel serieus bij mij.

[3:00:21] Ik heb geprobeerd in Groningen het vertrouwen te herstellen.

[3:00:24] Daar heb ik tweeënhalf jaar aan gewerkt.

[3:00:26] En dat betekent dat ik niet ga verdedigen in Groningen...

[3:00:29] ...als de Eerste Kamer zou kiezen of ik een half jaar uitstel.

[3:00:31] Dat vind ik gewoon niet passenbaar in mijn integriteit.

[3:00:33] En dat is de achtergrond van mijn opmerking.

[3:00:36] En dat is de enige reden dat ik hem heb gemaakt.

[3:00:38] Chanteren doe ik nooit. Dreigen heeft geen zin.

[3:00:40] Als je kinderen hebt opgevoed, weet je dat je nooit moet dreigen...

[3:00:43] ...maar dat je altijd gewoon moet doen.

[3:00:44] En dat is wat ik zou doen als dat zou gebeuren.

[3:00:47] Dank u wel.

[3:00:49] Dank u wel. Ik kijk even rond of er nog vragen zijn.

[3:00:53] Er is nog één vraag van mevrouw Kreuger van partij van Arwet GroenLinks.

[3:00:58] Ja, dat is een GroenLinks-PvdA, inderdaad.

[3:01:01] Dank u wel, zeg ik tegen de collega van de SP.

[3:01:04] Ik had nog een hele specifieke vraag waar ik me helemaal van kan voorstellen dat de staatssecretaris

[3:01:09] hier schriftelijk op terug wil komen, maar gegeven dat dit een debat is over leveringszekerheid,

[3:01:14] dat het gaat over versneldewinning op de Noordzee, dat de staatssecretaris daar in ieder geval

[3:01:18] van denkt dat dat nodig is, heb ik een vraag over het rapport van de Rekenkamer

[3:01:23] waaruit blijkt dat in het portosveld nog gas zit, wat wij niet gaan gebruiken omdat

[3:01:30] we het als plek voor Shell en Exxon om hun afval op te slaan hebben aangewezen.

[3:01:37] Wat de mogelijkheid zijn om toch van dat gas gebruik te maken, zijn dat juridische,

[3:01:43] technische of financiële beperkingen en zou de staatssecretaris daar schriftelijk

[3:01:47] misschien ook op terug kunnen komen, want daar overweeg ik een motie op.

[3:01:52] De staatssecretaris.

[3:01:53] Mevrouw Kreuger kan haar geld gaan verdienen op het kermis als waarzegster,

[3:01:56] want inderdaad, dat gaat mij niet lukken, niet een lukke wondeling, maar schriftelijk zal ik dat gaan doen.

[3:02:03] De staatssecretaris komt er schriftelijk op terug.

[3:02:05] Dan komen we tot een afronding van dit debat.

[3:02:08] En dat doen we altijd met het opnoemen van de toezeggingen door wie of aan wie die zijn gedaan.

[3:02:14] en ook met een termijn erbij.

[3:02:18] De toezeggingen.

[3:02:19] Allereerst is er een twee minuten debat aangevraagd

[3:02:21] door het lid Eerdmans van jaar 21

[3:02:23] met alleen de staatssecretaris.

[3:02:26] De toezeggingen.

[3:02:27] De staatssecretaris zegt toe om voor het

[3:02:29] zomeren zes de Kamer te informeren

[3:02:30] over het sectorakkoord Noordzee.

[3:02:33] Dat is een toezegging aan het lid Erkens.

[3:02:36] De staatssecretaris zegt toe

[3:02:37] een brief naar de Kamer te sturen over het

[3:02:39] koolstofbudget en voorwaarden

[3:02:41] en vergunningen voor de gaswinning.

[3:02:42] Toezegging aan het lid Teunissen.

[3:02:45] Voorzitter, die toezegging aan u in een andere gedate was dat ik zou ingaan op de vergunningen

[3:02:50] en dat ik nog even zou kijken naar de oude brief, anders moet er weer een hele nieuwe brief komen.

[3:02:54] Dus ik zou de oude brief onvriendelijk gezegd recyclen en daaraan toevoegen iets over de vergunning.

[3:02:59] Ik denk dat dat de toezegging was, als u in uw andere gedate dat ook zou hebben gegeven.

[3:03:04] Ja, Partij voor de Dieren zat het voor recycling, dus dat is helemaal goed.

[3:03:08] De minister voor Klimaat en Energie zegt toe in de brief over waterstof, die hij voorafgaand

[3:03:14] aan het commissiedebat van 29 mei naar de Kamer zal sturen, in te gaan op de maxima centrale

[3:03:21] vlag.

[3:03:23] De staatssecretaris komt schriftelijk terug op de vraag over het portelsproject.

[3:03:27] Dat is een toezegging aan mevrouw Kreuger en dan met name op het punt van de gaswinning,

[3:03:33] of dat inderdaad nog mogelijk is of niet.

[3:03:37] Dan zijn we aan het eind gekomen van dit debat en ik wil de minister en de staatssecretaris

[3:03:45] hartelijk bedanken voor hun komst.

[3:03:47] Ik wil ook de leden van de Kamer hartelijk bedanken voor hun bijdrage en dan sluit ik

[3:03:52] bij deze de vergadering.

[3:03:54] De vergadering is gesloten.