Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake een technische briefing over de procesgang bij het Hof van Justitie van de EU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2015 Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken van 23 januari 2015 inzake een technische briefing over de procesgang bij het Hof van Justitie van de EU. De directie juridische zaken, meer in het bijzonder de afdeling Europees recht (DJZ/ER), heeft hierbij mijn toestemming om een briefing te verzorgen. De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders…