Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over het artikel ‘Landbouw ook aan de lat voor nitraat uit de stad'