Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht dat de subsidie voor de bouw van ouderenwoningen op de plank blijft liggen