Uitstel beantwoording vragen van het lid Thieme over een Duitse houdverbod aan een Nederlandse varkenshouder

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1394 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het Duitse beroepsverbod aan een omstreden Nederlandse varkenshouder (ingezonden 27 januari 2015). Mededeling van Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) (ontvangen 25 februari 2015). Vraag 1 Bent u op de hoogte van de zeer ernstige dierenwelzijnsovertredingen van de omstreden Nederlandse varkenshouder die in Duitsland een bero…