Documenten feed

Feed

Besluitenlijst e-mailprocedure (2) LNV d.d. 19 april 2024

vrijdag 19 april 2024

…Den Haag, 19 april 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Volgcommissie(s): I&W i.v.m. agendapunt 1 Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 19 april 2024 Agendapunt: Voorstel Kostic (PvdD) om de minister van LNV om een reactie te verzoeken…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Besluitenlijst e-mailprocedure commissie LNV d.d. 19 april 2024

vrijdag 19 april 2024

…Den Haag, 19 april 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Volgcommissie(s): I&W i.v.m. agendapunt 1 Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 19 april 2024 Agendapunt: Voorstel Van Campen (VVD) en Flach (SGP) om de minister van LNV om een reactie…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Kamerbrief inzake geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 29 en 30 april 2024

vrijdag 19 april 2024

… Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de informele Raad Algemene Zaken van 29 en 30 april 2024. De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot…


Geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 29 en 30 april 2024

vrijdag 19 april 2024

…GEANNOTEERDE AGENDA INFORMELE RAAD ALGEMENE ZAKEN VAN 29 en 30 april 2024 Op 29 en 30 april vindt de Informele Raad Algemene Zaken (RAZ) plaats in Brussel, België. Tijdens deze informele bijeenkomst zal gesproken worden over de rechtsstaat in het uitbreidingsproces, het EU-rechtsstaatinstrumentarium…


Beslisnota bij Kamerbrief inzake geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 29 en 30 april 2024

vrijdag 19 april 2024

……


Kamerbrief inzake geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 7 mei 2024

vrijdag 19 april 2024

… Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 7 mei 2024. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher…


Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 7 mei 2024

vrijdag 19 april 2024

…GEANNOTEERDE AGENDA RAAD BUITENLANDSE ZAKEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING van 7 mei 2024 Op 7 mei aanstaande vindt de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (RBZ-OS) plaats in Brussel. De Raad zal naar verwachting spreken over het Oekraïne Plan; de hervormings- en investeringsagenda van Oekraïne…


Beslisnota bij Kamerbrief inzake geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 7 mei 2024

vrijdag 19 april 2024

…" "…


Verzoek kabinetsreactie op het ontwerpvoorstel inzake RENURE en een reflectie op andere pilotprojecten

vrijdag 19 april 2024

…Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.lnv@tweedekamer.nl Commissie LNV Aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Plaats en datum: Den Haag, 19 april 2024 Betreft: Verzoek kabinetsreactie op het ontwerpvoorstel inzake RENURE en een reflectie…


Verzoek om reactie op het bericht van het Financieele Dagblad (FD) over RENURE

vrijdag 19 april 2024

…Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.lnv@tweedekamer.nl Commissie LNV Aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Plaats en datum: Den Haag, 19 april 2024 Betreft: Verzoek om reactie op het bericht van het Financieele Dagblad (FD) over RENURE…


Fiche: Mededeling beheersing van klimaatrisico’s

vrijdag 19 april 2024

…Fiche 1: Mededeling beheersing van klimaatrisico’s 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling Klimaatrisico’s beheren — De bevolking en de welvaart beschermen b) Datum ontvangst Commissiedocument 12 maart 2024 c) Nr. Commissiedocument COM(2024) 91 final d) EUR-Lex https://eur-lex.europa.eu/l…


Aanbiedingsbrief

vrijdag 19 april 2024

… Geachte voorzitter, Overeenkomstig de bestaande afspraken ontvangt u hierbij 1 fiche die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Fiche 1: Mededeling beheersing van klimaatrisico’s De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot…


Beslisnota bij Fiche: Mededeling beheersing van klimaatrisico’s

vrijdag 19 april 2024

…!!!!!"#$ !%&$&'()* !+,-!.(##(''),*)(#*&' !!!"#$!%#&'(&&()* !!+,-./ !/!#0*&1!232/ !!0123!4353431-63 !456789.: ;232/8<<=><3 !!07839-3:;!;<<4 !?&*@9AB)CD!EF&C()!)$! :1&C##(#B#0(#(&) !"GB@!:1&C##(#B#0(#(&) !!%39:69-34/6=1 !3H;3/;232/!!%6=:,83>1? !2!I#J&$#!


Uitstel beantwoording vragen van de leden Podt en Paternotte over de berichten 'EU biedt Egypte miljardensteun om stabiliteit in de regio te waarborgen' en 'Egypte ontvangt 7,4 mrd van EU voor bestrijden-migratie'

vrijdag 19 april 2024

… Geachte voorzitter, De schriftelijke vragen van de leden Kamervragen gesteld door de leden Podt en Paternotte (beiden D66) over de berichten 'EU biedt Egypte miljardensteun om stabiliteit in de regio te waarborgen' en 'Egypte ontvangt 7,4 mrd van EU voor bestrijden-migratie' kunnen met het oog op een…


Antwoord op vragen van het lid Paternotte over de doelgerichte aanvallen door Israël op journalisten

vrijdag 19 april 2024

…Geachte voorzitter, Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Paternotte over de doelgerichte aanvallen door Israël op journalisten. Deze vragen werden ingezonden op 20 maart 2024 met kenmerk 2024Z04638. De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot [Ondertekenaar…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Paternotte over de doelgerichte aanvallen door Israël op journalisten

vrijdag 19 april 2024

…" " "…


Amendement van het lid De Hoop 36496-25 over een motivatieverplichting ten aanzien van het al dan niet aanwijzen van middenhuurwoningen

vrijdag 19 april 2024

…TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Amendement van het lid De Hoop 36496-24 over beoordeling van de servicekosten voor alle huurders

vrijdag 19 april 2024

…TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Amendement van het lid De Hoop 36496-23 over een overgangstermijn van twee jaar

vrijdag 19 april 2024

…TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Amendement van het lid De Hoop 36496-22 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten

vrijdag 19 april 2024

…TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Amendement van het lid De Hoop 36496-21 over een generieke WOZ-cap voor van 25% op alle woningen tot 187 punten

vrijdag 19 april 2024

…TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Amendement van het lid Peter de Groot 36496-20 over een prijsopslag van ten minste tien procent die per woningmarktregio kan verschillen

vrijdag 19 april 2024

…TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Agenda van de vergadering van 23 april 2024

vrijdag 19 april 2024

…Vergaderjaar 2023-2024 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Agenda Dinsdag 23 april 2024 Opgesteld 19 april 2024 A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.00 UUR 1. Debat (ex artikel 51, lid 1, RvOEK) «Wonen en Bouwen in Nederland» Herdenking van de heer L.M. de Beer …


4e Herziene convocatie commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen op 22 mei 2024

vrijdag 19 april 2024

…Den Haag, 19 april 2024 4 e HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. wijziging datum en tijdstip* (i.v.m. overlapping plenaire agenda)) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Bewindspersonen: minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten