Antwoord op vragen van de leden De Graaf, Helder en Wilders over het bericht ‘Onderzoek naar jihadi-training in Ardennen’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 563 Vragen van de leden De Graaf , Helder en Wilders (allen PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Onderzoek naar jihadi-training in Ardennen» (ingezonden 6 oktober 2014). Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 14 november 2014). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014Œ2015, nr. 350 Vraag 1 Kent u het bericht «Onderzoek naar jihadi-training in Ardennen»?1…