Beslisnota bij Verschillen in de schadeafhandeling en versterking als gevolg van de gaswinning in Groningen