Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over het bericht 'Gedeputeerde over natuurregels op vaarroute naar Ameland: 'Dweilen met de kraan open''