Beslisnota bij brief aan Veteranenombudsman inzake terugblik re-integratie onderzoek