Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over ‘de snel stijgende dierenartskosten, waardoor essentiële dierkundige zorg voor velen onbetaalbaar wordt’