Documenten feed

Feed

Sprekerslijst

dinsdag 28 mei 2024

…________________________________________________________________ PVV = Partij voor de Vrijheid DENK GroenLinks-PvdA PvdD = Partij voor de Dieren VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie FVD = Forum voor Democratie NSC = Nieuw Sociaal Contract SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij D66 = Democraten…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 30 mei 2024

maandag 27 mei 2024

…Den Haag, 27 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 7, 8 EU i.v.m. agendapunt 28, 30, 31, 32 EZK i.v.m. agendapunt 11 I&W i.v.m. agendapunt 8 KR i.v.m. agendapunt 10 VWS i.v.m. agendapunt 20 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d. 27 mei 2024

maandag 27 mei 2024

… Lijst van nieuwe EU-voorstellen (oudere lijsten zijn hier te vinden) De Europese Commissie heeft in de periode tussen 25 april en 23 mei 2024 de volgende voorstellen voor Europese wetgeving, besluiten en andere beleidsvormende documenten aan de Tweede Kamer gestuurd: I. Nieuw voorgestelde EU-wetgeving…


8e Herziene convocatie commissiedebat Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing op 4 juni 2024

maandag 27 mei 2024

…Den Haag, 27 mei 2024 8 E HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. wijziging datum Œ was 30 mei 2024) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Bewindspersoon: minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius Activiteit: Commissiedebat Datum: dinsdag 4 juni 2024 Tijd: 18.00 - 21.00…


Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024 en Informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024 (Let op: tijdstip gewijzigd)

maandag 27 mei 2024

… Tweede Kamer, Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024 en informele NAVO-ministeriële van 30 en 31 mei 2024 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Concept De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft op 23 mei 2024 overleg gevoerd met mevrouw Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken, over: • de brief…


Antwoord op vragen van het lid Faber-Van de Klashorst over onvoldoende toezicht door reclassering op personen die als opgelegde maatregel een enkelband dragen

maandag 27 mei 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-GeneraalPostbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 mei 2024 Onderwerp ABeantwoording kamervragen n.a.v. artikel... over onvoldoende toezicht door reclassering op personen die als opgelegde maatregel een enkelband…


Uitvoering maatregelen uit plan van aanpak hoogbegaafdheid en verkenning

maandag 27 mei 2024

… 46143851 Alle leerlingen verdienen het om gezien en erkend te worden in wat ze nodig hebben. Het is aan scholen en leraren om deze onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes te herkennen en hen een passende onderwijsplek te bieden. Dit geldt ook voor (hoog)begaafde leerlingen, maar helaas is deze ondersteuning…


Beslisnota bij Uitvoering maatregelen uit plan van aanpak hoogbegaafdheid en verkenning

maandag 27 mei 2024

…̆ ̇ ̋ () ̆') ̇ ## ̆, ̋ ̋ ̆ #., ̋ ̊ 0 $, ̋1() ̆') ̋ ##2 ̆ ̊ 3, ̋1 # ̆ ̆ 1 # # ̆ ̊ $# ̃# , ̋ ̊ 4"ˇ ̆# # 2 ̆ ̋ ̆ ̊ ̇ ̋, ̋ 66, ̇11 ̇ ̇ .76. ̋ ̇ .76. 1 ̇ ̋.11( ̇ ̋, ̋ ̋ ̋ # ̆ # # ̊ 4ˇ ̆#ˇ ̃ # ̆ ̊ 8 # ̆ #ˇ ̆ ̆ # ̃ ̆ ̇ ̋ ̨ , ̋1 ̆ˇ # #2 ̆ ̊ ̆8-:) # ̆ ) ̊ ; ## ̆+ # ̊ ̇ .7 6…


Herziene convocatie rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte op 25 juni 2024; datum gewijzigd

maandag 27 mei 2024

…Den Haag, 21 mei 2024 HERZIENE CONVOCATIE (datum gewijzigd) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat Activiteit: Rondetafelgesprek Datum: dinsdag 25 juni 2024 Tijd:…


Publicatie n.a.v. Woo-verzoek over de gevolgen van de verkiezingsuitslag van november 2023 voor de beleidsterreinen van OCW

maandag 27 mei 2024

… Vandaag zal ik in reactie op een Woo-verzoek informatie openbaar maken die betrekking heeft op de gevolgen van de verkiezingsuitslag van november 2023 voor de beleidsterreinen van OCW. Gezien de aandacht van uw Kamer voor de verkiezingsbijeenkomst die o.a. door OCW is georganiseerd hecht ik eraan uw…


Herziene convocatie rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie op 13 juni 2024; datum gewijzigd

maandag 27 mei 2024

…Den Haag, 21 mei 2024 HERZIENE CONVOCATIE (datum gewijzigd) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Rondetafelgesprek Datum: donderdag 13 juni 2024 Tijd: 10.00 - 12.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen…


Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Meetelen en Faber-van de Klashorst over de rellen en racistische leuzen gericht naar kermisexploitanten in Emmeloord

maandag 27 mei 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 mei 2024 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over de rellen en racistische leuzen gericht naar kermisexploitanten in Emmeloord Hierbij deel ik u, mede namens…


Motie van het lid Van der Lee

maandag 27 mei 2024

……


Motie van het lid El Abassi

maandag 27 mei 2024

……


Motie van het lid El Abassi

maandag 27 mei 2024

……


Motie van het lid El Abassi

maandag 27 mei 2024

……


V-100 Aanbiedingen vragen aan de Kamer

maandag 27 mei 2024

…Alle ondernemers die vandaag naar Den Haag zijn gekomen, een zaal vol met mensen uit de praktijk. Dat is heerlijk. Handen uit de mouwen. Tijd is geld, dus ik verwacht heldere en vooral korte teksten en concrete ideeën. Een speciaal woord van welkom aan mevrouw Josiasse, die wij kennen als lid van…


Motie van het lid Bamenga

maandag 27 mei 2024

……


Initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme - de volgende stap (36272)

maandag 27 mei 2024

…met de behouding van het initiatief nota van collega's Elian en Bikker over antisemitisme. Belangrijk onderwerp, helaas ook een actueel onderwerp, zeg ik er meteen bij. Dan wil ik allereerst het woord geven aan mijn collega Ceder van de ChristenUnie. En u heeft drie minuten spreektijd. Dank u wel…


Motie van het lid Becker

maandag 27 mei 2024

……


Uitstel beantwoording vragen van het lid Faber-van de Klashorst over heenzenden jeugdige criminelen na mishandelen conducteur

maandag 27 mei 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 mei 2024 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over heenzenden jeugdige criminelen na mishandelen conducteur Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen…


Motie van de leden Becker en Ceder

maandag 27 mei 2024

……


Antwoord op vragen van de leden Bikker en Grinwis over het bericht 'Mila woont met haar pasgeboren baby in een auto in Noord, urgentieverklaring afgewezen'

maandag 27 mei 2024

… Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden aan op de vragen van de leden Bikker en Grinwis (beiden ChristenUnie) over het bericht 'Mila woont met haar pasgeboren baby in een auto in Noord, urgentieverklaring afgewezen', ingezonden op 19 maart…


Motie van het lid Diederik van Dijk

maandag 27 mei 2024

……


Beslisnota bij Antwoord op vragen van de leden Bikker en Grinwis over het bericht 'Mila woont met haar pasgeboren baby in een auto in Noord, urgentieverklaring afgewezen'

maandag 27 mei 2024

…TER ONDERTEKENING Nota actief openbaar Ja Onze referentie 2024-0000272455 Datum 6 mei 2024 Opgesteld door Samengewerkt met CZW en VWS Bijlage(n) 1 Pagina 1 van 2 Aanleiding De leden Bikker en Grinwis (beiden ChristenUnie) hebben op 19 maart 2024 vragen gesteld over het bericht 'Mila woont met haar pasgeboren…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten